Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Cháy nhà hàng xóm

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:34

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHÁY NHÀ HÀNG XÓM I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc trơm bài, đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Ngắt, nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Đọc với giọng phù hợp nội dung đoạn 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: bình chân vại, tứ tung, bén, cuống cuồng - Hiểu nội dung câu chuyện: Khi thấy nhà bên cạnh cháy, người hàng xóm bình chân vại nên lửa nhà hàng xóm bén sang khơng chạy kịp, cải bị thiêu Câu chuyện khuyên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ người khác, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Đàn bê anh Hồ Giáo - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội dung Đàn bê anh Hồ Giáo: + Con có cảm nhận đồng cỏ Ba Vì? + Tìm từ ngữ thể tình cảm - HS đọc tồn bài, sau trả lời câu hỏi, bạn nhận xét đàn bê với anh Hồ Giáo? + Theo con, đàn bê lại yêu quý anh Hồ Giáo đến vậy? - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh minh họa hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Mọi người chữa cháy người đàn ông nằm ngủ - Tại lại có chuyện nghịch lí vậy? Khi người vất vả dập tắt đám cháy người đàn ơng này, hàng xóm gia đình có nhà cháy ung dung nằm ngủ Chuyện xảy sau đó? Chúng ta học tập đọc Cháy nhà hàng xóm để biết điều Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần - Theo dõi đọc thầm theo Chú ý: giọng khẩn trương kể đám cháy, chậm rãi nói suy nghĩ thái độ anh chàng ích kỷ Nhấn giọng số từ ngữ tả đám cháy thái độ anh chàng b) Luyện phát âm - Tổ chức cho HS luyện phát âm từ sau: + MB: làng nọ, làng, sức; trùm chăn, ngờ, tàn lửa, dập lửa,… + MN: trùm chăn, chồm dậy, cuống cuồng, - HS đọc cá nhân, đọc đồng từ dập lửa, thiêu sạch,… - Gọi HS đọc câu - Mỗi HS đọc câu theo hình thức nối tiếp Đọc từ đầu hết c) Luyện đọc đoạn - Tìm cách đọc luyện đọc - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước Đoạn 1: Trong làng … bận tâm lớp Nhấn giọng từ: làng, kẻ thùng, người chậu, nấy, trùm chăn, bình chân vại, chẳng việc Đoạn 2: Nào ngờ … thiêu Nhấn giọng từ: ngờ, bay tứ tung, không kịp rồi, thiêu - Nối tiếp đọc đoạn 1, (Đọc vòng) - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc lại bài, HS đọc phần giải - Thấy có nhà cháy, người làng làm gì? - Đọc, theo dõi SGK - Mọi người đổ ra, kẻ thùng, người chậu, sức tìm cách dập đám cháy - Anh ta chùm chăn, bình chân vại - Anh ta nghĩ: Cháy nhà hàng xómcháy nhà đâu mà lo - Lửa to, gió mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang nhà Anh ta cuống cuồng - - Trong lúc người chữa cháy người hàng xóm làm gì? Anh ta nghĩ gì? Chuyện xảy với anh hàng xóm? dập lửa không kịp Mọi thứ bị thiêu - Anh hàng xómlà kẻ ích kỉ - Thấy hàng xóm gặp nạn mà khơng giúp đỡ bị gặp nạn./ Đáng đời kẻ ích kỉ./ Cần phải ln quan tâm, giúp đỡ người khác, hàng xóm láng giềng Anh hàng xóm người ntn? Câu chuyện khuyên điều gì? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS thi đọc, HS lên vào tranh kể lại câu chuyện - Nhận xét, cho điểm HS - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại - Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII - HS thi đọc, bạn nhận xét - HS lên vào tranh kể lại ... cháy người đàn ơng này, hàng xóm gia đình có nhà cháy ung dung nằm ngủ Chuyện xảy sau đó? Chúng ta học tập đọc Cháy nhà hàng xóm để biết điều Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc. .. cháy người hàng xóm làm gì? Anh ta nghĩ gì? Chuyện xảy với anh hàng xóm? dập lửa không kịp Mọi thứ bị thiêu - Anh hàng xómlà kẻ ích kỉ - Thấy hàng xóm gặp nạn mà khơng giúp đỡ bị gặp nạn./ Đáng... Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc lại bài, HS đọc phần giải - Thấy có nhà cháy, người làng làm gì? - Đọc, theo dõi SGK - Mọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Cháy nhà hàng xóm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Cháy nhà hàng xóm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay