Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sở (Luận văn thạc sĩ)

129 17 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:00

Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sởHướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sở BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ NG Đ I H C SƯ PH M NGH THU T TRUNG ƯƠNG NGƠ THỊ BÍCH THẢO HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NH C GIAO HƯỞNG, THÍNH PHỊNG CHO H C SINH TRUNG H C SỞ LU N VĂN TH C SĨ LÝ LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP D Y H C ÂM NH C Khóa Tây Nguyên (2015 – 2017) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ NG Đ I H C SƯ PH M NGH THU T TRUNG ƯƠNG NGƠ THỊ BÍCH THẢO HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NH C GIAO HƯỞNG, THÍNH PHỊNG CHO H C SINH TRUNG H C SỞ LU N VĂN TH C SĨ LÝ LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP D Y H C ÂM NH C Mã số: 8140111 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thế Bảo Hà Nội, 2018 L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu điều trái với lời cam đoan, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ngơ Thị Bích Thảo DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANTT : Âm nhạc thường thức GS : Giáo sư GV : Giáo viên HCM : Hồ Chí Minh HĐNK : Hoạt động ngoại khóa HS : Học sinh Nxb : Nhà xuất NSND : Nghệ sĩ nhân dân PPDH : Phương pháp dạy học THCS : Trung học sở Tr : Trang TP : Thành phố TS : Tiến sĩ TW : Trung ương MỤ C L Ụ C MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ 1.2 Vai trò âm nhạc giáo dục phổ thông 13 1.2.1 Giáo dục thẩm mỹ 13 1.2.2 Giáo dục đạo đức 15 1.2.3 Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ 17 1.2.4 Âm nhạc góp phần phát triển thể chất 19 1.2.5 Vai trò khác âm nhạc 20 1.3 Thực trạng thưởng thức âm nhạc giao hưởng, thính phòng học sinh bậc Trung học sở 21 1.4 Khái quát nội dung chương trình môn Âm nhạc bậc THCS 24 Tiểu kết 29 Chương 2: HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ 31 2.1 Một số bước khái quát hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học sở…………………………………… 31 2.2 Hướng dẫn cảm thụ nhạc giao hưởng, thính phòng thơng qua giới thiệu tác giả 31 2.2.1 Nhạc sĩ W.A Mozart 32 2.2.2 Nhạc sĩ L.V Beethoven 39 2.2.3 Nhạc sĩ F.Chopin 47 2.2.4 Nhạc sĩ P.I Tchaikovsky 52 2.3 Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc hoạt động ngoại khóa 55 2.3.1 Hoạt động ngoại khóa 55 2.3.2 Phương pháp tổ chức 56 2.3.3 Giới thiệu dàn nhạc giao hưởng hoạt động ngoại khóa 57 2.4 Đặc tính cảm thụ âm nhạc 61 2.4.1 Một số yếu tố khác để hướng dẫn cảm thụ âm nhạc cho học sinh 62 2.4.2 Những lưu ý dạy học cảm thụ âm nhạc 66 2.5 Thực nghiệm cho học sinh nghe cảm thụ âm nhạc trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Thuận An, Bình Dương 67 2.5.1 Mục đích thực nghiệm 67 2.5.2 Đối tượng, thời điểm thực nghiệm 68 2.5.3 Nội dung thực ngiệm 68 2.5.4 Thời gian thực nghiệm 68 2.5.5 Kết thực nghiệm 68 Tiểu kết 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 78 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nhạc giao hưởng, thính phòng lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc So với ca khúc, thể loại với đặc điểm lời ca dễ biểu hình tượng nên mạnh mang tính quần chúng cao, đơng đảo quần chúng thưởng thức nhạc giao hưởng, thính phòng khơng mang tính phổ cập rộng rãi ca khúc hình tượng âm nhạc thường chiều sâu mảnh đất để người tiếp cận đến hiểu biết âm nhạc chuyên nghiệp Để thưởng thức âm nhạc giao hưởng, thính phòng đòi hỏi người nghe phải trình độ âm nhạc định, hiểu biết đẳng nhạc không lời Ngày nay, đất nước Việt Nam ngày phát triển vững mạnh, đời sống văn hóa, tinh thần người Việt Nam ngày nâng cao Nếu trước đây, khoảng năm đầu đến năm 80 kỷ XX, đại đa số người Việt Nam say mê điệu dân ca, ca khúc “nhạc mới’ hay ca kịch, sân khấu Chèo, Tuồng, Cải lương nay, bên cạnh ăn tinh thần ấy, người Việt Nam khơng người khơng học âm nhạc chun nghiệp u thích chí hiểu biết nhạc giao hưởng, thính phòng lẽ tên tuổi nhạc sĩ tiếng giới W.A Mozart, L.V Beethoven, F Chopin… quen thuộc với nhiều người Giai điệu tác phẩm không lời giao hưởng số Beethoven, sonate số 11 Mozart, Nhạc buồn Chopin, Toccata fuga d-moll J.S Bach, Tổ khúc Bốn mùa A Vivaldi… phát nhiều chương trình truyền hình, chương trình nhạc khơng lời Đài tiếng nói Việt Nam, dù nhiều người tên tác phẩm giai điệu lại trở nên gần gũi, quen thuộc lẽ, từ người nông dân đến công nhân, đến tầng lớp trí thức Việt Nam chục năm (khoảng năm 2000) quen thuộc với giai điệu chương Mùa xuân concerto Bốn mùa nhạc sĩ người Ý - Vivaldi qua tin Dự báo thời tiết phát truyền hình vào buổi tối, họ khơng biết concerto, nhạc Giáo dục âm nhạc nhà trường phổ thông quan tâm hết Từ năm 2002, mơn Âm nhạc thức môn học bắt buộc hai cấp Tiểu học THCS với tiết/1tuần Môn âm nhạc thực đem lại khơng khí vui tươi, sơi nhà trường, làm học sinh cảm thấy hào hứng học tập Trong chương trình phổ thơng, ngồi việc học hát dân ca, ca khúc phù hợp lứa tuổi, HS nghe nhạc không lời qua nội dung thường thức âm nhạc Cụ thể học nhạc sĩ tiếng giới Việt Nam mà nghiệp họ tiếng nhạc khơng lời HS giới thiệu hướng dẫn nghe, tác phẩm giao hưởng Nhạc giao hưởng, thính phòng mang lại cho HS lực tư trừu tượng, khả tưởng tượng phong phú, phát triển trí tuệ nhân cách Việc hướng dẫn cảm thụ âm nhạc với nhạc giao hưởng, thính phòng cho HS phổ thông điều không dễ dàng, điều kiện HS học âm nhạc tiết/tuần với nhiều nội dung Hát, nhạc lý, Tập đọc nhạc, Thường thức âm nhạc Mặt khác, lực giáo viên dạy âm nhạc phổ thông chưa thật chuyên sâu nên gặp khó khăn định dạy cảm thụ âm nhạc khơng lời Xuất phát từ lí trên, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc phổ thông, lựa chọn vấn đề: Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học sở làm đề tài Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc Lịch sử nghiên cứu - Qua khảo sát, từ trước tới nhiều tài liệu đề cập đến âm nhạc giao hưởng, âm nhạc dân tộc, âm nhạc giáo dục phổ thông thể điểm tài liệu liên quan sau: - Đề tài luận văn: “Nâng cao lực giảng dạy cho giáo viên âm nhạc trường phổ thông tỉnh Cà Mau” tác giả Phạm Văn Duy, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục đào tạo giáo viên, Nhạc viện Hồ Chí Minh, năm 2014 Thơng qua luận văn tác giả trình bày giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy hoạt động nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên [6] - Đề tài luận văn: “Thị hiếu thẩm mỹ Âm nhạc học sinh Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Trần Thanh Hải, Luận văn Thạc sĩ, trường Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014 Luận văn làm sáng tỏ cần thiết phải tìm hiểu để định hướng cho thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc Luận văn đề số giải pháp giúp nâng cao định hướng thẩm mỹ âm nhạc HS THPH thành phố Hồ Chí Minh [10] - Đề tài luận văn: “Dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành giáo dục mầm non, trường Đại học Quảng Nam, tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, năm 2017 Luận văn nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, phân phối thời lượng, nội dung chương trình đổi phương pháp dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Đại học Quảng Nam [11] - Nhiều tài liệu nghiên cứu giảng dạy âm nhạc cho trẻ mầm non như: Phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ trước tuổi học, tác giả Ngô Thị Nam – Nxb Giáo dục Việt Nam, 2008 Trong sách tác giả đề cập đến phương pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ trước tuổi học [23] - Đề tài luận văn: “ Những vấn đề ngón bấm archet nghệ thuật diễn tấu đàn Vilon” tác giả Lê Trí Tồn, Luận văn Thạc sĩ, trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 Luận văn nghiên cứu kỹ thuật, tính nhạc cụ Violon diễn tấu [28] Nhìn chung, cơng trình, tài liệu, liên quan đến âm nhạc giao hưởng, âm nhạc phổ thông,… phản ánh tình hình thực tiễn hi ện Tuy vậy, nghiên cứu khoa học cụ thể, hội thảo chuyên sâu môn âm nhạc bàn việc cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh phổ thơng đến vấn đề bỏ ngỏ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đề xuất biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho HS THCS 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu số khái niệm liên quan tầm quan trọng thưởng thức nhạc không lời với HS THCS + Nghiên cứu nội dung chương trình mơn âm nhạc thực trạng dạy học thường thức âm nhạc THCS + Đề xuất biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh THCS Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh THCS 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu phạm vi chương trình thường thức âm nhạc bậc THCS tập trung phân tích, giới thiệu số tác phẩm giao hưởng, thính phòng tiêu biểu nhạc sĩ: W.A Mozart, L.V Beethoven, F Chopin P.I Tchaikovsky - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2018 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chính: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Các sách, giáo trình, báo, tạp chí liên quan đến nhạc khơng lời phương pháp dạy học ... 29 Chương 2: HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 31 2.1 Một số bước khái quát hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học sở …………………………………... thụ âm nhạc không lời Xuất phát từ lí trên, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc phổ thông, lựa chọn vấn đề: Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học. .. nhạc giao hưởng hoạt động ngoại khóa 57 2.4 Đặc tính cảm thụ âm nhạc 61 2.4.1 Một số yếu tố khác để hướng dẫn cảm thụ âm nhạc cho học sinh 62 2.4.2 Những lưu ý dạy học cảm thụ âm nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sở (Luận văn thạc sĩ), Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sở (Luận văn thạc sĩ)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay