80 câu tiếng anh giành cho bố mẹ

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:57

Đây là 80 câu hỏi tiếng anh giành cho bố mẹ, bố mẹ nên thường xuyên nói với trẻ, hỏi trẻ để trẻ phản xạ tốt tiếng anh. Trẻ sẽ rất vui khi bố mẹ luôn đồng hành cùng chúng trong mọi lúc,mọi nơi. Những câu hỏi luôn gắn kết giữa bố mẹ và con, hãy thường xuyên nói cùng các con mỗi sáng khi ngủ dậy, trước, trong, sau khi ăn, trước khi đi học, trước khi đi ngủ. 80 câu tiếng anh giành cho bố mẹ Time to go to sleep/brush your teeth/put on your clothes/put on your shoes/ read books? (Đến lúc ngủ/đánh răng/mặc quần áo/đi giày/đọc sách rồi) Wear your hat please! (Con đội mũ con) Put your hat on please! Why don't you put on your hat? It is time to have breakfast/ lunch/dinner Time for breakfast (Đến ăn sáng/trưa/tối con) Would you like a cup of water? (Con có muốn cốc nước khơng? ) - dạng nói lịch chủ yếu để học cách nói lịch giao tiếp với khách, người What you like to eat ? (Con muốn ăn gì?) What you want for breakfast/lunch/supper? Do/ Would you like some ice-cream/ a candy? (Con muốn ăn kem/kẹo không?) Is it enough or you want more? (Như đủ chưa hay muốn hơn?) Do you want some more? (Con có muốn ăn thêm không?) You need to eat some more (Con phải ăn thêm chút đi) 10.Let's play together (Mình chơi nhé) 11.Let's clean up, put away the toys! (Mẹ cất dọn đồ chơi nào) 12.Can mommy play with you? (Mẹ chơi với khơng?) 13.Let mommy help you! (Để mẹ giúp nhé) 14.Are you hungry/ thirsty/sleepy/tired/happy/sad/mad/scared? (Con có đói/khát/buồn ngủ/mệt/vui/ buon/ gian/ so ) không? 15.Can you get me the spoon/phone/book/ remote control ? (Con lấy cho mẹ thìa/điện thoại/quyển sách/ điều khiển cho mẹ không?) 16.Go get your shoes/backpack/book ! (Con lấy giày, ba lô/ sách ) 17.Can you share with mommy a little bit? (Con chia cho mẹ khơng?) 18.Can you share some to your sister? (Con chia sẻ với em không?) 19.You need to go brush your teeth right now! (Con phải đánh bây giờ) 20.Come on! Let mommy comb your hair/ tie your hair up! (Lại nào! Để mẹ chải đầu cho con/ buộc tóc cho con) 21.Do you need some help? (Con có cần giúp không?) 22.Can i help you a little bit? (Mẹ giúp tẹo khơng?) 23.Can you help mommy get a napkin? (Con lấy cho mẹ tờ giấy ăn không?) 24.Would you like to use a spoon or chopsticks/fork? (Con muốn dùng thìa hay dùng đũa/dĩa) 25.Do you want to wear green or pink today? (Hơm thích mặc màu xanh hay màu hồng) 26.Mom's gonna sing a song, ok? (Mẹ hát hát, không?) 27.Let's go in the kitchen/living room/bedroom (Mình vào bếp/phòng khách/phòng ngủ con) 28.Go sit on your potty! (Con ngồi bô đi) 29.Do you need to go pee? (Con có cần tiểu khơng?) 30.Are you ok? (Con có khơng?) 31.Is it hurt? (Có đau khơng?) 32.We're going to take the bus! (mình xe buýt) 33.Do you want to go to the market with mommy? (Con muốn chợ với mẹ không?) 34.Be careful! (Cẩn thận con) 35.Slow down (Chậm lại con), eat slowly! (ăn chậm con) 36.Look! There is a duck over there (Nhìn Đằng có vịt kìa) 37.Time to get up! (Đến dậy rồi) 38.Let's get out of bed! (Mình khỏi giường thôi) 39.Have you brushed your teeth yet? Have you washed your face yet? (Con đánh răng/ rửa mặt chưa?) 40.What are you doing? (Con làm đó) 41.Don't touch it (Đừng động vào đó) 42.Don't it! (Đừng làm con) don't say that (đừng nói vậy) 43.Mommy will not be happy if you it! (Mẹ ko vui làm điều đâu) 44.Mommy don't want you to fall! (Mẹ không muốn bị ngã đâu) 45.Get down or you might fall! (Xuống ko ngã đó) 46.Do like this! (Con làm này) 47.Follow mommy! (Làm theo mẹ, theo mẹ) 48.Do not move! (Đừng động đậy) 49.We need to leave/ go home (Mình phải đi/ phải nhà rồi) 50.Home sweet home! (Về nhà yêu dấu rồi) 51.Ok! Let me think about it (Được Để mẹ nghĩ nhé) 52.Give me your hands! (Đưa tay cho mẹ ) 53.Take my hand! (Cầm lấy tay mẹ) 54.Hold on tight! (Giữ vào, nắm vào) 55.Stay still! (Ở yên nào) 56.What are you looking for? (Con tìm đấy) 57.Come here with mommy! (Lại với mẹ) 58.We need to be quick (Mình phải nhanh lên con) 59.Don't worry Mommy is here! (Đừng lo! Mẹ đây! 60.Go sit on the chair! (Đi ngồi vào ghế đi) 61.You go first (Con trước đi) 62.Wait a minute/ wait a second (Đợi tý) 63.No more talking (Khơng nói chuyện nữa) 64.Let's go on a walk / let's go outside (Mình dạo đi/mình ngồi đi) 65.Don't interrupt! (Khơng ngắt lời bố mẹ) 66.Keep quiet please! (Giữ yên lặng) 67.You are too loud (Con nói to quá) 68.Dont be shy (Đừng ngại/ đừng xấu hổ) 69.You are so sweet! (Con thật ngào, dễ thương) 70.You're such a great helper/reader (Con thật trợ lý cừ) 71.Be patient! Calm down! (Phải kiên nhẫn con! Bình tĩnh nào) 72.Do you like to try it? (Con có muốn thử nó, không?) 73.Try it! (Thử đi) Give it a try! 74.Try harder! (Cố gắng thêm tý con) 75.Have you seen mommy's phone? (Con có nhìn thấy điện thoại mẹ đâu không?) 76.Is it ok? (Như có khơng con) 77.Do you like it this way or this way? (Con thích để hay này?) 78.Sharing is good! Sharing is caring! (Chia sẻ tốt! Chia sẻ quan tâm đến người khác) 79.Does it fit you or it is too big? (Nó có vừa không to quá) 80.Dady's gone to work (Bố làm ạ) ... (Con lấy cho mẹ tờ giấy ăn không?) 24.Would you like to use a spoon or chopsticks/fork? (Con muốn dùng thìa hay dùng đũa/dĩa) 25.Do you want to wear green or pink today? (Hơm thích mặc màu xanh hay... tay cho mẹ ) 53.Take my hand! (Cầm lấy tay mẹ) 54.Hold on tight! (Giữ vào, nắm vào) 55.Stay still! (Ở yên nào) 56.What are you looking for? (Con tìm đấy) 57.Come here with mommy! (Lại với mẹ) ... theo mẹ, theo mẹ) 48.Do not move! (Đừng động đậy) 49.We need to leave/ go home (Mình phải đi/ phải nhà rồi) 50.Home sweet home! (Về nhà yêu dấu rồi) 51.Ok! Let me think about it (Được Để mẹ nghĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 câu tiếng anh giành cho bố mẹ, 80 câu tiếng anh giành cho bố mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay