BÍ kíp hóa học KIẾN THỨC bị LÃNG QUÊN, KAITOR KID

87 4 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:04

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Bi Kip Chemistry kíp hóa học Kiến thức bị lãng qn B y K a i t o r k i d V e r s i o n 2.4 Last U p l o a d 08/05/2014 Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 1® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid MỤC LỤC Lời nói đầu Sơ đồ tổng quát Hóa học đại cương & phân tích [CÁc khái niệm & định lí,…] Part I Nguyên tử Part II LKHH Part III Tốc độ PƯ & cân hh 11 [Nguyên tử] 12 Part I: … 12 [các vấn đề bảng tuần hoàn ] 14 Part I: Bảng tuần hoàn 14 Part II: Quy luật tuần hoàn tổng quát 14 Part III: Quy luật khác nhóm 15 [So sánh bán kính nguyên tử, bán kính ion] 16 Part I: Method 16 Part II: Ex 16 [Liên kết hóa học] 17 Part I: Liên kết 17 Part II: Lai hóa 17 Part III: Tinh thể 19 [So sánh lk hidro, nhiệt độ sơi, tính axit, bazo, tính tan… ] 21 Part I: số yếu tố ảnh hưởng so sánh 21 Part II: so sánh liên kết hidro 22 Part III: so sánh nhiệt độ sôi 22 Chủ đề [1]: [Các nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi] 23 Chủ đề [2]: [Các ý làm tập so sánh nhiệt độ sôi] 24 Chủ đề [3]: [Nhiệt độ sôi & nc số chất](tham khảo) 25 Part IV: so sánh nhiệt độ nóng chảy 25 Part V: so sánh tính axit, bazo 25 Hóa học 27 [CÁC khái niệm vơ khó nhớ ] 27 Part I 27 [CÁC tên gọi vơ khó nhớ ] 29 Part I: Nhóm Halogen 29 Part II: Nhóm oxi 29 Part III: Nitơ - Photpho 30 Part IV: Nhóm cacbon 31 Part V: KL 32 [PHÂN BÓN HH, CN SILICAT & GANG THÉP ] 34 Part I: PHÂN BÓN HH 34 Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 2® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Part II: CN SILICAT (nâng cao) 36 Part III: GANG THÉP 39 [Đại cương KL] 42 Part I: KL & Hợp kim 42 Part II: Dãy điện hóa KL & pin điện hóa 43 Part III: Sự điện phân 44 Part IV: Sự ăn mòn KL 45 Part V: Điều chế KL 45 Hóa học hữu 46 [CÁC khái niệm Hữu khó nhớ ] 46 Part I: 46 [CÁC tên gọi hữu khó nhớ ] 51 Part I: HCB, RX, ancol-phenol, andehit,axit HC & anhiđrit 51 Part II: Este-lipit, cacbohidrat, amin axit-pr & polime 53 Part III: Bổ sung (lấp đầy kiến thức) 57 [Nguồn HCB thiên nhiên] (Nâng cao) 59 Part I: DẦU MỎ 59 Part II: KHÍ MỎ DẦU & KHÍ TN 62 Part III: THAN MỎ 63 [Danh pháp hữu cơ] 64 Part I: Điều cần biết 64 Part II: Danh pháp IUPAC & gốc chức loại HCHC 65 Part III: Tạp chức (All) 67 [Các loai số chất béo] (nâng cao) 70 MORE 71 [Quy luật tan ] 71 [Quy luật phân tích\nhiệt phân ] 74 Part I: Vô 74 Phần [1]: Pư nhiệt phân 74 Phần [2]: Pư tự phân tích 75 Part II: hữu 76 [Làm khơ khí ẩm ] 76 [màu sắc Khó Nhớ] 77 Part I: Vô 77 Part II: Hữu 79 [Nhận biết & phân biệt khó nhớ] 80 Part I: Phân biệt & nhận biết vô 80 Part II: Phân biệt & nhận biết hữu 82 Kết 86 Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 3® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Lời nói đầu Các bạn cầm tay kíp hóa học viết phần lý thuyết SGK hóa học 10,11,12 Hầu hết tất kiến thức có SGK, ngoại trừ mẹo giúp tìm trí nhớ chun đề “So sánh tính axit, bazo,…” tổng hợp từ tài liệu khác Mình soạn kíp nhằm giúp bạn dễ ghi nhớ thứ rời rạc nhỏ lẻ sgk trở nên có hệ thống cách xếp & tổng hợp lại chúng theo dạng Mindmap (bản đồ tư duy) dạng Table (bảng) Bên cạnh có lý thuyết lớn & khó nhớ tách riêng làm chủ đề Vì mục đích muốn trở thành kíp lý thuyết để ôn tập thay cho SGK nên cố gắng tổng hợp cho đầy đủ Cuốn kíp gồm phần chính:  hóa học đại cương & hóa học phân tích  hóa học vơ  hóa học hữu  chuyên đề bổ sung (More) Tuy nhiên bận ôn thi nên không đủ thời gian đề viết tất chủ đề hóa học đại cương & phân tích : tương đối đầy đủ hóa học vơ & hóa học hữu cơ: chưa có phần tính chất vật lí , tính chất hóa học, điều chế ứng dụng chất Mấy dễ nhớ ^^ hóa học KT, XH, MT: ko viết chương lun ( ^^) Những phần thiếu viết kíp hóa học thứ Full update Nhưng nhiêu đủ để giúp phần cho bạn ôn tập ngày cuối , đặc biệt 10 ngày trước thi ĐH Mình dùng phần mềm imindmap để vẽ sơ đồ tư , bạn Google search có ^^ Các bạn in dễ đọc Mục đích chủ yếu kíp tìm lại kiến thức bạn, hữu ích bạn dùng để ơn tập,nghĩa bạn phải xem qua sgk rùi đọc Mình cố gắng chắn nhiều sai sót , bạn phát lỗi sai thiếu bạn pm cho nha.^^ Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi kaitorkid@yahoo.com.vn spykaitorkid@gmail.com www.facebook.com/kaitorkid Mình Kaitorkid (Mr.K) hi vòng kíp giúp ích cho bạn ^^ Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 4® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Sơ đồ tổng quát  Mình tạm thời tập trung nhiều vào thứ khó nhớ (vì thời gian ko cho phép để làm tất cả)  Có số phần thuộc chương trình giảm tải 2012-2013, tất nhiên áp dụng cho phần tự chọn bản, bạn chọn phần tự chọn nâng cao ko có giảm tải nha  Cái bạn google search có, ko ghép vào  Những phần ghi rõ thuộc chương trình nâng cao (NC) Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 5® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Hóa học đại cương & phân tích [bi kip chemistry] [CÁc khái niệm & định lí,…  nguồn tổng hợp & tham khảo : SGK Part I Nguyên tử  phần tương đối … chán lại nguy hiểm :D bạn thường có cảm giác ko thi vào\ vv ko để ý đến câu chữ lừa đẹp cho bạn  nên lướt qua lần đề phòng chẳng may có phần chưa ơn \ ơn mà ko nhớ ^^ STT Tên Nội dung Lịch sử tìm hn ngt, p, n, e (chưa thấy thi bao giờ^^) 0 Sự tìm e Sự tìm hạt nhân ng tử 1987, Tôm-xơn nhà bác học người Anh phát tia âm cực, chất : dòng e  nhờ tượng phóng điện chân khơng: ơng cho phóng điện với V=15 000 V qua điện cực gắn vào đầu ống kín rut gần hết kk  thấy huỳnh quang ống thủy tinh phát sáng 1911, Rơ-đơ-pho & cộng cho hạt bắn phá vàng mỏng & dùng huỳnh quang đặt sau vàng để theo dõi đường hạt kết quả: hầu kết hạt phía sau gặp vàng Page of 87| Kiến thức bị lãng quên xuyên qua vàng, số lệch hướng, số bật lại By Kaitorkid|Page 6® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Sự tìm p  1918, Rơ bắn phá hn ng tử N hạt 1, 10 & q=1+ ”proton”  thấy hn O & hạt có khối lượng Sự tìm n 1932, Chat-uých (cộng tác viên Rơ pho): dùng hạt loại hạt có khối lượng ~mp & q=0  “nơtron” bắn phá hn Be  thấy xuất Cấu tạo ngt, đồng vị, AO Hạt nhân Nguyên tử có cấu tạo rỗng, e chuyển động xung quanh hạt mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với nhuyên tử, nằm tâm nguyên tử Đó hn nguyên tử e hóa trị Là e có khả tham gia hình thành kiên kết hóa học Chúng thường nằm lớp \ phân lớp sát lớp ngồi phân lớp chưa bão hòa Đồng vị Đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số p khác số n Hidro có đồng vị: H,D,T AO Obitan nguyên tử khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà xác st có mặt (xác suất tìm thấy ) e khoảng 90% Trong nguyên tử , e chuyển động nhanh quanh hn ko theo quỹ đạo xđ Lớp & phân lớp e (dễ die ^^) Lớp Các e lớp có lượng gần Phân lớp Các e phân lớp có lượng Cấu hình e (dễ die ^^) Ngun lí Pau-li Trên AO có nhiều e & e chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng e Nguyên lí vững bền Ở trạng thái bản, nguyên tử e chiếm AO có mức lượng từ thấp đến cao Quy tắc Hun Trong phân lớp, e phân bố AO: số e độc thân max & e phải có chiều tự quay giống Bảng tuần hoàn Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 7® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid Chu kì Là dãy ng tố mà ng tử chúng có số lớp e xếp theo chiều Z tăng dần 10 Nhóm nguyên tố Là tập hợp ng tố mà ng tử có cấu hình e tương tự nhau, có tính chất hóa học gần giống & xếp thành cột 11 Nguyên tố s,p,d,f 12 I1 13 e cuối xếp vào phân lớp s,p,d,f (ko phải e phân lớp nhá, nhầm die ^^) Là nl cần để tách e thứ khỏi ng tử trạng thái Độ âm điện đặc trưng cho khả hút e ng tử đí tạo thành lk hh 14 Tính KL Là tc ng tố mà ng tử dễ nhường e để trở thành ion (+) 15 Tính PK Là tc ng tố mà ng tử dễ nhận e để trở thành ion (-) 16 Định luật tuần hồn Tính chất ng tố & đơn chất nhe thành phần & tc hợp chất tạo nên từ ng tố đo biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng Z Part II LKHH STT Tên Nội dung LKHH LKHH Là kết hợp ng tử tạo pt \ tinh thể bền vững Quy tắc bát tử Ion LK ion Là LK tạo thành lực hút tĩnh điện ion kang điện tích trái dấu Được hình thành KL điển hình & PK điển hình LK CHT Là LK hình thành ng tử = \ nhiều cặp e chung LK cho nhận Trong số trường hợp, cặp e chung cặp ng tử đóng góp  lk ng tử lk cho-nhận Ví dụ : O=SO Các ng tố có khuynh hướng lk với ng tử khác để đạt đưuọc cấu hình e vững bền cỉa khí vớ e (hoặc đối e với He) lớp Ng tử \ nhóm ng tử mang điện Lai hóa Thuyết lai hóa Sự xen phủ trục Trục AO tham gia liên kết trùng đường nối tâm ng tử lk Sự xem phủ bên Trục AO tham gia liên kết song song với & vuông góc với đường nối tâm ng tử lk Sự lai hóa AO tổ hợp (“trộn lẫn”) số AO ng tử để đưuọc AO lai hóa giống định hướng khác khơng gian Hóa trị & số oxi hóa 11 Hóa trị  hc ion: điện hóa trị & điện tích ion  hc CHT: gọi CHT & số lk CHT mà ngt ng tố tạo đưuọc với ng tử Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 8® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid khác pt 12 Số OXH Là điện tích ng tử ng tố giả định LK ng tử pt lk ion LK kim loại 13 LK KL Là lk hình thành ng tử & ion KL mạng tt tham gia e tự Part III PƯHH STT Tên Nội dung PƯ OXH khử (cái dễ rùi^^) ĐN Easy (“Là PƯHH có chuyển e chất PƯ , hay có thay đổi số OXH số ng tố” ) Chất khử Khẩu quyết: Khử cho o nhận Chất OXH (khử: chất khử, o: chất OXH)  “chất khử chất nhường e chất có số OXH tăng sau PƯ”  “chất OXH chất nhận e chất có số OXH giảm sau PƯ” Sự khử (quá trình khử) xảy với chất OXH , “làm chất nhường e\ làm tăng số OXH chất đó” Sự OXH (q trình OXH) xảy với chất khử , “làm chất nhận e hay làm giảm số OXH chất đó” Ý nghĩa PƯ OXH khử (ko cần để ý :D ) Phân loại PƯ hh vơ PƯ có thay đổi số OXH PƯ ko có thay đổi số OXH Đặc điểm PTPƯ (đại khái) Sự thay đổi số OXH ng tố  có ko có thay đổi số OXH PƯ hóa hợp H O H O (có) CaO CO CaCO (ko)  có ko có thay đổi số OXH PƯ phân hủy KClO KCl O Cu(OH) CuO H O (ko) Là pư OXH khử ? Yes \ No Yes\ No (có) PƯ  Ln có thay đổi số OXH Yes PƯ trao đổi  Ln ko có thay đổi số OXH No Page of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 9® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid PƯ TỎA NHIỆT & PƯ THU NHIỆT Pư tỏa nhiệt ĐN Nhiệt PƯ PƯ thu nhiệt Là PƯHH giải phóng nl dạng nhiệt Là PƯHH hấp thụ nl dạng nhiệt  pư đốt cháy xăng dầu,…  pư phân hủy CaCO3,… H: để lượng nhiệt kèm theo PƯHH H Đặc điểm  PT nhiệt hóa học “Là PƯ có ghi thêm giá trị H & trạng thái chất”  ( ) ( ) H ( ) , Phân loại PƯ hh hữu Page 10 of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 10® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] Este bi kip Chemistry focus by Kaitorkid  nhẹ nước, tan nước  hòa tan nhiều CHC khác Lipit  nhẹ nước, hồn tồn ko tan /H2O, tan tốt dung mơi HC Polime  Đa số ko tan nước dung môi thông thường, số tan dung mội thích hợp tạo dung dịch nhớt (ví dụ cao su tan benzen, toluen,…) Dễ tan nước Ancol  ancol C1  C3 tan vô hạn nước  số C tăng  độ tan giảm dần Anđehit & xeton  HCHO & CH3CHO tan tốt /H2O & dung môi HC Axit cacboxylic  dễ tan, quy luật giống ancol:  Axeton ( ) tan vơ hạn /H2O & hòa tan nhiều CHC khác  Axit fomic, axit axetic, axit propionic (tức C1C3 no) tan vô hạn nước  số C tăng  độ tan giảm dần Amino axit dễ tan /H2O chúng tồn dạng lưỡng cực (muối nội phân tử) Vừa dễ tan, vừa khó tan nước Phenol  tan nước lạnh tan vô hạn  dễ tan etanol, ete, axeton Cacbohidrat  Glucozo, frutozo , saccarozơ mantozơ dễ tan /H2O  Tinh bột ko tan nước nguội Trong nước nóng “hồ tinh bột” trở lên , tinh bột  dd keo nhớt   Xenlulozơ ko tan nước đun nóng, ko tan dung HC thông thường ete, benzen,… Amin  Metyl- Đimetyl-, trimetyl amin chất khí dễ tan /H2O  amin đồng đẳng cao : M tăng  chất lỏng\rắn độ tan /H2O giảm dần  anilin : chất lỏng, tan /H2O, tan ancol, benzen Protein  Protein hình sợi hồn tồn ko tan /H2O  Proetein hình cầu tan /H2O  tạo dd keo abumin, hemoglobin (máu) More  Tất muối axetat(CH3COO-) tan  Hầu hết muối Oxalat ( ) không tan trừ muối với KLK, amoni (đang bổ sung) Page 73 of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 73® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid [bi kip chemistry] [Quy luật phân tích\nhiệt phân ]  nguồn tổng hợp & tham khảo: tài liệu Ths Võ Hồng Thái Part I: Vô Chú ý: Ở đề cập đến PƯ nhiệt phân PƯ tự phân tích (khơng cần đk cao)  nhiệt phân muối không xảy dung dịch , nghĩa đun nóng dung dịch khơng có nhiệt phân PƯ xảy cô cạn dd mà tiếp tục đun nóng tiếp Phần [1]: Pư nhiệt phân Muối cacbonat trung hòa  Muối cacbonat trung hòa KLK bền với nhiệt  Muối cacbonat trung hòa KL khác bị nhiệt phân hủy: … Muối hidrocacbonat: bị nhiệt phân tạo muối trung hòa, phản ứng dễ xảy ra, đun nóng dung dịch Ví dụ: NaHCO Na CO H O CO Muối nitrat:  Muối nitrat KL hoạt động mạnh (KL đứng trước Mg) bị nhiệt phân thành muối nitrit & oxi: Ví dụ:  Muối nitrat KL từ Mg  Cu bị nhiệt phân thành oxit KL + Ví dụ: ( : )  Muối nitrat Ag, Au, Hg,…(sau Cu) bị phân hủy thành KL + : Ví dụ: Các muối\hợp chất khác nitơ:   Page 74 of 87| Kiến thức bị lãng quên ( ) ( ) ( ) By Kaitorkid|Page 74® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid  (PƯ đ/c Nito phòng TN) → → ( → ) → → Các muối chứa nhiều oxi phân tử  Cần ý KClO có xt MnO nhiệt phân tạo KCl O , khơng pư theo hướng : KClO KCl KClO KCl O KClO Amoni đicromat: → PƯ nhiệt phân hidroxit ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,… Phần [2]: Pư tự phân tích 1.Các chất dễ phân tích tạo khí + H2O (khơng cần nhiệt độ cao): , ,  chất tồn dung dịch lỗng Khơng có dạng nguyên chất 2.Muối amoni cacbonat & amoni hidrocacnonat bị thủy phân chậm nhiệt độ thường: ( ( ) ) ( ) , ( ) , 3.Các muối cacbonat KL hóa trị III Chúng bị thủy phân hoàn toàn nước tạo hidroxit kết tủa & CO2↑ Page 75 of 87| Kiến thức bị lãng quên ( ) không tồn nước, By Kaitorkid|Page 75® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid 4.muối sunfua kim loại hóa trị III bị thuy phân tạo hidroxit kết tủa & ↑ , , , không tồn nước Trong nước chúng bị phân tích nước tạo oxit KL + H2O , 3HNO2  2NO + HNO3 + H2O Bổ sung AgX bị phân tích ngồi as (X: Cl, Br, I) Vd: Part II: hữu … [bi kip chemistry] [Làm khơ khí ẩm ]  nguồn tổng hợp & tham khảo: tài liệu tác giả TQS (khơng rõ tên xác) [ bảng tổng hợp ] NaOH   H2SO4   CaO     CaCl2         Page 76 of 87| Kiến thức bị lãng quên            By Kaitorkid|Page 76® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid [bi kip chemistry] [màu sắc Khó Nhớ  nguồn tổng hợp & tham khảo: SGK, hoahocngaynay.com Part I: Vô I Màu sắc hợp chất\ion KL Loại Chất rắn\ion KL\ Đơn chất Chất rắn Ion(dd) Kết tủa (cũng chất rắn) Trắng bạc KMnO tím K MnO lục thẫm Natri Trắng bạc NaCl khan : không màu, muối ăn thường có màu trắng lẫn MgCl , CaCl Canxi Xám bạc CaC O trắng CaCO3 ↓ trắng CaSO3 ↓ trắng Bari Trắng bạc BaCrO ↓ vàng tươi BaSO ↓ trắng BaSO ↓ trắng BaCO ↓ trắng Ba (PO ) ↓ trắng Ba(HPO ) ↓ trắng Mg Trắng bạc Mg(OH)2 ↓ trắng Nhôm Trắng bạc Kali Kẽm Xám nhạt ánh AlCl3 khan màu trắng nCl khan màu trắng n P nâu xám Page 77 of 87| Kiến thức bị lãng quên dd AlCl3 ko màu Al(OH)3 ↓ keo trắng dd nSO ko màu Zn(OH)2 ↓ trắng By Kaitorkid|Page 77® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid lam Crom Sắt Trắng bạc Trắng xám Đồng Đỏ Bạc Bạc Vàng Vàng Niken Trắng bạc Thiếc Trắng bạc Chì Hơi xanh Mangan Cr2O3 lục CrO3 đỏ thẫm Phèn crom-kali ( ) ( màu xanh tím Cr(OH) ↓ vàng ) eO, e O đen e O đỏ eSO H O xanh lục CuO đen Cu2O đỏ gạch CuCl khan màu trắng CuSO khan màu trắng CuSO4.5H2O xanh CrCl2 lục sẫm dd e(SCN) đỏ máu dd eCl lục nhạt dd eCl vàng FeS↓ đen Fe(OH)2 ↓ trắng xanh (hóa nâu ngồi kk) Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu dd Cu(NO ) xanh Cu(OH)2↓ xanh lam dd CuCl xanh CuS ↓ đen dd CuSO màu xanh lam Phức Cu xanh lam AgCl ↓ trắng gBr vàng nhạt gI vàng đậm g PO ↓ vàng Ag2CrO4 ↓ đỏ gạch Ag2S ↓ đen Hỗn hống (Hg-Au) trắng Phức [ ( xanh lục Ni+ lục nhạt ) ] Ni(OH) ↓ xanh lục NiS ↓ đen PbI2 vàng tươi (tan nhiều nước nóng) MnO2 đen MnCl2 khan đỏ nhạt Dd tím hồng xanh lục Cd MnS ↓ hồng nhạt CdS ↓ vàng Co hồng Hg HgS ↓ đỏ HgI đỏ tại lại tách chất rắn & kết tủa riêng? Vì ↓ chất rắn chất rắn tan nước Ví dụ CuCl2 khan & CuCl2 dung dịch,… bảng thiếu\thừa(vì ko có sgk), phát sai sót bạn tự sửa nha, pm cho tốt ^^ II Màu sắc lửa Chất\Ion Ni Na K Ca Ba CO cháy kk Thao tác\PƯ Đốt cháy lửa vô sắc 2CO+O22CO2 Page 78 of 87| Kiến thức bị lãng quên Màu lửa Ngọn lửa màu đỏ thẫm Ngọn lửa màu vàng tươi Ngọn lửa màu tím hồng Ngọn lửa màu đỏ da cam Ngọn lửa màu lục (hơi vàng) Ngọn lửa màu lam nhạt By Kaitorkid|Page 78® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid II Màu sắc ↓ xếp theo anion phi kim: Ion HC CuS ,FeS ,Fe2S3 ,Ag2S ,PbS ,HgS, CdS Đen ZnS Trắng CdS Vàng Hầu hết màu trắng (BaSO4, SrSO4, CaSO4, PbSO4,…) Màu III Màu sắc đơn chất\hợp chất tồn phi kim Loại Đơn chất\hợp chất Khí Cl2 Nước Clo Màu Vàng lục Vàng nhạt Part II: Hữu (phần ko cần thiết chất quen thuộc ^^) Màu sắc KẾT TỦA ↓ trắng ↓ trắng ↓ vàng phenol ↓ keo trắng R-C=C-Ag or Ag-C=C-Ag ↓ vàng … HCB Tất HCB ko màu Page 79 of 87| Kiến thức bị lãng quên By Kaitorkid|Page 79® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus by Kaitorkid [bi kip chemistry] [Nhận biết & phân biệt khó nhớ  nguồn tổng hợp & tham khảo: SGK, “NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ” (giaoan.violet.vn)  Mục đích :  giúp tạo ấn tượng trí nhớ  dạng bt “Có thể phân biệt thuốc thử sau đây:…”, “Nêu tượng…”,…  PƯ nhận biết\phân biệt chẳng qua TCHH,TCVL chất\ion, nắm rõ TC lòng bàn CHÂN khỏi cần đọc phần ^^  Vậy đề cập đến nhận biết khó nhớ số pư quen thuốc ví dụ nhận biết NaOH ko đưa vào để đỡ rối ^^ Hiện tượng nhận biết: thấy giác quan màu sắc dd, màu ↓ , màu khí , bọt khí,… Vì Pư mà có sp đặc trưng Pư nhận biết Part I: Phân biệt & nhận biết vô Nhận biết ion I Ion Li Na K Ca Ba Thuốc thử ION KL Đốt cháy lửa vô sắc CrO Mg l n Cr e Cu g Cr O Dd Na HPO có NH3 NH3 dư Hiện tượng Ngọn lửa màu đỏ thẫm Ngọn lửa màu vàng tươi Ngọn lửa màu tím hồng Ngọn lửa màu đỏ da cam Ngọn lửa màu lục (hơi vàng) vàng tươi Ion thioxianat SCN ↓ tinh thể màu trắng ↓ trắng ko tan ↓ trắng tan ↓ trắng ko tan Phức đỏ máu HF HCl HBr AgF tan  ko có PƯ gCl trắng gBr vàng nhạt Page 80 of 87| Kiến thức bị lãng quên Pư Ba Ba H Mg    e ) CrO Cr O BaCrO H O BaCrO HPO NH nSCN e(SCN) MgNH PO (n:  By Kaitorkid|Page 80® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] Pb Hg bi kip Chemistry focus HI H S H PO Dd NH Dd KI Dd Na S, H S Dd kiềm Dd KI Dd Na S, H S by Kaitorkid gI vàng đậm g S đen g PO vàng trắng tan NH dư PbI vàng PbS đen trắng tan kiềm dư HgI đỏ HgS ↓ đỏ gOH [ g(NH ) ]OH NH      Cd ANION OH NO SO Cl Br I S PO CO SO SiO CrO Cr O Dd I2 HCl, CO2 H+ Dd màu ↓ keo H2SiO3 Dd từ màu vàng  cam Dd từ màu cam vàng   II Phân biệt chất Chất BaSO4 BaCO3, AgCl AgBr AgI Thuốc thử Chất rắn Axit NH3 HIện tượng PƯ  Ko tan  Khí AgCl tan AgBr tan NH3 dư AgI ko tan NH3 đặc (chỉ tan KCN & Na2S2O3 tạo phức) … CO2 (ko màu, ko mùi) SO2 (ko màu, mùi hắc,độc) Cl2 (vàng lục, hắc, độc) NO2 (nâu đỏ, độc) H2S (mùi trứng thối) NH3 (ko màu, Chất khí Nước brom, KMnO4, cánh hoa hồng Ko màu  Mất \nhạt màu thuốc thử KI & hồ tinh bột Làm xanh hồ tinh bột Cl Nước brom Dd nhạt\mất màu Tinh bột màu xanh Cl Br H O 10HCl Làm lạnh Khí màu nâu nhạt dần sang ko màu  SO2, H2SO4, ….(Chất OXH mạnh) ,… Page 81 of 87| Kiến thức bị lãng quên KI NO (nâu) KCl I HBrO N O (ko màu)  By Kaitorkid|Page 81® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] khai) NO (ko màu) CO(ko màu) H2 O2 HCl bi kip Chemistry focus eSO by Kaitorkid Phức đỏ thẫm Dd PdCl2 eSO ↓ đỏ, sủi bọt khí CO CO NO PdCl e(NO)SO H O Pd HCl Part II: Phân biệt & nhận biết hữu Các chất thử thường sử dụng dd Br2, Br2 khan, Br2/CCl4, Cu(OH)2, Cu(OH)2 & NaOH ( ), vôi sữa, CuO, AgNO3/NH3, KMnO4, thuốc tử Lucas (ZnCl2/HCl), HNO2, dd iot, q tím\phenolphtalein, ố , CuCl NH3 Chú ý lk C C chất , ….(ko phải lk C=C benzen) 1.Sắp xếp theo thuốc thử Bảng chi tiết Thuốc thử Br2 khan xt Fe Nhận biêt Bezen Hiện tượng Bezen pư chậm với Br2 khan xt Fe Page 82 of 87| Kiến thức bị lãng quên PƯ  By Kaitorkid|Page 82® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] bi kip Chemistry focus Toluen Nước Br2 Phenol, anilin by Kaitorkid pư nhanh tạo đf o,p ↓ trắng  OH OH Br + 3Br2   Br Br (kết tủa trắng) NH2 NH2 Br + 3Br2   Br + 3HBr Br Dd phai\mất màu Br2//CCl4 HNO3 đặc Dd phai màu -CHO Protein (vd: abumin, ) Ko pư ↓ vàng + 3HBr (kế t tủ a traé ng)    RCHO + Br2 + H2O  RCOOH + 2HBr   Vì ko có H2O Nhóm C H OH số gốc amino axit pr pư với HNO3 : (↓ vàng) Cu(OH)2 (có thể có thêm NaOH) Cu(OH)2, (có thể có thêm NaOH) CuO Tripeptit trở lên Cu(OH)2 đc từ pư CuSO4+NaOH ncol (-OH) kề (glixerol, etilenglicol, glucozo,…) Dd xanh lơ suốt Tinh bột & saccarozo -CHO Ko pư HO  CH2 CH2  OH HO  CH2 CH  OH + Cu(OH)2 + HO  CH  CH  O  Cu  O  CH + 2H2O HO  CH2 CH2  OH HO  CH2  C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H22O11)2Cu + 2H2O  glucozo, frutozo, mantozo pư tương tự ↓ Cu2O đỏ gạch Tạo Cu đỏ, sp cho pư tráng gương Ancol bậc II Tạo Cu đỏ, sp ko tráng gương Ko pư Ko tượng Tạo ↓ sau ’ Amin bậc I, ườ thơm CH2  OH CH2  OH Ancol bậc I Ancol bậc III Thuốc thử Ancol bậc I Lucas Ancol bậc II (ZnCl2/HCl) Ancol bậc III Axit nitro HNO2 (=NaNO2+ Phức chất màu tím đặc trưng (pư màu biure) Vì ko tan nước R CHO Cu(OH) R CHO H O Cu(OH) Tạo muối điazoni Page 83 of 87| Kiến thức bị lãng quên NaOH Cu O RCOONa H O Cu O t  R  CH = O + Cu + H2O R  CH2  OH + CuO  t  R  CO  R + Cu + H2O R  CH2OH  R + CuO  R CH (OH) Tạo ↓ Thốt khí N2 RCOOH R C H NH R C OH HONO C H NH HONO HCl → R HCl → R C C H OH N HCl → CHCl Cl R H O H O H O C H N Cl H O By Kaitorkid|Page 83® www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [text] HCl) AgNO3/NH3 bi kip Chemistry focus bậc I, ấ (0 ) R-C H -CHO by Kaitorkid ↓ vàng HC  CH + 2[Ag(NH3)2]OH  Ag  C  C  Ag + 2H2O + 4NH3 RC  CH + [Ag(NH3)2]OH  RC  CAg + H2O + 2NH3  ↓ trắng Pư ko cần , dd phai màu tím, ↓ đen Dd KMnO4, mt trung tính  3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  3HOCH2CH2OH + 2MnO2 + 2KOH  3CHCH+8KMnO4  3HOOCCOOH + MnO4+8KOH  CH = CH2 CHOH = CH2OH + 2MnO2 + 2H2O + 2KMnO4  4H2O   Toluen Dd KMnO4, mt (thường H2SO4) Dd NaHSO3 Dd iot CuCl NH3 (COOH)2, (COOK)2, stiren,… -CHO Tinh bột R-C C-H Pư cần ( 100 ), dd phai màu tím, ↓ đen ↓ đen, có CO2 COOK CH3 HO + 2MnO2 +KOH+H2O + 2KMnO4  80-100 C  Có ↓ kết tinh Tạo dd xanh tím, đun nóng, màu xanh tím biến mất, để nguội,màu lại xuất R  CHO + NaHSO3  R  CHOH  NaSO3 Tinh bột có khả hấp phụ iot Khi đun nóng, iot bị giả phóng khỏ phân tử tinh bột màu tím Để nguội, iot bị hấp phụ trở lại làm dd có màu xanh tím ↓ đỏ CH  CH + 2CuCl + 2NH3  Cu  C  C  Cu + 2NH4Cl R  C  C  H + CuCl + NH3  R  C  C  Cu + NH4Cl Chú ý: Muối iot ko làm đổi màu tinh bột Quì (cái (NH2)xR(COOH)y dễ rùi^^)  x>y  đỏ  x
- Xem thêm -

Xem thêm: BÍ kíp hóa học KIẾN THỨC bị LÃNG QUÊN, KAITOR KID , BÍ kíp hóa học KIẾN THỨC bị LÃNG QUÊN, KAITOR KID

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay