Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:40

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BẢO VỆ NHƯ THẾ RẤT TỐT I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu lốt bài, đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Ngắt nghỉ dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Đọc phân biệt lời nhân vật 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: chiến khu, vọng gác, quan sát, rảo bước đại đội trưởng,… - Hiểu nội dung bài: Bác Hồ nhân hậu tôn trọng nội quy Đó phẩm chất đáng q Người 3Thái độ: Ham thích học Tốn II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK (phóng to, có thể) Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cây hoa bên lăng Bác - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Cây hoa bên lăng Bác - HS đọc nối tiếp, HS đọc đoạn - Nhận xét cho điểm HS - Trả lời câu hỏi 1, 2, - HS đọc Bài Giới thiệu: (1’) - Tranh vẽ Bác Hồ nói - Cho HS quan sát tranh trả lời câu hỏi: Tranh vẽ ai? Họ làm gì? chuyện với hai đội - Bác Hồ có nhiều phẩm chất đáng quý Bài tập đọc Bảo vệ tốt cho biết thêm phẩm chất đáng quý Bác Hồ Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - Theo dõi lắng nghe - Đọc - GV đọc mẫu lần - Chú ý: Giọng đọc người kể vui, chậm rãi; giọng Bác vui, hiền hậu; giọng anh Nha lễ phép thật nguyên tắc; giọng đại đội trưởng hốt hoảng b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc theo hình thức nối tiếp, HS đọc câu, đọc từ đầu hết Theo dõi HS đọc để phát lỗi phát âm em - Hỏi: Trong có từ khó đọc? ( Nghe HS trả lời ghi từ lên bảng lớp) - Từ: Lí Phúc Nha, Sán Chỉ, lo, rảo bước, quan sát, đại đội trưởng,…(MB); bảo vệ, Sán Chỉ, vọng gác, quan sát, rảo bước, vui vẻ, hốt hoảng đại đội trưởng,… (MN) - Một số HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Đọc nối tiếp, đọc từ đầu hết, HS đọc câu - Đọc mẫu từ yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS nối tiếp đọc lại Nghe chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - Nêu yêu cầu đọc đoạn sau hỏi: - Câu chuyện chia làm đoạn Bài văn chia làm + Đoạn 1: Đơn vị … Sán Chỉ đoạn? Phân chia đoạn ntn? + Đoạn 2: Ngày đầu … phía + Đoạn 3: Nha chưa kịp hỏi … tốt! - Đọc đoạn kết hợp luyện ngắt giọng câu: - Yêu cầu HS luyện đọc đoạn Đang quan sát/ anh thấy từ xa/ Sau lần có HS đọc, GV dừng cụ già cao gầy,/ chân dép cao lại để hướng dẫn ngắt giọng câu văn su/ rảo bước phía mình.// dài giọng đọc thích hợp - Nối tiếp đọc đoạn 1, 2, (Đọc vòng) - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Đọc theo yêu cầu - Theo dõi - Anh Nha người miền núi thuộc dân tộc Sán Chỉ - Anh giao nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác - Gọi HS đọc toàn - Anh hỏi giấy tờ Bác - Một HS đọc phần giải - Anh Nha người đâu? - giấy có dán ảnh, có chứng nhận để vào quan - Anh Nha giao nhiệm vụ gì? - Anh Nha hỏi Bác điều gì? - Giấy tờ loại giấy gì? - Vì anh Nha lại hỏi giấy tờ Bác Hồ? Bác Hồ khen anh Nha ntn? - Vì anh Nha chưa biết mặt Bác nên thực nguyên tắc: Ai muốn vào nơi Bác phải trình giấy tờ - Chú làm nhiệm vụ bảo vệ tốt - HS trả lời theo ý hiểu - Bác tơn trọng nội quy - Con thích chi tiết nhất? Vì sao? - Qua văn em biết thêm phẩm chất đáng quý Bác Hồ? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đóng vai dựng lại câu chuyện (người dẫn chuyện Bác Hồ, anh Nha Đại đội trưởng) - Nhận xét, cho điểm HS - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại - Chuẩn bị: Chuyện bầu chung - HS đóng vai dựng lại câu chuyện (người dẫn chuyện Bác Hồ, anh Nha Đại đội trưởng) ... ai? Họ làm gì? chuyện với hai đội - Bác Hồ có nhiều phẩm chất đáng quý Bài tập đọc Bảo vệ tốt cho biết thêm phẩm chất đáng quý Bác Hồ Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu... trưởng,…(MB); bảo vệ, Sán Chỉ, vọng gác, quan sát, rảo bước, vui vẻ, hốt hoảng đại đội trưởng,… (MN) - Một số HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Đọc nối tiếp, đọc từ đầu hết, HS đọc câu - Đọc mẫu từ... HS đọc - Yêu cầu HS nối tiếp đọc lại Nghe chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - Nêu yêu cầu đọc đoạn sau hỏi: - Câu chuyện chia làm đoạn Bài văn chia làm + Đoạn 1: Đơn vị … Sán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay