Giới thiệu lập trình web ĐHTN

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài 00: Giới Thiệu Mơn Học Thông tin Giáo viên giảng dạy Môn:Thiết kế &lập trình Web1– PHP&MySQL Thơng tingiáo viên Giáo viên lý thuyết Thầy Nguyễn Đức Huy ndhuy@fit.hcmus.edu.vn Giáo viên thực hành Cô … … Thầy … … Thông tin Môn học Môn:Thiết kế &lập trình Web1– PHP&MySQL Mục tiêu mơn học Nắm vững khái niệm trình thiết kế, cài đặt triển khai ứng dụng web Thiết kế trang Web cài đặt ứng dụng Web hoàn chỉnh HTML PHP Triển khai khai thác ứng dụng web Intranet/Internet Nội dungchương trình Giới thiệu Internetvà nguyên lý việc thiết kế Web HTML,DHTML,XHTML Client-sideScripting: JavaScript Lập trình Webvới PHP &MySQL Kiến thức yêu cầu Kỹ thuật lập trình C/C++ Căn bảng Cơ sở liệu - SQL Có kiến thức MSAccess/SQLServer Tài liệu tham khảo Thiết kế lập trình ứng dụng webbằng ASP, Lê Đình Duy, NXBThống Kê 2001 Các link tham khảo http://msdn.microsoft.com/library/ http://www.w3c.org www.w3schools.com www.asp.net Trang Web môn học Moodle FacebookGroup Phương thức Đánh giá cuối kỳ Mơn:Thiết kế &lập trình Web1– PHP&MySQL Phương thức đánh giá cuối kỳ Các SV chia thành nhóm làm việc SV/nhóm Đăng ký với lớp trưởng Buổi học kế tiếp(29/09/2016),lớp trưởng nộplại danh sách fileExcel(TheotemplatethầyđãgửiLớptrưởng)chothầy Thang điểm đánh giá - fix 10 Đồ án cuối kỳ ( web động ) Đồ án kỳ (web tĩnh) Thi thực hành cuối kỳ Bài tập tuần : 40 % : 20 % : 30 % : 10 % Lưu ý: Thiếu cột điểm, bị liệt tồn mơn => 0đ Thi lại: thi viết 100%, ko tính đồ án max = Quiđịnh Gửi mailcho giáo viên Mơn:Thiết kế &lập trình Web1– PHP&MySQL Quiđịnh gửi mailcho giao viên Phần subject mail phải có phần mở đầu: [SV][Web1_14CK1][MSSV_HoTen] Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có mssv 1234567 mail xin demo kết nối CSDL với PHP Subject: [SV][Web1_14CK1][1234567_NguyenVanA] Xin Demo kết nối CSDL với PH Các mail không qui định không hồi đáp Thời gian trả lời mail sau 24 tiếng đến 48 tiếng Câuhỏi? 9/19/16 See again Giớiyou thiệu mônJhọc ... khai thác ứng dụng web Intranet/Internet Nội dungchương trình Giới thiệu Internetvà nguyên lý việc thiết kế Web HTML,DHTML,XHTML Client-sideScripting: JavaScript Lập trình Web với PHP &MySQL... Môn:Thiết kế & lập trình Web 1– PHP&MySQL Mục tiêu mơn học Nắm vững khái niệm trình thiết kế, cài đặt triển khai ứng dụng web Thiết kế trang Web cài đặt ứng dụng Web hoàn chỉnh HTML PHP Triển... & lập trình Web 1– PHP&MySQL Thông tingiáo viên Giáo viên lý thuyết Thầy Nguyễn Đức Huy ndhuy@fit.hcmus.edu.vn Giáo viên thực hành Cô … … Thầy … … Thông tin Môn học Môn:Thiết kế & lập trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu lập trình web ĐHTN, Giới thiệu lập trình web ĐHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay