Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:40

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: ĐỌC THÊM BÀI “ BẢO VỆ NHƯ THẾ RẤT TỐT” ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: -Đọc rõ ràng rành mạch tập đọc HTL tuần 28 đến tuần 35( phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung đoạn đọc - H K-G đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 - 34 ( tốc độ đọc 50 tiếng / phút) - Biết đáp lời chúc mừng treo tình cho trước(BT2); biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ nào(BT3) -H đọc nắm ND tập đọc: Bảo vệ tốt II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài *HĐ1:Kiểm tra lấy -Đưa phiếu tên điểm đọc tập đọc tuần 23-24 (5-6’) *HĐ2: Ôn tiết (12-15’) -Lần lượt lên bốc thăm -Chuẩn bị 2’ lên đọc bài, trả lời 1- câu hỏi SGK -Nhận xét ghi điểm -Nhận xét bổ sung Bài 2: Nói lời đáp em -2 HS đọc đề -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp -Thực thảo luân theo đưa lời thoại để bạn chúc mừng cặp -Vài cặp H lên thực đóng vai -Nhận xét bình chọn lời nói hay HS -Lịch sự, nhã nhặn -Khi nói đáp lời chúc mừng cần nói với thái độ nào? Bài Đặt câu hỏi nào… -2 HS đọc đề - H làm vào VBT - T HD HS cách làm *HĐ3:Ôn TĐ Bảo vệ tốt (13-15’) -Nhận xét chung -T t/c cho H đọc : Bảo vệ tốt 2.Củng cố- dặn dò(1) -Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -8-10 HS đọc lại -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... -2 HS đọc đề - H làm vào VBT - T HD HS cách làm *HĐ3:Ôn TĐ Bảo vệ tốt (13-15’) -Nhận xét chung -T t/c cho H đọc : Bảo vệ tốt 2. Củng cố- dặn dò(1) -Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -8-10 HS đọc. .. : Bảo vệ tốt 2. Củng cố- dặn dò(1) -Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -8-10 HS đọc lại -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay