Quản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

111 18 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:48

Quản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NinhQuản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 20180 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Thị Hằng THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, Thầy giáo giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu nhà trường Đặc biệt, với lòng thành kính, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phùng Thị Hằng, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo UBND, Phòng GD&ĐT, Cán quản giáo viên trường THCS thị Đông Triều tỉnh Quảng Ninh bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, thân em cố gắng chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong góp ý, dẫn Thầy, bạn đồng nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn! Quảng Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LUẬN VỀ QUẢN DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài 10 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục 10 1.2.2 Dạy học 12 1.2.3 Dạy học theo hướng trải nghiệm 14 1.2.4 Quản dạy học theo hướng trải nghiệm 15 1.3 Một số vấn đề quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 17 1.3.1 Dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 17 1.3.2 Quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 25 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 32 iii 1.4.1 Các yếu tố chủ quan 32 1.4.2 Các yếu tố khách quan 32 Chương THỰC TRẠNG QUẢN DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 36 2.1 Khái quát chung địa bàn nghiên cứu 36 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - hội thị Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 36 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục THCS thị Đơng Triều 37 2.2 Mục đích, nội dung, phương pháp khảo sát 40 2.2.1 Mục đích khảo sát 40 2.2.2 Nội dung khảo sát 40 2.2.3 Phương pháp khảo sát 40 2.3 Thực trạng hoạt động dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 41 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV HS tầm quan trọng dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 41 2.3.2 Thực trạng triển khai nội dung dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều 43 2.3.3 Thực trạng hình thức dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 47 2.3.4 Thực trạng phương pháp dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Thị Đông Triêu, tỉnh Quảng Ninh 50 2.3.5 Thực trạng kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Lịch sử cho học sinh giáo viên 51 2.3.6 Thực trạng điều kiện tổ chức dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 53 2.4 Thực trạng quản hoạt động dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 54 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 54 iv 2.4.2 Thực trạng tổ chức dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 56 2.4.3 Thực trạng đạo DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 58 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 59 2.4.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 61 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 62 2.5.1 Những điểm mạnh 63 2.5.2 Những điểm yếu 64 2.5.3 Nguyên nhân 65 2.5.4 Các vấn đề cần giải 65 Tiểu kết chương 66 Chương BIỆN PHÁP QUẢN DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 67 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn khả thi biện pháp 67 3.1.2 Đảm bảo tính hiệu biện pháp 67 3.1.3 Đảm bảo tính đặc thù mơn học 67 3.1.4 Đảm bảo tính tồn diện đồng biện pháp 68 3.2 Các biện pháp quản hoạt động dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 68 3.2.1 Tăng cường nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS lực lượng giáo dục tầm quan trọng dạy học theo hướng trải nghiệm trường THCS 68 3.2.2 Xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm phù hợp với tình hình thực tiễn 71 3.2.3 Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lực dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho giáo viên trường THCS 72 v 3.2.4 Chỉ đạo đa dạng hóa nội dung hình thức trải nghiệm dạy học môn Lịch sử trường THCS 75 3.2.5 Đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 77 3.2.6 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS 79 3.3 Mối quan hệ biện pháp 80 3.4 Khảo nghiệm tính khả thi, cần thiết biện pháp quản đề xuất 81 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 81 3.4.2 Cách đánh giá 81 3.4.3 Kết đánh giá 82 Tiểu kết chương 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Khuyến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa GD Giáo dục GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐDH Hoạt động dạy học HĐTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh HT Hiệu trưởng LS Lịch sử PHHS Phụ huynh học sinh PPDH Phương pháp dạy học QL Quản QLGD Quản giáo dục THCS Trung học sở iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng: Bảng 2.1: Quy mô mạng lưới trường, lớp, HS cấp THCS 37 Bảng 2.2: Kết xếp loại học lực môn Lịch sử học sinh trường THCS thị Đông Triều năm trở lại 38 Bảng 2.3: Đội ngũ cán quảntrường THCS năm qua 39 Bảng 2.4: Đội ngũ giáo viên dạy môn Lịch sử trường THCS năm qua 39 Bảng 2.5: Nhận thức CBQL, GV mức độ quan trọng dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 41 Bảng 2.6: Đánh giá vai trò việc tổ chức hoạt động dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 42 Bảng 2.7: Mức độ thực nội dung dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 45 Bảng 2.8: Đánh giá CBQL,GV mức độ thực hình thức dạy học mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 47 Bảng 2.9: Nhu cầu học sinh hình thức học mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 49 Bảng 2.10: Đánh giá CBQL, GV mức độ thực phương pháp dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 50 Bảng 2.11: Thực trạng kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Lịch sử cho học sinh giáo viên trường THCS thị Đông Triều 52 Bảng 2.12: Đánh giá giáo viên điều kiện việc tổ chức DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 53 Bảng 2.13: Đánh giá CBQL, GV việc xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm hiệu trưởng trường THCS thị Đông Triều 54 Bảng 2.14: Đánh giá CBQL,GV việc tổ chức DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm 57 Bảng 2.15: Thực trạng đạo tổ chức DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 58 v Biện pháp 3: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lực dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho giáo viên trường THCS Biện pháp 4: Chỉ đạo đa dạng hóa nội dung hình trải nghiệm dạy học môn Lịch sử trường THCS Biện pháp 5: Đổi phương thức kiểm tra, đánh gía kết dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Biện pháp 6: Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Các biện pháp phải tiến hành song song, khơng nên coi nhẹ biện pháp nào, từ đạt hiệu mong muốn Điều kiện để thực hiệu biện pháp quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm là: Hiệu trưởng phải tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức CBGV HS tổ chức thực chương trình trải nghiệm mơn học; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho CBGV; tăng cường CSVC, nguồn tài cho tổ chức hoạt động trải nghiệm; phải tăng cường biện pháp kiểm tra giám sát … Đó điều kiện quan trọng định để mục tiêu cuối đạt hiệu cao tổ chức thực Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo - Sở giáo dục cần nâng cao chất lượng tham gia với Bộ giáo dục việc cải tiến cách đánh giá chất lượng nhà trường để nhà trường ngồi việc quan tâm đến chất lượng văn hố, phải quan tâm đến chất lượng HĐTN, góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho HS Đồng thời cần tăng cường bổ sung tài liệu HĐTN nói chung hoạt động trải nghiệm mơn Lịch sử nói riêng - Phòng giáo dục Đào tạo cần phận đạo HĐTN cấp THCS để thống đạo hoạt động địa bàn thị Đây phận soạn thảo chương trình hoạt động, hướng dẫn đạo thực kiểm tra đánh giá việc thực nhà trường - Hàng năm, Sở, Phòng giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị báo cáo điển hình đơn vị làm tốt cơng tác này, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân; tổ chức rút kinh nghiệm quản nhà trường 86 - Phòng Giáo dục Đào tạo tham mưu với uỷ ban nhân dân thị xã, tỉnh việc đầu tư xây dựng CSVC cho trường, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cấp kinh phí bổ sung cho tổ chức hoạt động trải nghiệm môn học 2.2 Đối với trường THCS - Cán quản nhà trường cần phải nhận thức đắn vị trí, vai trò HĐTN nói chung HĐTN mơn Lịch sử nói riêng phát triển giáo dục toàn diện cho HS để từ đầu tư thời gian, cơng sức cho công tác quản hoạt động Thực công tác quản cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường - Hàng năm phải kế hoạch xây dựng triển khai kế hoạch HĐTN môn học từ, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, trình dộ chun mơn kỹ tổ chức HĐTN nhà trường, phát huy tham gia tập thể giáo viên - Cần dành kinh phí thích đáng cho việc đầu tư sở vật chất phục vụ cho HĐTN Đa dạng hố nội dung hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm - Hàng năm tổ chức hội nghị chuyên đề bàn việc tổ chức HĐTN, nghe báo cáo kinh nghiệm giáo viên làm tốt, tổ chức hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức HĐTN với trường bạn - Trong cơng tác quản mình, cán quản cần phải tăng cường học hỏi, giao lưu với trường bạn, học tập nhiều kinh nghiệm quản HĐTN môn học ngày chất lượng hiệu 2.3 Đối với giáo viên học sinh - Tăng cường tự học, tự đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức HĐTN để tổ chức tốt HĐTN cho học sinh - Hướng dẫn cho cán lớp, cán Đoàn, Đội nội dung, hình thức tổ chức HĐTN để tăng thêm lòng tự tin cho đội ngũ Tạo điều kiện để em phát huy khả tổ chức hoạt động cho lớp - Tích cực, chủ động, triệt để khai thác mạnh mơn học mà phụ trách để tiến hành tổ chức HĐTN cho học sinh - HS tự giác, tích cực tham gia vào HĐTN 2.4 Đối với cha mẹ học sinh lực lượng khác ngồi nhà trường - Cần nhìn, nhận thức đắn HĐTN để sở tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động - Dành thời gian, ủng hộ nhà trường tinh thần vật chất để đáp ứng tốt cho tổ chức HĐTN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Aleexep.M (1976), Phát triển tư học sinh, Nxb giáo dục, Hà Nội Vũ Tuấn Anh (2012), Quản hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trường THPT thành phố Yên Bái Đặng Quốc Bảo, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Lộc, Phạm Quang Sáng, Bùi Đức Thiệp (2010), Đổi nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ GD&ĐT (2003), Chương trình mơn Lịch sử THCS Bộ Giáo dục Đào tạo (2003), Những vấn đề chung đổi giáo dục Trung học sở môn Lịch sử, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng nhiều cấp học Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, Nxb Giáo dục Nguyễn Thị Côi (2006), Các đường, biện pháp nâng cao hiệu dạy học lịch sử trường phổ thông, Nxb Đại học phạm, Hà Nội Nguyễn Thị Côi (2009), “Thiết kế kế hoạch học lịch sử theo tinh thần đổi mới”, Tạp chí giáo dục, số 221 10 Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), (2001), Các hình thức dạy học lịch sử trường THCS, NXB Giáo dục 11 Phạm Khắc Chương - J.A.Comenxki (1996), Ông tổ phạm cận đại, Nxb Giáo dục Hà Nội 12 Bùi Ngọc Diệp (2015), "Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thơng", Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 113 - tháng 02/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 13 Vũ Cao Đàm (2011), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục Việt Nam 14 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Nghị Đại hội Đảng lần thứ X 15 Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo 88 16 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 17 Trần Quang Đức (2010), Quản ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Lịch sử trường THPT tỉnh Nam Định 18 Phạm Minh Hạc (1998), Một số vấn đề quản giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 19 Hồng Thanh Hải, (1999), Sử dụng di tích lịch sử dạy học lịch sử dân tộc trường THCS, Luận án Tiến sĩ Giáo dục, ĐHSP Hà Nội 20 Đặng Vũ Hoạt (1996), Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS, Nxb Giáo dục 21 Nguyễn Văn Hộ (2002), luận dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 22 I.A.Lecne (1982), Phát triển tư HS dạy học lịch sử, Nxb Giáo dục Hà Nội 23 Jaxapob (1979), Tổ chức lao động hiệu trưởng, Tủ sách trường CBQL Nghiệp vụ, Bộ GD&ĐT 24 Harold Koontz, Cyrill O,donnell Heninz Weihrich (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 25 Đặng Vũ Hoạt - Hà Thị Đức (1994), Lí luận dạy đại học, Nxb Trường ĐHSP Hà Nội 26 Trần Quốc Hùng (2003), Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghiệp giáo dục Việt Nam, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 27 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản nhà trường phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 28 K Marx F Engels, Các Mác Ăng ghen toàn tập (1993), tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Trần Kiều (1997), Đổi phương pháp dạy học trường trung học sở, Viện khoa học giáo dục 30 Nguyễn Thị Tố Lan (2008), Biện pháp quản hoạt động dạy học môn Lịch sử trường THCS huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 31 Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị (1992), Phương pháp dạy học lịch sử, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Phan Ngọc Liên (chủ biên) (2005), Đổi phương pháp dạy học Lịch sử trường phổ thông, Nxb Đại học phạm, Hà Nội 89 33 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương quản giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 34 Luật giáo dục (2005), Nxb trị quốc gia, Hà Nội 35 M.Y Kônđakôp (1984), sở luận khoa học quản giáo dục, Trường CBQLGD Trung ương, Hà Nội 36 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, Nxb Đại học phạm 37 Paula Polk Lillard (1996), Phương pháp Montessori ngày (Nguyễn Thúy Uyên Phương dịch), Nxb Khoa học hội, Hà Nội 38 P.V.Zimin, M.I.Konđacôp (1985), Những vấn đề quản trường học, Trường CBQL Giáo dục, Bộ Giáo dục 39 Hoàng Phê (1992), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 40 Phòng GD&ĐT thị Đông Triều, Báo cáo tổng kết năm học Kế hoạch thực năm học 2015 - 2016 đến 2016 - 2017 41 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm luận QLGD, Trường Cán QLGD- ĐT Trung ương 42 RaJa Roy Singh (1994), Nền giáo dục cho kỷ XXI - Những triển vọng châu - Thái Bình Dương (bản dịch), Viện KHGD Hà Nội 43 Sở GD&ĐT Quảng Ninh (2003), Hướng dẫn đổi PPDH môn Lịch sử THCS 44 Sở GD&ĐT Quảng Ninh (2017), "Hướng dẫn giảng dạy môn Lịch sử THCS THPT năm học 2017 - 2018", Tạp chí cơng nghệ giáo dục, số 2, tháng năm 2014 45 Nguyễn Cảnh Tồn (1997), Q trình dạy - tự học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 46 Hà Nhật Thăng (1998), Lịch sử giáo dục giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội 47 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Trải nghiệm sáng tạo, hoạt động quan trọng chương trình giáo dục phổ thông mới, Đại học Giáo dục 48 V.A.XukhomLinxki (1984), Một số kinh nghiệm lãnh đạo Hiệu trưởng trường phổ thơng, Lược dịch: Hồng Tâm sơn, Tủ sách CBQL Nghiệp vụ, Bộ GD&ĐT 49 Xtơrajốp A.I (1964), Phương pháp giảng dạy lịch sử, Sách dùng cho GV, Nxb Giáo dục Hà Nội 90 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản giáo viên) Q thầy kính mến! Nhằm đánh giá thực trạng đề biện pháp hoàn thiện việc quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị Đông Triều, mong q thầy cho ý kiến vấn đề sau (Xin quý thầy đánh dấu “X” vào ô phù hợp) -Câu 1: Xin thầy/cô cho biết ý kiến tầm quan trọng dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS a Rất quan trọng b Quan trọng d Không quan trọng Câu 2: Xin thầy/cô cho biết vai trò dạy học mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Tác dụng TT Vai trò Rất quan trọng Mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho HS Phát khiếu học sinh Tạo hứng thú cho em Tạo gắn kết với tập thể Phát triển nhân cách học sinh Nâng cao hiểu biết, rèn kỹ thực hành Giáo dục tư tưởng, tình cảm cho HS Chỉ để giải trí Quan trọng Không quan trọng Câu 3: Xin thầy/cô cho biết mức độ thực nội dung dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Mức độ thực TT Các nội dung dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Củng cố, mở rộng kiến thức học Giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống dân tộc Giáo dục học sinh kỷ luật làm việc tập thể Thường Đôi xuyên Không Thực Giáo dục kiến thức, kỹ hoạt động hội giải vấn đề thực tế sống Giáo dục kỹ sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên… Cập nhật tin tức chíh trị, kinh tế, văn hóa hội Câu 4: Xin thầy/cô cho biết mức độ thực hình thức dạy học mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Mức độ thực TT Hình thức dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tổ chức diễn đàn Sân khấu tương tác Tham quan, dã ngoại Hội thi / thi Tổ chức kiện Hoạt động giao lưu Hoạt động chiến dịch 10 Hoạt động nhân đạo Thường Đôi xuyên Không thực Câu 5: Xin thầy/cô cho biết mức độ thực phương pháp dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm TT Các phương pháp dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Phương pháp khám phá, tìm tòi, điều tra Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu tổng quan Phương pháp thảo luận Phương pháp trải nghiệm thực tế Mức độ thực Thường Đôi Không xuyên thực Câu 6: Xin thầy/cô cho biết thực trạng kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Lịch sử cho học sinh giáo viên trường THCS thị Đông Triều Mức độ đáp ứng Các kỹ TT Thiết kế kế hoạch kịch HĐTN Chọn chủ đề tên HĐTN hấp dẫn Kỹ hướng dẫn học sinh tự tổ chức HĐTN Phối hợp lực lượng nhà trường để tổ chức HĐTN Xử linh hoạt tình xảy trình thực HĐTN Điều phối hoạt động hiệu quả, tạo hấp dẫn học sinh tham gia trải nghiệm Đánh giá kết hoạt động HĐTN Tốt Đạt Chưa đạt Câu 7: Xin thầy/cô cho biết mức độ cần thiết điều kiện việc tổ chức DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm TT Điều kiện việc tổ chức DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Giáo viên giỏi chuyên môn sở vật chất tốt Học sinh hứng thú Giáo viên kỹ Giáo viên nhiệt tình Mức độ đáp ứng Tốt Chưa Đạt đạt Câu 8: Xin thầy/cô cho biết thực trạng việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm hiệu trưởng trường THCS thị Đông Triều Mức độ thực Nội dung TT Xây dựng kế hoạch DH mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm chung cho tồn trường Xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho khối lớp Xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm gắn với chủ đề hoạt động ngoại khóa môn học khác Xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho đơn vị lớp Thường Đôi Không xuyên thực Câu 9: Xin thầy/cô cho biết thực trạng việc tổ chức thực dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho học sinh trường TT Nội dung tổ chức thực kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Mức độ thực Thường xuyên Đôi Không thực Phân công cụ thể công việc cho tổ, nhóm, cá nhân GVBM Tạo điều kiện thuận lợi để CBGV thực nhiệm vụ chế phối hợp cụ thể GVBM lực lượng khác Chuẩn bị nguồn lực để thực Bồi dưỡng nâng cao lực cho GVBM HĐTN Thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Khen thưởng, xử kịp thời, cơng bằng, xác Câu 10: Xin thầy/cô cho biết thực trạng đạo thực dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho học sinh trường TT Nội dung đạo thực kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Chỉ đạo thực trải nghiệm môn Lịch sử theo chủ đề môn học Chỉ đạo thực trải nghiệm môn Lịch sử theo chủ đề liên môn Chỉ đạo thực trải nghiệm mơn Lịch sử theo chủ đề tích hợp nội dung giáo dục Chỉ đạo thực trải nghiệm môn Lịch sử theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống Chỉ đạo thực trải nghiệm môn Lịch sử theo chủ đề rèn luyện KNS Chỉ đạo thực trải nghiệm môn Lịch sử theo chủ đề hội Mức độ Thường xuyên Đôi Không thực TT Nội dung đạo thực kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Mức độ Thường xuyên Đôi Không thực Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động trải nghiệm 10 11 12 Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm mơn Lịch sử Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm mơn Lịch sử Chỉ đạo tăng cường điều kiện đáp ứng yêu cầu DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Chỉ đạo giáo viên xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Các nội dung khác Câu 11: Xin thầy/cô cho biết thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho học sinh trường Mức độ thực Nội dung TT Thường xuyên Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐTN môn Lịch sử cho HS GV Theo dõi việc tổ chức HĐTN môn Lịch sử cho HS GV Kiểm tra kết HĐTN môn Lịch sử cho HS Kiểm tra việc đánh giá, rút kinh nghiệm GV trình tổ chức HĐTN môn Lịch sử cho HS Kiểm tra việc phối kết hợp với tổ chức, phận nhà trường để tổ chức HĐTN môn Lịch sử cho HS GV Đôi Không thực Câu 12: Xin thầy/cô cho biết mức độ thực chức quản dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm hiệu trưởng trường THCS thị Đông Triều Nội dung TT Mức độ thực Tốt Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Việc tổ chức thực kế hoạch dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Việc đạo thực kế hoạch dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Việc kiểm tra đánh giá thực kế hoạch dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! Đạt Chưa đạt PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN HỌC SINH Chào em, chúng tơi muốn tìm hiểu nhu cầu tham gia hoạt động học tập môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS nơi em học Vì thế, chúng tơi mời em trả lời câu hỏi phiếu Chúng mong nhận câu trả lời đầy đủ em (Em đánh dấu (X) vào ô tương ứng) Xin chân thành cảm ơn em! -Câu 1: Em cho biết mức độ quan trọng việc học tập môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường d Không quan trọng Câu 2: Em cho biết tác dụng việc học tập môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Tác dụng TT Tác dụng DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh Tạo hứng thú cho em Tạo gắn kết với tập thể Nâng cao hiểu biết, rèn kỹ thực hành Giáo dục tư tưởng, tình cảm cho HS Chỉ để giải trí Rất tác Ít tác dụng dụng Khơng tác dụng Câu 3: Em cho biết hình thức học tập mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm mà em thích tham gia TT Các hình thức hoạt động học mơn Lịch sử theo hướng trải nghiệm Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tổ chức diễn đàn Sân khấu tương tác Tham quan, dã ngoại Hội thi / thi Tổ chức kiện Hoạt động giao lưu Hoạt động chiến dịch 10 Hoạt động nhân đạo Thái độ Rất hứng Hứng Không thú thú hứng thú Xin chân thành cảm ơn em! PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ CÁC CHUYÊN GIA GIÁO DỤC VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Xin thầy/cơ cho biết mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ cần Các biện pháp QL TT thiết Tính khả thi RCT CT KCT RKT KT KKT Tăng cường nâng cao nhận thức cho CBQL, GV - HS lực lượng giáo dục tầm quan trọng HĐDH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Xây dựng kế hoạch DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm phù hợp với tình hình thực tiễn Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lực dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm cho giáo viên trường THCS Chỉ đạo đa dạng hóa nội dung hình thức trải nghiệm dạy học môn Lịch sử trường THCS Đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ DH môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! ... trạng dạy học môn Lịch sử, quản lý dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 6.3 Đề xuất số biện pháp quản lý dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm. .. THCS thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản lý dạy học môn Lịch sử theo hướng trải nghiệm trường THCS thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: QUẢN LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Quản lý dạy học môn lịch sử theo hướng trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay