O cua bi mat tiep

13 27 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:03

Ơ cửa Trò chơi mật Câu 1: Đề tài động vật Đây tiếng kêu vật sau đây: Câu 2: Lịch sử • Làng cở Đường Lâm tḥc hụn nào của thành phố Hà Nội? A Thạch Thất B Sơn tây C Ba Câu 3: Địa lý • Nước ta gồm có tỉnh thành? A 65 B 64 C 60 Câu 4: Toán học Chọn câu trả lời cho phép toán: 5+7=? A 10 C 13 B 12 D 14 Phần quà bạn Đúng Bạn giỏi Mở ô cửa Bạn trả lời sai Trả lời lại câu: Ơ cửa Trò chơi mật Ơ cửa Trò chơi mật Ơ cửa Trò chơi mật Ơ cửa Trò chơi mật Chúc mừng bạn Ơ cửa Mở thành cơng mật ... Lâm tḥc hụn na o của thành phố Hà Nội? A Thạch Thất B Sơn tây C Ba Câu 3: Địa lý • Nước ta gồm có tỉnh thành? A 65 B 64 C 60 Câu 4: Toán học Chọn câu trả lời cho phép toán: 5+7=? A 10
- Xem thêm -

Xem thêm: O cua bi mat tiep , O cua bi mat tiep , Phần quà của bạn là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay