GiamTaiHoa12 LPT

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:31

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức ĐỨC MINH – Hotline: 096.123.5553 - 096.123.5556 Thầy LÊ PHẠM THÀNH FB: https://www.facebook.com/thanh.lepham https://www.facebook.com/groups/hochoacungthaylephamthanh/ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ GIẢM TẢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 – MƠN HỐ (https://web.facebook.com/thanh.lepham) TT CHƯƠNG BÀI TRANG 1 2 11 12 3 13-16 23 5 25 25 28 36 38 42 44 11 53-55 10 13 11 14 12 16 61-62 67 71-72 78 NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ESTE - LIPIT Mục - Điều chế Không dạy điều chế este từ etilen axit Bài tập Không yêu cầu học sinh làm Bài tập Không yêu cầu học sinh làm Bài khái niệm xà phòng Khơng dạy bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm sử chất giặt rửa tổng hợp dụng thời gian để luyện tập Cacbohiđrat Mục 2b Oxi hóa Khơng dạy Cu(OH)2 Dòng ↓ Bỏ cụm từ "Bởi Cu(OH)2 môi trường kiềm" Bài tập Không yêu cầu học sinh làm Sơ đồ sản xuất đường từ mía Khơng dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm Bài tập Không yêu cầu học sinh làm Thí nghiệm Khơng tiến hành phần đun nóng ống nghiệm Amin - Aminoaxit - Protein Mục 2a) Thí nghiệm Bỏ phần giải thích tính bazơ Bài tập Không yêu cầu học sinh làm Mục III Khái niệm Không dạy mục enzim Polime vật liệu polime Mục IV Tính chất hóa học Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm Phần nhựa Rezol, Rezit Không dạy Mục IV Keo dán tổng hợp Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm Thí nghiệm Khơng dạy khơng tiến hành thí nghiệm Số nhà 11 - Ngách 98 - Ngõ 72 - Tôn Thất Tùng (gần ĐH Y Hà Nội) 0976.053.496 thanh.lepham@gmail.com Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức ĐỨC MINH – Hotline: 096.123.5553 - 096.123.5556 Thầy LÊ PHẠM THÀNH FB: https://www.facebook.com/thanh.lepham 13 17 81 25 109-11 31 140 14 15 146-150 16 151 156-159 17 160-163 168 19 20 40 170-174 21 41 175-177 22 43 182-187 23 44 190-196 https://www.facebook.com/groups/hochoacungthaylephamthanh/ Đại cương kim loại Mục 2a) - 2b) - 2c) Mạng Không dạy Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm Mục B: Một số hợp chất Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm quan trọng Sắt số hợp chất quan trọng Mục II.4 Tác dụng với nước Khơng dạy Khơng dạy loại lò luyện gang thép (Chỉ dạy Hợp kim sắt thành phần hợp kim, nguyên tắc phản ứng xảy luyện gang thép Bài tập Không yêu cầu học sinh làm Bài "Đồng hợp chất Không dạy bài, sử dung thời gian để luyện tập " Bài "Sơ lược Niken " Không dạy bài, sử dung thời gian để luyện tập Bài thực hành Khơng bắt buộc làm thí nghiệm Phân biệt số chất vô Không dạy bài, sử dung thời gian để luyện tập Nhận biết số ion nhận biết Không dạy bài, sử dung thời gian để luyện tập Nhận biết số chất khí nhận biết Hóa học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội môi trường Hóa học vấn đề kinh tế Hướng dẫn HS tự học nhà điền phiếu trả lời hệ thống câu hỏi GV biên soạn, tiến hành đánh giá Hóa học vấn đề xã hội chéo HS (HS đánh giá HS khác) Tập hợp biên soạn: Thầy Lê Phạm Thành Số nhà 11 - Ngách 98 - Ngõ 72 - Tôn Thất Tùng (gần ĐH Y Hà Nội) 0976.053.496 thanh.lepham@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: GiamTaiHoa12 LPT , GiamTaiHoa12 LPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay