Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Điện thoại

6 3 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:29

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: ĐIỆN THOẠI I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn - Đọc từ ngữ khó: chng điện thoại, mừng quýnh, bâng không, từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ như: sách vở, lên, khoẻ lắm, tuần nay, làm bố lo, quay lại… (MB) sách vở, quen thuộc, ngập ngừng, không cười nữa, chuyển máy, trở về…(MT, MN) - Nghỉ sau dấu câu cụm từ 2Kỹ năng: Hiểu nghĩa từ mới: Điện thoại, mừng quýnh, ngập ngừng, bâng khuâng - Hiểu biết cách nói chuyện điện thoại 3Thái độ:Thích thú học hỏi cách nói chuyện qua điện thoại II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cũ (3’) Sự tích vú sữa - Gọi HS lên bảng đọc đoạn Sự Hoạt động Trò - Hát tích vú sữa trả lời câu hỏi: + HS 1: Thứ lạ xuất - HS đọc TLCH Bạn nhận ntn? xét + HS 2: Những nét gợi lên hình ảnh mẹ? Nội dung gì? - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Trong học hôm nay, em đọc Điện thoại Qua tập đọc thêm hiểu cách nói chuyện qua điện thoại Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc bài, nghỉ câu Hiểu nghĩa từ khó Phân biệt lời kể lời nhân vật  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: Tranh, SGK, bảng cài: từ khó, - HS khác đọc mẫu lần Cả câu lớp theo dõi SGK a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần Chú ý phân biệt lời kể lời nhân vật Giọng Tường, lễ phép nhắc máy nghe thưa, mừng rỡ nhận bố, ngập ngừng bố hỏi sức khoẻ mẹ Giọng bố ấm áp tình cảm b) Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn - Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn - Yêu cầu HS đọc từ cần luyệ phát âm ghi bảng phụ - Yêu cầu HS đọc câu c) Hướng dẫn ngắt giọng - Giới thiệu câu cần luyện giọng, yêu cầu HS tìm cách đọc sau lớp luyện đọc - Nối tiếp đọc câu, HS đọc câu - Tìm cách đọc luyện đọc câu sau: Vừa sách bàn,/ Tường nghe/ có tiếng chng điện thoại.// - A lơ!// Cháu Tường,/ mẹ Bình,/ nghe ạ!// - Con chào bố.// khoẻ lắm.// Mẹ…// cũng…// Bố ạ?// bố về?// - HS nối tiếp đọc đoạn hết d) Đọc theo đoạn - Đoạn 1: Vừa … Bao - Yêu cầu đọc nối đoạn trước lớp bố về? - Đoạn 2: Còn lại - Lần lượt HS đọc nhóm, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho - Chia nhóm yêu cầu HS đọc đoạn nhóm e) Thi đọc g) Đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu nội dung Biết cách nói chuyện điện thoại - Đọc thầm  Phương pháp: Đàm thoại - Đến bên máy, nhắc ống nghe  ĐDDH: SGK Điện thoại tranh - Yêu cầu HS đọc - Tường làm nghe tiếng chuông lên, áp đầu vào tai nói: Alơ! Cháu Tường, mẹ Bình, nghe (tự giới thiệu) điện thoại? - Khi nghe điện thoại em đầu áp tay vào tai để nghe đầu dây bên nói áp đầu lại gần miệng để nói GV làm - Đọc câu hỏi mẫu vật thật Nếu có treo tranh - Khi nói chuyện điện thoại ta giới thiệu chào hỏi giống bình - Gọi HS đọc câu hỏi thường nhắc ống - Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời nghe lên giới thiệu ngay, nói thật ngắn gọn Cần giới thiệu khơng giới thiệu người bên khơng biết - Nói ngắn giọng nói dài không tiết kiệm tiền - Đọc thầm - Tường khơng nghe bố mẹ nói chuyện không lịch - Yêu cầu HS đọc đoạn - Tường có nghe bố mẹ nói chuyện điện thoại khơng? Vì sao? - u cầu HS nhắc lại điểm cần lưu ý nói chuyện điện thoại Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc lại nêu nội dung - Tổng kết học, tuyên dương em học tốt, nhắc nhở, phê bình em - HS nêu chưa ý - Chuẩn bị: Mẹ ... e) Thi đọc g) Đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu nội dung Biết cách nói chuyện điện thoại - Đọc thầm  Phương pháp: Đàm thoại - Đến bên máy, nhắc ống nghe  ĐDDH: SGK Điện thoại. .. Thứ lạ xuất - HS đọc TLCH Bạn nhận ntn? xét + HS 2: Những nét gợi lên hình ảnh mẹ? Nội dung gì? - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Trong học hôm nay, em đọc Điện thoại Qua tập đọc thêm hiểu cách... cầu HS đọc từ cần luyệ phát âm ghi bảng phụ - Yêu cầu HS đọc câu c) Hướng dẫn ngắt giọng - Giới thiệu câu cần luyện giọng, yêu cầu HS tìm cách đọc sau lớp luyện đọc - Nối tiếp đọc câu, HS đọc câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Điện thoại, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Điện thoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay