Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Điện thoại

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC ĐIỆN THOẠI A-Mục đích yêu cầu: -Tiếp tục lấy điểm tập đọc qua kiểm tra Ôn luyện kỹ sử dụng mục lụch sách Rèn luyện kỹ viết tả B-Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên tập đọc C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Em tự giới HS tự giới thiệu thiệu em với mẹ bạn em em tới chơi nhà bạn lần đầu Nhận xét-Ghi điểm II-Hoạt động (30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu học  Ghi 2-Kiểm tra tập đọc: Cá nhân 7-8 (HS) Gọi HS lên bốc trúng phiếu đọc đoạn trả lời câu hỏi Nhận xét-Ghi điểm 3-Hướng dẫn đọc thêm: -GV đọc mẫu -GV chia đoạn -Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm -Thi đọc nhóm -Nhận xét – Tuyên dương HS đọc lại HS đọc Đọc nhóm đơi ĐD nhóm Nhận xét Đồng -Đọc 4-Ôn tập: Làm -BT/76: Hướng dẫn HS dò mục lục sách Làm bảng -Người thầy cũ: tuần (Chủ điểm thầy cô) trang 56 Nhận xét -Câu chuyện bó đũa: tuần 14 (Chủ điểm Anh em) trang 112 Đổi chấm -Chính tả (NV) bài: Có chí nên Viết đoạn: SGK/148 HS đọc lại GV đọc mẫu đoạn viết câu Bài tả có câu? Những chữ viết hoa? Đầu dòng sau dấu chấm GV đọc câu cho HS viết Viết (HS yếu tập chép) Hướng dẫn HS đổi dò Nhóm (2 bạn) Chấm bài: 5-7 Cá nhân III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Gọi HS đọc học thuộc lòng ôn -Về nhà xem lại bài-Nhận xét ... -Đọc 4-Ôn tập: Làm -BT/76: Hướng dẫn HS dò mục lục sách Làm bảng -Người thầy cũ: tuần (Chủ điểm thầy cô) trang 56 Nhận xét -Câu chuyện bó đũa: tuần 14 (Chủ điểm Anh em) trang 1 12 Đổi chấm... -Chính tả (NV) bài: Có chí nên Viết đoạn: SGK/148 HS đọc lại GV đọc mẫu đoạn viết câu Bài tả có câu? Những chữ viết hoa? Đầu dòng sau dấu chấm GV đọc câu cho HS viết Viết (HS yếu tập chép) Hướng... HS viết Viết (HS yếu tập chép) Hướng dẫn HS đổi dò Nhóm (2 bạn) Chấm bài: 5-7 Cá nhân III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Gọi HS đọc học thuộc lòng ơn -Về nhà xem lại bài-Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Điện thoại, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Điện thoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay