Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Lá cờ

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:35

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CỜ I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc trơn tồn bài, đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Ngắt nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - Đọc diễn cảm với giọng vui sướng, tự hào 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: bót, ngỡ ngàng, san sát, bập bềnh, Cách mạng tháng Tám… - Hiểu nội dung bài: Niềm vui sướng, tự hào bạn nhỏ thấy cờ mọc lên khắp nơi ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa Bảng phụ ghi sẵn từ, câu, đoạn cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bóp nát cam - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi Bóp nát cam - Nhận xét, cho điểm HS Bài - HS đọc tiếp nối hết bài, HS đọc tồn sau trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, Giới thiệu: (1’) - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Hai chị em ngỡ ngàng nhìn thấy cờ đỏ vàng mọc lên khắp nơi - Đây buổi mít tinh dân làng mừng ngày Cách mạng thành công, mừng nước ta khỏi ách nô lệ thực dân Pháp Bài tập đọc cờ hôm cho sống lại giây phút hào hùng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - Theo dõi đọc thầm theo - GV đọc mẫu toàn Chú ý: Giọng vui sướng, tràn đầy niềm tự hào đoạn đầu, chậm rãi đoạn sau Nhấn giọng từ ngữ gợi tả niềm sung sướng bạn nhỏ b) Luyện phát âm - Tổ chức cho HS luyện phát âm từ sau: - đến 10 HS đọc cá nhân từ này, lớp đọc đồng + ngỡ ngàng, mênh mông, rực rỡ, đổ về, bập bềnh,… - Mỗi HS đọc câu theo hình thức nối tiếp, đọc từ đầu hết - Yêu cầu HS luyện đọc câu - Tìm cách đọc luyện đọc c) Luyện đọc đoạn - Hướng dẫn HS cách đọc đoạn luyện đọc câu dài đoạn Đoạn 1: Ra coi … buổi sáng Đoạn 2: Cờ mọc … thành công - Luyện đọc nhiều lần câu sau: - Ra coi,/ mau lên!// - Chị vừa gọi, vừa kéo chạy cửa./ Chị tay phía bót:// - Thấy chưa?// - Tơi thấy rồi.// Cờ!// Cờ đỏ vàng/ cột cờ trước bót.// Tơi ngỡ ngàng ngắm cờ rực rỡ/ với vàng năm cánh/ bay phấp phới/ trời xanh mênh mông buổi sáng.// - Tiếp nối đọc đoạn 1, (Đọc vòng) - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm - Đọc, theo dõi - Bạn thấy cờ trước bót giặc e) Cả lớp đọc đồng - cờ rực rỡ với vàng năm cánh bay phấp phới trời xanh mênh mông buổi sáng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Bạn thấy sung sướng, tự hào d) Thi đọc - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc giải - Thoạt tiên bạn nhỏ nhìn thấy cờ đâu? - cờ trước đồn giặc chứng tỏ quân ta chiếm đồn giặc Cầm cờ đâu chỗ thuộc - Cờ mọc trước cửa nhà Cờ bay xanh - Cờ đậu tay người đổ chợ Cờ cắm trước mũi thuyền nối san sát kết thành quyền sở hữu ta - Hình ảnh cờ đẹp ntn? - Bạn nhỏ cảm thấy cờ xuất hiện? - Cở đỏ vàng mọc lên nơi nữa? - - bè đầy cờ - Mọi người mang cờ mít tinh mừng ngày Cách mạng Tháng Tám thành công Mọi người mang cờ đâu? Tháng Tám năm 1945, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân khắp nơi đất nước ta đứng lên chống lại thực dân Pháp giành thắng lợi vẻ vang Đất nước ta độc lập sau gần 100 năm chịu ách thống trị thực dân Pháp Tình cảm người với cờ sao? Củng cố – Dặn dò (3’) - HS tham gia thi đọc - Nhận xét, cho điểm HS - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại chuẩn bị sau - Chuẩn bị: Lượm - Mọi người yêu cờ, yêu Tổ quốc Việt Nam ... rồi.// Cờ! // Cờ đỏ vàng/ cột cờ trước bót.// Tơi ngỡ ngàng ngắm cờ rực rỡ/ với vàng năm cánh/ bay phấp phới/ trời xanh mênh mông buổi sáng.// - Tiếp nối đọc đoạn 1, (Đọc vòng) - Lần lượt HS đọc. .. cánh bay phấp phới trời xanh mênh mơng buổi sáng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Bạn thấy sung sướng, tự hào d) Thi đọc - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc giải - Thoạt tiên bạn nhỏ nhìn thấy cờ đâu? - Lá. .. HS đọc cá nhân từ này, lớp đọc đồng + ngỡ ngàng, mênh mông, rực rỡ, đổ về, bập bềnh,… - Mỗi HS đọc câu theo hình thức nối tiếp, đọc từ đầu hết - Yêu cầu HS luyện đọc câu - Tìm cách đọc luyện đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Lá cờ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Lá cờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay