Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 10 bài: Tập đọc Thương ông

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:31

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC THƯƠNG ÔNG A-Mục đích yêu cầu: -Kiểm tra lấy điểm tập đọc: HS đọc thông tập đọc học HKI -Trả lời 1-2 câu hỏi nội dung đọc -Ôn luyện từ vật Ôn luyện, củng cố cách viết tự thuật B-Đồ dùng dạy học: Các thăm ghi tên tập đọc học C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: “Gà “tỉ tê” với gà” Đọc trả lời câu hỏi Nhận xét-Ghi điểm II-Hoạt động (30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Trong tuần 18 cô ôn tập cho em để chẩun bị thi CKI kiểm tra tập đọc học thuộc lòng  Ghi 2-Ơn luyện tập đọc học thuộc lòng: -Gọi HS lên bốc thăm -Theo dõi sửa sai Đọc trả lời câu hỏi (7-8 HS) -Nhận xét-Ghi điểm 3-Hướng dẫn HS đọc thêm: “Thương ông” -GV đọc mẫu HS đọc lại -HS luyện đọc nhóm Nhóm đơi -Gọi HS đọc khổ thơ HS -Cho HS đọc Cá nhân, đồng 4-Tìm từ vật câu cho: -BT 1/74: Yêu cầu HS gạch từ vật Bảng, nhận xét Dưới ô cửa máy bay nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non 5-Viết bảng tự thuật theo mẫu: -BT 2/74: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân -Hướng dẫn HS viết Làm -Gọi HS đọc bảng tự thuật Cá nhân -Nhận xét III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Về nhà ơn lại bài-Nhận xét ... ruộng đồng, làng xóm, núi non 5-Viết bảng tự thuật theo mẫu: -BT 2/ 74: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân -Hướng dẫn HS viết Làm -Gọi HS đọc bảng tự thuật Cá nhân -Nhận xét III-Hoạt động (5 phút): Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 10 bài: Tập đọc Thương ông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 10 bài: Tập đọc Thương ông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay