Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:33

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI A Mục đích yêu cầu Rèn kỹ đọc tiếng - Đọc trơn toàn bài: Đọc cá từ Ngoài, xoa toả, mãi, Rèn kỹ đọc hiểu: - Nắm nghĩa từ, câu thơ - Nắm ý nghĩa bài: Thời gian thật đáng quý, cần làm việc Học thuộc lòng B Đồ dùng: - GV có đốc lịch - HS tranh SGK C Các hoặt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành I.Kiểm tra : Đọc Tự thuật.(3’) em đọc tự thuật G Nhận xét đánh giá II Dạy 1.Giới thiệu bài.(2’) G Nêu ý nghĩa tờ lịch, đốc lịch ghi tên Luyện đọc.(15’) a Đọc mẫu b.Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ G Đọc mẫu thơ lần + Đọc dòng thơ H tiếp nối đọc dòng Ngồi, xoa, hoa, mãi, toả, hương, G Hướng dẫn HS đọc từ khó + Đọc tưng khổ thơ trước lớp Em cầm tờ lịch cũ// H Nhiều em tiếp nối đọc G Hướng dẫn em ngắt nhịp Ngày hôm qua đâu rồi?// Ra sân hỏi bố Xoa đầu em bố cười.// + Đọc khổ thơ nhóm H Đọc theo nhóm- Thi dọc nhóm ’ Hướng dẫn tìm hiểu bài.(7 ) Câu Ngày hôm qua đâu G Nêu câu hỏi Câu Ngày hôm qua lại .trong vườn H Trả lời hạt lúa mẹ trồng .trong hông G Nhận xét Đưa ý - Nếu khơng làm ngày khơng để lại Câu Thời gian thật đáng quý Học thuộc lòng thơ Củng cố dặn dò.(1’) Vì ngày hơm qua lại hạt lúa mẹ trồng cành hoa hồng H Nêu tự dotheo ý G hướng dẫn HS đọc htuộc thơ Nhân xét tiết học - CBBS ... Ngày hôm qua đâu rồi?/ / Ra sân hỏi bố Xoa đầu em bố cười.// + Đọc khổ thơ nhóm H Đọc theo nhóm- Thi dọc nhóm ’ Hướng dẫn tìm hiểu bài.(7 ) Câu Ngày hôm qua đâu G Nêu câu hỏi Câu Ngày hôm qua lại... khơng làm ngày khơng để lại Câu Thời gian thật đáng quý Học thuộc lòng thơ Củng cố dặn dò. (1 ) Vì ngày hôm qua lại hạt lúa mẹ trồng cành hoa hồng H Nêu tự dotheo ý G hướng dẫn HS đọc htuộc thơ... Đọc dòng thơ H tiếp nối đọc dòng Ngồi, xoa, hoa, mãi, toả, hương, G Hướng dẫn HS đọc từ khó + Đọc tưng khổ thơ trước lớp Em cầm tờ lịch cũ// H Nhiều em tiếp nối đọc G Hướng dẫn em ngắt nhịp Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay