Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

80 9 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:37

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái NguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÙI THANH VINH Tên đề tài “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ, BỔ SUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 24 TỶ LỆ 1:1000 XUN, THÀNH PHỐ SƠNG CƠNG, TỈNH THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 – 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÙI THANH VINH Tên đề tài ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ, BỔ SUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 24 TỶ LỆ 1:1000 XUYÊN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Quý Ly THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nơng lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghềhọc Cơng ty cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – TH.S NGUYỄN QUÝ LY trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long , chú, anh cơng trình đo đạc xun tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Bùi Thanh Vinh DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt BĐĐC BTNMT CSDL QĐ TT UTM VP VN-2000 Nguyên nghĩa Bản đồ địa Bộ Tài ngun & Mơi trường Cơ sở liệu Quyết định Thơng Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Thái Nguyên Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 14 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất năm 2017 35 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 40 Bảng 4.3 Số lần đo quy định 41 Bảng 4.4 Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đođộ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trị quy định 41 Bảng 4.5 Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 42 Bảng 4.6: Số liệu điểm gốc 43 BẢNG 4.7: BẢNG KẾT QUẢ TỌA ĐỘ PHẲNG ĐỘ CAO SAU BÌNH SAI HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 KINH TUYẾN TRỤC : 106°30' 44 ELLIPSOID : WGS-84 44 Bảng 4.8: Thống kê diện tích loại đất tờ số 24 68 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 25 Hình 4.1 : Bản đồ Xuyên 30 Hình 4.2: đồ lưới kinh vĩ I Xuyên 46 Hình 4.3 : Kết đo vẽ số điểm chi tiết 47 Hình 4.4: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 49 Hình 4.5 : File số liệu sau sử lý 50 Hình 4.6 : Phun điểm chi tiết lên vẽ 52 Hình 4.7 : Một số điểm đo chi tiết 53 Hình 4.8 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean 59 Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất 60 Hình 4.10: Các đất sau sửa lỗi 60 Hình 4.11 : Bản đồ sau phân mảnh 61 Hình 4.12 : Thửa đất sau tạo tâm 62 Hình 4.13 : Đánh số tự động 62 Hình 4.14: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 63 Hình 4.15 : Vẽ nhãn 64 Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn 65 Hình 4.17 : Tạo khung đồ địa 66 Hình 4.18 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 67 MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu tổng quát 1.3 Mục tiêu cụ thể 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.3.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4: Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5: Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 12 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 13 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 13 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 14 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 15 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 15 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 15 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 16 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 19 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 19 2.5.2 Phần mềm famis 21 2.6 Giới thiệu lược máy toàn đạc điện tử 26 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 26 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 26 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 28 3.3 Nội dung 28 3.3.1 Tình hình của Xuyên 28 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 28 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 28 3.3.4 Thành lập mảnh đồ địa từ số liệu đo chi tiết 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phương pháp đo vẽ chi tiết 29 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 3.4.4 Phương pháp đồ 29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 30 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Xuyên 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 32 4.1.3 Điều kiện kinh tế- hội 33 4.2 Tình hình quản lý đất đai Xuyên 36 4.3 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ Xuyên 39 4.3.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 39 4.3.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 42 4.3.3 Bình sai lưới kinh vĩ 43 4.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 46 4.4.1 Đo vẽ chi tiết 46 4.4.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap MicrostationSE thành lập đồ địa 47 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 68 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai cội nguồn hoạt động sống; đặc biệt hoạt động sống người; khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Khơng nghiệp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, đất ln chiếm giữ vị trí quan trọng; đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác nhau; liệu sản xuất ngành nông nghiệp Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, lập hồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai, chủ trương lớn Đảng Nhà nước Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài ngun Môi trường Hiện hoạt động người thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi khơng ngừng Để bảo vệ quỹ đất đai để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tơng thuộc đất có độ rộng 0,5m ranh giới đất xác định theo đường tâm đường bờ thửa, đường rãnh nước Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, đường rãnh nước lớn 0,5m ranh giới đất xác định theo mép đường bờ thửa, đường rãnh nước - Loại đất + Loại đất thể đồ địa ký hiệu quy định điểm 13 mục III Phụ lục số 01 kèm theo Thông 25/2014/BTNMT + Loại đất thể đồ địa phải theo trạng sử dụng đất Trường hợp có định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác với trạng mà việc đưa đất vào sử dụng theo định thời hạn quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai thể loại đất đồ địa theo định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Trường hợp loại đất ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÙI THANH VINH Tên đề tài ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ, BỔ SUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH... [10 ] Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT [11 ] Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10 /11 /2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1: 200; 1: 500; 1: 1000; 1: 2000; 1: 50000; 1: 10000 ... điểm địa 68 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao - Đã thành lập mảnh đồ địa 1: 1000 thuộc xã Bá Xuyên , Thành phố Sông Công , Tỉnh Thái Nguyên ,số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1 1000 xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay