Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:01

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA G – GÓP SỨC CHUNG TAY I Mục tiêu Kiến thức: Rèn kỹ viết chữ - Viết G (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị - GV: Chữ mẫu G Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: E- , Ê - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - Viết : Em yêu trường em - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - GV nhận xét, cho điểm Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ G  Phương pháp: Trực quan  ĐDDH: Chữ mẫu: G - HS quan sát Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ G - li - Chữ G cao li? - đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - HS quan sát - GV vào chữ G miêu tả: + Gồm nét kết hợp nét cong cong trái nối liền tạo vòng xoắn to đầu chữ Nét nét khuyết ngược - GV viết bảng lớp - HS quan sát - GV hướng dẫn cách viết - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn - HS tập viết bảng  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ  Phương pháp: Đàm thoại  ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu * Treo bảng phụ Giới thiệu câu: Góp sức chung tay Quan sát nhận xét: - HS đọc câu - Nêu độ cao chữ - G:4 li - h, g, y : 2,5 li - p: li - t :1,5 li - s : 1,25 li - Cách đặt dấu chữ - a, o, n, u, ư, c : li - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Dấu sắc (/) o vàư - GV viết mẫu chữ: Góp lưu ý nối nét G - Khoảng chữ o op HS viết bảng * Viết: : Góp - HS viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết - Vở Tập viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận  Phương pháp: Luyện tập  ĐDDH: Bảng phụ * Vở tập viết: - HS viết - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp bảng lớp ... đường kẻ ngang - G m đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - HS quan sát - GV vào chữ G miêu tả: + G m nét kết hợp nét cong cong trái nối liền tạo vòng xoắn to đầu chữ Nét nét khuyết ngược - GV viết. .. bảng lớp - HS quan sát - GV hướng dẫn cách viết - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn - HS tập viết bảng  Hoạt động 2: Hướng... nét G - Khoảng chữ o op HS viết bảng * Viết: : G p - HS viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết - Vở Tập viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận  Phương pháp: Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay