SÁCH ĐẠI HỌC TRUNG DUNG (CÓ GIẢNG NGHĨA TIẾNG VIỆT)

51 21 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:12

SÁCH ĐẠI HỌC TRUNG DUNG là hai trong bộ sách Tứ thư nổi tiếng thời phong kiến. SÁCH ĐẠI HỌC TRUNG DUNG được soạn bằng chữ Hán, âm Hán Việt và giảng nghĩa tiếng Việt, giúp các bạn vừa học được văn Hán cổ, vừa học được âm Hán Việt và kiểu được cặn kẽ ý nghĩa của nội dung. ... www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH ĐẠI HỌC TRUNG DUNG (CÓ GIẢNG NGHĨA TIẾNG VIỆT), SÁCH ĐẠI HỌC TRUNG DUNG (CÓ GIẢNG NGHĨA TIẾNG VIỆT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay