Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Xem truyền hình

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:42

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI “XEM TRUYỀN HÌNH” ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: -Đọc rõ ràng rành mạch tập đọc HTL tuần 28 đến tuần 35( phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung đoạn đọc - H K-G đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 - 34 ( tốc độ đọc 50 tiếng / phút) - Biết đặt trả lời câu hỏi: đâu? Đặt dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn - HS khá, giỏi thực đầy đủ BT2 -H đọc nắm ND tập đọc: Xem truyền hình -H(TB-Y): nắm vững cách đặt TLCH đâu?, Như nào? rèn KN đọc hiểu II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH -Đưa phiếu tên tập đọc tuần 23-24 -Lần lượt lên bốc thăm -Nhận xét ghi điểm -Nhận xét bổ sung Bài 2:Dặt câu hỏi phận câu có cụm từ đâu? -2 HS đọc đè Bài *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) *HĐ2: Ôn tiết (12-15’) -Chuẩn bị 2’ lên đọc bài, trả lời 1- câu hỏi SGK -Em đặt câu hỏi có sử dụng từ: đâu? -Vậy phận trả lời câu hỏi đâu câu b từ nào? -ở đâu đàn trâu thung thăng gặm cỏ? -2 HS đọc đề Bài 3: Điền dấu chấm … -Thảo luận cặp đơi -Bài tập u cầu gì? -Nối tiếp đọc -Bộ phận in đậm từ nào? -2 HS đọc đề -T y/c H (TB-Y) nêu kết -H nhận xét, bổ sung -T t/c cho H đọc : XemXem truyền truyền hình hình (13-15) -Hệ thống lại học 2.Củng cố- dặn dò (1) -8-10 HS đọc lại -Nhắc HS làm tập -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... xét, bổ sung -T t/c cho H đọc : Xem TĐ Xem truyền truyền hình hình (13-15) -Hệ thống lại học 2. Củng cố- dặn dò (1) -8-10 HS đọc lại -Nhắc HS làm tập -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... -2 HS đọc đề Bài 3: Điền dấu chấm … -Thảo luận cặp đôi -Bài tập yêu cầu gì? -Nối tiếp đọc -Bộ phận in đậm từ nào? -2 HS đọc đề -T y/c H (TB-Y) nêu kết -H nhận xét, bổ sung -T t/c cho H đọc : Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Xem truyền hình, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Xem truyền hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay