Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:01

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA G I Mục đích yêu cầu: -HS biết viết chữ hoa G theo cỡ vừa nhỏ.(1 dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ) -HS biết viết chữ cụm từ ứng dụng:Góp sức chung tay ( Góp : dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ), Góp sức chung tay : lần) II.Chuẩn bị: Mẫu chữ G đặt khung-Mẫu chữ cỡ nhỏ câu ứng dụng III.Các hoạt động dạy học ND GV 1.Ổn định:1’ HS -Hát 2.Bài cũ: 4’ - Kiểm tra HS viết chữ hoa E,Ê,Em -2 em viết vào bảng lớp, lớp viết vào bảng - GV nhận xét 3.Bài - Giới thiệu – ghi đề *HĐ 1: HD viết chữ hoa G 8’ - GV giới thiệu chữ G -HS quan sát, nhận xét: H.Chữ G cao li? +Cao li H.Chữ G gồm có nét ? +Gồm nét : nét kết hợp nét cong cong trái nối liền nhau,tạo vòng xoắn to đầu chữ, nét nét khuyết ngược - GV hướng dẫn cách viết - GV viết chữ G lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết -Nhận xét chỉnh sửa sau lượt -HS theo dõi viết chữ G vào bảng con(2 đến lượt) HS viết *Giúp HS viết mẫu chữ hoa *HĐ 2:Viết cụm G từ ứng dụng 5’ - GV giới thiệu cụm từ “Góp sức chung tay”.Yêu cầu HS nêu cách hiểu cụm từ -HS đọc từ ứng dụng hiểu cụm từ:Cùng đoàn kết làm việc -HS quan sát nêu nhận xét -HS viết bảng chữ Góp - GV hướng dẫn viết chữ Góp vào bảng *HĐ 3:Viết vào 20’ - GV nhận xét sửa sai *Giúp HS viết liền mạch từ ứng dụng , nối nét quy trình - GV yêu cầu viết.Theo dõi,giúp đỡ HS trung bình + yếu 4.Củng cố dặn dò:2’ -HS viết vào - Chấm – GV sửa *Giúp HS viết đẹp chữ hoa G từ ứng dụng - GV nhận xét tiết học - Hướng dẫn viết nhà -Lắng nghe ... xét -HS viết bảng chữ G p - GV hướng dẫn viết chữ G p vào bảng *HĐ 3 :Viết vào 20 ’ - GV nhận xét sửa sai *Giúp HS viết liền mạch từ ứng dụng , nối nét quy trình - GV yêu cầu viết. Theo dõi,giúp đỡ...HS viết *Giúp HS viết mẫu chữ hoa *HĐ 2: Viết cụm G từ ứng dụng 5’ - GV giới thiệu cụm từ G p sức chung tay”.Yêu cầu HS nêu cách hiểu cụm từ -HS đọc từ ứng dụng hiểu cụm từ:Cùng đoàn kết... dõi,giúp đỡ HS trung bình + yếu 4.Củng cố dặn dò :2 -HS viết vào - Chấm – GV sửa *Giúp HS viết đẹp chữ hoa G từ ứng dụng - GV nhận xét tiết học - Hướng dẫn viết nhà -Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay