Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Quyển sổ liên lạc

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:37

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI “ QUYỂN SỔ LIÊN LẠC” ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: -Đọc rõ ràng rành mạch tập đọc HTL tuần 28 đến tuần 35( phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung đoạn đọc - H K-G đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 - 34 ( tốc độ đọc 50 tiếng / phút) - Biết đáp lời khen ngợi theo tình cho trước(BT2); biết đặt trả lời câu hỏi có cum từ (BT3) -H đọc nắm ND tập đọc: Quyển sổ liên lạc II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -Cho HS bắt thăm đọc trả lời câu hỏi - HS đọc TLCH ND tập đọc -Nhận xét - ghi điểm -Nhận xét, bổ sung *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) *HĐ2: Ôn tiết Bài 2: Nói đáp lời em (7-8’) trường hợp sau: -2HS đọc đề -Bài tập yêucầu gì? -H nêu ? -T YC H thảo luận nhóm đơi -Thảo luận theo cặp -T huy động kết quả, chữa -Nhận xét -T chốt Nối tiếp nói lời em? Bài 3: Đặt câu hỏi cho cụm từ Vì -Nhã nhặn, lịch -Bài tập yêu cầu gì? -T y/c H (TB-Y) nêu kết - T y/c H nhận xét, bổ sung -Nêu: Đặt câu hỏi cho cụm từ Vì -Nêu cụm từ -Nối tiếp đọc *HĐ4:Ôn TĐ Quyển sổ liên lạc 12) -T t/c cho H đọc Quyển sổ liên lạc 3.Củng-cố dặn dò: - Cho HS nhắc lại kiến thức ôn -Nhận xét học -Nhắc hs nhà làm lại -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhắc lại ... -Bài tập yêu cầu gì? -T y/c H (TB-Y) nêu kết - T y/c H nhận xét, bổ sung -Nêu: Đặt câu hỏi cho cụm từ Vì -Nêu cụm từ -Nối tiếp đọc *HĐ4:Ôn TĐ Quyển sổ liên lạc 12) -T t/c cho H đọc Quyển sổ liên. .. sổ liên lạc 12) -T t/c cho H đọc Quyển sổ liên lạc 3.Củng-cố dặn dò: - Cho HS nhắc lại kiến thức ôn -Nhận xét học -Nhắc hs nhà làm lại -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhắc lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Quyển sổ liên lạc, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Quyển sổ liên lạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay