Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cậu bé và cây si già

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:43

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: ĐỌC THÊM BÀI “CẬU BÉVÀ CÂY SI GIÀ” ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: -Đọc rõ ràng rành mạch tập đọc HTL tuần 28 đến tuần 35( phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung đoạn đọc - H K-G đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 - 34 ( tốc độ đọc 50 tiếng / phút) - Tìm từ màu sắc đoạn thơ, đặt câu hỏi có cụm từ ( số câu BT4) * Hs K- G tìm đủ từ màu sắc ( BT3); thực đầy đủ BT4 -H đọc nắm ND tập đọc:” Cậu si già” II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -T gọi H lên bốc thăm -Lên bốc thăm chuẩn bị, *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc -Nhận xét -ghi điểm -Đọc trước lớp trả lời – câu hỏi SGK -Nhận xét (5-6’) Bài 2: Tìm từ mầu sắc *HĐ2: Ơn tiết có đọan thơ (12-15’) -T t/c cho H chơi theo tổ -2-3HS đọc -Nghe -Các tổ thực chơi -HD phổ biến luật chơi -Các tổ nêu Bài 3:Đặt câu 2-3HS đọc lớp đọc - Gọi HS đọc -Làm vào tập -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) -1H làm bảng phụ -T t/c cho H nhận xét bạn -H nhận xét bạn Bài 4: Đặt câu hỏi có cụm từ - H tự làm vào VBT - Nhận xét H - 4H lên bảng làm *HĐ3:Ôn -T t/c cho H đọc Cậu bé… TĐ Cậu bé… (8 10) 2.Củng cố dặn dò: (1) -Nhận xét - dặn dò -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... 3:Đặt câu 2- 3HS đọc lớp đọc - Gọi HS đọc -Làm vào tập -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) -1H làm bảng phụ -T t/c cho H nhận xét bạn -H nhận xét bạn Bài 4: Đặt câu hỏi có cụm từ - H tự làm vào VBT -... VBT - Nhận xét H - 4H lên bảng làm *HĐ3:Ôn -T t/c cho H đọc Cậu bé TĐ Cậu bé (8 10) 2. Củng cố dặn dò: (1) -Nhận xét - dặn dò -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cậu bé và cây si già, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cậu bé và cây si già

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay