Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Xem truyền hình

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:42

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: XEM TRUYỀN HÌNH I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu lốt tồn bài, đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Đọc ngắt nghỉ hơ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Biết thể giọng đọc phù hợp với nội dung 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: chật ních, phát viên, háo hức, bình phẩm - Hiểu nội dung bài: Bài nói lên vui mừng, háo hức người dân lần xem truyền hình Từ đó, cho thấy lợi ích, vai trò truyền hình sống - Có ý thức xem truyền hình để bồi dưỡng kiến thức 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Ai ngoan thưởng - Gọi HS lên bảng đọc trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Ai ngoan thưởng - Nhận xét, cho điểm HS - HS đọc bài, HS đọc đoạn trả lời câu hỏi cuối 3 Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh hỏi: Mọi người tranh làm gì? - Mọi người tranh xem ti vi - Trong Tập đọc hơm nay, tìm hiểu tình cảm người dân lần xem truyền hình, qua thấy lợi ích vơ tuyến truyền hình sống Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần Chú ý giọng đọc: - Theo dõi đọc thầm theo + Giọng người kể: vui, nhẹ nhàng + Giọng Liên: tỏ hiểu biết + Giọng cô phát viên: rõ ràng, thong thả + Giọng bà xem ti vi: ngạc nhiên, vui thích b) Luyện phát âm - Tìm từ trả lời theo yêu cầu GV: - Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn + Các từ là: truyền hình, vơ tuyến, đọc Ví dụ: chật ních, háo hức, bình phẩm, ăn + Tìm từ có hỏi, ngã (HS bắp nướng phía Nam) - Nghe HS trả lời ghi từ lên bảng - Đọc mẫu yêu cầu HS đọc từ (Tập trung vào HS mắc lỗi phát âm) - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có - đến HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Mỗi HS đọc câu, đọc nối tiếp từ đầu hết - Chia thành đoạn theo c) Luyện đọc đoạn hướng dẫn: - Nêu yêu cầu luyện đọc đoạn, Đoạn 1: Nhà La … xã nhà sau hướng dẫn HS chia thành Đoạn 2: Chưa đến … trẻ đoạn Đoạn 3: Phần lại - HS đọc - Gọi HS đọc đoạn Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi, có - HS đọc - Luyện đọc câu: + Chưa đến giờ,/ nhà La chật ních người.// Ai háo hức - Hướng dẫn HS ngắt giọng đọc chờ xem/ máy phát hình xã diễn cảm đoạn nào.// - Gọi HS đọc đoạn + Đây rồi!// Giọng cô phát viên trẻo: // “Vừa qua,/ xã Hoa Ban tổ chức lễ kỉ niệm sinh nhật Bác/ phát động trồng 1000 gốc thơng phủ kín đồi trọc.”// + Những tiếng reo vui, bình phẩm lên: “A,/ núi hồng//! Kìa,/ Chú La,/ khơng? Chú La trẻ quá!”// - HS đọc lại đoạn - HS đọc đoạn - Nối tiếp đọc đoạn 1, 2, (Đọc vòng) - Gọi HS đọc lại đoạn - Gọi HS đọc đoạn Nghe chỉnh cách ngắt câu, giọng đọc HS cho - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Đọc theo yêu cầu - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc - Chú La mua ti vi e) Cả lớp đọc đồng - Chú mời người đến nhà để xem ti vi đưa tin xã nhà  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Bà háo hức chờ xem - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc phần giải Nhà La có mới? Chú La mời người đến nhà làm gì? - Mọi người xem cảnh xã nhà tổ chức lễ kỉ niệm sinh nhật Bác phát động trồng 1000 gốc thông, thấy cảnh núi Hồng, thấy La, sau họ xem phim - đến HS phát biểu - - Tâm trạng bà sao? Tối hôm ấy, người xem ti vi? Hàng ngày thích xem chương trình ti vi? Chương trình có hay? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc lại tồn - Vơ tuyến truyền hình cần với người ntn? - Xem vơ tuyến có tác dụng gì? - Nhận xét, cho điểm HS - Nhận xét học - Dặn HS nhà đọc lại bài, xem chương trình phù hợp với trẻ em có ích cho học tập - Chuẩn bị: Cháu nhớ Bác Hồ - Đọc theo vai: HS dẫn chuyện, HS đóng vai Liên, HS đóng vai phát viên, lớp đóng vai dân làng - Làm cho người khắp nơi biết tin tức - Nâng cao hiểu biết, giải trí,… ... tranh xem ti vi - Trong Tập đọc hơm nay, tìm hiểu tình cảm người dân lần xem truyền hình, qua thấy lợi ích vơ tuyến truyền hình sống Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu... Những tiếng reo vui, bình phẩm lên: “A,/ núi hồng//! Kìa,/ Chú La,/ khơng? Chú La trẻ quá!”// - HS đọc lại đoạn - HS đọc đoạn - Nối tiếp đọc đoạn 1, 2, (Đọc vòng) - Gọi HS đọc lại đoạn - Gọi HS đọc. .. luyện đọc đoạn, Đoạn 1: Nhà La … xã nhà sau hướng dẫn HS chia thành Đoạn 2: Chưa đến … trẻ đoạn Đoạn 3: Phần lại - HS đọc - Gọi HS đọc đoạn Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi, có - HS đọc - Luyện đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Xem truyền hình, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Xem truyền hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay