Bài tập ôn HOA DAI CUONG 2016 1

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:31

BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương Câu 1: Chọn đáp án đúng: Phản ứng:   2NO2 (k) ∆H0298,pư = +180,8kJ N2(k) + O2(k)   Có nghĩa 25oC, thu mol NO2 từ phản ứng thì: A Lượng nhiệt thu vào 90,4 kJ B Lượng nhiệt thu vào 180,8 kJ C Lượng nhiệt tỏa 90,4 kJ D Lượng nhiệt tỏa 180,8 kJ Câu 2: Trong chu trình, cơng hệ nhận kcal nhiệt mà hệ trao đổi là: A -2kcal B kcal C +2kcal D không xác định Câu 3: Sinh nhiệt tiêu chuẩn CO2 biến thiên entanpi phản ứng A B C graphit + O2 (k) →CO2 (k) 25oC, áp suất riêng phần O2 CO2 atm C kim cương + O2 (k) →CO2 (k) 0oC, áp suất riêng phần O2 CO2 atm C C graphit + O2 (k) →CO2 (k) 25oC, áp suất chung O2 CO2 atm D C graphit + O2 (k) →CO2 (k) 0oC, áp suất riêng phần O2 CO2 atm Câu 4: Quá trình sau có S   (không màu) (màu nâu đỏ) Nhận xét sau sai? A.Khi tăng nhiệt độ hệ phản ứng tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 tăng B.Khi giảm áp suất chung hệ phản ứng tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm C.Khi cho vào hệ phản ứng lượng NO2 cân chuyển dịch theo chiều nghịch D.Khi hạ nhiệt độ hệ phản ứng màu nâu đỏ nhạt dần   2SO3(k) có H TS C đun nóng nhiệt độ cao D H < S < Câu 23: Giá trị nhiệt dung đẳng áp nhiệt dung đẳng tích N2 Câu 24: Cho phản ứng CaCO3(r ) → CaO(r ) + CO2 (k) phản ứng thu nhiệt mạnh Xét dấu ∆Ho, ∆So, ∆Go phản ứng 25oC: A ∆Ho > 0, ∆So > 0, ∆Go > C ∆Ho < 0, ∆So< 0, ∆Go < B ∆Ho < 0, ∆So > 0, ∆Go > D ∆Ho > 0, ∆So > 0, ∆Go < Câu 25: Cho q trình hóa mol H2O 100oC có biến thiên entropi ∆S = 109 J/K Hiệu ứng nhiệt ∆H q trình có giá trị Câu 26: Cho nhiệt dung riêng nước lỏng 75,312 J/mol.K Biến thiên entropi ∆S trình chuyển mol H2O lỏng từ 20oC lên 90oC Chương Câu 27: Cho cân (trong bình kín) sau:   CO2(k) + H2 (k) H
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn HOA DAI CUONG 2016 1 , Bài tập ôn HOA DAI CUONG 2016 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay