Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

64 7 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:32

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  CHU KIM DUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN GIA KHÁNH, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 – 6/2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  CHU KIM DUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN GIA KHÁNH, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 – 6/2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giáo viên hướng dẫn : Chính quy : Quản lý đất đai : K46 – QLĐĐ – N01 : Quản lý Tài nguyên : 2014 - 2018 : PGS.TS Đàm Xuân Vận Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo nhà trường, sinh viên trước trường nhà trường dành riêng cho học kỳ để sinh viên làm quen với cơng việc thực tế ngồi Vì kiến thức học trường lý thuyết mà hành trang sinh viên trước trường không lượng kiến thức cần thiết mà cần phải có chun mơn vững vàng Chính thời gian thực tập vô quan trọng sinh viên trước trường Thời gian thực tập lúc áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế cơng việc, qua sinh viên trau dồi kiến thức học củng cố kiến thức lý thuyết học lớp, học sách nhằm giúp sinh viên ngày nâng cao trình độ chun mơn Để hồn thành khố luận em xin bày tỏ lòng bíêt ơn sâu sắc tới quan tâm nhà trường Ban chủ nhiệm khoa, giúp đỡ tậm tình thầy giáo PGS.TS Đàm Xuân Vận thầy cô khoa Trong thời gian thực tập làm khoá luận, em cố gắng mình, kinh nghiệm chưa có kiến thức có hạn nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết, em mong thấy giáo đóng góp ý kiến cho khố luận em đặc biệt thầy giáo hướng dẫn đóng góp để khố luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Chu Kim Dung năm 2018 ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 4.1: Giá trị sản xuất ngành kinh tế thị trấn Gia Khánh 29 Bảng 4.2: Tình hình biến động dân số thị trấn Gia Khánh 30 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thị trấn Gia Khánh năm 2015 32 Bảng 4.4: Kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân địa thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 37 Bảng 4.5: Kết cấp GCNQSD đất cho tổ chức thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 38 Bảng 4.6: Tổng hợp kết chưa cấp GCNQSD đất theo đối tượng thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 40 Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSD đất theo loại đất thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 -6/ 2017 41 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Gia Khánh 2015 42 Bảng 4.9: Kết cấp GCNQSDD thị trấn Gia Khánh năm 2016 43 Bảng 4.10: Kết cấp GCNQSDĐ thị trấn Gia Khánh năm 2017 44 Bảng 4.11: Kết chưa cấp GCNQSD đất 45 Bảng 4.12: Công tác cấp GCNQSD đất 2015 – 6/2017 45 Bảng 4.13: Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 46 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTC : Bộ Tài Chính BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường CT - TTg : Chỉ thị Thủ tướng ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai ĐKQSDĐ : Đăng ký quyền sử dụng đất GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ - CP : Nghị định Chính Phủ QĐ : Quyết định TCĐC : Tổng cục địa TN & MT : Tài ngun Mơi trường TT : Thông tư THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất VPĐKĐĐ : Văn phòng đăng ký đất đai iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học công tác cấp GCNQSDĐ 2.1.1 Cơ sở pháp lý để triển khai công tác cấp GCNQSDĐ 2.1.2 Cơ sở thực tiễn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.3 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đất đai 2.2 Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất 11 2.3 Tình hình cấp GCNQSDĐ Việt Nam địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21 2.3.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ Việt Nam 21 2.3.2 Tình hình cấp GCNQSDĐ tỉnh Vĩnh Phúc 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian thực tập 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thị trấn Gia Khánh 24 v 3.3.2 Sơ lược tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn thị trấn Gia Khánh 24 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Gia Khánh 24 3.3.4 Đánh giá hiểu biết người dân hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25 3.3.5 Đánh giá thuận lợi khó khăn cơng tác cấp GCNQSDĐ thị trấn Gia khánh 25 3.3.6 Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ thị trấn Gia Khánh 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu 25 3.4.2 Phương pháp điều tra vấn 25 3.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 25 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thị trấn Gia Khánh 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 28 4.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 29 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 32 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 34 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015-6/2017 36 4.3.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 36 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho tổ chức địa bàn thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 - 6/2017 38 vi 4.3.3 Tổng hợp kết chưa cấp GCNQSD đất theo đối tượng thị trấn Gia Khánh 40 4.3.4 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 41 4.3.5 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo năm thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 42 4.3.6 Đánh giá hiểu biết người dân hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 46 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, số đề xuất giải pháp công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Gia Khánh 48 4.4.1 Thuận lợi 48 4.4.2 Khó khăn 49 4.2.3 : Giải pháp khắc phục 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Những năm gần đây, sách mở cửa kinh tế việc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước dẫn đến việc xây dựng sở hạ tầng diễn ạt, với nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động: Nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày phát triển, dẫn đến việc quỹ đất nông nghiệp ngày giảm mạnh Trong nhu cầu lương thực ngày tăng nhanh gây áp lực nhà quản lý đất đai, đồng thời làm cho giá trị quyền sử dụng đất tăng lên nhanh chóng Vấn đề cấp bách đặt cho công tác quản lý nhà nước đất đai phải có biện pháp quản lý chặt chẽ có hiệu Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất tránh xảy tranh chấp đất đai gây trật tự xã hội Xuất phát từ nhu cầu thực tế phát triển hội nhập, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống Pháp luật đất đai Luật Đất đai 1988 đời trước phát triển không ngừng kinh tế thị trường, năm đưa vào sử dụng bộc lộ nhiều hạn chế công tác quản lý sử dụng Luật Đất đai 1993 đời nhằm khắc phục hạn chế Luật Đất đai 1988, áp dụng vòng 10 năm phải sửa đổi lần vào năm 1998 năm 2001 để đáp ứng yêu cầu phát triển Sự đời Luật Đất đai 2003 xem bước đột phá công tác quản lý nhà nước đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước quản lý chặt quỹ đất người sử dụng đất có điều kiện phát huy tối đa tiềm đất để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo Sau 10 năm Luật Đất đai 2003 sửa đổi đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận vào ngày 29/11/2013 Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 Một nội dung quan trọng 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai đưa Luật Đất đai 2013 là: “Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất” Nội dung thể mối quan hệ Nhà nước người sử dụng đất, chứng thư pháp lý, sở quan trọng cho người sử dụng đất đảm bảo khai thác bảo vệ đấtcơng tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vấn đề cấp thiết Vĩnh Phúc gặt hái số thành công công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song gặp khơng khó khăn nhiều ngun nhân tác động Vì vậy, việc tìm hiểu khó khăn, vướng mắc, đề phương hướng giải quyết, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở tài nguyên môi trường cần thiết.Nhận thức với phát triển đó, nhu cầu sử dụng đất người dân ngày tăng cao, đòi hỏi cấp quyền quan chuyên môn phải làm tốt công tác quản lý sử dụng đất, muốn cơng tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập quản lý hồ sơ địa cần thực cách nghiêm túc hiệu Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, đồng ý Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-6/2017” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu tình hình cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Gia Khánh - Xác định thực trạng đánh giá tình hình cơng tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Gia Khánh 42  Đối với đất ở: Trong giai đoạn 2015 - 2017 diện tích đất cấp 30,53 chiếm 31,86 % tổng diện tích cần cấp  Đối với đất chuyên dùng: Trong giai đoạn 2015 - 2017 diện tích đất chuyên dùng cấp 48,55 chiếm 50,68 % tổng diện tích cần cấp 4.3.5 Đánh giá cơng tác cấp GCNQSD đất theo năm thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 Về hoàn thành việc cấp GCNQSD đất cho nhân dân, thực tốt việc giao đất dịch vụ, đất cho hộ nông dân bị thu hồi đất sản xuất nơng nghiệp theo sách quy định 4.3.5.1 Kết cấp GCNQSDĐ năm 2015 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Gia Khánh 2015 Diện STT Tên TDP Diện tích tích cần cấp cấp (ha) (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích chưa cấp (ha) Tỷ lệ Số giấy (%) cấp Lưu Quang 3,955 2,80 70,79 1,155 29,20 Sơn Bỉ 3,54 1,54 43,50 56,49 3 Gia Du 3,86 2,09 54,14 1,77 54,14 Tân Hà 3,752 1,215 32,38 2,537 67,61 Quang Hà 3,251 2,109 64,87 1,142 35,52 Trại Mới 2,81 2,35 83,62 0,46 16,37 Cổ Độ 4,09 2,717 66,43 1,373 33,56 Thanh Xuân 4,055 2,112 50,38 1,893 46,68 Gò Trâu 4,192 2,012 47,99 2,18 52,003 10 Gốc Gạo 3,496 1,002 28,66 2,494 71,33 11 Tam Quang 3,752 1,252 33,36 2,5 66,63 12 Xuân Quang 4,312 2,01 46,61 2,302 53,38 13 Cơ Khí 3,005 1,068 35,54 1,937 64,45 14 Cơ Quan 4,708 1,091 23,17 3,617 76,82 52,778 25,368 48,06 27,41 51,93 30 Tổng 43 - Trong năm 2015 thị trấn có tổng diện tích đề nghị cấp 52,778 với diện tích cấp 25,368 đạt 48,06 %, diện tích chưa cấp 27,41 chiếm 51,93 %,và tổng số giấy chứng nhận cấp 30 giấy - Hầu hết diện tích chưa giải chưa có giấy tờ đầy đủ chưa thực nghĩa vụ tài chính, số tranh chấp lấn chiếm, kê khai thiếu sử dụng sai mục đích 4.3.5.2 Kết cấp GCNQSDĐ năm 2016 Bảng 4.9: Kết cấp GCNQSDD thị trấn Gia Khánh năm 2016 STT Tên TDP Diện tích cần cấp (ha) Diện tích cấp (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích chưa cấp (ha) Tỷ lệ (%) Số giấy cấp Lưu Quang Sơn Bỉ Gia Du Tân Hà Quang Hà Trại Mới Cổ Độ 2,688 3,48 2,616 2,136 4,008 3,312 1,344 2,224 2,884 2,064 2,004 3,08 2,954 1,255 82,73 82,87 78,89 86,52 76,84 89,19 93,37 0,464 0,596 0,552 0,132 0,928 0,358 0,089 17,26 17,12 21,10 6,17 23,53 10,81 6,62 3 3 Thanh Xuân 2,784 1,68 60,34 1,104 39,65 10 11 12 13 14 Gò Trâu Gốc Gạo Tam Quang Xuân Quang Cơ Khí Cơ Quan Tổng 2,616 2,136 2,005 1,998 2,275 3,024 36,422 1,54 1,91 1,944 1,761 1,821 2,519 29,64 58,86 89,41 96,95 88,13 80,04 83,30 81,37 1,076 0,226 0,061 0,237 0,454 0,505 6,782 41,13 10,58 3,04 11,86 19,95 16,69 18,62 4 3 36 Trong năm 2016 thị trấn chưa hồn thành tốt cơng tác cấp GCN cho người sử dụng đất,mà hoàn thành với diện tích 29,64 ha,chiếm 81,37% diện tích đề nghị cấp So với năm 2015 có nhiều chuyển biến,tỷ lệ diện tích cấp có chiều hướng tăng Năm 2016 thị trấn có tổng diện tích đề nghị cấp 36,422 số diện tích chưa cấp 6,782ha 44 Bên cạnh kết đạt số diện tích chưa cấp được, điều kiện kinh tế khó khăn số tranh chấp với hộ xung quanh,lấn chiếm, chưa chuyển mục đích sử dụng đất 4.3.5.3 Kết cấp GCNQSDĐ năm 2017 Bảng 4.10: Kết cấp GCNQSDĐ thị trấn Gia Khánh năm 2017 STT Tên TDP Diện tích cần cấp (ha) Lưu Quang Sơn Bỉ Gia Du Tân Hà Quang Hà Trại Mới Cổ Độ 1,552 2,96 1,384 2,08 1,824 2,36 2,52 1,224 2,74 1,264 1,592 1,754 2,15 2,342 78,86 92,56 91,32 76,53 96,16 91,10 92,93 0,328 0,22 0,12 0,488 0,07 0,21 0,178 21,13 7,43 8,67 23,46 3,83 8,89 7,06 2 1 Thanh Xuân 2,96 2,681 90,57 0,279 9,42 Gò Trâu Gốc Gạo Tam Quang Xuân Quang Cơ Khí Cơ Quan Tổng 1,552 2,98 2,67 1,154 2,621 1,214 29,858 1,44 2,51 2,544 1,02 2,221 0,942 26,424 92,27 84,22 95,28 88,38 84,73 77,59 88,49 0,112 0,39 0,126 0,314 0,4 0,272 3,434 7,21 13,08 4,71 11,61 15,26 22,40 11,50 31 10 11 12 13 14 Diện tích cấp (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích chưa cấp (ha) Tỷ lệ (%) Số giấy cấp Năm 2017 thị trấn có tổng diện tích đề nghị cấp 29,858ha với diện tích cấp 26,424ha đạt 88,49% Số diện tích chưa cấp 3,434ha diện tích cần cấp, cấp 31 GCNQSDĐ Đạt kết do: - Đất đai ngày có giá trị, người dân tiếp cận thơng tin đài báo, nên ngày quan tâm hiểu biết tầm quan trọng việc CGCNQSD 45 4.3.5.4 Các trường hợp chưa cấp GCNQSD đất thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 -6/2017 Bảng 4.11: Kết chưa cấp GCNQSD đất STT Năm thực Diện tích chưa cấp (ha) Tỷ lệ (%) Tổng số giấy 2015 27,41 51,93 30 2016 2017 6,782 3,434 18,62 11,50 36 31 37,626 31,603 97 Tổng - Những trường hợp chưa cấp GCNQSDĐ năm 2015, 2016, 2017, số giấy tờ cửa chủ đất thiếu hay số giấy tờ đăng kí quyền sử dụng đất sai sót (ngày tháng năm sinh không khớp nhau,sai họ sai tên đệm) không với thực tế nên chưa cấp, đất nằm tranh chấp nên không cấp GCNQSD đất, diện tích tăng thêm so với diện tích ban đầu, phần người dân chưa hiểu biết thủ tục trình cấp GCNQSD đất chưu nắm rõ 4.3.5.5 Tổng hợp kết cơng tác cấp GCNQSDĐ thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/2017 Bảng 4.12: Công tác cấp GCNQSD đất 2015 – 6/2017 Diện tích STT Năm Số giấy Diện tích Diện tích Diện tích cần cấp cấp chưa cấp (ha) (ha) (ha) Số giấy Số giấy cần cấp cấp Số giấy chưa cấp 2015 52,778 25,368 27,41 55 30 24 2016 36,442 29,64 6,782 48 36 12 2017 29,858 26,424 3,434 36 31 11 118,805 81,432 37,626 139 97 47 Tổng 46 4.3.6 Đánh giá hiểu biết người dân hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Trình độ hiểu biết người dân có ảnh hưởng lớn tới cơng tác cấp GCNQSDĐ Nó định tiến độ diễn nhanh hay chậm chủ yếu tùy thuộc vào nhận thức người dân Bảng 4.13: Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ý kiến TT Nội dung đánh giá Hiểu biết chung cấp GCNQSDĐ Điều kiện cấp GCNQSDĐ Nắm trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ Nắm nội dung ghi GCNQSDĐ Hiểu kí hiệu mã đất: ONT, BHK, LUA Nắm trường hợp cấp GCNQSDĐ Thầm quyền cấp GCNQSDĐ Ý kiến không Số Tỷ lệ phiếu (%) (phiếu) Ý kiến Số Tỷ lệ phiếu (%) (phiếu) Số phiếu (phiếu) Tỷ lệ (%) 39 92,86 7,14 0,00 36 85,71 9,52 4,77 33 78,57 11,9 9,53 42 0,00 0,00 0,00 32 76,19 11,9 11,9 30 71,42 16,67 11,9 35 83,33 7,14 9,53 47 Qua bảng 4.14 ta thấy: + Kết hiểu biết chung cấp GCNQSDĐ: Có đến 92,86% người dân trả lời Có thể thấy người dân nắm hiểu biết công tác cấp GCNQSD đất + Về điều kiện cấp GCNQSDĐ: Số phiếu trả lời đạt 85,71%, số phiếu trả lời sai 9,52% Bên cạnh số người chưa nắm rõ giấy tờ hồ sơ cấp GCNQSD đất + Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ: Có 78,57% số phiếu ý kiến trả lời đúng, 11,9% số phiếu ý kiến không đúng, hầu hết nhầm lẫn hình thức cấp GCNQSD đất + Về nội dung ghi GCNQSDĐ: 100% phiếu có ý kiến Hầu hết người hộ có GCNQSD đất nên nắm nội dung ghi GCN + Về kí hiệu loại đất: Số phiếu ý kiến 76,19% Vẫn 11,9% phiếu ý kiến khơng 11,9 số phiếu ý kiến Lý số người dân nhầm lẫn đất ODT (đất đô thị) ONT (đất nông thôn), LUA (đất trồng lúa) LUC (đất chuyên trồng lúa nước) + Về cấp mới: Số phiếu có ý kiến chiếm 71,42% Khá nhiều ý kiến trả lời không cấp GCNQSD đất, đa số người nhầm lẫn cấp với cấp lần đầu GCNQSD đất + Về thẩm quyền cấp GCNQSDĐ: 83,33% số phiếu có ý kiến Hầu hết hộ nắm thẩm quyền cấp Tuy nhiên số ý kiến người dân nhầm lẫn thẩm quyền cấp Tỉnh cấp Huyện công tác cấp GCNQSD đất 48 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, số đề xuất giải pháp công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Gia Khánh 4.4.1 Thuận lợi Công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Gia Khánh đạt kết định, góp phần phát triển chung tồn thành phố, có kết do: - Do thị trấn có quy hoạch sử dụng đất làm pháp lý cho việc xây dựng mục đích sử dụng đất giao, cho th việc thực cơng tác thuận lợi - Đảng quyền địa phương quan tâm, đôn đốc đạo nên doanh nghiệp, tổ chức vào thuê đất thực nhanh chóng - Luật Đất đai 2013 đời văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cụ thể tăng tính pháp lý trình tự, thủ tục hành phần khắc phục tình trạng tùy tiện, quy định thủ tục hành gây phiền hà cho đối tượng sử dụng đất xin cấp GCNQSD đất - Đã nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành sách pháp lý đất đai chủ dụng đất nói riêng tổ chức cơng dân nói chung địa bàn thị trấn - Tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên chỗ, kịp thời xử lý tháo gỡ vướng mắc, công khai dân chủ, tạo đồn kết ổn định tình hình kinh tế - trị, trật tự xã hội - Cán chuyên môn tổ công tác tăng cường công tác cấp GCNQSD đất cho thị trấn có lực, nhiệt tình tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân xin cấp GCNQSD đất nắm trình tự thủ tục nhanh chóng - Trong nghiệp phát triển kinh tế việc cấp GCNQSD đất nhằm mục đích xây dựng trụ sở quan công quyền tổ chức kinh doanh địa bàn tất yếu phát triển toàn thành phố Trong 49 năm qua thị trấn làm tốt công tác đảm bảo nâng cao hiệu làm việc quan hành chính, tổ chức kinh tế từ nâng cao dân trí phục vụ tốt nhu cầu nhân dân - Công tác tuyên truyền phương tiện thơng tin đại chúng sách nội dung văn pháp luật tạo nhiệt tình ủng hộ nhân dân 4.4.2 Khó khăn Q trình cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Gia Khánh bộc lộ vấn đề khó khăn định Cụ thể là: - Sự đạo thiếu kiên quyết, tư tưởng nể nang cấp huyện, điạ phương trình xử lý trường hợp vi phạm, tạo tiền đề gây sức cản q trình xử lý vi phạm - Chính sách Nhà nước cơng tác đền bù giải phóng mặt nhiều hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương dẫn đến nhiều dự án thực chậm so với kế hoạch, có nơi nhân dân khơng đồng tình gây khó khăn việc giải phóng mặt cơng tác cấp GCNQSD đất - Đất nông nghiệp giao trái thẩm quyền chuyển đổi mục đích trái thẩm quyền nên diện tra cuả huyện yêu cầu giữ nguyên trạng nên đất đai để hoang hóa Đề án chuyển đổi cấu trồng thị trấn chưa UBND huyện duyệt Chính người dân chưa hướng dẫn chọn câu trồng thích hợp phần đất canh tác để đảm bảo độ phì nhiêu đất, thâm canh tăng vụ, tăng suất trồng, chưa đáp ứng tiến khoa học kỹ thuật - Đất giao trái thẩm quyền phương án xử lý sau tra thị trấn Do đất đai bỏ trống mà hộ có nhu cầu sử dụng đất làm nhà chưa hợp pháp hóa quyền sử dụng đất 50 - Diệc tích đất cơng ích thị trấn nằm xen lẫn khu dân cư sử dụng trái với quy định Nhà nước, khơng hợp lý q trình quản lý sử dụng - Một số trường hợp chuyển nhượng giấy viết tay nhiều lần, đợt chuyển nhượng giấy viết tay khơng có giấy tờ chứng minh dẫn đến việc cấp GCNQSD đất gặp nhiều khó khăn - Các thủ tục cấp GCNQSD đất nhiều hạn chế, cứng nhắc phức tạp Do gây nhiều khó khăn việc xin cấp GCNQSD đất doanh nghiệp, tổ chức số hộ gia đình, cá nhân - Kiến thức pháp luật quản lý đất đai số tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhiều hạn chế nên việc chấp hành pháp luật thực nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa tự giác - Cơng tác ban hành pháp luật chưa đồng bộ, chưa kịp thời, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa sâu rộng - Đất đai vấn đề nhạy cảm, tồn lịch sử, việc giải vấn đề nảy sinh lại liên quan đến sách cũ, hồ sơ trước khơng lưu trữ đầy đủ gây khó khăn khơng nhỏ 4.2.3 : Giải pháp khắc phục Để giải tồn công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Gia Khánh em xin đưa đề xuất sau: - Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất pháp lý để thực thủ tục cấp GCNQSD đất Quy hoạch phải thực tế có tính khả thi tránh tình trạng quy hoạch treo - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai dự án cấp GCNQSD đất Đồng thời cần có biện pháp kiên trường hợp GCNQSD đất, vi phạm quy hoạch, khơng thực nghĩa vụ tài trường hợp lấn chiếm đất đai - Phải quản lý chặt chẽ đất nơng nghiệp, thời gian hồn thành đề án cấu trồng để người dân yên tâm sản xuất Việc tiến hành cấp 51 GCNQSD đất nông nghiệp cho hộ dân cần tiến hành nhanh chóng, thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sở người dân sử dụng đất thực Luật Đất đai văn hướng dẫn quan có thẩm quyền 52 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Gia Khánhhuyện Bình Xuyên giai đoạn 2015 – 6/2017 đạt kết sau: - Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân với hộ đạt 94,31 % số hộ cần cấp Diện tích cấp 5,84 chiếm 80,99% diện tích cần cấp - Cấp GCNQSD đất cho tổ chức gần hoàn thành, 12 số 16 tổ chức chiếm 75 % số tổ chức cần cấp Diện tích cấp 13,83 tổng số 14,78 ha, tỷ lệ diện tích cấp 93,57 % diện tích cần cấp - Đất nơng nghiệp: Diện tích đất nơng nghiệp cấp GCNQSD đất 6,24 đạt 6,51% so với tổng diện tích cần cấp 7,31% tổng diện tích cấp giai đoạn - Đất ở: Diện tích đất cấp GCNQSD đất 30,53ha đạt 31,86 % so với tổng diện tích cần cấp 35,76 % tổng diện tích cấp giai đoạn - Đất chuyên dùng: Diện tích đất chuyên dùng cấp GCNQSD đất 48,55 đạt 50,68 % so với tổng diện tích cần cấp 56,88 % tổng diện tích cấp giai đoạn - Cấp GCNQSD đất theo năm:  Năm 2015: Cấp 25,368 chiếm 41,67% tổng diện tích cần cấp giai đoạn  Năm 2016: Cấp 29,64 chiếm 81,33% tổng diện tích caanff cấp giai đoạn  Năm 2017: Cấp 26,424 chiếm 88,5% tổng diện tích cần cấp giai đoạn 53 - Số GCNQSD đất chưa cấp:  Số hộ gia đình, cá nhân chưa cấp 21 hộ với số giấy 30 giấy, diện tích chưa cấp 1,37  Số tổ chức chưa cấp với số giấy giấy, diện tích chưa cấp 0,92 Tóm lại, toàn thị trấn cấp GCNQSD đất cho 85,432 chiếm 89,13% diện tích cần cấp giai đoạn Từ kết cho thấy, thị trấn Gia Khánh cố gắng hoàn thành cơng tác cấp GCNQSD đất theo tiêu chí Đảng, Nhà nước thành phố đề 5.2 Đề nghị Trong thời gian thực tập UBND thị trấn Gia Khánh, em phòng địa UBND thị trấn điều kiện thuận lợi việc tìm hiểu, thu thập tài liệu phục vụ đề tài Qua nghiên cứu tìm hiểu cơng tác cấp GCNQSD đất thị trấn Gia Khánh, để việc cấp GCNQSD đất thời gian tới tốt Em xin mạnh dạn đề nghị sau: - Tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai tổ chức, hộ gia đình, cá nhận cấp GCNQSD đất Đồng thời cần có biện pháp kiên trường hợp cấp GCNQSD đất trường hợp vi phạm Luật đất đai - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sở, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực Luật đất đai Nghị định Chính phủ Thường xuyên tổ chức tập huấn sách đất đai cho người dân - Hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn Vì pháp lý quan trọng giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai dễ dàng hiệu 54 - UBND thị trấn cần đầu tư kinh phí cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn để làm pháp lý cho công tác quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Để cơng tác quản lý sử dụng đất đai nói riêng công tác quản lý Tài nguyên Môi trường nói chung đạt hiệu cao đề nghị phòng địa UBND thị trấn cần tăng cường chuyên mơn nghiệp vụ cho cán địa thị trấn 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định hồ sơ địa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Trần Kim Chung (2015), Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam nay, Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lý luận trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Lợi (2014), Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai 2003, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai, Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun II Internet Bích Liên (2016) Năm 2015, nước cấp 41,8 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, http://www.dangcongsan.vn/khoa-giao/nam-2015-canuoc-da-cap-41-8-trieu-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat 365129.html, 05/01/2016 56 10 Lê Minh Thùy (2017) Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh vĩnh Phúc http://www.gdla.gov.vn/index.php/news/Dang-ky-dat-dai/Vinh-Phuc-cap438-970-Giay-CNQSDD-dat-95-48-1731.html 11 Duy Tân (2014), Những điểm đáng ý Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 http://www.vksnd.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Lis t=ad9f76af-6b80-4ea2-a8be-93f18b9cad72&ID=205&Web=1eac1f4b1d0d-4ae2-8f9a-e7c7668eac57, 30/07/2014 ... DUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN GIA KHÁNH, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 – 6/ 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 – 6/ 2017 36 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho tổ chức địa bàn thị trấn Gia Khánh giai đoạn 2015 - 6/ 2017 ... Nguyên, em tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015- 6/ 2017 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 6 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay