Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:33

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 4: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I Mục tiêu Kiến thức: Nắm nghĩa từ, câu thơ Nắm ý khổ thơ Nắm ý Thời gian q, khơng lãng phí thời gian Kỹ năng: Đọc từ có vần khó: oa, oai Biết nghỉ sau dấu phẩy dòng thơ, cụm từ Thái độ: Tính cẩn thận, biết quý thời gian II Chuẩn bị - GV: Quyển lịch - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cu (3’) Tự thuật - HS đọc bài: “Tự thuật” – TLCH tiểu sử thân - Thầy nhận xét Hoạt động Trò - Hát Bài Giới thiệu: (2’) - Thầy cho HS xem lịch: Đây lịch ghi ngày tháng Lịch gồm 365 tờ, tờ ghi ngày - Mỗi sáng em bốc tờ lịch Đó tờ lịch ghi ngày hôm qua Trên lịch lại xuất ngày - Có bạn nhỏ cầm tờ lịch cũ tay băn khoăn: “Ngày hôm qua đâu rồi.” Vậy ngày hôm qua đâu? Nó có khơng? Làm để ngày hôm qua không đi? Đọc thơ Ngày hôm qua đâu rồi? Các em rõ Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc (ĐDDH: tranh)  Mục tiêu: Đọc từ khó Biết nghỉ dòng thơ, cụm từ  Phương pháp: Luyện tập, phân tích - Thầy cho HS nêu từ có vần khó - Nêu từ khó hiểu: Luyện đọc dòng thơ - Xoa, hoa, ngồi sân, vườn hương, toả, lịch - Lịch, toả hương, ước mong (chú ý SGK) - Em cầm/ tờ lịch cũ/ - Thầy định HS đọc Chú ý ngắt nhịp (theo nghĩa) Luyện đọc khổ thơ - Ngày hôm qua/ đâu - Ra sân/ hỏi bố - Xoa đầu em/ bố cười - Thầy định HS đọc - HS đọc theo nhóm - Các nhóm lên thi đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Cả lớp thi đọc đồng  Mục tiêu: Hiểu ý toàn  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan - Thầy giao việc cho nhóm - Đọc nói lại ý khổ thơ - Khổ thơ 1, 2: * Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? * Hãy nói lại ý khổ thơ - HS thảo luận trình bày - Đọc khổ thơ 1, - Ngày hôm qua đâu - Ngày hôm qua lại cành hoa vườn - Khổ thơ 3, - Ngày hôm qua lại hạt lúa mẹ trồng - Ngày hôm qua lại hồng em - Thầy hỏi: Vì lại nói “Ngày hôm - Nếu ngày ta không làm qua lại cành hoa, hạt lúa, việc gì, khơng học điều hồng”? ngày đi, khơng để lại Nhưng ta làm việc học hành có kết kết dấu vết lại ngày hơm - Bạn học hành chăn * Bạn nhỏ làm đểkhơng phí thời gian * Vậy em cần làm để khơng phí thời gian? - Chăn học - Giúp đỡ cha mẹ làm việc  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm + học thuộc lòng  Mục tiêu: Học thuộc thơ  Phương pháp: Luyện tập - Thầy đọc mẫu - Thầy lưu ý: Giọng đọc chậm rãi, trìu mến - HS đọc - Đọc đoạn  đọc - Thầy cho HS đọc thuộc lòng Củng cố – Dặn dò (2’) - Thầy cho HS chơi trò chơi âm nhạc - - HS thi đua Cả lớp nhận xét - Chọn hát thời gian - Chuẩn bị: Bài tả  Rút kinh nghiệm: ... khoăn: Ngày hôm qua đâu rồi.” Vậy ngày hôm qua đâu? Nó có khơng? Làm để ngày hôm qua không đi? Đọc thơ Ngày hôm qua đâu rồi? Các em rõ Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc (ĐDDH:... bày - Đọc khổ thơ 1, - Ngày hôm qua đâu - Ngày hôm qua lại cành hoa vườn - Khổ thơ 3, - Ngày hôm qua lại hạt lúa mẹ trồng - Ngày hôm qua lại hồng em - Thầy hỏi: Vì lại nói Ngày hôm - Nếu ngày. .. HS đọc Chú ý ngắt nhịp (theo nghĩa) Luyện đọc khổ thơ - Ngày hôm qua/ đâu - Ra sân/ hỏi bố - Xoa đầu em/ bố cười - Thầy định HS đọc - HS đọc theo nhóm - Các nhóm lên thi đọc đồng  Hoạt động 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay