Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Quyển sổ liên lạc

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:37

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: QUYỂN SỔ LIÊN LẠC I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu loát Đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Ngắt, nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Giọng đọc nhẹ nhàng, cảm động, phân biệt lời nhân vật 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: hoa tay, lời phê, hy sinh - Bài tập đọc khuyên em phải kiên trì, cố gắng học tập - Hiểu tác dụng sổ liên lạc để ghi nhận xét GV kết học tập, ưu, khuyết điểm HS để cha mẹ phối hợp với nhà trường động viên, giúp đỡ Từ giáo dục HS có ý thức giữ gìn sổ liên lạc 3Thái độ: - Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK (phóng to, có thể) Quyển sổ liên lạc HS Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Chuyện bầu - Gọi HS lên bảng đọc trả lời câu hỏi nội dung Chuyện bầu - HS tiếp nối nhau, HS đọc đoạn, HS đọc HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3, - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ ai? Họ làm gì? - Bức tranh vẽ bố Họ nói chuyện sổ liên lạc - Đưa sổ liên lạc hỏi: Quyển sổ liên lạc dùng để làm gì? - Dùng để ghi nhận xét GV với cha mẹ HS tình hình học tập em - Để biết xem giáo ghi nhận xét vào sổ liên lạc bạn nhỏ Lớp học hôm Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn - Chú ý: - HS theo dõi đọc thầm theo + Giọng chậm rãi, nhấn giọng từ ngữ: bảo, bố làm gì, tháng nào, Trung ngạc nhiên, trang số + Câu hỏi Trung: giọng ngạc nhiên + Câu trả lời bố cuối bài: giọng trầm buồn b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc theo hình thức tiếp nối, HS đọc câu, đọc từ đầu hết Theo dõi HS đọc để phát lỗi phát âm em - Hỏi: Trong có từ khó - HS đọc đọc? (Nghe HS trả lời ghi từ lên bảng lớp) - Đọc mẫu từ yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS tiếp nối đọc lại Nghe chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - Nêu yêu cầu đọc đoạn hướng dẫn HS chia thành đoạn: + Đoạn 1: Ai bảo … viết thêm nhà - Từ: sổ liên lạc, hoa tay, lời thầy, nguệch ngoạc, luyện viết,… (MB); sổ, chăm ngoan, học giỏi, nguệch ngoạc, băn khoăn,… (MN) - Một số HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - HS đọc tiếp nối, đọc từ đầu hết, HS đọc câu - Phân chia đoạn theo hướng dẫn GV + Đoạn 2: Một hôm … nhiều + Đoạn 3: Phần lại - Yêu cầu HS luyện đọc đoạn - Đọc đoạn kết hợp Sau lần có HS đọc, GV dừng luyện ngắt giọng câu: lại để hướng dẫn ngắt giọng câu văn Trung băn khoăn:// dài giọng đọc thích hợp - Sao chữ bố đẹp mà thầy chê?// Bố bảo:// - Đấy sau bố tập viết nhiều./ Chữ vậy.// - Thế bố có khen không?// Giọng bố buồn hẳn:// - Không./ Năm bố học lớp ba,/ thầy đội hi sinh.// - Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo đoạn - HS tiếp nối đọc trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét đoạn 1, 2, (Đọc vòng) - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc phần giải - Bố Trung người khen điều gì? - - Trong sổ liên lạc giáo nhắc Trung làm gì? Vì tháng giáo nhắc Trung điều đó? Bố đưa sổ liên lạc cũ bố cho Trung để làm gì? - Đọc theo dõi - Vì bố Trung hoa tay, làm khéo, viết chữ đẹp - Tháng cô nhắc Trung phải luyện viết thêm nhà - Vì chữ Trung xấu - Để Trung biết ngày nhỏ chữ bố xấu Nghe lời thầy, bố luyện viết nhiều nên chữ bố đẹp Nếu Trung nghe lời cô giáo, tập viết nhiều chữ Trung đẹp - Vì thầy giáo bố hy sinh - Vì bố buồn nhắc tới thầy giáo cũ bố? - Yêu cầu HS mở sổ liên lạc - Trong sổ liên lạc giáo - Mở trang sổ liên lạc - đến HS đọc sổ liên lạc nhận xét gì? - Con làm để thầy vui lòng? - Sổ liên lạc có tác dụng gì? - Con phải giữ gìn sổ liên lạc ntn? Củng cố – Dặn dò (3’) - Yêu cầu HS đọc theo vai (vai người dẫn chuyện, vai bố Trung vai Trung) trả lời câu hỏi: Câu chuyện cho em học gì? - Nhận xét tiết học - Dặn HS học tập rèn luyện để trang sổ liên lạc ln có lời khen ngợi cô giáo (thầy giáo) ln giữ gìn sổ liên lạc thật cẩn thận - Chuẩn bị: Tiếng chổi tre - Cố gắng sửa chữa khuyết điểm - Ghi nhận xét thầy cô để HS tự cố gắng, sửa chữa khuyết điểm - Phải giữ gìn cẩn thận./ Giữ kỉ niệm - Phải ln cố gắng tập viết chữ đẹp ... cô giáo, tập viết nhiều chữ Trung đẹp - Vì thầy giáo bố hy sinh - Vì bố buồn nhắc tới thầy giáo cũ bố? - Yêu cầu HS mở sổ liên lạc - Trong sổ liên lạc cô giáo - Mở trang sổ liên lạc - đến HS đọc. .. d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc phần giải - Bố Trung người khen điều gì? - - Trong sổ liên lạc cô giáo nhắc Trung làm gì? Vì tháng giáo nhắc...hỏi 1, 2, 3, - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ ai? Họ làm gì? - Bức tranh vẽ bố Họ nói chuyện sổ liên lạc - Đưa sổ liên lạc hỏi: Quyển sổ liên lạc dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Quyển sổ liên lạc, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Quyển sổ liên lạc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay