Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9 (Luận văn thạc sĩ)

78 18 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:46

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VỀ CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG AN TOÀN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐIỆN HỌC” - VẬT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VỀ CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG AN TOÀN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐIỆN HỌC” - VẬT Ngành: luận phương pháp dạy học mơn Vật Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Giảng viên hướng dẫn: TS DƯƠNG XUÂN QUÝ Thái Nguyên - 2018  LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu Luận văn trung thực, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Phượng  i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến giảng viên T.S Dương Xuân Qúy hướng dẫn, bảo tận tình thầy suốt trình thực luận văn Nhờ thầy mà em có nhiều kiến thức hoạt động tổ chức trải nghiệm sáng tạo chương trình giáo dục phổ thơng cấp học THCS rèn luyện nhiều phương pháp dạy học,kĩ thuật dạy học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thông qua chủ đề dạy học Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô anh chị công tác trường THCS Nam Hải tạo điều kiện tốt giúp em thực hoạt động thực nghiệm trình làm luận văn cho em góp ý lời khuyên sâu sắc Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy khoa Vật trường ĐHSP Thái Nguyên trường ĐHSP Hà Nội trang bị cho em kiến thức quý báu thời gian em học tập, nghiên cứu trường Xin cảm ơn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi khoa Vật trường ĐHSP Thái Nguyên Cảm ơn bạn bè, người thân động viên, giúp đỡ thời gian em học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Phượng  ii MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục: iiii Danh mục tra cứu: .iv Mở đầu: Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trung học sở 1.1 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 1.1.1 Bản chất dạy học qua HĐTNST 1.1.2 Quy trình tổ chức HĐTNST 1.2 Dạy học phát triển lực giải vấn đề thực tiễn 12 1.3 Tìm hiểu thực tiễn dạy học trải nghiệm sáng tạo địa phương 17 1.3.1 Mục đích phương pháp điều tra 17 1.3.2 Kết điều tra 18 Kết luận chương 23 Chương 2: Xây dựng tiến trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo sử dụng an toàn tiết kiệm điện dạy học chương “Điện học” Vật 24 2.1 Chuẩn kiến thức, kĩ xây dựng mục tiêu chương “Điện học” - Vật 24 2.1.1 Chuẩn kiến thức kĩ chương“Điện học” - Vật 24 2.2 Xây dựng tiến trình tổ chức HĐTNST cho HS sử dụng an toàn tiết kiệm điện sống ứng dụng kiến thức Vậtchương “Điện học” nhằm bồi dưỡng phẩm chất, lực cốt lõi, lực chuyên môn, cảm xúc 26  iii 2.2.1 Xây dựng mục tiêu cụ thể HĐTNST sử dụng an toàn tiết kiệm điện sống ứng dụng kiến thức Vậtchương “Điện học” 26 2.2.2 Soạn thảo tiến trình tổ chức HĐTNST cho HS sử dụng an toàn tiết kiệm điện sống 26 Kết luận chương 38 Chương 3: Thực nghiệm phạm 39 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm phạm 39 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 39 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 39 3.2 Đối tượng nội dung thực nghiệm phạm 40 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm 40 3.2.2 Nội dung thực nghiệm 40 3.3 Tiến trình thực nghiệm phạm 41 3.3.1 Công tác chuẩn bị thực nghiệm phạm 41 3.3.2 Lập kế hoạch thực nghiệm phạm 41 3.3.3 Tiến hành thực nghiệm phạm theo kế hoạch 41 3.3.4 Đánh giá kết thực nghiệm phạm 41 3.3.4.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá 41 3.3.4.2 Phân tích diễn biến thực nghiệm phạm theo tiến trình đề xuất 45 3.3.4.3 Đánh giá kết thực nghiệm phạm 60 Kết luận chương 60 KẾT LUẬN CHUNG 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC i DANH MỤC TRA CỨU GV : giáo viên HS : học sinh HĐTNST: hoạt động trải nghiệm sáng tạo THCS : trung học sở ĐHSP : đại học Phạm iv MỞ ĐẦU chọn đề tài Một quan niệm học tập từ xa xưa dân tộc Việt Nam ta là: “Học đôi với hành”, “Đi ngày đàng, học sàng khơn” Những quan niệm rõ yếu tố thực hành vận dụng thực tế vô quan trọng học tập đời sống sản xuất người Trong việc học hàng ngày, lại cần “Học đôi với hành”? Vì chúng hai mặt thống với nhau, bổ sung cho Như vậy, không học thuyết mà phải biết áp dụng thuyết phục vụ thực tế Để đáp ứng yêu cầu thời đại, xây dựng phát triển đất nước ta, lúc hết giáo dục trở nên quan trọng Vì ngành Giáo dục Đào tạo nước ta đổi mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện nội dung, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp, phương tiện dạy học , nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đào tạo người phát triển toàn diện đức, trí, thể, mĩ Theo [10] đề cập tới nội dung mà HS bắt buộc phải học từ lớp 1-12, HĐTNST với khoảng 105 tiết học/năm Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đưa vào tất lớp, môn học trung bình 3,5 tiết/tuần Hoạt động trải nghiệm sáng tạo coi trọng môn học Trong kế hoạch giáo dục bố trí HĐTNST riêng; Mỗi hoạt động mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ khác Hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh vận dụng tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ học từ nhà trường vào kinh nghiệm thân vào thực tiễn sống cách sáng tạo Trong chương trình THCS, HĐTNST có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo giáo dục, nhằm giúp HS trì nâng cao yêu cầu phẩm chất, lực hình thành cấp tiểu học; tự điều chỉnh thân theo chuẩn mực chung xã hội; hình thành lực tự  học, hồn chỉnh tri thức phổ thơng tảng để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề bước vào sống lao động Chương “ĐIỆN HỌC” – Vật có nhiều ứng dụng lĩnh vực khoa học, đời sống sản xuất Kiến thức chương với nhiều khái niệm trừu tượng nên HS thường gặp nhiều khó khăn việc chiếm lĩnh nội dung kiến thức Đặc biệt khả vận dụng kiến thức học vào đời sống thực tế hàng ngày HS kém, chưa linh hoạt, tính tốn Vì làm để HS tiếp thu, lĩnh hội, vận dụng dễ dàng, hiệu nội dung kiến thức chương điều quan trọng Chúng nghĩ sử dụng HĐTNST chương phù hợp đem lại nhiều lợi ích cho em, giúp em phát triển nhiều cảm xúc, tình cảm, kĩ năng, phẩm chất lực Hiện có sách Tài liệu HĐTNST môn học lớp 6, 7, 8, TS.Tưởng Duy Hải làm tổng chủ biên [16], khối lớp có chủ đề Vật Như số lượng chủ đề Trải nghiệm có ít, chưa đa dạng phong phú, đòi hỏi GV cần chủ động, sáng tạo, tổ chức HĐTNST cho HS THCS Khi nghiên cứu chương trình sách giáo khoa Vật lớp chúng tơi nhận thấy tổ chức nhiều chủ đề trải nghiệm sáng tạo, chúng tơi quan tâm đến việc thực đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề sử dụng an toàn tiết kiệm điện dạy học chương “Điện học” - Vật 9” Mục đích nghiên cứu Thiết kế tiến trình tổ chức HĐTNST với chủ đề “sử dụng an toàn tiết kiệm điện” dạy học chương “Điện học” - Vật lớp nhằm phát triển lực giải vấn đề thực tiễn cho HS Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Việc thiết kế tổ chức HĐTNST dạy học mơn Vật trường THCS  - Phạm vi nghiên cứu: Các HS, GV hoạt động dạy học trường THCS Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu dự thảo Bộ Giáo dục Đào tạo chương trình đổi giáo dục sau năm 2017 - Nghiên cứu sở luận việc tổ chức HĐTNST cho HS THCS - Vận dụng kiến thức tiến hành thiết kế tổ chức HĐTNST cho HS - Thực nghiệm phạm trường THCS để đánh giá tính khả thi tiến trình xây dựng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thuyết: Nghiên cứu tài liệu tâm học, giáo dục học, luận dạy học Vật lí, tài liệu HĐTNST - Phương pháp nghiên cứu thực tế việc tổ chức HĐTNST cho HS trường THCS - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm tiến hành tổ chức HĐTNST cho HS THCS - Phương pháp nghiên cứu thống kê toán học Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế HĐTNST sử dụng an toàn tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu trình dạy học tổ chức HĐTNST hợp góp phần tăng cường HĐTNST nâng cao lực giải vấn đề thực tiễn HS Đóng góp đề tài - Lựa chọn sở luận tổ chức HĐTNST dạy học Vật trường THCS - Thiết kế chuỗi HĐTNST dạy học nội dung “an toàn tiết kiệm điện năng”  Hình 10: Hình ảnh tun truyền viên nhí giới thiệu tuyên truyền poster sử dụng an toàn tiết kiệm điện Hình 11: Hình ảnh tuyên truyền viên nhí giới thiệu tuyên truyền poster sử dụng an toàn tiết kiệm điện  57 Bảng 2: Thái độ HS sau tham gia HĐTNST Thái độ HS sau tham gia HĐTNST Tổng phiếu trả lời HS Phần trăm (%) Rất thích 80 62 Thích 41 32 Bình thường Khơng thích 2 Tổng số HS tham gia 128 100 Kết thúc hoạt động HS tỏ vô vui vẻ, thích thú, ham thích mơn, biết thêm nhiều kiến thức gắn liền với thực tiễn vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn việc sử dụng an toàn tiết kiệm điện Chúng lấy ý kiến tự đánh giá lực, phẩm chất, thái độ Nhóm nhóm tác động, tham gia HĐTNST – HS THCS Nam Hải tổng hợp thành bảng số liệu sau: Bảng 3: Ý kiến HS hiệu việc tham gia HĐTNST Tổng số phiếu trả lời Phần trăm (%) Nâng cao lực giao tiếp, ngôn ngữ 53 41.4 Nâng cao lực hợp tác Nâng cao lực tính tốn Nâng cao lực trao đổi tìm kiếm thơng tin 84 92 65.6 71.9 73 57.0 Nắm kiến thức trọng tâm chủ đề 128 100 88 68.7 34 26.6 57 44.5 128 100 Hiệu Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn sống Nâng cao khả tư duy, sáng tạo Nâng cao lực tự kiểm tra, đánh giá HS với HS Tổng số HS điều tra  58 Chúng lấy ý kiến tự đánh giá lực, phẩm chất, thái độ Nhóm nhóm khơng tác động, khơng tham gia HĐTNST – HS THCS Cẩm Bình tổng hợp thành bảng số liệu sau: Bảng 4: Ý kiến HS THCS Cẩm Bình sau học xong Bài 19: Sử dụng an toàntiết kiệm điện chương “Điện học” - Vật Lý Tổng số phiếu trả lời Phần trăm (%) Nâng cao lực giao tiếp, ngôn ngữ 12.5 Nâng cao lực hợp tác Nâng cao lực tính tốn 15 Nâng cao lực trao đổi tìm kiếm thơng tin 15 Nắm kiến thức trọng tâm chủ đề 20 50 20 2.5 15 40 100 Hiệu Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn sống Nâng cao khả tư duy, sáng tạo Nâng cao lực tự kiểm tra, đánh giá HS với HS Tổng số HS điều tra Từ kết thực nghiệm, phân tích tổng hợp chúng tơi thấy rằng: + Nhóm nhóm tác động, tham gia HĐTNST – HS THCS Nam Hải phát triển nâng cao nhiều phẩm chất, lực cốt lõi, chuyên biệt phù hợp với mục tiêu giáo dục + Nhóm nhóm khơng tác động, không tham gia HĐTNST – HS THCS Cẩm Bình cần phải đổi thay đổi phương pháp dạy học cho phù hợp để phát triển nâng cao phẩm chất, lực cốt lõi, lực chuyên biệt cho HS, đáp ứng mục tiêu giáo dục  59 3.3.4.3 Đánh giá kết thực nghiệm phạm Kết thực nghiệm chứng tỏ bước đầu thành công việc xây dựng, soạn thảo tiến hành dạy học hình thức trải nghiệm sáng tạo mơn Vật với chủ đề sử dụng an toàn tiết kiệm điện Chủ đề đem lại cho HS nhiều kiến thức, kĩ cần thiết bổ ích học tập mơn Vật ứng dụng đời sống ngày em Việc thực chủ đề góp phần vào phát triển phẩm chất trách nhiệm em gia đình, xã hội môi trường, nâng cao lực giải vấn đề thực tiễn em Tuy nhiên, tiến trình dạy học cần phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện phù hợp với tất đối tượng HS THCS, đem lại hiệu cao việc phát triển lực, phẩm chất cho em Kết luận chương 3: Dựa vào mục đích nhiệm vụ giả thuyết khoa học luận văn tổ chức HĐTNST chủ đềsử dụng an toàn tiết kiệm điện” dạy học chương “Điện học” Vật nhằm phát triển lực giải vấn đề thực tiễn HS, xác định đối tượng nội dung thực nghiệm Từ tơi tiến hành chuẩn bị , lập kế hoạch thực thực nghiệm phạm, thu thập, xử đánh giá kết thực nghiệm qua sản phẩm thu từ hoạt động HS quan sát thực nghiệm phạm, thấy chủ đề bước đầu tạo hội để HS tham gia vận dụng kiến thức vào thực tiễn , tạo điều kiện nâng cao lực giải vấn đề thực tiễn HS THCS phát triển thêm nhiều phẩm chất lực khác cho HS lực tính tốn, lực hợp tác, lực giao tiếp…  60 KẾT LUẬN CHUNG Đã nghiên cứu sở luận thực tiễn việc tổ chức HĐTNST cho HS THCS Đã nghiên cứu đặc điểm đối tượng HS địa bàn nghiên cứu Đã điều tra thực trạng lực sử dụng điện an toàn tiết kiệm điện HS, gia đình địa bàn nghiên cứu Đã xây dựng tiến trình tổ chức HĐTNST sáng tạo cho HS sử dụng an toàn tiết kiệm điện sống ứng dụng kiến thức Vật chương “Điện học” nhằm bồi dưỡng phẩm chất, lực cốt lõi, lực chuyên môn, cảm xúc cho HS THCS Đã xác định mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nội dung thực nghiệm để lập kế hoạch, chuẩn bị, tiến hành thực nghiệm Từ đánh giá kết thực nghiệm dựa phân tích diễn biến thực nghiệm phạm tiến sản phẩm hoạt động HS Tơi thấy chủ đề góp phần nâng cao phát triển thêm nhiều phẩm chất lực khác cho HS đặc biệt lực giải vấn đề thực tiễn sử dụng an toàn tiết kiệm điện đời sống, đồng thời tài liệu tham khảo bổ ích dành cho GV trình tổ chức dạy học HĐTNST trường THCS  61 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ GDĐT (2006), Chương trình giáo dục phổ thơng – HĐGD lên lớp [2] Bộ GDĐT năm 2010 Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông (LOAN No1979-VIE) Một số vấn đề chung đổi [3] Chỉ thị số 3031 năm 2016 Bộ GD&ĐT Gắn với sản xuất, kinh doanh địa phương [4] Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt ngày 13 tháng năm 2012(Quyết định số 711/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ) [5] Chu Thị Thanh Thảo (2017), Xây dựng chủ đề dạy học “Các định luật chất khí”-Vật 10 theo định hướng trải nghiếm sáng tạo”, Luận văn cao học, ĐHGD- ĐHQG Hà Nội ] [6] Chủ đề 5: Sản xuất điện, sử dụng hợp tiết kiệm điện GS Đỗ Hương Trà (chủ biên), 2015, Dạy học tích hợp phát triển lực HS, Quyển 1, Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Phạm [7] Chuyên đề bồi dưỡng GV THCS 2017: “HĐTNST sáng tạo nhà trường phổ thông” T.S Dương Xuân Qúy [8] Công văn 5555 năm 2014 Xây dựng chủ đề dạy học [9] Công văn số 1290 năm 2016 Bộ GD&ĐT Hoạt động Nghiên cứu Khoa học cho HS [10] Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thơng Chương trình tổng thể Bộ GD&ĐT tháng năm 2017 [11] Dự thảo chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể 19/01/2018 [12] Hình thức tổ chức HĐTNST sáng tạo nhà trường phổ thông Th.S Bùi Ngọc Diệp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Tạp chí Khoa học Giáo dục Số 113 – Tháng 02/2015 – Trang 37  62 [13] H.Koontz tác giả: “Những vấn đề cốt yếu quản lý”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004, trang 519- 535 [14] Lê Thanh Tú (2017), Tổ chức HĐTNST sáng tạo dạy học chủ đề “Sự nở nhiệt” Vật 10, luận văn Cao học –ĐHSP-ĐH Thái Nguyên [15] Sách GV Vật [16] Tài liệu HĐTNST sáng tạo môn học lớp 6, 7, 8, TS.Tưởng Duy Hải [17] Theo công văn 791 Bộ GD&ĐT: Chương trình nhà trường gắn với phát triển nghề nghiệp, gắn với định hướng nghề nghiệp, kĩ sống học sinh [18] “Tổ chức HĐTNST sáng tạo nhà trường phổ thông”, NXB Giáo dục Việt Nam củaNguyễn Thị Liên, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Hằng (2016)  63 PHỤ LỤC I CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA 1.1 PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO GV) Họ tên giáo viên: ………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………… Số năm công tác: …………………………………………………… Xin Thầy (Cơ) vui lòng cho ý kiến số vấn đề sau việc khoanh tròn trước câu trả lời phù hợp 1) Thầy (Cơ) quan niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo? a Là hình thức tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tham quan dã ngoại b Là hình thức học tập học sinh trực tiếp trải nghiệm, tham gia vào hoạt động c Là hoạt động ngoại khóa sau lên lớp, nhằm bổ sung hỗ trợ hoạt động học tập lớp d Cũng hoạt động ngoại khóa 2) Ý nghĩa hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo dạy học Vật là: a Thực thí nghiệm Vật vào sống, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh cách chân thực, sâu sắc Gắn kiến thức sách với thực tiễn b Phát triển óc quan sát, thực hành, học sinh tập tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu liên quan đến kiến thức học c Giáo dục tư tưởng tình cảm mơn học học sinh d Cả ý kiến 3) Trong trình dạy học, Thầy (Cơ) có thường xun tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh vào dạy học Vật khơng? a Thường xun b Thỉnh thoảng  c Hiếm d Không 4) Thầy (Cô) nghe thấy từ “trải nghiệm sáng tạo” Theo Thầy (Cô) dạy học môn Vật lí, trải nghiệm sáng tạo có nghĩa là: a GV giao nhiệm vụ cho HS thực b HS tự tìm tòi nghiên cứu vấn đề vật mà quan tâm bối cảnh GV tự HS xây dựng c HS tham quan công trình vật GV người lớn tổ chức, hướng dẫn d HS làm thí nghiệm vật theo hướng dẫn GV 5) Theo Thầy (Cô), việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo dạy học Vật là: a Rất cần thiết b Cần thiết c Bình thường d Khơng cần thiết 6) Mức độ hứng thú học sinh học tập Vật Thầy (Cơ) tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: a Rất hứng thú b Hứng thú c Bình thường d Khơng hứng thú 7) Thầy (Cô) thường tổ chức hoạt động trải ngiệm sáng tạo dạy học Vật hình thức nào? a Trò chơi b Tham quan, dã ngoại c Hoạt động nghiên cứu khoa học d Câu lạc  8) Theo Thầy (Cô) vai trò hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo dạy học Vật là: a Giúp giáo viên nâng cao trình độ b Tạo hứng thú học tập cho học sinh c Lấy học sinh làm trung tâm d Tăng cường khả tự học, nghiên cứu cho học sinh 9) Khi triển khai hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dạy học Vật thầy gặp thuận lợi, khó khăn gì? - Thuận lợi: a Học sinh hào hứng, tích cực b Thầy tích lũy thêm kinh ngiệm giảng dạy c Tiếp cận hình thức dạy học d Phát khả năng, khiếu học sinh - Khó khăn: a Quản lí, tổ chức học sinh b Tiêu chí đánh giá học sinh c Mất nhiều thời gian chuẩn bị d Chưa biết cách tổ chức hình thức trải nghiệm phù hợp với nội dung học tập Vật 1.2 PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO HS) Bạn vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau việc khoanh tròn trước câu trả lời phù hợp 1) Bạn có u thích mơn Vật lí? a Rất u thích b u thích c Bình thường d Khơng thích  2) Theo bạn, mơn Vật mơn học: a Rất có ý nghĩa sống b Có ý nghĩa sống c Bình thường sống d Khơng có ý nghĩa sống 3) Bạn nghe thấy từ “trải nghiệm” sống Theo bạn học tập mơn Vật lí, trải nghiệm sáng tạo có nghĩa là: e HS giao nhiệm vụ thực nghiệm f HS tự tìm tòi nghiên cứu vấn đề vật mà quan tâm g HS tham quan cơng trình vật người lớn cho phép h HS làm thí nghiệm vật theo hướng dẫn cho trước 4) Thầy (Cơ) bạn có tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo dạy học Vật khơng? a Thường xuyên b Đôi c Không 5) Theo bạn việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo học tập Vật là: a Rất cần thiết b Cần thiết c Bình thường d Khơng cần thiết 6) Mức độ hứng thú bạn tham gia hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo học tập Vật lí: a Rất hứng thú b Hứng thú c Bình thường  d Khơng hứng thú 7) Thầy (Cô) bạn thường tổ chức hoạt động trải ngiệm sáng tạo dạy học Vật hình thức nào? e Trò chơi f Tham quan, dã ngoại g Hoạt động nghiên cứu khoa học h Câu lạc 8) Ý nghĩa hoạt động học tập trải nghiệm dạy học Vật là: e Thực thí nghiệm Vật vào sống, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh cách chân thực, sâu sắc Gắn kiến thức sách với thực tiễn f Phát triển óc quan sát, thực hành, học sinh tập tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu liên quan đến kiến thức học g Giáo dục tư tưởng tình cảm cho mơn học học sinh h Cả ý kiến 9) Những thuận lợi khó khăn bạn học tập Vật hình thức trải nghiệm? - Thuận lợi: a Phát huy hết khả sáng tạo, động học sinh b Cảm thấy môn học Vật bổ ích, thú vị, nhẹ nhàng c Dễ nhớ kiến thức, giải thích số tượng đời sống d Thấy mối lien hệ kiến thức sách với kiến thức thực tế - Khó khăn: a Mất nhiều thời gian b Ít nguồn tài liệu tham khảo c Có nhiều khác biệt với cách học truyền thống  1.3 Phiếu tổng kết điểm thi đua nhóm Hoạt động Nhóm HĐ1 (Tối đa 10đ) HĐ2 (Tối đa 40đ) HĐ3 (Tối đa 20đ) HĐ4 (Tối đa 30đ) Điểm cộng (Tối đa 10đ) Xếp hạng 1.4 Phiếu phân công nhiệm vụ đánh giá thành viên nhóm hoạt động; Tên hoạt động………………………………………………………………… Nhóm Mức độ thực nhiệm vụ Thái độ hợp tác,ý thức thực nhiệm vụ Đưa ý tưởng Tên Nhiệm thành vụ Không Không Chưa viên Trên 3-4 1-2 Khơng Tích Tiêu có ý Tốt Đạt thực tích lần lần lần đạt cực cực tưởng cực  Phụ lục 1.5 Phiếu hướng dẫn báo cáo hoạt động nhà Tên HS………………………………………Nhóm…… Lớp………………… Các biện pháp tiết kiệm điện gia đình em áp dụng ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đọc ghi số điện, giá điện  Tháng trước - Số điện tiêu thụ gia đình …………… - Số tiền phải trả là………………………  Sau áp dụng biện pháp tiết kiệm, Tháng - Số điện tiêu thụ gia đình …………… - Số tiền phải trả là……………………… Đưa nhận xét cách trả lời câu hỏi sau ? Các biện pháp tiết kiệm điện có phù hợp hiệu với gia đình em khơng? Nếu khơng đề xuất biện pháp tiết kiệm điện khác ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  PHIẾU HỌC TẬP SỐ Thời gian: 30 phút Nhóm … Lớp… Hãy thảo luận, tìm kiếm thơng tin, tính tốn hồn thành bảng sau: TT Tên đồ dùng điện Tiêu thụ Tiêu thụ Tiền điện Công Thời gian điện điện phải trả sau Biện pháp suất Số sử dụng 30 ngày trong 30 tiết kiệm điện lượng (1700 đồng/ điện (W) ngày t (h) (Wh) (kWh) kWh) Bóng đèn sợi đốt 60 Bóng đèn compact 40 6 Quạt trần 100 4 Quạt bàn 65 Tủ lạnh 120 24 Ti vi 70 Máy giặt 1240 1 Điều hòa 9000BTU 800 850 Điều hòa 1500 12000BTU 10 Bàn 1000 1 11 Nồi cơm điện 650850 12 Bình nóng lạnh 25003000  ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VỀ CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐIỆN HỌC” - VẬT LÍ... khoa Vật lí lớp chúng tơi nhận thấy tổ chức nhiều chủ đề trải nghiệm sáng tạo, chúng tơi quan tâm đến việc thực đề tài Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề sử dụng an toàn tiết kiệm điện. .. sử dụng an toàn tiết kiệm điện dạy học chương Điện học Vật Lý Chương 3: Thực nghiệm sư phạm  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9 (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về chủ để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong dạy học chương điện học Vật lí 9 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay