THUYẾT MINH CHUAN223

43 31 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 03:45

Không nên nung cao quá AC3 vì khi quá AC3 hạt Austenit nhận được càng thô và sau khi tôi ta nhận được các hạt Macxentit thô và dài.Khi nung thấp hơn AC3 ta sẽ có tổ chức α + γ , khi làm nguội chỉ có γ + M còn ferit vẫn giữ nguyên.Như vậy sẽ khoogn nhận được độ cứng cao.b.Ram cao Mục đích : bằng ram cao ở nhiệt độ ( 500 ± 650 )0C đạt được tổ chức xoocbit ram. có cơ tính tổ hợp tốt nhất, đặc biệt là độ dai va đập cao.; để đạt đạt tổ chức xoocbit ram với độ cứng HB = 240 ÷280( HRC = 25÷30). Ngoài ra hai tổ chức này còn có tác dụng + Giúp tạo ra độ bóng cao khi gia công tinh tiếp theo đúng như hình dạngvà kích thước yêu cầu.+ Giúp chuyển biến nhanh và tạo mactenxit kim nhỏ khi tôi bề mặt tiếptheo do với hỗn hợp ferit–xêmentit nhỏ mịn sẽ tạo ra rất nhiều mầm austenitkhi nung nóng.Với những tiết diện nhỏ có thể thay tôi + ram cao bằng thường hóa cũng đạt hiệu quả tương tự mà công nghệ thực hiện đơn giản và rẻ hơn2.Công đoạn 2Tạo cho bề mặt độ cứng và tính chống mài mòn mà không phá hủy cơ tính tổng hợp vừa đạt được trên toàn tiết diện, chi tiết thành phẩm được tôi qua bề mặt và ram thấp.Với hàm lượng cacbon của thépnhư trên sau khi tôi bề mặt dễ dàng đạt được độ cứng HRC = 52÷58, cùngvới độ cứng lõi HRC = 25÷30 đạt được yêu cầu đề ra. Trang|1 THUYẾTMINHĐ TMINHĐỒÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY OMÁY MỤC LỤC Trang Chương – Nghiên cứu u chi tiết ti gia công tạo phơi…………………………………… …………………………………… Chương – Thiết lập p trình tự t gia công …………………………………………………… …………………………………………………….5 Chương – Thiết kế ngun cơng……………………………………………………… cơng……………………………………………………… Chương – Tính lượng ng dư gia cơng……………………………………………………… cơng……………………………………………………….32 Chương – Tính chế độ cắtt khoan oan taro M4……………………………………… M4………………………………………… 37 Chương – Tính tốn thiếtt kế k đồ gá ………………………………………………………3 ………………………………………………………39 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………… o………………………………………………………………………… o………………………………………………………………………….43 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|2 THUYẾTMINHĐỒÁNCƠNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY LỜI NĨI ĐẦU Đồ án mơn học làà m cơng trình nghiên cứu sáng tạo ạo phạm vi ng ngành học trình học ọc tập nhằm sử dụng vốn kiến thức có để hồn àn thành m cơng việc phạm vi ngành học Cùng với phát triển ển vượt v bậc khoa học kỹ thuật, với ới đđòi hỏivề mẫu mã đa dạng ạng phong phú, thúc đẩy người ng thiết kế ngày nhạy ạy bén hhơn, song song với điều này, ện có nhiều phương ph pháp gia công, đặc biệt máy tự ự động, máy điệu khiển chương trình số ố Tuy nhiên nhi với điều kiện kinh tế nước ớc ta th phương pháp gia cơng chưa ợc phổ biến Do để phù ph hợp ợp với điều kiện ng ngành khí nước ta nói riêng, đồ án môn Công Nghệ Chế Tạo Máy đ thiết kế qui trình ình cơng ngh nghệ gia công theo phương pháp cổ ổ điển Căn vào v yêu cầu kỹ thuật hiệu ệu kinh tế, đồ án nnày đề nghịị qui trình tr cơng nghệ tối ưu để gia cơng hồn àn ch chỉnh chi tiết Việc ệc định sử dụng phương ph án tối ưu qui trình ình cơng ngh nghệ tối ưu kỹ thuật theo yêu cầu ầu kỹ thuật chi tiết giúp cho sinh viên vi ôn lại ại kiến thức đđã học chọn tiến trình ình cơng nghệ ngh tối ưu, tính chế độ cắt, chọn chuẩn, ẩn, sai số chuẩn, tính llượng dư gia công… ững kiến thức n ợc vận dụng cách đắn vvà phù hợp hướng dẫn giáo viên Đây lần đầu ầu tin em làm l quen với ới môn đồ án cơng nghệ chế tạo máy có nội dung vvà kiến thức nhiều nên ên có nhiều nhi thiếu xót suốt q trình thực ực em mong hướng dẫn tận tình ình c thầy ý kiến ến đóng góp bạn Cuối ùng em xin chân thành ghi ơn s dẫn dắt bảo ảo tận ttình Trần Thái Sơn giúp đỡ em hoàn àn thành đồ đ án ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|3 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY CHƯƠNG : NGHIÊN NGHIÊ CỨU CHI TIẾT T GIA CÔNG VÀ T TẠO PHÔI 1.CÔNG DỤNG CỦA A CHI TIẾT TI Gối đỡ loại chi tiếtt quan trọng tr sản phẩm có lắp trục Gối đỡ có nhi nhiệm vụ đỡ trục máy xác định vị trí tương đối đ trục không gian nhằm thự ực nhiệm vụ động học Gối đỡ làm nhiệm nhi vụ ổ trượt Chi tiết làm việệc điều kiện rung động thay đổi PHÂN TÍCH TÍNH CƠNG NGHỆ NGH TRONG KẾT CẤU Trên gối đỡ có nhiều mặtt phải ph gia cơng với độ xác khác ccũng có nhiều bề mặt khơng phải gia công Bề mặặt làm việc chủ yếu lổ trụ Ø 18 Cầnn gia công m mặt phẳng đáy lỗ Ø xác để làm chuẩn chu định tinh gia công Gối đỡ kẹp chặtt vào bàn máy nhờ nh bulong lắp vào lỗ chân gốii đđỡ Hai lổ Ø 18 cần đảm bảo độ ộ đồng tâm, độ song song tâm so với đáy áy cho làm vi việc trục không bị đảo lắp p trục tr dễ dàng Vật liệu GX 15-32 tương đố ối thông dụng rẻ tiền Thành phần hóa học củaa gang %C %Mn Si S 2,8 ÷ 3,5 0,5 ÷ 1,5 ÷ 0,08 ÷ 0,12 Có độ cứng ng HB = 170 ÷ 190 3.XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN N XUẤT XU Số lượng chi tiết cần chế tạo o m năm tính theo cơng thức : N = N0 m.(1 +   100 ) (chiếc/ năm) Trong đó: m = : số lượ ợng chi tiết đơn vị sảnn ph phẩm  = 3- 6% : số s % phế phẩm dự đoán, = - 7% : số ố % chi tiết dự trữ cho quý sau Ta chọn =7%, =7%,  = 6% N0 =120.000 sản s lượng năm theo kế hoạch ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|4 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Ta được:  67 N= 120,000 1 (1 + ) = 135,600 (chiếc/ năm) 100 Khối lượng chi tiết Khối lượng củaa chi tiết ti xác định theo cơng thức: Q=V* Trong đó: Q : khối lượng ng c chi tiết (Kg) V : thể tích củ chi tiết (dm3) ng riêng c vật liệu (kg/dm )  : khối lượng (  = (6,8 ÷ 7,4 kg/dm3, chọn ch  = kg/dm3 ) Theo phần mềm m Autocad, thể th tích chi tiết tính : 163408,2695 mm3 Khối lượng chi tiếtt Q= 0,1634082695 0,163 = 1,4 (kg) CHỌN N PHÔI VÀ XÁC ĐỊNH Đ PHƯƠNG PHÁP TẠO PHƠI Trong đồ án cơng nghệ sản s xuất hàng khối ,vì tính kinh tế ũng nh dạng sản xuất ta chọn phương pháp chế tạo o phôi đúc khuôn cát – mẫu kim loại, i, làm khuôn bbằng máy Phôi đúc đạt cấp p xác Cấp xác kích thướ ớc IT15  IT16 Độ nhám bề mặt: Rz=80m =80 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|5 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY CHƯƠNG : THIẾ ẾT LẬP TRÌNH TỰ GIA CƠNG ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|6 THUYẾTMINHĐỒÁNCƠNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Phương án Ngun Nội dung cơng Đ Định vị Kẹp chặt M phẳng BTD , Khối V cố định BTD Mặt Phay mặt Phay mặt M phẳng BTD , Khối V cố định BTD khoan , doa Mặt lỗ Ø Khối V di động BTD Kh Tay quay M phẳng BTD Phay mặt Mặt ,9 Chốt trụ BTD ,Chốt trám BTD Ch Đòn kẹp Phay 5,10 Mặt phẳng BTD mặt M Ch trụ BTD ,Chốt trám BTD Chốt Đòn kẹp Phay bậc Khoan , Mặt M phẳng BTD khoét , doa Chốt trụ BTD ,Chốt trám BTD Ch lỗ Ø Tay quay M phẳng BTD Khoan ,doa Mặt lỗ M4 Chốt trụ BTD ,Chốt trám BTD Ch Tay quay Kh V di động BTD Khối M phẳng BTD ,Khối V cố định BTD Mặt Kh V di động BTD Khối M phẳng BTD Mặt Ch trụ BTD ,Chốt trám BTD Chốt ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Tay quay Tay quay Đòn kẹp Trang|7 THUYẾTMINHĐỒÁNCƠNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Phương án Ngun Nội dung công Đ Định vị Kẹp chặt M phẳng BTD , Khối V cố định BTD Mặt Phay mặt M phẳng BTD ,mặt phẳng BTD khoan , doa Mặt lỗ Ø Chôt BTD Phay mặt M phẳng BTD Phay mặt Mặt ,9 Chốt trụ BTD ,Chốt trám BTD Ch Đòn kẹp Phay 5,10 Mặt phẳng BTD mặt M Ch trụ BTD ,Chốt trám BTD Chốt Đòn kẹp Phay bậc Khoan , Mặt M phẳng BTD khoét , doa Chốt trụ BTD ,Chốt trám BTD Ch lỗ Ø Tay quay M phẳng BTD Khoan ,doa Mặt lỗ M4 Chốt trụ BTD ,Chốt trám BTD Ch Tay quay Kh V di động BTD Khối M phẳng BTD , Khối V cố định BTD Mặt Kh V di động BTD Khối M phẳng BTD Mặt Ch trụ BTD ,Chốt trám BTD Chốt Tay quay Tay quay Tay quay Đòn kẹp Ở phương án :có ưu điểm m chọn ch chuẩn tinh thống nguyên công th thứ ,nhưng nguyên công lai dùng lại l chuẩn thô ngun cơng thứ ,điềều khơng nên dùng gia cơng Ngồi phương án định vi mặt phẳng ng ch chốt khơng định tâm lỗ Từ nhận n đinh nên ta chọn ch phương án để gia công chi ti tiết gối đỡ ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|8 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY CHƯƠNG : THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG 1: Nguyên công :Phay mặ ặt 1-Sơ đồ gá đặt 2-Định vị: chi tiết định nh vị v bậc tự do, bậc tự mặt đáy ng phi phiến tỳ,2 bậc tự khối V cố định ,một bậậc lại dùng khối V di động 3- Kẹp chặt : chi tiết kẹẹp chặt cấu kẹp nhanh ,lực kẹp V cốố định 4-chọn máy : (tra bảng ng 4.5 )chọn )ch máy phay đứng 6H82 có cơng suấtt KW ,n = 30 – 1500, 18 cấp ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|9 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY 5-chọn dao :chọn dao o phay mặt m đầu gắn với mảnh hợp kim cứng ng thông ssố dao : (tra bảng 5-127 sổ tay CTM tập p 2) Đường ng kính dao: D=75 mm; số s Z = 10; vật liệu K20 (BK6) Dụng cụ đo :thước kẹp p dài 150mm, độ đ xác 0,05 6- chia bướcc : Nguyên công đư chia thành bướcc : phay thô t = 2,5mm ,phay bán tinh t = 0,5 mm 7-tra chế độ cắt tính thờii gian ngun cơng Phay thơ Chiều sâu cắt t = 2,5 mm Lượng chạy y dao thô Sz = 0,14 mm /răng ( bảng b 5-125 CNCTM tập 2) Tốc độ cắtt Vb = 204m/phút (bảng (b – 127 CNCTM tập 2) Trị số tương ứng với chiều sâu cắt t = 3,5 mm Hệ số điều chỉnh phụ thuộcc vào độ đ cứng gang K1 = 0,89 Hệ số điều chỉnh phụ thuộcc vào chu kỳ k bền dai K2 = 0,8 Hệ số điều chỉnh phụ thuộcc vào mác hợp h kim cứng K3 = Hệ số điều chỉnh phụ thuộcc vào bề b mặt gia công (gang đúc có vỏ cứng) ng) K4 = 0,8 Hệ số điều chỉnh phụ thuộcc vào chiều chi rộng phay K5 = Hệ số điều chỉnh phụ thuộcc vào góc nghiêng K6 = Vậy tốc độ tính tốn Vt= Vb.K1.K2.K3 K4 K5 K6=204.0,89.0,8.1.0,8.1.1 =116 m/phút Số vòng quay tính tốn nt = 1000.Vt 1000.116 = = 493 vòng /phút 3,14.75 D Máy 6H82 có nmin = 30 , nmax = 1500, số s cấp tốc độ m = 18 ,tìm cơng bbộiφ sau φm-1 = φ18-1 = φ17= = =50 ứng với φ17 có giá trị 50,65 gần g với 50 tương ứng với φ =1,26 (Bảng ng 4.7) ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|10 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Mặt khác φx = nt 493 = =16,43 nmin 30 Theo bảng 4.7 ứng vớii φ =1,26 ta có c φ11=12,64 gần với 16,43 Vậy số vòng quay theo máy :nm=12,64.30 : = 379 vòng /phút Như tốc độ cắt thực tế Vtt =  D.n 1000 = 3,14.75.379 =89 m/phút 1000 Lượng chạy dao phút Sph = Sz.Z.n=0,14.10.379=531 mm/phút Ta chọn n Sph = 325 mm/phút Theo bảng (5-130 130 [2])ta có cơng suất su cắt :Nc=6,6 kW So sánh Nc = 6,6 kW < Nm =7kW Tính thờii gian gia cơng phay thơ Ttc = T0 +Tp+ Tpv+ Ttn = T0 +26% T0 Thời gian T0 = L  L1  L2 S ph L = 103 mm L1 = 0,5D +3mm =0,5.75 + 3= 40,5 lấy l gần 40 L2 = ( 2÷ 5)mm = 5mm 103  40  =0,46 phút 325 Ttc = 0,46 + 0,26.0,46 = 0,6 phút T0 = Phay tinh Chiều sâu cắt t = Z = 0,5 mm Lượng chạy y dao vòng S0 = 0,5 mm /vòng ( bảng b 5-125 CNCTM tập 2) ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|29 THUYẾTMINHĐỒÁNCƠNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Thờii gian gia cơng khoét To2 = 0,00021.d.L = 0,00021.17,85.63 = 0,24 phút Bước3 : doa lỗ Ø18 Chiều sâu cắtt : t = 0,15/2 = 0,075 mm Lượng chạy y dao S = mm/vòng ( bảng b 5-112 [2]) Tốc độ cắt V = 8,2 m/phút Số vòng quay trục : n  1000.V 1000.7,3   145v / phút  D 3,14.18 Chọn n theo máy: nm = 140vòng /phút Tốc độ cắt thực tế Vtt =  D D.nm 1000  3,14.18.100  7,9 (m/ phút) 1000 Thời gian gia công củaa doa To3= 0,00043.d.L = 0,00043.18.63 = 0,5 phút Totc = To1 +To2 + To3 = 0,6 + 0,24 + 0,5 = 1,3 phút TP = 10%.T0 = 0,13 phút Tv = 11%T0 = 0,143 phút Tn = 5%T0 = 0,07 phút Ttc = Totc + Tp + Tv + Tn = 1,3 + 0,13 + 0,143 + 0,07 = 1,7phút ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|30 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY nguyên công :khoan taro ren M4 1- Sơ đồ gá đặt ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|31 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY 2-Định vị : Hạn chế bậcc tự t do, dùng mặt phẳng hạn chế bậc tự mặt đáy , bậc tự dùng chốt trụ , chốt trám 3-Kẹp chặt: dùng tay quay hướng hư vào mặt phẳng,dùng cấu ren 4-Chọn máy khoan cần n 2A55 , công suất N= 4,5 kW 5-Chế độ cắt Bước : khoan lỗ Ø 3,3 Chon mủi khoan ruộtt gà thép gió Chiều sâu cắt: t= D/2 = 1,65mm 5mm Lượng chạy dao S = 0,11mm/vòng mm/vòng (bảng (b 5-89 [2]) Tốc độ cắt: V = 25 m/ phút (bảng (b 5-90[2]) 1000.V 1000.25 n    2288v / phút Số vòng quay trục :  D 3,14.3,3 Chọn theo máy : n = 1700 v/ph Tốc độ cắt thực tế Vtt =  D D.nm 1000  3,14.3,3.1700  16 (m/ phút) 1000 Với lượng chạy y dao vòng S= 0,11 mm/vòng ta có Cơng suấtt khoan Nc = 0,8 ( tra bảng b 5-88[2]) Nc= 0,8.2=1,6 kW < Nm= 4,5 kW Bước : taro M4: Chiều sâu cắt t =(4-3,3) ,3) /2 = 0,35 mm Bước ren : p = 0,56 mm Vận tốc cắt : V = m/ phút (bảng (b 5-188[2]) 1000.6 Số vòng quay trụcc : n = = 477 v/ph 3,14.4 Chon theo máy : nm = 375 v/ph Tốc độ cắt thực tế Vtt =  D D.nm 1000  3,14.4.375  4,7 (m/ phút) 1000 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|32 THUYẾTMINHĐỒÁNCƠNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Thời gian gia cơng: To = Tokhoan + Totaro = 0,00052.d.L + 0,0004.d.L = 0,07phút TP = 10%.T0 = 0,007 phút Tv = 11%T0 = 0,0077 phút Tn = 5%T0 = 0,0035 phút Ttc = To + Tp + Tpv + T tn = 0,09 phút CHƯƠNG 4: TÍNH LƯỢNG NG DƯ GIA CƠNG TÍNH LƯỢNG NG DƯ NGUYÊN CÔNG :Phay mặt m 4,9 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|33 THUYẾTMINHĐỒÁNCƠNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Độ xác phơi cấp Vật liệu gia công : GX 15 – 32 Quy trình cơng nghệ gồm m hai bước bư : Phay thô (Rz=80) Phay bán tinh (Rz=16) Chi tiết định vị ng Phiến Phi tỳ , chốt trụ chốt trám Theo bảng 5.3 hướng dẩn n thiết thi kế đồ án CNCTM ,ta có lượng ng dư bbề mặt phôi đúc Rz + T=500 Phay thô Rz = 80 ,T = 100 Phay bán tinh Rz = 16 ,T = 50  c   vt Sai lệch không gian tổng cộng ng :   Giá trị cong vênh đượcc tính theo công thức th : c   k l Trong độ cong vênh ∆ tra theo bảng b 5,6 ,còn l chiều dài L= 50 mm , ∆ = 0,5.120=60( Suy /mm)  c  k l  60.50  3000m Giá trị sai lệch vị trí lỗ định nh vị v :  vt    150m Vậy sai lệch phôi tổng ng cộng c :   30002  1502  3004m Sai lệch khơng gian lạii sau phay thô : = vớii k = 0,06 (gia công thô ) k = 0,04 (gia công bán tinh) trang 72h 72hướng dẩn thiết kế đồ án CNCTM Suy = 3004.0,06= 180,2 Sai lệch lạii sau phay bán tinh : = 3004.0,04 = 120,2 Sai số gá đặtt phay thô đư xác định sau : ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|34 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY = + Do định vị chốtt khe hở h lỗ chốtt làm xoay chi ti tiết góc làm cho lượng dư bề mặt khơng đồ ồng Tính góc xoay theo công thứ ức 1 max   Tanα = L1 Đốt với chốt lắp theo hệ thố ống lỗ nên dmin = mm Với độ xác cấp độ nhám ta có d lỗ l max = 7,015 mm 1max = (d lỗ max - dchốtt tr )/2 =0,0075 trụ  max = (d lỗ max - dchốtt trám )/2 =0,0075 L1 = 88,77 khoảng cách giữaa chốt ch trụ chốt trám Vậy Tanα =0,00017 Vậy sai số chuẩn chiều u dài bề b mặt gia công = L.Tanα =50.0,00017=0,0085 mm = 8,5 Trong L chiều dài bề mặt m gia cơng Ta có sai số kẹp chặt = 90 (bảng 5.13 thiếtt kế k đồ án CNCTM ) Vậy = 8,5 + 90 = 90,4 Sai số gá đặtt phay bán tinh : = 0,05 = 0,05.90,4 = 4,52 Xác định lượng dư nhỏ nhấtt theo công thức th : Z b  RZ i1  TZ i1  i 1   i Lượng dư nhỏ nhấtt phay thô : Z b  500+ 3004+90,4= 3594 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|35 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Lượng dư nhỏ nhấtt phay bán tinh : Z b  80+100+180,2 +4,52= 365 Kích thước tính tốn Kích thướcc sau phay thơ : 62,94+0,365=63,3 mm Kích thướcc phôi : 63,3+3,594=66,9 mm Dung sai phay bán tinh : Dung sai phay thô : Dung sai phôi : = 0,12 mm = 0,54 mm = 0,8 mm Cột kích thước giới hạn đượ ợc xác định sau : lấy kích thướcc tính tốn làm tròn theo hàng ssố có nghĩa dung sai ta đượ ợc , sau lấy cộng vớii dung sai ta đư Sau u phay tinh : min= 62,94 mm ; max= 62,94 + 0,12 = 63,06 mm Sau phay thô : = 63,3 mm; max= 63,3 + 0,54 = 63,84 mm Kích thướcc phơi : min= 66,9 mm ; max= 66,9+ 0,8 = 67,7 mm Cột lượng dư giới hạn đượcc xác đ định sau : hiệu giữaa hai kích thư thước nhỏ hai nguyên công kề , hiệu hai kích thước lớn ớn nh hai ngun cơng kề Vậy ta có : Khi phay thơ : = 66,9 – 63,3 = 3,6 mm =3600 =3600 = 67,7 – 63,84 =3,86 mm = 38 3860 Khi phay bán tinh : = 63,3 – 62,94 = 0,36mm = 360 360 = 63,84 – 63,06 = 0,78 mm = 780 Kiểm tra kết tính tốn : Sau phay thô : Z max - Z  3860-3600 =260 δ ô − δ = 800-540 = 260 Sau phay bán tinh : Z max - Z  780-360 =420 − = 540-120 = 420 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|36 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCƠNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Vậy y q trình tính tốn khơng có sai sót Lượng Thứ tự Các yếu tố lượng ng dư dư tính ( ) tốn bước cơng Rza Ta nghệ ( ) Kích thước tính tốn (mm) Trị số giới Kích thư thước hạn lượng dư Dung sai giới hạnn (mm) ( ) ( ) max 10 Phôi 500 66,9 800 66,9 67,7 Phay thô 80 100 180,2 90,4 3594 63,3 540 63,3 Phay b.tinh 16 50 120,2 4,52 365 62,94 120 62,94 3004 ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN 11 12 63,84 3600 3860 63,06 360 780 Trang|37 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY CHƯƠNG 5: TÍNH CHẾ CH ĐỘ CẮT T KHI KHOAN, TARO M4 1) CHẾ ĐỘ CẮT KHI KHOAN LỖ L Ø 3,3 Chiều sâu cắt t Khi khoan t = D/2=3,3/2=1,65 65 (mm) Lượng chạy dao S : S = (0,09 ÷ 0,11 )mm/vòng (theo bảng b 5-89 trang 86 [2]) Chọn S = 0,11 mm/vòng Tính tốc độ cắt: V= Cv D q Kv m y T S (Trang 20[2]) Cv :hệ số xét đến ảnh hưởng ng c điều kiện cắt đến tốc độ cắt Q,m,x,y :Số mũ xét đếnảnh nh hưởng h đường kính,tuổi bềnn trung bình,chi bình,chiều sâu cắt ,bước tiến đến vận tốc cắt T: chu kỳ bền trung bình củ dụng cụ cắt Kv: Hệ số điều chỉnh nh chung cho tốc t độ cắt tính tốn đến điều kiện cắắt thực tế Kv=Kmv.Kuv.Klv.Knv Kmv: xét ảnh hưởng vậật liệu gia công Kuv: xét ảnh hưởng vậtt liệu li làm dao Klv: xét ảnh hưởng chiềều sâu lỗ Knv: xét đến trạng ng thái phôi Bảng 5-28 [ II ] ta có Cv q y m 14,7 0, 0,25 0,55 0,125 Bảng 5-30 ( II ) ta có T (chu kỳ k bền ) = 20 phút ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN Trang|38 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Nv= 1,3 (bảng 5-3 trang 7[2]) 1,  190    190  Kmv =   bảng 5-1,5 1,5-2 [2] Kuv = 1,0 bảng 5-6 [2] Klv= 0,6 bảng 5-31 [2] Knv= 0,8 bảng 5-5 [2] Kv =Kmv.Kuv.Klv.Knv=1.1.0,6.0,8 =1.1.0,6.0,8 = 0,48  Cv D q 14,7.3,30, 25.0,48 V  m y Kv   21,5 200,125.0,110,55 T S Số vòng quay trục : n  m/phút 1000.V 1000.21,5   2040 vòng/phút  D 3,14.3,3 Lấy theo máy n= 1700 vg/phút vg/ph Vận tốc cắt thực tế : Vtt   D.nm 1000  3,14.3,3.1700  16 m/phút 1000 Lực cắt môment xoắn lự ực chiều trục khoan: Lực cắt : q y P0 = C p D S K p (Nm) Môment xoắn: M= C M D q S Y K p (Nm) Công thức trang 21 [2] Theo bảng (5 – 32,[II]): CM 0,021 q y Cp 0,8 42,7 n  HB   190     Theo bảng (5-9,[II]) 9,[II]) : KMP=   190   190  q 0, 1 Kmp : xét đến ảnh hưởng vậật liệu gia công Kv = 0,48 Thay vào công thức: ĐẶNG MINH HẢI MSSV: 11143040 LỚP: P: 111433B GVHD: TRẦN THÁI SƠN y 0,8 Trang|39 THUYẾTMINHĐỒÁNCÔNGNGH ÁNCÔNGNGHỆCHẾTẠOMÁY Po=10.42,7.3,31 0,10,8.1 = 223(N) Po=10.42,7.3 Lực cắt: Momen xoắn : M= 10.0,021.32 0,10,8 1=0,3 (Nm) Mx.n 0,3.1700  0,05 Kw = 9750 9750 Công suất cắt gọt theo heo máy Nm= 4,5 kW Nc =2.0,05=0,1 2.0,05=0,1 kW
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH CHUAN223, THUYẾT MINH CHUAN223, CHỌN PHÔI VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI, CHƯƠNG 2 : THIẾT LẬP TRÌNH TỰ GIA CÔNG, Ở phương án 2 :có ưu điểm là chọn được chuẩn tinh thống nhất ở nguyên công thứ 2 ,nhưng nguyên công này lai dùng lại chuẩn thô ở nguyên công thứ nhất ,điều đó không nên dùng trong gia công. Ngoài ra ở phương án này định vi bằng mặt phẳng và 1 chốt thì kh, CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay