Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Lá cờ

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:35

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI “LÁ CỜ ” ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: -Đọc rõ ràng rành mạch tập đọc HTL tuần 28 đến tuần 35( phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung đoạn đọc - H K-G đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 - 34 ( tốc độ đọc 50 tiếng / phút) - Biết đáp lời từ chối theo tình cho trước( BT2); tìm phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì? (BT3); điền dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn(BT4) -H đọc nắm ND tập đọc: cờ -H(TB-Y): nắm vững cách đặt TLCH “Như nào?” rèn KN đọc hiểu II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy – học : NDKT – TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -Cho HS bắt thăm đọc trả lời câu hỏi - HS đọc TLCH ND tập đọc -Nhận xét - ghi điểm -Nhận xét, bổ sung *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) *HĐ2: Ơn tiết Bài 2: Nói lời đáp em (7-8’) -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đưa lời thoại để bạn nói lời khẳng định, phủ định -Khi nói đáp lời khẳng định, phủ -2-3HS đọc -Thực -Nối tiếp nói lời em? định cần nói với thái độ nào? -Nhã nhặn, lịch Bài 3: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Như nào? -Bài tập yêucầu gì? -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -T huy động kết quả, chữa -T chốt -T t/c cho H đọc cờ- Cho HS nhắc lại kiến thức ơn *HĐ3:Ơn TĐ cờ (12) 3.Củng-cố dặn dò: -Nhận xét học -Nhắc hs nhà làm lại -Nhắc lại ... -Bài tập yêucầu gì? -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -T huy động kết quả, chữa -T chốt -T t/c cho H đọc Lá cờ- Cho HS nhắc lại kiến thức ơn *HĐ3:Ơn TĐ Lá cờ ( 12) 3.Củng-cố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Lá cờ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Lá cờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay