Chương II tai chinh quốc tế

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:02

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Tài quốc tế CQ51/11.6LT2 Chương II: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ I) Lý thuyết : Phân tích chất tỷ giá hối đoái ? Nêu loại tỷ giá hối đoái Việt Nam nay? Bản chất tỷ giá hối đoái so sánh tương quan sức mua đồng tiền với Căn vào chế điều hành sách tỷ giá Việt Nam có loại tỷ giá sau: +) tỷ giá thả có điều tiết +)tỷ giá chợ đen +) tỷ giá thị trường Căn vào kỳ hạn tốn VN có loại tỷ giá sau: +) Tỷ giá kì hạn +) Tỷ giá giao Căn vào trị giá tỷ giá + Tỷ giá thực +) Tỷ giá danh nghĩa Hãy cho biết phương pháp chủ yếu sử dụng để xác định tỷ giá hối đoái? Ưu , nhược điểm phương pháp? phương pháp xác định tỷ giá hối đoái: So sánh tiêu chuẩn giá đồng tiền Tiêu chuẩn giá đồng tiền hàm lượng vàng đại diện cho đơn vị đo lương đồng tiền A/B= Tiêu chuẩn giá A/ Tiêu chuẩn giá B= a/b Ưu điểm: đơn giản, dễ tính tốn, rát xác Nhược điểm: khkơng khả thi đường thực tế ngày hầu hết đồng tiền khơng tiêu chuẩn giá Phương pháp ngang sức mua Ưu điểm: khả thi lý thuyết thực tế Nhược điểm: Độ xác khơng cao giá hai thị trường bị chi phối yếu tố giả định khơng hồn tồn thực tế Trong nhiều trường hợp để tìm lượng sản phẩm hàng hóa giống hệt khơng đơn giản Xác định tỷ giá đồng tiền trung gian thứ Ưu điểm: xác định dễ dàng loại tỷ ta muốn tính, sát với tình hình thực tế Nguyễn Thị Hồng Ngọc tế CQ51/11.6LT2 Nhược điểm : tính tốn phức tạp Tài quốc Tỷ giá hối đoái chịu ảnh hưởng nhân tố nào? Phân tích nhân tố đó? Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái : +) Chênh lệch tỷ lệ lạm phát đồng tiền Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua đồng tiền Trong khoảng thời gian nhât định có hai đồng tiền có tỷ lệ lạm phat khơng giống tương quan sức mua chúng k cũ, tức tỷ giá hối đoái thay đổi +) Sự biến động cung cầu ngoại tệ Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá giá loại ngoại hối chủ yếu ngoại tệ đem gia mua bán, tùy vào tang giảm cung cầu mà tỷ giá thay đổi, ví dụ cung ngoại tệ khơng đổi , cầu ngoại tệ tang tỷ giá tang ngược lại, cung cầu ngoại tệ tang cầu tang nhanh cung tỷ giá tang nhẹ ngược lại… +)Sự chênh lệch lãi suất đồng tiền: Khi FED tang lãi suất sau lãi suất USD tang mạnh thị trường giao dịch ngoại hối, tỷ giá USD so với đồng nội tệ khác tang mạnh +)Sự can thiệp Nhà nước:  Can thiệp để giữ tỷ giá ổn định thời gian dài: biện pháp khơng thực  Phá giá nội tệ: biện pháp TQ sử dụng gây ảnh hưởng tiêu cực nhiều tích cực đến VN +)Tâm lí dân chúng +)Nạn đầu tiền tệ Minh họa đồ thị tác động cung- cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối đến tỷ giá hối đối? Cho ví dụ minh họa? Nguyễn Thị Hồng Ngọc tế Tài quốc CQ51/11.6LT2 Ví dụ: Cuối năm 2015, FED tang lãi suất làm cho cầu USD tang cung USD không đổi dẫn tới tỷ giá USD so với đồng tiền quốc gia giới tang Nguyễn Thị Hồng Ngọc tế Tài quốc CQ51/11.6LT2 Ví dụ: Đồng rúp Nga Hiện tình hình kinh tế Nga ngày có diễn biến tiêu cực, dẫn đến cầu đồng rúp thị trường ngoại hối giảm, cung không đổi làm cho đồng rúp giá trị lớn Nguyễn Thị Hồng Ngọc tế Tài quốc CQ51/11.6LT2 Phân tích tác động tỷ giá hối đối đến kinh tế? Liên hệ với thực tế Việt Nam? Tác động tỷ giá hối đoái đến kinh tế - Tỷ giá ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước - Tỷ giá ảnh hưởng đến nợ nước - Tỷ giá ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu phủ - Tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập - Tỷ giá ảnh hưởng đến lạm phát ……… Thực tế Vn nay: Từ ngày 4/1/2016 NHTW đưa chế độ tỷ giá trung tâm, tỷ giá trung tâm xác định dựa tỷ giá trung tâm tính tốn tương quan với rổ đồng tiền đối tác thương mại, đầu tư, vay nợ có ảnh hưởng Việt Nam Cũng kể tỷ giá hói đối có tác động định đến kinh tế VN Điển hình số biểu sau Lạm phát: tỷ giá hối đoái tang làm giá trị đồng nội tệ ( VNĐ), nên mua hàng nhập làm cho hàng hóa đắt đỏ, nhu cầu tiền tang dẫn đến lạm phát Nguyễn Thị Hồng Ngọc Tài quốc tế CQ51/11.6LT2 Hoạt động xuất nhập khẩu: tỷ giá tang, nước ta có lợi xuất hàng hóa nước ta trở nên cạnh tranh , hoạt động nhập bị ảnh hưởng tiêu cực Các khoản vay nợ nước ngoài: tỷ giá tang đồng nghĩa với việc nước ta phải trả nợ nhiều so với trước gây áp lực trả nợ cho phủ Chế độ tỷ giá hối đối gì? Phân tích yếu tố chế độ tỷ giá? Chế độ tỷ giá hối đối loại hình tỷ giá quốc gia lựa chọn áp dụng biện pháp sử dụng ddể đảm ảo cho loại hình tỷ giá thực Một chế độ tỷ giá gồm 02 yếu tố bản: Các loại hình tỷ giá tức hình thức tỷ giá lựa chọn áp dụng Các biện pháp sử dụng để đảm bảo cho loại hình tỷ giá thực hiện, quy tắc chế xác định điều tiết tỷ giá quốc gia áp dụng riêng cho điều kiện kinh tế phù hợp với sách nước Ở Việt Nam thực chế độ tỷ giá hối đối nào? Phân tích ưu, nhược điểm chế độ tỷ giá hối đoái này? Theo thực trạng VN thực theo chế độ tỷ giá linh hoạt có quản lí nhà nước Linh hoạt biểu chỗ tỷ giá tính tương quan với đồng ngoại tệ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế VN, tỷ giá biến động ngày Có quản lí nhà nước: can thiệp nhà nước nhằm chống sốc tỷ giá biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối, quy định biên độ dao động tỷ giá Tuy nhiên theo đánh giá IMF VN áp dụng chếđộ tỷ giá cố định thay đổi tỷ giá VN có biên độ dao động nhỏ Ưu điểm: tỷ giá hình thành theo yếu tố thị trường nên thường phản ánh sát với điều kiện thị trường, có quản lí NN nên hạn chế sốc tỷ giá Nhược điểm: sách quản lí chế độ tỷ giá VN chưa thực nghiêm chỉnh có hiệu quả, nhiều bất cập sai phạm dẫn đến gây Nguyễn Thị Hồng Ngọc Tài quốc tế CQ51/11.6LT2 khó khan cho nhà đầu tư nước, DN xuấtnhập Chính sách tỷ giá hối đối gì? Hãy cho biết mục tiêu ý nghĩa sách tỷ giá hối đối? K/n: Chính sách tỷ giá hối đối phận sách tiền tệ quốc gia , chủ trương, biện pháp nhà nước việc thực lựa chọn chế độ tỷ giá phù hợp cho giai đoạn cụ thể nhằm sử dụng có hiệu cơng cụ tỷ giá hối đối phục vụ cho hoạt động kinh tế- xã hội Mục tiêu: - Giu ổn định tỷ giá tiền tệ, đặc biệt tỷ giá với đồng tiền mạnh - Tang khả chuyển đổi cho đồng nội tê, giữ vững quyền tiền tệ quốc gia, mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chống ngoại tệ hoám dollar hóa thị trương - Hỗ trợ sách kinh tế vĩ mơ, sách tang trưởng kinh tế, giải việc làm , cải thiện cán cân toán quốc tế Ý nghĩa: (1) Là phận hữu sách tiền tệ, khơng thể tách rời khỏi sách ổn định tiền tệ (2) Thực tốt sách điều hành tỷ giá góp phần điều hành tốt sách khác (3) Có tác dụng tăng sức cạnh tranh cuỉa hàng hóa nội địa thị trường quốc tế bảo vệ ngành, lĩnh vực cần thiết nước (4) Góp phần tác động đến dòng chảy ngoại tệ vào quốc gia Thực trạng sách tỷ giá VN: Từ ngày 4/1/2016 NHTW đưa chế độ tỷ giá trung tâm, tỷ giá trung tâm xác định dựa tỷ giá trung tâm tính tốn tương quan với rổ đồng tiền đối tác thương mại, đầu tư, vay nợ có ảnh hưởng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II tai chinh quốc tế , Chương II tai chinh quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay