Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:33

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính Tả Bài: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Nghe - viết xác, khổ thơ cuối thơ ‘Ngày hơm qua đau ?’’; trình bày hình thức thơ chữ - Làm BT3, BT4; BT(2) a / b - GV nhắc hs đọc thơ Ngày hôm qua đâu rồi? (SGK) trước viết CT -HTL tên 10 chữ bảng chữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết *Mục tiêu: Nghe - viết xác, khổ thơ cuối thơ “Ngày hôm qua đau ?”; trình bày hình HOẠT ĐỘNG CỦA HS thức thơ chữ *Cách tiên hành: Cả lớp -Ghi nhớ nội dung đoạn thơ +Giáo viên treo bảng phụ đọc trơn đoạn thơ cần -Cả lớp đọc đồng viết hỏi +Khổ thơ cho ta biết điều ngày hơm qua? -Nếu em học hành chăm -Hướng dẫn trình bày ngày hơm qua qua lại +Khổ thơ có dòng ? hồng em +Chữ đầu dòng viết ? -Khổ thơ có dòng Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày -Viết hoa * Hướng dẫn viết từ khó +Giáo viên đọc từ khó yêu cầu học sinh viết +Giáo viên chỉnh sửa lỗi cho học sinh -GV đọc cho HS viết -Học sinh viết bảng từ khó: , lại , ngày, hồng +Giáo viên đọc thong thả dòng thơ ( dòng lần ) -Học sinh viết vào -Soát chấm chữa lỗi -Học sinh gạch chân từ viết sai *Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập *Mục tiêu: - Làm BT3, BT4; BT(2) a / b -HTL tên 10 chữ bảng chữ *Cách tiến hành: , viết từ bút chì lề Bài 2: -Gọi em đọc đề -Đọc đề -Gọi em làm mẫu -1 em lên bảng viết đọc từ: -Gọi em lên bảng làm bài, lớp làm nháp Quyển lịch -Yêu cầu học sinh nhận xét làm bạn -Giáo viên nhận xét đưa lời giảng : Quyển -Nhận xét lịch, nịch, nàng tiên,làng xóm, bàng, - Học sinh làm bàn, than, thang -Cả lớp đọc đồng từ Bài 3: tìm sau ghi vào vỡ -Yêu cầu học sinh nêu cách làm -Gọi 1em làm mẫu -Viết chữ tương ứng -Yêu cầu học sinh làm mẫu chỉnh vào bảng sửa lỗi cho học sinh -Đọc giê- viết g -Gọi học sinh đọc lại,viết lại thứ tự chữ -2 học sinh làm bảng lớp Cả lớp làm bảng -Giáo viên xoá dần chữ, tên chữ bảng -Viết g, h, k, l, m, n, o, ô, cho học sinh HTL -Đọc gie, hat,ca ,e lờ,em mờ , -Nhận xét Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà en, o, ơ, -Học sinh HTL bảng chữ Rút kinh nghiệm: ... đoạn thơ +Giáo viên treo bảng phụ đọc trơn đoạn thơ cần -Cả lớp đọc đồng viết hỏi +Khổ thơ cho ta biết điều ngày hơm qua? -Nếu em học hành chăm -Hướng dẫn trình bày ngày hơm qua qua lại +Khổ... *Mục tiêu: - Làm BT3, BT4; BT (2) a / b -HTL tên 10 chữ bảng chữ *Cách tiến hành: , viết từ bút chì lề Bài 2: -Gọi em đọc đề -Đọc đề -Gọi em làm mẫu -1 em lên bảng viết đọc từ: -Gọi em lên bảng làm... -Khổ thơ có dòng Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày -Viết hoa * Hướng dẫn viết từ khó +Giáo viên đọc từ khó yêu cầu học sinh viết +Giáo viên chỉnh sửa lỗi cho học sinh -GV đọc cho HS viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay