Tuyen tap 200 cau hoi ly thuyet chon loc hoa hoc 2018 ThayLePhamThanh(DA full)

32 6 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:02

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ie uO nT hi D H oc LÊ PHẠM THÀNH Ta iL 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC up s/ MƠN HĨA HỌC /g ro Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH ok co m Họ tên: w fa ce bo Lớp: (Liên hệ: 096.123.5556 ‒ 096.123.5553) w w Số nhà 11, Ngách 98, Ngõ 72, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Hoc24h.vn – 2018 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC TUYỂN CHỌN 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌCHÓA HỌC (Đề số 1) (Thầy LÊ PHẠM THÀNH Hoc24h.vn dành tặng học sinh nước) H oc 01 VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website http://hoc24h.vn/ [Truy cập tab: Khóa Học – Khố: KHỐ NÂNG CAO: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HĨA HỌC] w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu [ID: 30514] Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch FeCl3 dư (b) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (d) Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch KHSO4 (e) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl dư (f) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 Sau kết thúc phản ứng, số trường hợp xuất kết tủa A B C D Câu [ID: 30510] Có dung dịch riêng biệt: Pb(NO3)2, CuSO4, ZnCl2, NaCl, MgSO4, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu [ID: 31171] (2015) Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2 (b) Cho CaO vào H2O (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng là: A B C D Câu [ID: 31173] (2016) Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (c) Cho CaO vào nước (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu (ID: 18491) Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu (ID: 18492) Tiến hành thí nghiệm sau: - TN1: Cho nước qua ống đựng bột sắt nung nóng - TN2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 - TN 3: Cho giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 - TN 4: Để miếng gang (hợp kim sắt với cacbon) khơng khí ẩm thời gian - TN 5: Nhúng kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hố học là: A B C D Câu (ID: 18493) Thực thí nghiệm sau: (1) Thả viên Fe vào dung dịch HCl (2) Thả viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 (3) Thả viên Fe vào dung dịch FeCl3 (4) Nối dây Ni với dây Fe để khơng khí ẩm (5) Đốt dây Fe bình kín chứa đầy khí O2 (6) Thả viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 H2SO4 loãng (7) Nối dây Mg với dây Fe để khơng khí ẩm Trong thí nghiệm số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học A B C D Trang Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu (ID: 18494) Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Nhúng Zn vào dung dịch AgNO3 (2) Cho vật gang vào dung dịch HCl (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (4) Để miếng tơn (Fe trắng Zn) có vết xước sâu ngồi khơng khí ẩm (5) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 2M (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu (ID: 19761) Cho dãy so sánh sau: (1) Tính dẻo: Al < Ag < Au (2) Tính dẫn điện: Cu < Ag < Au (3) Tính dẫn nhiệt: Fe < Al < Cu (4) Khối lượng riêng: Li < Pb < Os (5) Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Pt < W (6) Tính cứng: Cs < Al < Cr Số so sánh là: A B C D Câu 10 (THPT08 - ID: 19775) Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 11 (THPT10 - ID: 19777) Cho dãy kim loại: K, Mg, Cu, Al Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 12 (B10 - ID: 19792) Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) FeSO4 Cu (1:1) (b) Sn Zn (2:1) (c) Zn Cu (1:1) (d) Fe2(SO4)3 Cu (1:1) (e) FeCl2 Cu (2:1) (g) FeCl3 Cu (1:1) Số cặp chất tan hoàn tồn lượng dư dung dịch HCl lỗng nóng A B C D Câu 13 (2017 - ID: 19806) Cho dãy kim loại: Al, Cu, Fe, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 14 [ID: 28986] Cho mơ tả sau: (1) giảm nhiệt độ nóng chảy hỗn hợp điện li (2) tăng độ dẫn điện hỗn hợp (3) Ngăn cản Al nóng chảy bị oxi hóa khơng khí (4) làm cho Al2O3 điện li tốt Số mô tả tác dụng Na3AlF6 trình sản xuất Al A B C D Câu 15 (A10) [ID: 28989] Trong số nguồn lượng: (1) thuỷ điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hố thạch, nguồn lượng A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 16 [ID: 28993] Cho nhận định sau: (a) Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm hai thành phần phân tán vào mà không tan vào (b) Thuỷ tinh plexiglas chất rắn suốt, có khả cho ánh sáng truyền qua tốt (gần 90%) (c) Tơ nitron dai, bền với nhiệt giữ nhiệt tốt, nên thường dùng để dệt vải may quần áo ấm (d) Cao su tổng hợp loại vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên, thường điều chế từ ankađien phản ứng trùng hợp (e) Thép chứa khoảng 20% Cr 10% Ni cứng không gỉ, dùng làm dụng cụ gia đình, dụng cụ y tế Số nhận định A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 17 [ID: 29017] Cho kết luận sau: (1) CO2 chất khí gây hiệu ứng nhà kính (2) Seđuxen, moocphin loại gây nghiện cho người (3) Dùng nước đá nước đá khô để bảo quản thực phẩm (thịt, cá, …) (4) Clo hợp chất clo nguyên nhân gây suy giảm tầng ozon (5) Dùng bột S để hấp thụ thủy ngân (6) Dùng nước vôi dư để xử lí sơ chất thải có chứa ion: Zn2+, Cu2+, Pb2+, Hg2+, … thực hành Số kết luận A B C D Câu 18 [ID: 29019] Cho phát biểu sau: (a) Khí CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính (b) Khí SO2 gây tượng mưa axit (c) Khi thải khí quyển, freon (chủ yếu CFCl3 CF2Cl2) phá hủy tầng ozon (d) Moocphin cocain chất ma túy (e) Trong khói thuốc có nhiều chất gây ung thư cho người hút mà người xung quanh bị ảnh hưởng Số phát biểu A B C D Câu 19 [ID: 29106]: Cho số nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí sau: (1) Do hoạt động núi lửa (2) Do khí thải cơng nghiệp, khí thải sinh hoạt (3) Do khí thải từ phương tiện giao thơng (4) Do khí sinh từ q trình quang hợp xanh (5) Do nồng độ cao ion kim loại : Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ nguồn nước Những nhận định là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (5) C (1), (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 20 [ID: 29107]: Cho số nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí sau: (a) Do hoạt động núi lửa (b) Do khí thải cơng nghiệp, sinh hoạt (c) Do khí thải từ phương tiện giao thơng (d) Do khí thải từ q trình quang hợp xanh (e) Do nồng độ cao ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ nguồn nước Số nhận định là: A B C D Câu 21 [ID: 30444] Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X (chỉ chứa chất tan nhất): Trong số chất: Na2CO3, H2O2, NH4Cl, NH4NO2, số chất thoả mãn điều kiện chất tan X A B C D Trang Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC H oc 01 Câu 22 [ID: 30403] Các chất khí điều chế phòng thí nghiệm thường thu theo phương pháp đẩy khơng khí (cách 1, cách 2) đẩy nước (cách 3) hình vẽ đây: w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Trong khí: H2, HCl, O2, N2, NH3, CO Số khí có thu cách làm A B C D Câu 23 (ID: 23831): Thực thí nghiệm sau: (1) Thả đinh Fe vào dung dịch HNO3 (2) Thả đinh Fe vào dung dịch AgNO3 (3) Thả đinh Fe vào dung dịch FeCl3 (4) Nối dây Fe với dây Zn cho vào dung dịch NaCl (5) Đốt dây Fe bình kín chứa đầy khí Cl2 (6) Thả đinh Fe vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4 loãng (7) Để vật gang thép ngồi khơng khí ẩm (8) Ngâm đinh Fe cốc đựng dầu, mỡ bơi trơn máy Số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 24 (ID: 23834): Hòa tan Fe3O4 dung dịch HCl dư thu dung dịch X Cho chất sau tác dụng với dung dịch X: Cu, AgNO3, Cl2, NaNO3, Zn, NaOH Có trường hợp xảy phản ứng oxi hóa - khử ? A B C D Câu 25 [ID: 26541] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư (b) Đốt HgS khơng khí (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 26 [ID: 26551] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 lỗng; (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2; (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3; (d) Cho Zn vào dung dịch HCl; Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 27 [ID: 26535] Trong kim loại Na; Ca; K; Al; Fe; Cu Zn, số kim loại tan tốt vào dung dịch KOH là: A B C D Câu 28 (ID: 23840): Cho phát biểu sau: (a) Nguyên tắc sản xuất gang oxi hóa oxit sắt khí CO nhiệt độ cao (b) Cu Fe2O3 tỉ lệ mol : tan hoàn toàn dung dịch HCl dư (c) Trong kim loại, Crom kim loại cứng nhất, xesi mềm (d) Al(OH)3, Cr(OH)3, Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng (e) Thạch cao nung sử dụng để bó bột y học (f) Sr, Na, Ba Be tác dụng mạnh với H2O nhiệt độ thường Số phát biểu A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 29 [ID: 26566] Cho phát biểu sau: (a) Trong kim loại kiềm Cs phản ứng với nước mãnh liệt (b) Cr không tan nước, tan dung dịch NaOH lỗng (c) Ở điều kiện thường Be khơng tan nước, Mg tan chậm Ca tan dễ dàng (d) Bột nhơm bốc cháy khơng khí Số phát biểu A B C D Câu 30 (ID: 28153) Cho nhận định sau: (a) Hiện tượng nóng lên tồn cầu chủ yếu gia tăng nồng độ khí CO2 khí quyển; (b) Mưa axit tượng nước mưa có pH nhỏ, hồ tan khí nhiễm SO2, NO2, NO; (c) Tầng ozon chủ yếu bị phá huỷ hợp chất freon (CFC); (d) Các nguồn lượng có nhiều tiềm phát triển lượng mặt trời, lượng gió, thuỷ điện, nhiệt điện, lượng hạt nhân; (e) Sử dụng phân bón hoá học thiếu hợp nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất; (f) Rượu, nicotin, cafein chất gây nghiện ma tuý; heroin, cocain, penixilin chất gây nghiện ma tuý Số nhận định A B C D Câu 31 (ID: 28158) Có hỗn hợp, hỗn hợp gồm chất rắn có số mol nhau: Na 2O Al2O3 ; Cu w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta Fe2 (SO4 )3 ; KHSO4 KHCO3 ; BaCl2 CuSO4 ; Fe(NO3 )2 AgNO3 Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo chất tan tốt nước A B C D Câu 32 (ID: 28162) Cho phát biểu sau: Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr Photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Trong mơi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2‒ thành CrO42‒ CrO3 oxit axit Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành muối Cr3+ Số phát biểu là: A B C D Câu 33 (ID: 28165) Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Điện phân dung dịch KCl (d) Điện phân dung dịch CuSO4 (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S khơng khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 34 [ID: 29476]: Cho dung dịch: Fe2(SO4)3 + AgNO3, FeCl2, CuCl2, HCl, CuCl2 + HCl, ZnCl2 Nhúng vào dung dịch kim loại Fe, số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 35 [ID: 29490]: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho bột Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 (3) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl đặc nóng (4) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 (5) Cho FeSO4 vào dung dịch H2SO4 đặc (6) Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa khử A B C D Trang Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 36 [ID: 29492] Cho Ba (dư) vào dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, MgCl2 Tổng số chất kết tủa khác thu A B C D Câu 37 Có phát biểu sau: (a) Bán kính ngun tử tăng dần từ liti đến xesi (b) Các kim loại kiềm kiềm thổ kim loại nhẹ (c) Natri hiđrocacbonat sử dụng làm thuốc muối để giảm đau dày (d) Hòa tan natri hiđroxit vào nước, cốc nước lạnh (e) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chúng chìm dầu hỏa Số phát biểu là: A B C D Câu 38 Cho phát biểu sau: (1) Nung sắt (II) hiđroxit ngồi khơng khí, thu sắt (III) oxit (2) Trong phản ứng, hợp chất sắt (II) vừa thể tính oxi hóa, vừa thể tính khử (3) Sắt dẫn điện tốt hẵn so với thủy ngân (4) Sắt kim loại phổ biến thứ hai vỏ trái đất sau nhôm (5) Sắt kim loại có tính khử trung bình bị khử thành Fe2+ Fe3+ (6) FeO chất rắn, màu trắng xanh, khơng có tự nhiên Số phát biểu sai là: A B C D Câu 39 [31460] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2 (b) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (c) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch Al2(SO4)3 (d) Cho khí CO2 (dư) vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 NaOH (e) Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch NaAlO2 (f) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2 Số thí nghiệm có tạo kết tủa là: A B C D Câu 40 Cho phát biểu sau: (1) Để làm lớp cặn dụng cụ đun chứa nước nóng, người ta dùng giấm ăn (2) Cho CrO3 vào dung dịch KOH dư tạo K2Cr2O7 (3) Cho bột Al dư vào dung dịch FeCl3 đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch chứa AlCl3 FeCl2 (4) Có thể dùng thùng Al, Fe, Cr để vận chuyển axit H2SO4 đặc, nguội HNO3 đặc, nguội (5) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 giải phóng kim loại Cu (6) Cho CrO3 vào nước thu hỗn hợp axit (7) Nước cứng làm hỏng dung dịch pha chế (8) Hợp kim K Na dùng làm chất làm chậm lò phản ứng hạt nhân Số phát biểu là: A B C D Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC TUYỂN CHỌN 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌCHÓA HỌC (Đề số 2) (Thầy LÊ PHẠM THÀNH Hoc24h.vn dành tặng học sinh nước) H oc 01 VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website http://hoc24h.vn/ [Truy cập tab: Khóa Học – Khố: KHỐ NÂNG CAO: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HĨA HỌC] w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu 41 (ID: 9769) Cho phát biểu sau: (1) Trong phân tử amin, thiết phải chứa nghuyên tố nitơ (2) Các amin chứa từ 1C đến 4C chất khí điều kiện thường (3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit (4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ IV (5) Dung dịch anilin làm màu nước brom Những phát biểu là: A (1), (2), (3) B (2), (4), (5) C (1), (3), (5) D (1), (4), (5) Câu 42 (ID: 11720) Cho nhận định sau: (1) Dung dịch etylamin làm quỳ tím hóa xanh (2) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ (3) Dung dịch valin khơng làm đổi màu quỳ tím (4) Tripeptit (Ala-Gly-Val) có liên kết peptit Số nhận định A B C D Câu 43 (ID: 12618) Cho nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, trimetylamin chất khí, tan tốt nước (2) Ở trạng thái tinh thể, amino axit tồn dạng ion lưỡng cực (3) Lực bazơ amin mạnh amoniac (4) Oligopeptit gồm peptit có từ đến 10 gốc α - amino axit sở tạo nên protein (5) Anilin để lâu ngày khơng khí bị oxi hóa chuyển sang màu nâu đen (6) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị phân hủy Số nhận định A B C D Câu 44 (C13: ID = 12775) Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 45 (A12: ID = 12780) Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxyl glixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 46 (B11: ID = 12786) Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol là: A B C D Trang Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 47 (ID = 12835) Lần lượt cho chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng Số trường hợp có phản ứng xảy A B C D Câu 48 (ID = 12971) Cho chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 49 (ID: 14911) Cho số tính chất: chất kết tinh khơng màu (1) ; có vị (2) ; tan nước (3) ; hoà tan Cu(OH)2 (4) ; làm màu nước brom (5) ; tham gia phản ứng tráng bạc (6) ; bị thuỷ phân mơi trường kiềm lỗng nóng (7) Số tính chất với saccarozơ A B C D Câu 50 (ID: 14912) Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chất dãy thuộc loại monosaccarit A B C D Câu 51 (ID: 14913) Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 52 (ID: 14914) Cho dãy chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột Số chất dãy không tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu 53 (ID: 14915) Cho dãy dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol Số dung dịch dãy phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam A B C D Câu 54 (ID: 14916) Cho dung dịch chứa chất tan: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, glixerol, axit fomic, vinyl axetat, anđehit fomic Số dung dịch vừa hoà tan Cu(OH)2 vừa làm màu nước brom A B C D Câu 55 (ID: 14917) Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Tất cacbohiđrat có phản ứng thủy phân (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu glucozơ (c) Glucozơ fructozơ có phản ứng tráng bạc (d) Glucozơ làm màu nước brom Số phát biểu là: A B C D Câu 56 (ID: 14918) Có số nhận xét cacbohiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ bị thủy phân (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 có khả tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo (4) Phân tử xenlulozơ cấu tạo nhiều gốc β-glucozơ (5) Thủy phân tinh bột môi trường axit sinh fructozơ Trong nhận xét trên, số nhận xét A B C D Câu 57 (ID: 14919) Cho phát biểu sau đây: (a) Glucozơ gọi đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo đieste glixerol với axit béo (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ (f) Tinh bột lương thực người Số phát biểu A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 58 (ID: 14920) Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 59 (ID: 14921) Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (b) Trong mơi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hóa lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (f) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng cạnh (dạng α β) Số phát biểu A B C D Câu 60 (ID: 14922) Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ tạo axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozơ saccarozơ chất rắn, dễ tan nước (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo chế tạo thuốc súng khơng khói (d) Amilopectin tinh bột có liên kết α-1,4-glicozit (e) Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 61 (A13 – ID: 16805) Trong dung dịch: CH3-CH2-NH2, NH2-CH2-COOH, NH2-CH2-CH(NH2)COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh màu quỳ tím A B C.4 D Câu 62 (MH 2017 – ID: 16820) Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 63 (A10-ID: 17661) Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (6) B (1), (2), (3) C (1), (3), (5) D (3), (4), (5) Câu 64 (B12-ID: 17663) Cho chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5) Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (1), (2) (3) B (1), (2) (5) C (1), (3) (5) D (3), (4) (5) Câu 65 (A10-ID: 17675) Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Trang 10 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 Câu 109 [ID: 32064]Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit 01 (c) Trong dung dịch glucozơ saccarozo hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit thu loại H oc monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol A B uO nT hi D Số phát biểu C D Câu 110 [ID: 32065]Xét phát biểu sau: (1) Thủy phân hoàn toàn este no mạch hở, đơn chức môi trường kiềm thu muối ancol; (2) Saccarozơ không tác dụng với H2 (Ni, t°); (3) Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2; ie (4) Tinh bột xenlulozơ đồng phân nhau; iL (5) Có thể dùng giấm ăn để khử mùi cá; Ta (6) Hemoglobin anbumin protein hình cầu tan nước B C Câu 111 [ID: 75121] Có nhận định sau: D up A s/ Số phát biểu ro (1) Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic số cacbon chẵn từ 12 đến 24, phân nhánh /g (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… (3) Chất béo chứa gốc axit không no thường chất rắn nhiệt độ thường om (4) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch .c (5) Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật (6) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác Ni chúng chuyển thành chất béo rắn ok Số nhận định là: bo A B C D Câu 112 [ID: 75120] Tiến hành đun nóng phản ứng sau đây: (2) HCOOCH=CH2 + NaOH → (3) C6H5COOCH3 + NaOH → (4) HCOOC6H5 + NaOH → (5) CH3OCOCH=CH2 + NaOH → (6) C6H5COOCH=CH2 + NaOH → fa ce (1) CH3COOC2H5 + NaOH → w Trong số phản ứng trên, có phản ứng mà sản phẩm thu chứa ancol ? w w A B C D Câu 113 [ID: 13033] Cho dãy chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein, vinyl axetat, tristearin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ancol A Trang 18 B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC H oc 01 Câu 114 [ID: 75128] Điều chế este CH3COOC2H5 phòng thí nghiệm mơ tả theo hình vẽ sau: w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Cho phát biểu sau: (a) Etyl axetat có nhiệt độ sơi thấp (77oC) nên dễ bị bay đun nóng (b) H2SO4 đặc vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước (c) Etyl axetat sinh dạng nên cần làm lạnh nước đá để ngưng tụ (d) Khi kết thúc thí nghiệm, cần tắt đèn cồn trước tháo ống dẫn etyl axetat Số phát biểu là: A B C D Câu 115 [ID: 75150] Cho phát biểu sau: (1) Thành phần chất béo thuộc loại hợp chất este (2) Các este không tan nước nhẹ nước (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu dễ tan nước (5) Trong thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 H2O, cung cấp lượng cho thể Số phát biểu A B C D Câu 116 [ID: 75124] Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Ở nhiệt độ phòng, chất béo chứa chủ yếu gốc axit khơng no chất béo trạng thái lỏng (dầu), chất béo chứa chủ yếu gốc axit no chất béo trạng thái rắn (mỡ) (c) Trieste (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi tristearin (d) Dầu ăn dễ tan nước, mỡ khơng tan nước (e) Phản ứng axit cacboxylic ancol có H2SO4 đặc làm xúc tác phản ứng chiều (g) Các loại dầu mỡ động thực vật dễ bay nước Số phát biểu là: A B C D Câu 117 [ID: 75122] Cho nhận định sau: (1) Chất béo trieste glixerol axit béo (2) Các chất béo nhẹ nước, không tan nước tan tốt đimetyl ete (3) Xà phòng muối natri hay kali axit béo (4) Thủy phân chất béo môi trường axit hay kiềm thu glixerol (5) Chất béo lỏng có thành phần chủ yếu axit béo không no (6) Phản ứng chất béo với dung dịch kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa Số nhận định là: A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 19 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 Câu 118 [ID: 75299] Cho phát biểu sau: (a) Trong phản ứng este hóa, nhóm OH ancol kết hợp với nguyên tử H axit cacboxylic tạo thành nước (b) Đun nóng hỗn hợp etyl axetat dung dịch H2SO4 loãng thấy chất lỏng phân thành hai lớp 01 (c) Este dùng làm dung môi pha sơn, sản xuất chất dẻo chất tạo hương H oc (d) Lipit este phức tạp, bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit (e) Chất béo dùng điều chế xà phòng, glixerol… tái chế thành nhiên liệu sau rán (g) Đun nóng dầu thực vật nồi kín sục dòng khí hiđro dư (xúc tác Ni), sau để nguội, thu mỡ uO nT hi D động vật Số phát biểu A B C D Câu 119 [ID: 75125] Cho nhận định sau: (1) Chất béo trieste glixerol axit béo ie (2) Các chất béo nhẹ nước, không tan nước tan tốt anilin iL (3) Xà phòng muối natri kali axit cacboxylic Ta (4) Thủy phân chất béo môi trường axit thu glixerol xà phòng s/ (5) Chất béo lỏng thành phần chủ yếu chứa gốc axit béo no ro (7) Các este thường chất lỏng, dễ bay B C /g Số nhận định là: A up (6) Phản ứng chất béo với dung dịch kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa D om Câu 120 [ID: 75127] Có phát biểu sau: c (1) Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng chiều ok (2) Phản ứng thủy phân este mơi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (3) Este isoamyl axetat có mùi thơm chuối chín bo (4) Vinyl axetat tham gia phản ứng trùng hợp làm màu dung dịch brom ce (5) Các sản phẩm phản ứng thủy phân vinyl fomat tham gia phản ứng tráng gương .fa (6) Các este thường khơng độc có mùi thơm dễ chịu w (7) Các este tan nước phân tử chúng khơng có liên kết hiđro w Số phát biểu là: B C D w A Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Trang 20 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC TUYỂN CHỌN 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌCHÓA HỌC (Đề số 4) (Thầy LÊ PHẠM THÀNH Hoc24h.vn dành tặng học sinh nước) H oc 01 VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website http://hoc24h.vn/ [Truy cập tab: Khóa Học – Khố: KHỐ NÂNG CAO: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HĨA HỌC] w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu 121 [ID: 32510] Thực thí nghiệm sau: (a) Đun sơi nước cứng tạm thời (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 (c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 (d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 (e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 (g) Cho dung dịch HCl sư vào dung dịch NaAlO2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 122 [ID: 32517] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2 (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl (c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư Số thí nghiệm tạo chất khí A B C D Câu 123 [ID: 32627] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Đốt dây Mg khơng khí (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4 (c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2 (d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 NaOH (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 124 [ID: 32632] Cho phát biểu sau: (a) Trong phân tử triolein có liên kết  (b) Hiđro hóa hồn tồn chất béo lỏng (xúc tác Ni, to), thu chất béo rắn (c) Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng khơng khói (d) Poli(metyl metarylat) dùng chế tạo thủy tinh hữu (e) Ở điều kiện thường, etylamin chất khí, tan nhiều nước (g) Thủy phân saccarozơ thu glucozơ Số phát biểu A B C D Câu 125 [ID: 32633] Cho phát biểu sau: (a) Cr Cr(OH)3 có tính lưỡng tính tính khử (b) Cr2O3 CrO3 chất rắn, màu lục, không tan nước (c) H2CrO4 H2CrO7 tồn dung dịch (d) CrO3 K2Cr2O7 có tính oxi hóa mạnh Số phát biểu A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 21 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 126 [ID: 32637] Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư (b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) (c) Nung nóng hỗn hợp bột Al FeO (khơng có khơng khí) (d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư (e) Điện phân Al2O3 nóng chảy Số thí nghiệm tạo thành kim loại A B C D Câu 127 [ID: 92] Cho phát biểu sau: (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhôm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch kiềm Số phát biểu A B C D Câu 128 [ID: 6193] Hồ tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư) thu dung dịch X Cho dãy chất KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu, KNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X A B C D Câu 129 [ID: 6196] Cho phát biểu sau: a) Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại b) Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy c) Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag+ dung dịch thành Ag d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu Fe Số phát biểu A B C D Câu 130 [ID: 6232] Cho phát biểu sau: a) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng b) Ở điều kiện thường, anilin chất rắn c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit d) Thuỷ phân hồn tồn albumin lòng trắng trứng, thu α-amino axit e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Câu 131 [ID: 27185] Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân vinyl axetat NaOH đun nóng, thu natri axetat fomanđehit (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit (e) Thủy phân hồn toàn anbumin thu hỗn hợp α-amino axit (g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Câu 132 [ID: 27190] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Điện phân NaCl nóng chảy (b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) (c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (e) Cho Ag vào dung dịch HCl (g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 NaHSO4 Số thí nghiệm thu chất khí là: A B C D Trang 22 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 133 [ID: 27195] Cho phát biểu sau: (a) Tất peptit có phản ứng biure (b) Muối phenylamoni clorua không tan nước (c) Ở điều kiện thưởng metylamin đimetylamin chất khí (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có nguyên tử oxi (e) Ở điều kiện thường, amino axit chất lỏng Số phát biểu là: A B C D Câu 134 [ID: 27224] Cho chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2 Số chất tác dung với dung dịch Fe(NO3)2 A B C D Câu 135 [ID: 51865] Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4, Ca(OH)2, H2SO4, Ca(NO3)2, NaHCO3, Na2CO3, CH3COOH Số trường hợp có xảy phản ứng A B C D Câu 136 [ID : 54676] Trong số chất sau đây: toluen, isopren, benzen, propilen, propanal, phenol, ancol anlylic,axit acrylic, stiren, o-xilen, đimetylaxetilen Có chất làm màu dung dịch nước brom ? A B C D Câu 137 [ID : 54359] Cho dãy chất: Cr(OH)3 ; Al2(SO4)3 ; Mg(OH)2 ; Zn(OH)2 ; Ca(HCO3)2 ; (NH4)2CO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính là: A B C D Câu 138 [ID : 54372] Anken X có tỉ khối so với nitơ 2,0 Cho kết luận sau X : (1) X có đồng phân hình học (2) Có anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử X (3) X có khả làm màu dung dịch brom (4) Khi X tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to) thu butan (5) X có liên kết pi (π) 11 liên kết xích ma (σ) (6) X có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime Số phát biểu X : A B C D Câu 139 [ID : 54374] Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (2) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (3) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch MgCl2 (4) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch Ca(NO3)2 (5) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn A B C D Câu 140 [ID : 54392] Cho phát biểu sau : (a) Cơng thức hóa học ure (NH4)2CO3 (b) Amophot phân bón hỗn hợp (c) Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá phần trăm khối lượng K2O (d) Nhiệt phân hoàn toàn muối NH4NO3 thu NH3 HNO3 (e) Trong thực tế NH4HCO3 dùng làm bánh xốp (f) NH3 lỏng dùng để bảo quản máu mẫu vật sinh học (g) Photpho có tính oxi hóa mạnh nito Số phát biểu không A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 23 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MÔN HÓA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 141 [ID : 58837] Cho phát biểu sau: (a) Sobitol hợp chất hữu tạp chức (b) Đun nóng NH2-CH2-CH(NH2)-COOH có xúc tác thích hợp thu hỗn hợp đipeptit khác (c) Metylamin, amoniac glyxin làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh (d) Tơ hóa học gồm tơ nhân tạo tơ tổng hợp (e) Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột đun nóng, dung dịch thu xuất màu xanh tím sau màu (g) Từ CH2=CCl-CH=CH2 tổng hợp polime để sản xuất cao su cloropren Số phát biểu A B C D Câu 142 [ID : 58848] Cho dãy chất : KHCO3, KHSO4, K2ZnO2, CH3COONa, Al(OH)3, Mg(OH)2, AgNO3, ZnCO3, Na2HPO4 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 143 [ID: 54452 ] Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (2) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (3) Cho CaO vào dung dịch CH3COOH (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch MgCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 144 [ID: 54462] Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo (b) Ở nhiệt độ thường, triolein tồn trạng thái lỏng (c) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (d) Đốt cháy hoàn toàn axit axetic thu số mol CO2 lớn số mol H2O (e) Vinyl axetat sản phẩm phản ứng axit axetic axetilen (f) Đốt cháy hoàn toàn anđehit axetic thu số mol CO2 số mol H2O Số phát biểu A B C D Câu 145 [ID: 54467] Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch AlCl3 (b) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (d) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch Al2(SO4)3 (e) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl3 (dư) Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 146 [ID: 54469] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng (c) Điện phân nóng chảy NaCl (d) Đốt vàng khí oxi (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng (f) Nung nóng AgNO3 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Số thí nghiệm có xảy oxi hóa kim loại A B C D Câu 147 [ID : 54803] Cho phát biểu sau: 1) Metyl axetat đồng phân axit axetic 2) Thủy phân este thu axit ancol 3) Ở điều kiện thường chất béo no tồn trạng thái rắn 4) Nhiệt độ sôi este thấp axit ancol có số nguyên tử cacbon 5) Glixerol dùng sản xuất chất dẻo, mĩ phẩm Số phát biểu A B C D Trang 24 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 148 [ID : 54804] Cho chất: axit axetic, phenol, ancol etylic, metyl fomat, tristearin, fomanđehit Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng A B C D Câu 149 [ID : 59569] Cho phát biểu sau : (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH (b) Phản ứng brom vào vòng benzen phenol (C6H5OH) dễ benzen (C6H6) (c) Oxi hóa khơng hồn tồn etilen phương pháp sản xuất anđehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu : A B C D Câu 150 [ID: 54280] Trong phát biểu sau: (1) Saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc (2) Hidro hóa hồn tồn fructozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (3) Glucozơ saccarozơ chất rắn, vị ngọt, dễ tan nước (4) Tinh bột xenlulozơ đồng phân có cơng thức (C6H10O5)n (5) Thủy phân hồn toàn tinh bột thu dung dịch chứa dạng vòng α-glucozơ Số phát biểu khơng A B C D Câu 151 [ID: 54344] Trong chất sau: (1) Sobitol (2) Glucozơ (3) Fructozơ (4) Metyl metacrylat (5) Tripanmitin (6) Triolein (7) Phenol Số chất làm màu nước brom A B C D Câu 152 [ID: 32549] Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo (b) Chât béo nhẹ nước không tan nước (c) Glucozo thuộc loại monosaccarit (d) Các este bị thủy phân môi trường kiềm tạo muối ancol (e) Tất peptit có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím (g) Dung dịch saccarozo không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu là: A B C D Câu 153 [ID: 32550] Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 H2SO4 làm màu dung dịch KMnO4 (b) Fe2O3 có tự nhiên dạng quặng hemantit (c) Cr(OH)3 tan dung dịch axit mạnh kiềm (d) CrO3 oxit axit, tác dụng với H2O tạo axit Số phát biểu A B C D Câu 154 [ID: 32551] Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 H2SO4 loãng (c) Crom bền khơng khí nước có màng oxit bảo vệ (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3 thu dung dịch chứa ba muối (e) Hỗn hợp Al BaO (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn nước dư (g) Lưu huỳnh, photpho ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số phát biểu là: A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 25 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MÔN HÓA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 155 [ID: 32558] Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ) thu Na catot (b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm tính cứng nước cứng tạm thời (c) Thạch cao nung có cơng thức CaSO4.2H2O (d) Trong công nghiệp, Al sản xuất cách điện phân nóng chảy Al2O3 (e) Điều chế Al(OH)3 cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 Số phát biểu là: A B C D Câu 156 [ID: 32593] Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư tạo sản phẩm khử NO (c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH (d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư (e) Cho hỗn hợp Cu FeCl3 (tỉ lên mol 1:1) vào H2O dư (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 lỗng (khơng có khí ra) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa muối A B C D Câu 157 [ID: 32596] Cho phát biểu sau: (a) Dùng Ba(OH)2 phân biệt hai dung dịch AlCl3 Na2SO4 (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu kết tủa (c) Nhôm kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt (d) Kim loại Al tan dung dịch H2SO4 đặc nguội (e) Ở nhiệt độ cao, NaOH Al(OH)3 không bị phân hủy Số phát biếu A B C D Câu 158 [ID: 32597] Cho phát biếu sau: (a) Trong dung dịch, glyxin tồn chủ yếu dạng ion lưỡng cực (b) Aminoaxit chất rắn kết tinh, dễ tan nước (c) Glucozo saccarozo có phản ứng tráng bạc (d) Hidro hóa hồn tồn triolein (xúc tác Ni, to) thu tripanmitin (e) Triolein protein có thành phần nguyên tố (g) Xenlulozo trinitrat dùng làm thuốc súng khơng khói Số phát biểu A B C D Câu 159 [ID: 32614] Cho phát biểu sau: (a) Crom bền khơng khí có lớp màng oxit bảo vệ (b) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit chất rắn, màu lục thẫm (c) Crom (III) hidroxit có tính lưỡng tính, tan dung dịch axit mạnh kiềm (d) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat Số phát biểu A B C D Câu 160 [ID: 32508] Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đơng tụ đun nóng (b) Trong phân tử lysin có nguyên tử nitơ (c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím (d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to) (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (g) Anilin chất rắn, tan tốt nước Số phát biểu A B C D Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Trang 26 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC TUYỂN CHỌN 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌCHÓA HỌC (Đề số 5) (Thầy LÊ PHẠM THÀNH Hoc24h.vn dành tặng học sinh nước) H oc 01 VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website http://hoc24h.vn/ [Truy cập tab: Khóa Học – Khố: KHỐ NÂNG CAO: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HĨA HỌC] w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu 161 [ID: 64392] Cho dãy dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2 Số dung dịch dãy có khả phản ứng với phenol A B C D Câu 162 [ID: 64339] Trong hợp chất sau: CH4, CHCl3, C2H7N, HCN, CH3COONa, C6H12O6, Al4C3 Số hợp chất hữu A B C D Câu 163 [ID: 64368] Cho chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4 Số chất dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 164 [ID : 64431] Cho phát biểu sau: (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan etilenglicol (2) Ở nhiệt độ thường, CH3CHO phản ứng với nước brom (3) Đốt cháy hoàn toàn anđehit axetic thu số mol CO2 số mol H2O (4) Ancol etylic phản ứng với dung dịch axit fomic (5) Có thể phân biệt stiren anilin nước brom (6) Ảnh hưởng nhóm –OH đến gốc C6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol dung dịch Br2 Số phát biểu A B C D Câu 165 [ID: 64432] Cho hợp chất sau: (1) HOCH2CH2OH, (2) HOCH2CH2CH2OH, (3) CH3OCH2CH3, (4) HCOOH, (5) HOCH2CH(OH)CH2OH, (6) CH3CH(OH)CH2OH, (7) HOCH2COOH, (8) ClCH2COOH Số chất tác dụng với Na Cu(OH)2 A B C D Câu 166 [ID : 64474] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Đun nóng dung dịch hỗn hợp NH4Cl NaNO2 (b) Cho Si vào dung dịch NaOH lỗng (c) Nung nóng AgNO3 (d) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng (e) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 (f) Dẫn khí NH3 qua CuO nung nóng (g) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư Số thí nghiệm có tạo thành đơn chất A B C D Câu 167 [ID: 64604] Cho nhận định sau: (a) Axit axetic có khả phản ứng với ancol etylic, metylamin Mg kim loại (b) Độ pH glyxin nhỏ đimetylamin (c) Dung dịch metylamin axit glutamic làm hồng phenolphtalein (d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều CH4O Số nhận định A B C D Câu 168 [ID: 65329] Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch sau: CuSO4, HNO3 dư, AgNO3 dư, Pb(NO3)2, HCl, NaOH, Mg(NO3)2 Số phản ứng tạo muối Fe (III) A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 27 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 169 [ID: 64624] Cho phát biểu sau (a) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ nước brom, thu axit gluconic (b) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (c) Phân tử xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, axit glutamic chất lỏng làm quỳ tím hóa đỏ (e) Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục đến vài triệu (f) Các amin dạng khí tan tốt nước Số phát biểu A B C D Câu 170 [ID: 64634] Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (b) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3 (c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 (e) Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4 (g) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 171 [ID: 65339] Cho chất sau: C6H5COOCH3, NH2CH(CH3)COOH, C2H5NH3Cl, HCOONH4 Có chất vừa có phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng với dung dịch HCl (ở điều kiện thích hợp)? A B C D Câu 172 [ID: 65368] Cho hợp chất anlyl axetat, tripanmitin, propylamin, axit glutamic, alanylvalin, anbumin Có chất tác dụng với dung dịch H2SO4 điều kiện thích hợp? A B C D Câu 173 [ID: 65376] Cho phát biểu sau: Các kim loại tham gia phản ứng oxi hóa khử phản ứng trao đổi Dung dịch HCl khơng thể hòa tan kim loại Ag, Cu, Au Để điều chế Cu, Fe dùng CO, H2 khử hiđroxit tương ứng Dung dịch AgNO3 khơng thể hòa tan Au Pt Phản ứng Cu với dung dịch Fe(NO3)3 phản ứng oxi hóa khử Ag tan dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 HCl Có phát biểu đúng? A B C D Câu 174 [ID : 66551] Cho phát biểu sau cacbohidrat: (1) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước; (2) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit; (3) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (4) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (5) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (6) Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 175 [ID: 65991] Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (3) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 (4) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 (5) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 (6) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch chứa CaCl2 MgSO4 Số thí nghiệm tạo kết tủa là: A B C D Trang 28 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 176 [ID: 65934] Cho dung dịch sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh A B C D Câu 177 [ID: 66010] Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu CO2 H2O có số mol (b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3, glucozơ chất bị khử (c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin tráng ống nghiệm dung dịch HCl (d) Tinh bột xenlulozơ hai chất đồng phân (e) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (f) Thành phần hợp chất hữu thiết phải có chứa nguyên tố cacbon nguyên tố hiđro Số phát biểu A B C D Câu 178 [ID: 67735] Cho dãy chất sau: KHCO3; Ba(NO3)2; SO3; KHSO4; K2SO3; K2SO4; K3PO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 là: A B C D Câu 179 [ID: 67742] Thực thí nghiệm sau: (1) Nhúng Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2; (2) Nhúng Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3; (3) Nhúng Fe ngun chất vào dung dịch HCl lỗng, có lẫn CuCl2; (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3; (5) Để thép lâu ngày ngồi khơng khí ẩm; Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 180 [ID: 68281] Cho chất: Glixerol; anbumin; axit axetic; metyl fomat; Ala-Ala; fructozo; valin; metylamin; anilin Số chất phản ứng với Cu(OH)2 : A B C D Câu 181 [ID : 66627] Cho dãy gồm chất: CH3COOH, C2H5OH, H2NCH2COOH CH3NH3Cl Số chất dãy có khả tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 182 [ID : 66644] Có chất sau: protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac; keo dán urefomanđehit; tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6 Trong chất có chất mà phân tử chúng có chứa nhóm -NH-CO- ? A B C D Câu 183 [ID : 66648] Cho thí nghiệm sau: (1) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 (2) Cho dung dịch KHSO4 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2 (3) Oxi hóa metanal dung dịch AgNO3 NH3 (4) Nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào lòng trắng trứng (albumin) (5) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch FeCl2 (6) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm đựng anilin Sau phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 184 [ID : 66650] Có chất khí dung dịch sau: (1) K+, Ca2+, HCO3-, OH- (2) Fe3+, H+, NO3-, SO42- 2+ + 2(3) Cu , Na , NO3 , SO4 (4) Ba2+, Na+, NO3-, Cl(5) N2, Cl2, NH3, O2 (6) NH3, N2, HCl, SO2 + + 3(7) K , Ag , NO3 , PO4 (8) Cu2+, Na+, Cl-, OH- Số tập hợp tồn nhiệt độ thường A B C D Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 29 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 185 [ID: 67025] Cho chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam A B C D Câu 186 [ID: 67061] Cho phát biểu sau : (a) Thuốc thử cần dùng để phân biệt dung dịch glucozơ dung dịch fructozơ nước brom (b) Glucozơ gọi đường nho (c) Xenlulozơ triaxetat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Fructozơ chất kết tinh, không tan nước (e) Mantozơ saccarozơ đồng phân Số phát biểu A B C D Câu 187 [ID : 67222] Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic stiren Số chất dãy làm màu nước brom A B C D Câu 188 [ID: 67795] Hoà tan hoàn toàn lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu dung dịch X a mol H2 Trong chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH NaHCO3 Số chất tác dụng với dung dịch X A B C D Câu 189 [ID: 67799] Cho chất: Ba; K2O; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2 Số chất tác dụng với dung dịch NaHSO4 vừa tạo chất khí chất kết tủa A B C D Câu 190 [ID: 67815] Cho nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, trimetylamin chất khí, tan tốt nước (2) Ở trạng thái tinh thể, amino axit tồn dạng ion lưỡng cực (3) Lực bazơ amin mạnh amoniac (4) Oligopeptit gồm peptit có từ đến 10 gốc α–amino axit sở tạo nên protein (5) Anilin để lâu ngày khơng khí bị oxi hóa chuyển sang màu nâu đen (6) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị phân hủy Số nhận định A B C D Câu 191 [ID: 69015] Cho triolein tác dụng với chất sau: (1) I2/CCl4 ; (2) H2/Ni, to; (3) NaOH, to; (4) Cu(OH)2 Số phản ứng xảy A B C D Câu 192 [ID : 69021] Cho kim loại: Na, Mg, Al, Fe, Pb, Cu, Ag Số kim loại tác dụng với Fe(NO3)3 dung dịch ? A B C D Câu 193 [ID : 69084] Cho polime sau : (1) polietilen (PE) ; (2) poli(vinyl clorua) (PVC) ; (3) cao su lưu hóa ; (4) polistiren (PS) ; (5) amilozơ ; (6) amilopectin ; (7) xenlulozơ Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh A B C D Câu 194 [ID : 69101] Cho thí nghiệm sau : (1) Zn nhúng vào dd H2SO4 lỗng ; (2) Zn có tạp chất Cu nhúng vào dd H2SO4 loãng ; (3) Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl ; (4) Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng ; (6) miếng gang đốt khí O2 dư; (7) miếng gang để khơng khí ẩm Hãy cho biết có q trình xảy theo chế ăn mòn điện hóa A B C D Trang 30 Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC MÔN HÓA HỌC w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 195 [ID : 69060] Cho phản ứng sau: (1) NaOH + HCl; (2) NaOH + CH3COOH; (3) Mg(OH)2 + HNO3; (4) Ba(OH)2 + HNO3; (5) NaOH + H2SO4; Hãy cho biết có phản ứng có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH‒ → H2O ? A B C D Câu 196 [ID: 69064]: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ gọi dường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo đieste glixerol với axit béo (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ (f) Tinh bột lương thực người Số phát biểu A B C D Câu 197 [ID: 70719] Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (e) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3 (f) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiện thu kết tủa A B C D Câu 198 [ID: 70722] Cho phát biểu sau: (1) Axit béo axit monocacboxylic có số ngun tử cacbon chẵn, mạch khơng phân nhánh (2) Anken C4H8 có đồng phân cấu tạo làm màu nước brom (3) Chỉ có axit đơn chức tráng bạc (4) Khi oxi hoá ancol no, đơn chức thu anđehit (5) Axetanđehit phản ứng với nước brom (6) Thủy phân chất béo thu glyxerol (7) Tổng số nguyên tử phân tử tripanmitin 155 (8) Triolein tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2 Số phát biểu A B C D Câu 199 [ID: 70766] Cho nhận định sau: (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (2) Đốt cháy hoàn toàn axit oxalic thu số mol CO2 số mol H2O (3) Ở điều kiện thường, glyxylglyxin hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu tím (4) Các α-aminoaxit có tính lưỡng tính Số nhận định A B C D Câu 200 [ID: 70793] Trong thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch H2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (3) Cho Ba vào dung dịch NaHSO3 (4) Cho Mg vào dung dịch NaHSO4 (5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (6) Cho Na vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm vừa có khí bay vừa có kết tủa A B C D Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Thầy LÊ PHẠM THÀNH ‒ Face book: https://www.facebook.com/thanh.lepham www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 31 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi D H oc LÊ PHẠM THÀNH ie 200 CÂU HỎI THUYẾT CHỌN LỌC Ta iL MƠN HĨA HỌC up s/ Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH ro Khóa SUPER-1: LUYỆN THI THPT QG 2019: /g https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-super-1-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2019-mon-hoa-hoc.194.html m Tặng FREE Khóa KHỞI ĐỘNG LUYỆN THI 2019: ok co https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.html?category_id=19 HỆ THỐNG CÁC KHĨA HỌC MƠN HĨA TẠI HOC24H.VN: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-2018-chong-diem-liet-mon-hoa-chi-voi-10-bai-hoc.225.html https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.de-thi-thu-thpt-qg-2018-bac-trung-nam-mon-hoa-hoc.162.html w w w fa ce bo Khóa LUYỆN THI 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-mon-hoa-hoc.46.html Khóa LUYỆN ĐỀ 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-hoa-hoc.47.html Khóa LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.super-2-luyen-de-dac-biet-thpt-qg-2018-mon-hoa-hoc.232.html Khóa TỔNG ƠN 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quoc-gia-2018-mon-hoa-hoc.49.html Khóa NÂNG CAO 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-nang-cao-2018-mon-hoa-hoc.48.html Khóa CHỐNG LIỆT MƠN HĨA 2018: Khóa LUYỆN ĐỀ BẮC TRUNG NAM 2018: Khóa CƠ SỞ KIẾN THỨC 12: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quoc-gia-2018-mon-hoa-hoc.49.html Khóa CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 11: Khóa CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 10: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-chinh-phuc-kien-thuc-hoa-hoc-10.107.html https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.chinh-phuc-kien-thuc-hoa-hoc-11-khoa-2019.221.html www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... mol CO2 số mol H2O (3) Ở điều kiện thường, glyxylglyxin hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu tím (4) Các α-aminoaxit có tính lưỡng tính Số nhận định A B C D Câu 200 [ID: 70793] Trong thí nghiệm sau: (1)... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC TUYỂN CHỌN 200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHỌN LỌC – HÓA HỌC (Đề số 2) (Thầy LÊ PHẠM THÀNH... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HOC24H.VN – Hotline: 1900.7012 200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHỌN LỌC MƠN HĨA HỌC TUYỂN CHỌN 200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHỌN LỌC – HÓA HỌC (Đề số 3) (Thầy LÊ PHẠM THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen tap 200 cau hoi ly thuyet chon loc hoa hoc 2018 ThayLePhamThanh(DA full) , Tuyen tap 200 cau hoi ly thuyet chon loc hoa hoc 2018 ThayLePhamThanh(DA full)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay