Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 10 bài: Tập đọc Thương ông

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:31

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: THƯƠNG ÔNG I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn thơ.Đọc từ: lon ton, bước lên, thủ thỉ, lập tức… (MB) đau chân, lon ton, sáng trong, thủ thỉ, lập tức, nghiệm, bảo mà, … (MT, MN) - Đọc nhịp thơ Kỹ năng: Hiểu nghĩa từ: thủ thỉ, thử xem, thích chí - Hiểu nội dung bài: Việt nhỏ biết thương ông Bài thơ khuyên em biết thương u ơng bà mình, biết chăm sóc ơng bà ốm đau, già yếu Thái độ: u thích ngơn ngữ Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ viết nội dung luyện đọc, tranh minh hoạ tập đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bưu thiếp - Gọi HS lên bảng, đọc cho lớp - HS nêu nghe bưu thiếp chúc thọ ơng bà phong bì thư - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Hỏi: Khi ông bà đau ốm em nên - Chăm sóc ơng bà, làm ơng bà vui lòng… làm gì? - Bài tập đọc hơm thơ vui kể Việt Bạn Việt làm ơng bị đau ốm Các học hôm để biết điều Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó (vần oa, âm l) Biết nghỉ theo nhịp, nhấn giọng từ gợi cảm, gợi tả Hiểu nghĩa từ khó  Phương pháp: Trực quan, luyện tập, phân tích  ĐDDH: SGK Bảng phụ ghi từ, câu - HS đọc mẫu lần Cả lớp theo dõi đọc thầm theo khó a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1, giọng đọc vui - Đọc từ ghi bảng phụ (đã giới thiệu phần tươi, hóm hỉnh mục tiêu) b) Hướng dẫn phát âm từ khó, dễ - Mỗi HS đọc câu Đọc lẫn hết - Cho HS đọc từ khó cần luyện đọc - Đọc theo đoạn + Đoạn 1: Ông bị đau chân … - Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu hết c) Đọc đoạn thơ trước lớp Cháu đỡ ông lên + Đoạn 2: Ơng bước lên thềm … Vì thương ơng - Yêu cầu HS nối tiếp đọc theo + Đoạn 3: Đơi mắt sáng đoạn d) Đọc nhóm … Khỏi + Đoạn 4: Còn lại e) Thi đọc nhóm g) Đọc đồng - HS đọc thành tiếng, lớp  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu nội dung Qua giáo dục thương ơng bà  Phương pháp: Đàm thoại đọc thầm - Ông Việt bị đau chân - Nó sưng, tấy, chống gậy, khiễng  ĐDDH: SGK - Yêu cầu HS đọc đoạn - Đọc thầm - Việt đỡ ơng lên thềm/ Nói - Ông Việt bị làm sao? - Từ ngữ (câu thơ) cho em thấy, ông Việt đau? - Yêu cầu đọc tiếp - Việt làm giúp an ủi ơng? - Tìm câu thơ cho thấy nhờ Việt mà với ông ông đau, nói câu “Khơng đau! Khơng đau”/ Biếu ơng kẹo - Ơng phải phì cười:/ Và ơng gật đầu: Khỏi rồi! Tài nhỉ! ông quên đau?  Hoạt động 3: Thi học thuộc lòng - Một số HS trình bày đọc  Mục tiêu: Học thuộc lòng khổ thuộc lòng khổ thơ mà thơ em thích thích, giải thích em lại  Phương pháp: Thi đua thích khổ thơ  ĐDDH: SGK - GV yêu cầu HS tự học thuộc lòng khổ thơ mà em thích, giải thích, sau thi đọc thuộc lòng - Nhận xét cho điểm - HS nêu 4 Củng cố – Dặn dò (3’) - Em học Việt học gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Bà cháu ... Mỗi HS đọc câu Đọc lẫn hết - Cho HS đọc từ khó cần luyện đọc - Đọc theo đoạn + Đoạn 1: Ông bị đau chân … - Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu hết c) Đọc đoạn thơ trước lớp Cháu đỡ ơng lên + Đoạn 2: Ơng... thềm … Vì thương ơng - u cầu HS nối tiếp đọc theo + Đoạn 3: Đôi mắt sáng đoạn d) Đọc nhóm … Khỏi + Đoạn 4: Còn lại e) Thi đọc nhóm g) Đọc đồng - HS đọc thành tiếng, lớp  Hoạt động 2: Tìm hiểu... Ơng Việt bị làm sao? - Từ ngữ (câu thơ) cho em thấy, ông Việt đau? - Yêu cầu đọc tiếp - Việt làm giúp an ủi ông? - Tìm câu thơ cho thấy nhờ Việt mà với ơng ơng đau, nói câu “Không đau! Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 10 bài: Tập đọc Thương ông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 10 bài: Tập đọc Thương ông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay