Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập đọc Đi chợ

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:30

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC ĐI CHỢ A-Mục đích yêu cầu: -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc Ôn luyện cách tự giới thiệu -Ôn luyện dấu chấm B-Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên tập đọc học C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Gọi HS đọc tự thuật HS đọc Nhận xét Nhận xét-Ghi điểm II-Hoạt động ( 30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Tiết học hôm tiếp tục ôn tập kiểm tra tập đọc học thuộc lòng Đọc thêm: “Đi chợ”  Ghi 2-Kiểm tra tập đọc: -GV yêu cầu HS bốc thăm tập đọc -Gọi HS đọc trả lời câu hỏi (7-8 em) Nhận xét-Ghi điểm 3-Hướng dẫn HS đọc thêm: -GV đọc mẫu -GV chia đoạn -Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm -Thi đọc nhóm -Nhận xét – Tuyên dương HS rút thăm Đọc trả lời câu hỏi HS đọc lại HS đọc Đọc nhóm đơi ĐD nhóm Nhận xét Cá nhân -Đọc Đồng 4-Ôn tập: -BT 1/75: Yêu cầu HS đọc đề Cá nhân Hướng dẫn HS làm: nhóm a) Thưa bác, cháu Mai học lớp bạn Hằng, bác cho cháu hỏi Hằng có nhà khơng ạ! ĐD làm b) Thưa bác, cháu Nhàn, bố Lâm, bố cháu bảo cháu sang mượn bác kim ạ! c) Thưa cô, em Loan, HS lớp 2A Cô Hạnh xin cô cho lớp em mượn lọ hoa ạ! -BT 2/75: Gọi HS đọc đề Hướng dẫn HS làm: Cá nhân …bố Đó…xinh Cặp…đeo Hơm…mới Huệ…lòng Vở, làm bảng III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Gọi HS tự giới thiệu cho lớp nghe -Về nhà xem lại bài-Nhận xét Nhận xét, đổi chấm Cá nhân ... -Đọc Đồng 4-Ôn tập: -BT 1/75: Yêu cầu HS đọc đề Cá nhân Hướng dẫn HS làm: nhóm a) Thưa bác, cháu Mai học lớp bạn Hằng,... bố cháu bảo cháu sang mượn bác kim ạ! c) Thưa cô, em Loan, HS lớp 2A Cô Hạnh xin cô cho lớp em mượn lọ hoa ạ! -BT 2/ 75: Gọi HS đọc đề Hướng dẫn HS làm: Cá nhân …bố Đó…xinh Cặp…đeo Hơm…mới Huệ…lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập đọc Đi chợ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập đọc Đi chợ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay