13 bai tap t viet nang cao lop 1

24 12 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:34

Đề thi, nâng cao, đề thi học sinh giỏi môn toán, môn tiếng việt, từ lớp 1 đến lớp 9Đề thi, nâng cao, đề thi học sinh giỏi môn toán, môn tiếng việt, từ lớp 1 đến lớp 9Đề thi, nâng cao, đề thi học sinh giỏi môn toán, môn tiếng việt, từ lớp 1 đến lớp 9Đề thi, nâng cao, đề thi học sinh giỏi môn toán, môn tiếng việt, từ lớp 1 đến lớp 9Đề thi, nâng cao, đề thi học sinh giỏi môn toán, môn tiếng việt, từ lớp 1 đến lớp 9 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng TiĨu häc Xuân Bắc Họ tên: Líp §äc hiĨu Bµi 8: Chun ë líp *Dùa vµo néi dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe chuyện gì? a Chuyện cô giáo b Chuyện bạn trờng c Chuyện bạn lớp 2) Em không nên học tập bạn nào? a Bạn Mai b Bạn Hùng, bạn Hoa c Không học tập b¹n Mai, Hïng, Hoa 3) Theo em, b¹n nhá bµi lµ mét häc sinh nh thÕ nµo? a Ngoan ngoãn b Chăm học tập c Sạch sẽ, ngoan ngoãn chăm 4) Vì cô giáo gọi, bạn Hoa lại đỏ bừng tai? a Vì cha nghe rõ câu hỏi b Vì xấu hổ cha học c Vì bị cô giáo phê bình 5) Mẹ nói với bạn nhỏ? a Mẹ nói không nhí chun b¹n nhá kĨ b MĐ mn nghe b¹n nhỏ kể chuyện chuyện ngoan ngoãn c Cả hai ý * Bài tập: Bài1: Tìm tiếng có phụ âm đầu tr hay ch …………………………………………………… Bµi 2: Tõ nµo sau viết sai tả? a Cá Sấu b xấu hổ c sấu hổ Bài 3: Trả lời câu hỏi a Mẹ nói với bạn nhỏ? Chúc em chăm ngoan, học giỏi Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc b Hôm lớp, em ngoan nào? §äc hiểu Bài 9: Chim sơn ca Tra mùa hè, nắng vàng nh mật ong trải nhẹ khắp cánh đồng cỏ Những sơn ca nhảy nhót sờn đồi Chúng bay lên cao cất tiếng hót Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng lảnh lót vang xa Bỗng dng lũ sơn ca không hót mà bay vút lên bầu trời xanh thẳm *Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) ánh nắng mùa hè nh nào? a Nắng vàng rực rỡ b Nắng vàng nh mật ong c Nắng vàng tơi trải nhẹ 2) Những sơn ca nhảy nhót đâu? a cánh đồng cỏ b sờn đồi c trời cao 3) Tiếng hót sơn ca nh nào? a Lảnh lót vang xa b Thánh thót, lúc trầm, lúc bổng c Lúc trầm, lúc bổng lảnh lót vang xa 4) Đoạn văn nói điều gì? a Hoạt động sơn ca b Tiếng hót sơn ca c Hoạt động tiếng hót sơn ca 5) Đoạn văn có câu? Chúc em chăm ngoan, học giỏi Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng TiĨu häc Xuân Bắc a câu b câu c câu * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: - có phụ âm đầu s: - cã phụ âm đầu x: Bài 2: Ghi lại từ ngữ gồm tiếng có phụ âm ®Çu gièng nhau: ************************************************************* Đọc hiểu Bài 10: Hồ Gơm * Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Hồ Gơm cảnh đẹp đâu? a Huế b Hà Nội c vịnh Hạ Long 2) Mặt Hồ Gơm trông nh nào? a Trông nh gơng bầu dục lớn b Sáng long lanh c Cả ý 3) hồ có đẹp? a Cầu Thê Húc b Đền Ngọc Sơn c.Tháp Rùa 4) Tác giả đứng đâu quan sát Hồ Gơm? a Bên bờ hồ b Từ cao nhìn xuống c Từ xa nhìn lại 5) Tác giả nói đến phận đa? a Rễ, lá, Chúc em chăm ngoan, häc giái Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc b Gốc, rễ, c Gốc, rễ, lá, * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: - có phụ âm đầu d hay gi: - có phụ âm đầu g: Bµi 2: Điền vào chỗ trống au hay ua m xuân hép m c©y c c r r diÕp kho b c¸i b l l nhà Bài 3: Ngoài chữ đầu câu, có từ ngữ cần viết hoa? Bµi 4: Trả lời câu hỏi a) Hồ Gơm cảnh ®Đp ë ®©u? b) Tõ trªn cao nhìn xuống, mặt Hồ Gơm nh nào? Chóc c¸c em chăm ngoan, học giỏi Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Bài 5: Sắp xếp từ ngữ sau để tạo thành câu văn khác nhau: chim, bay, lúc chiều tối, về, tæ ************************************************************* Đọc hiểu Bài 11: Cả nhà học Đa đến lớp ngày Nh con, mẹ "tha thầy" "chào cô" Chiều qua bố đón, tình cờ Con nghe bố chào cô, tha thầy Cả nhà học vui thay Hèn chi điểm xấu buồn lây nhà Hèn chi điểm mời hôm qua Nhà nh thể đợc ba điểm mời ( Cao Xuân Sơn ) * Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Hàng ngày, đa bạn nhỏ tới trờng? a Mẹ b Bố c Cả bố mẹ 2) " Chào cô, tha thầy lời nói ai? a Lời bạn nhỏ gặp thầy, cô b Lời bố, mẹ bạn nhỏ gặp thầy, cô giáo c Cả hai ý 3) Cả nhà bạn nhỏ buồn nào? a Khi bạn nhỏ bị điểm xấu b Khi bạn nhỏ bị thầy, cô giáo chê c Khi bạn nhỏ phải nghỉ học 4) Cả nhà bạn nhỏ vui nào? Chúc em chăm ngoan, học giỏi Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc a Khi bạn đợc điểm mời b Khi hàng ngày mẹ ®a tíi líp vµ bè ®ãn ®i häc c Cả hai ý 5) Trong có mÊy tiÕng chøa vÇn ay? a tiÕng b tiếng c tiếng * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: - có vần a: - có phụ âm đầu ch: Bài 2: Trả lời câu hỏi: a) Hàng ngày, đa em tới trờng? b) Gặp thầy ( cô ) giáo, em làm gì? ************************************************************* Đọc hiểu Bài 12: Lũy tre *Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bài thơ tả lũy tre vào lúc nào? a Ban ngày b Ban đêm c Cả ban ngày ban đêm 2) Trâu nằm nhai cỏ đâu? a gốc đa đầu làng b dới gốc tre c cánh đồng Chúc em chăm ngoan, học giỏi Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc 3)Buổi tra có loài vật đến với lũy tre? a Con trâu b Con chim c Con trâu chim 4) Nhà thơ nghe thấy gì? a Tiếng giã thæi b TiÕng chim hãt c TiÕng giã thæi tiếng chim hót * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: - có vần ong: - có vần ây: Bài 2: Điền vào chỗ trống ch hay tr c©y .e c©y .Ì ©u .Êu âu trò công úa Bài 3: Tìm vần dấu điền vào chỗ trống để tạo thành từ tên loại quả t ch m Chúc em chăm ngoan, học giái Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng Tiểu học Xuân Bắc nh b d Bài 4: Trả lời câu hỏi a) Bài thơ tả cảnh lũy tre vào lúc nào? b) Nhìn mặt trời nhô lên đầu bụi tre, tác giả tởng tợng tre làm gì? Bài 5: Sắp xếp từ ngữ sau để tạo thành câu văn khác nhau: khuất dần, sau lòy tre, mỈt trêi ************************************************************* Đọc hiểu Bài 13: Cây bàng *Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Cây bàng đợc trồng đâu? a.Trớc cổng trờng Chúc em chăm ngoan, học giỏi Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc b.Trên sân trờng c Giữa sân trờng 2) Tác giả tả bàng vào mùa nào? a Mùa đông mïa xu©n b Mïa xu©n, mïa hÌ, mïa thu c Cả bốn mùa: xuân, hè, thu, đông 3) Mùa bàng trơ trụi lá? a Mùa xuân b Mùa hè c Mùa đông 4) Cây bàng nhú lộc non mơn mởn vào mùa nào? a Mùa xuân b Mùa hè c Mùa đông 5) Cây bàng thay đổi nh vào mùa thu? a Cây vơn dài cành khẳng khiu trụi b Cành trên, cành dới chi chít lộc non mơn mởn c Những tán xanh um che mát khoảng sân trờng d Từng chùm chín vàng kẽ * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: - cã vÇn ng: - cã vÇn um: Bài 2: Tìm tiếng có hỏi ng· Chóc c¸c em chăm ngoan, học giỏi Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Bài 3: Điền vào chỗ trống iu hay ui v vỴ m bëi nòng n ngän n r d dàng nhỏ x b l lo Bài 4: Trả lời câu hỏi: a) Theo em bàng đẹp mùa nào? Vì sao? b) Viết tên loài đợc trồng s©n trêng em ************************************************************* Bài 5: Sắp xếp từ ngữ sau để tạo thành câu văn khác nhau: trờng học, nhà, là, thứ hai, em Chúc em chăm ngoan, học giỏi 10 Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc ************************************************************* Đọc hiểu Bài 14: Mùa thu vïng cao *Dùa vµo néi dung bµi, em h·y khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bài văn tả cảnh vùng cao vào thời gian nào? a Mùa xuân b.Mùa hè c.Mùa thu 2) Trong có nói đến loài vật nào? a Con bò, dê b Con trâu, bò c Con bò, trâu, dê 3) Vào mùa thu, ngời vùng cao trồng gì? a Ngô b Lúa c Đậu tơng 4) Bầu trời mùa thu vùng cao đẹp nh thÕ nµo? a Xanh bãng b Xanh c Xanh biếc *Bài tập: Bài : Tìm tiếng - có vần hay ay: - cã vÇn on hay ong: Chúc em chăm ngoan, học giỏi 11 Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Bài 2: Chọn từ sau điền vào chỗ trống: vàng óng, vàng mợt, xanh trong, xanh biÕc - BÇu trêi - D·y nói - Nơng ngô - N¬ng lóa Bài 3: Điền vào chỗ trống hay ay n chuối hoa nh máy c nh dây ngón t d ngoẵng Bài 4: Trả lời câu hỏi + Bài văn tả cảnh vùng cao vào thời gian nào? Chúc em chăm ngoan, häc giái 12 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc ************************************************************ Bài 5: Sắp xếp từ ngữ sau để tạo thành câu văn khác : mùa thu, bầu trời, về, xanh ************************************************************* Đọc hiểu Bài 15: đồng hồ báo thức Bác kim thận trọng Bé kim giây tinh nghịch Nhích li li Chạy vút lên trớc hàng Anh kim phút lầm lì Ba kim tới đích Đi tõng bíc, tõng bíc Rung mét håi chu«ng vang ( Hoài Khánh ) *Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) ChiÕc ®ång hå cã mÊy kim? a kim lµ kim giê b kim lµ kim giê, kim c kim lµ kim giê, kim phót, kim giây 2) Kim chạy nhanh hơn? a Kim b Kim phút c Kim giây 3) Tác giả dùng từ ngữ ngời để gọi kim đồng hồ? Chúc em chăm ngoan, học giỏi 13 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng TiĨu học Xuân Bắc a Bác, anh b Anh, em c Bác, anh, bé 4) Khi chuông đồng hồ báo thức? a Khi kim giây tới đích trớc b Khi kim tới đích trớc c Khi ba kim tới đích 5) Mỗi dòng thơ cã mÊy ch÷? a ch÷ b ch÷ c chữ * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: + có vần inh hay ich: + cã vÇn «ng hay u«ng: Bài 2: Chọn từ ngữ sau để điền vào chỗ trống cho thích hợp: lầm lì, tinh nghÞch, thËn träng + Kim giê + Kim + Kim gi©y ************************************************************* Đọc hiểu Bài 16: Bác đa th *Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Ai đa th cho Minh? a Bác hàng xóm b Bác đa th c Một ngời lạ 2) Trong có nói đến ai? a Minh, bác đa th em bé b Mẹ, Minh bác đa th c Bố, mẹ, bác đa th em bé 3) Cầm th, Minh có suy nghĩ gì? a Chắc bố b Có lẽ th bố Chúc em chăm ngoan, học giỏi 14 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng TiĨu häc Xuân Bắc c Bác đa th thật vất vả 4) Minh lµ cËu bÐ nh thÕ nµo? a Ngoan ngo·n b Luôn quan tâm đến ngời khác c Cả hai ý 5) Nhận đợc th bố, Minh lại không khoe với mẹ? a Vì Minh cha chào ngời đa th b Vì Minh mừng quá! c Vì Minh thấy bác đa th mồ hôi nhễ nhại * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: - cã vÇn inh: - cã vÇn uynh: Bài 2: Điền chữ có chữ q vào chỗ trèng trun néi b¸nh co quýt tâm Bài 3: Tìm vần dấu điền vào chỗ trống để tạo thành từ tên vật m l h b c g Chúc em chăm ngoan, học giỏi 15 Bài tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng TiĨu häc Xu©n Bắc Bài 4: Trả lời câu hỏi a) Thấy bác đa th mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì? b) ViÕt lêi chào hỏi Minh mời bác uống nớc Bµi 5: Sắp xếp từ ngữ sau để tạo thành câu văn khác nhau: sao, bầu trời, lấp l¸nh ************************************************************* Đọc hiểu Bài 17: Đi học *Dựa vào nội dung, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bạn nhỏ sống đâu? a Miền núi b Miền xuôi 2) Trờng bạn nằm đâu? a cạnh đồi vắng b cạnh suối nhỏ c rừng xanh 3) Trên đờng tới trờng, bạn nhỏ ngửi thấy gì? a Hơng thơm nơng lúa b Hơng thơm rừng Chúc em chăm ngoan, học giỏi 16 Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc c Hơng thơm loài hoa 4) Trên đờng tới trờng, bạn nhỏ nghe thấy gì? a Tiếng thầm gió b Tiếng suối chảy thầm c Tiếng hát cô giáo 5) Trong có nói đến ai? a Mẹ, cô giáo bạn b Mẹ, cô giáo bạn nhỏ c Mẹ, cô giáo, bạn nhỏ bạn * Bài tập : Bài 1: Tìm tiếng - có phụ âm đầu d hay gi: - có phụ âm đầu s hay x: Bài 2: Điền vào chỗ trống l hay n ăm học iềm vui àng xóm àng tiên lỡi iềm tờ .ịch Bài 3: Điền vào chỗ trèng d, gi hay r hoa Êy óp ®ì Ơ rau iếp .õ àng .ễ dàng Chúc em chăm ngoan, học giỏi 17 Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Bài 4: Trả lời câu hỏi a) Ngôi trờng bạn nằm ®©u? b) Trên đờng tới trờng, bạn nhỏ nghe thấy gì? ******************************************************* Bài 5: Viết câu nói sở thích em Bµi 6: Viết câu nói sách Tiếng Việt em ************************************************************* §äc hiĨu Bµi 18: Tay bè Bµn tay cđa bè nhá Chai sạm lâu bồng áo bố bạc màu lòng Vì chịu nắng gió rét Những công việc khó bố Khi bé Tay bố bế Ôm vào Lúc trời giá Bàn tay Chúc em chăm ngoan, häc giái 18 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Bố chẳng bỏ qua Mẹ bận việc nhà Bố giúp đỡ mềm mại Nâng đời áp lên má tròn Nghe ( Cao Đức Hoàng Vũ ) *Dựa vào nội dung, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bài thơ kể ai? a Kể bè b KĨ vỊ mĐ c KĨ vỊ bÐ 2) Bµn tay cđa bè nh thÕ nµo? a KhÐo lÐo b Chai sạm, mềm mại c Trắng trẻo 3) Vì áo bố bạc màu? a Vì bố phải làm việc dới trời nắng gió b Vì áo bố mặc lâu c Vì bố phải làm nhiều công việc khó 4) Bài thơ cho em biết điều bè? a Bè rÊt hiỊn b Bè rÊt vui vỴ c Bố ngời lao động vất vả 5) Bài th¬ cã mÊy khỉ th¬? a cã khỉ th¬ b cã khỉ th¬ c cã khỉ th¬ * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: + có phụ âm đầu ch hay tr: + cã phô âm đầu l hay n: Bài 2: Điền vào chỗ trống ch hay tr: bạn ngời a ẻ Chúc em chăm ngoan, học giỏi 19 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trêng TiĨu häc Xuân Bắc Bài 3: Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống: a) Bàn tay bố áp lên đôi má tròn b) Khi bé nhỏ, tay bố ôm vào lòng lúc trời giá rét Bài 4: Viết câu nói gia đình em ************************************************************* Đọc hiểu Bài 19: Nhớ lại buổi đầu học Ngày học em thật vui Em mặc quần áo đẹp nhng chẳng mang theo Khi vào lớp, em thấy bạn khóc Em đến làm quen nói chuyện với bạn Thế bạn nín Khi cô giáo bảo chúng em tự giới thiệu em biết bạn tên Mai Từ đó, chúng em chơi thân với Cả lớp em hát nhiều Em thấy học thật vui ( Theo bµi viÕt cđa häc sinh) * Dùa vµo nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Ngày học, bạn mang gì? a Mang cặp sách b Mang theo sách c Chẳng mang thứ 2) Thấy bạn khóc,bạn nhỏ làm gì? a Làm quen với bạn b Nói chuyện với bạn c Làm quen nói chuyện với bạn 3) Nhờ đâu bạn nhỏ biết đợc tên bạn Mai? a Nhờ mẹ bạn dỗ nói tên bạn bạn khóc b Nhờ cô giáo bảo chúng em tự giới thiệu c Nhờ cô giáo gọi đến tên bạn 4) Đợc học, bạn nhỏ có suy nghĩ gì? Chúc em chăm ngoan, học giỏi 20 Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc a §i häc thËt lµ vui b §i häc thËt lµ thích thú c Đi học có thêm nhiều bạn 5) Bài văn có câu? a câu b câu câu * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: c + có phụ âm đầu c hay q: + có phụ âm đầu r hay gi: Bài 2: Trả lời câu hỏi: a) Ngày học, bạn nhỏ ăn mặc nh nào? b) Tình bạn bạn nhỏ vµ Mai sao? ************************************************************* Đọc hiểu Bài 20: anh hùng biển * Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Cá heo sống đâu? a biển b sông c ao, hồ 2) Cá heo thông minh nh nào? a Biết canh gác bờ biển, dẫn tàu vào cảng b Biết săn lùng tàu thuyền giặc c Cả hai ý 3) Vì cá heo biển Đen đợc thởng huân chơng? Chúc em chăm ngoan, häc giái 21 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc a Vì cá heo bơi giỏi b Vì cá heo cứu sống phi công c Vì cá heo thông minh 4) * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng bài: + có vần uyên: + có vần ơng: Bài 2: Trả lời câu hỏi a) Cá heo bơi giỏi nh nào? b) Cá heo đẻ trứng hay đẻ con? Bài 3: Sắp xếp từ ngữ sau thành câu văn khác nhau: tay bơi, cá heo, là, giỏi nhất, biển ************************************************************* §äc hiĨu Bµi 21: ve vµ kiÕn Ve vµ kiÕn cïng sống nhng ngời nết Kiến chăm làm việc suốt ngày Thức ăn kiếm đợc ăn không hết, kiến để dành phòng mùa đông đến Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè Chúc em chăm ngoan, học giỏi 22 Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Mùa đông đến, thức ăn khan hiếm, ve đói đành tìm kiến xin ăn Kiến cho ve ăn, hỏi ve làm suốt mùa hè Ve đáp: - Tôi ca hát Kiến bảo: - Ca hát tốt nhng cần phải chăm lao động * Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Ve kiến sống đâu? a cành b gốc c 2) Mùa hè, ve làm gì? a Nhởn nhơ ca hát b Đi tìm kiếm thức ăn c Tìm kiến xin ăn 3) Khi ve đói tìm kiến xin ăn, kiến làm gì? a Kiến không cho ve ăn ve lời biếng b Kiến cho ve ăn hỏi ve làm suốt mùa hè c Kiến cho ve ăn bảo đừng hát 4) Kiến có tính nết nh nào? a Chăm chØ lµm viƯc st ngµy b Tèt bơng, biÕt gióp đỡ khuyên nhủ bạn c Cả hai ý 5) Kiến khuyên ve điều gì? a Ca hát vui b Ca hát tốt cho mùa hè thêm vui c Ca hát tốt nhng cần phải chăm lao động * Bài tập: Bài 1: Em tìm chữ có dấu hỏi dÊu ng· Bµi 2: Điền vào chỗ trống c, k hay q: ông uạ iến Chúc em chăm ngoan, häc giái 23 Bµi tËp TiÕng ViƯt líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc uốc ua óc Bài 3: Điền vào chỗ trống uôt hay uât s ngày q t lúa sản x trắng m l giao thông Bài 4: Trả lời câu hỏi a) Câu chuyện khuyên em điều gì? b) Em yêu thích vật bài? Vì sao? Bµi 4: Sắp xếp từ ngữ sau để tạo thành câu văn khác nhau: ve, ca hát, suốt mùa hÌ, nhën nh¬ Chúc em chăm ngoan, học giỏi 24 ... trống trun néi b¸nh co qu t t m Bài 3: T m vần dấu điền vào chỗ trống để t o thành t t n v t m l h b c g Chóc c¸c em chăm ngoan, học giỏi 15 Bài t p Tiếng Vi t lớp - Trờng... giái 20 Bµi t p TiÕng Vi t líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc a Đi học th t vui b Đi học th t thích thú c Đi học có thêm nhiều bạn 5) Bài văn cã mÊy c©u? a c©u b c©u câu * Bài t p: Bài 1: T m tiếng bài:... Hơng thơm nơng lúa b Hơng thơm rừng Chúc em chăm ngoan, häc giái 16 Bµi t p TiÕng Vi t líp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc c Hơng thơm loài hoa 4) Trên đờng t i trờng, bạn nhỏ nghe thấy gì? a Tiếng thầm
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 bai tap t viet nang cao lop 1, 13 bai tap t viet nang cao lop 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay