BC ảnh hưởng tỷ gia

29 10 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:02

BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ GIẢNG VIÊN: NGUYỄN MINH CAO HỒNG NHĨM (Thứ năm ca 2) ĐỀ TÀI 4: Trình bày yếu tố tác động đến tỷ giá Trình bày thực trạng tỷ giá Việt Nam năm gần Trình bày biện pháp mà phủ Việt Nam sử dụng để ổn định tỷ giá thời gian qua BẢNG MỨC ĐỘ HỒN THÀNH CƠNG VIỆC: TÊN THÀNH VIÊN NGUYỄN NGỌC HỒI TRANG (Nhóm trưởng) VÕ XUÂN CHÂU THƯ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG LÂM THỊ TRÚC ANH NGUYỄN THẢO VI PHẠM LƯ QUỐC CHẤN ĐẶNG THÀNH TRUNG NGUYỄN LÊ MAI CHI MSSV MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH 2161820 98% 2161834 98% 2150564 97% 2143122 98% 2152262 98% 2151714 97% 2130614 97% 2140796 97% MỤC LỤC PHẦN 1: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ I KHÁI NIỆM: II CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ: 1 LẠM PHÁT: .1 TÁC ĐỘNG CỦA CUNG VÀ CẦU: LÃI SUẤT: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ : THU NHẬP QUỐC DÂN: CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ, SỰ KỲ VỌNG, YẾU TỐ CHÍNH TRỊ VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ: PHẦN 2: THỰC TRẠNG CỦA TỶ GIÁ VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY I BỐI CẢNH: II TỪNG GIAI ĐOẠN TIÊU BIỂU: GIAI ĐOẠN NĂM 2008: GIAI ĐOẠN NĂM 2009: GIAI ĐOẠN NĂM 2010: 10 GIAI ĐOẠN NĂM 2011: 10 GIAI ĐOẠN NĂM 2012: 10 GIAI ĐOẠN NĂM 2013: 10 GIAI ĐOẠN NĂM 2014: 11 GIAI ĐOẠN NĂM 2015: 11 GIAI ĐOẠN NĂM 2016: 13 10 GIAI ĐOẠN NĂM 2017 (Từ 01/01/2017 đến 19/10/2017): 14 PHẦN 3: CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM SỬ DỤNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ 18 I CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM SỬ DỤNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ TRONG THỜI GIAN QUA: 18 KIỀM CHẾ LẠM PHÁT: 18 CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU: 19 CHÍNH SÁCH HỐI ĐỐI: 19 QUỸ DỰ TRỮ BÌNH ỔN HỐI ĐOÁI: 20 PHÁ GIÁ TIỀN TỆ: 21 NÂNG GIÁ TIỀN TỆ: .22 II BIỆN PHÁP KHÁC - MUA BÁN NGOẠI TỆ (Năm 2015, 2016, 2017) : 22 Năm 2015: 22 Năm 2016: 23 Năm 2017: 24 PHẦN 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 PHẦN 1: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ I KHÁI NIỆM: Tỷ giá hiểu đơn giản giá để chuyển đổi - đổi đơn vị tiền tệ để lấy đơn vị tiền tệ khác Hay nói cách khác, tỷ giá hối đối thể mối quan hệ giá trị đồng nội tệ với đồng ngoại tệ Ví dụ, theo thống kê từ NHNN Việt Nam phiên ngày 03/10/2017 tỷ giá trung tâm Việt Nam đồng mức 22.473 đồng/USD, tức USD Mỹ quy đổi 22.473 đồng Việt Nam II CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ: Có nhiều nguyên nhân gây nên biến động tăng giảm tỷ giá Dưới số nguyên nhân phổ biến dẫn đến thay đổi LẠM PHÁT: Tỷ giá hối đoái phản ánh đồng thời so sánh sức mua đồng nội tệ đồng ngoại tệ hay mức giá nước mức giá nước Nghĩa chênh lệch lạm phát hai quốc gia có thay đổi, nghĩa mức giá hai nước thay đổi, tỷ giá hối đối hai đồng tiền hai nước biến động thay đổi theo  Nếu mức giá nước > nước => sức mua đồng nội tệ giảm so với ngoại tệ => tỷ giá hối đoái tăng lên  Nếu mức giá nước < nước => sức mua đồng nội tệ tăng so với ngoại tệ => tỷ giá hối đoái giảm xuống  Nếu mức lạm phát nước > nước => sức mua đồng nội tệ giảm so với ngoại tệ => tỷ giá hối đối có xu hướng tăng lên  Nếu mức lạm phát nước < nước => sức mua đồng nội tệ tăng so với ngoại tệ => tỷ giá hối đối có xu hướng giảm xuống Lạm phát thường gây tác động tiêu cực nhiều so với tác động tích cực lên tỷ giá đồng tiền Quốc gia mà có tỉ lệ lạm phát thấp chưa đem lại tỷ giá có lợi cho đất nước Nhưng tỉ lệ lạm phát tăng cao tác động cực đến tỷ giá nước quốc gia khác Lạm phát lãi suất có quan hệ chặt chẽ với  Lạm phát cao => lãi suất đồng ngoại tệ tăng so với đồng nội tệ, làm giảm giá đồng nội tệ  Lạm phát cao => sức mua đồng nội tệ giảm so với đồng ngoại tệ => tỷ giá USD/VND thay đổi Lạm phát tác động trực tiếp đến việc xuất – nhập quốc gia  Khi lạm phát tăng cao => giá hàng nước tăng => việc xuất tiêu thụ gặp khó khăn => giảm cung nội tệ, tăng cầu ngoại tệ Việc tăng cung đồng tiền nước dẫn đến lạm phát tăng theo, từ giá đồng nội tệ giảm xuống tỷ giá đồng USD/VND tăng lên TÁC ĐỘNG CỦA CUNG VÀ CẦU: Cung ngoại tệ lượng ngoại tệ mà người tiêu dùng bán để mua nôi tệ Ngược lại, cầu ngoại tệ lượng ngoại tệ mà người tiêu dùng muốn thu mua cách bán đồng nội tệ Có thể hiểu đơn giản rằng, thay đổi cung cầu => thay đổi tỷ giá  Khi lượng cung ngoại tệ lớn hơn, nghĩa cung > cầu => người ta sẵn sàng bán với mức giá thấp làm cho giá ngoại tệ thị trường chung giảm theo  Khi đồng ngoại tệ trở nên khan hiếm, nghĩa cung < cầu => người ta sẵn sàng trả giá cao gây sức ép, từ giá ngoại tệ thị trường tăng Có thể thấy lượng cung cầu ngoại tệ thay đổi dẫn đến biến động theo tỷ giá đối hối Ví dụ: Thu nhập người dân tăng cao làm tăng nhu cầu hàng hố dịch vụ nhập khẩu, từ nhu cầu ngoại tệ để chi mua hàng hóa nhập tăng lên LÃI SUẤT: Sự tác động lãi suất lên tỷ giá thuộc số yếu tố mức di chuyển vốn nước, chế tỷ giá,… điều đóng vai trò vơ quan trọng việc đầu tư vay tầm vi mô Thông thường, nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào đồng tiền có lãi suất cao hơn, thực cách vay đồng tiền có lãi suất thấp để chuyển đổi sang đồng tiền có lãi suất cao, sau tiếp tục đầu tư vào đồng tiền có lãi suất cao Hoặc lãi suất việc gửi nội tệ cao gửi ngoại tệ, người ta có xu hướng gửi đồng nội tệ nhiều hơn, cầu ngoại tệ tăng, người trước gửi ngoại tệ chuyển lượng ngoại tệ sang đồng nội tệ Cả hai trường hợp dùng chung mục đích hưởng mức chênh lệch lãi suất hai đồng tiền Điều làm nên thay đổi cung cầu ngoại tệ ảnh hưởng đến tỷ giá Vì nên nhà đầu tư phải so sánh thu nhập chênh lệch lãi suất thu phải lớn gia tăng tỷ giá suốt trình đầu tư Đây kỹ thuật quan tâm hàng đầu nhà đầu tư thị trường Chính sách lãi suất cao hỗ trợ lên giá đồng nội tệ  Nếu lãi suất nước > lãi suất nước => Đồng ngoại tệ có xu hướng giảm giá ngược lại đồng nội tệ tăng giá  Nếu lãi suất nước < lãi suất nước => đồng ngoại tệ tăng giá nội tệ giảm giá CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ : Cán cân toán quốc tế thống kê phản ảnh đầy đủ có hệ thống tất giao dịch thu – chi người dân phủ nước nước khác khoảng thời gian định Cán cân toán quốc tế đồng thời phản ảnh mức tài quốc gia, cụ thể chia làm hai loại: bội chi bội thu Nếu cán cân toán nước bội chi ( chi > thu), nhu cầu đồng ngoại tệ gia tăng, lượng cầu > lượng cung, tỷ giá lúc có xu hướng tăng lên Ngược lại, cán cân toán nước bội thu ( thu > chi), lượng cung đồng ngoại tệ gia tăng từ tỷ giá có xu hướng giảm Khi cán cân toán thâm hụt => làm cho đồng nội tệ giảm giá => xuất tăng nhập bị hạn chế Ngoài ra, cán cân thương mại gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá đối hoái – thể chênh lệch kim ngạch nhập kim ngạch xuất nước  Khi xuất HH-DV nước thu đồng ngoại tệ, để tiếp tục kinh doanh, nhà xuất phải bán đồng ngoại tệ để mua đồng nội tệ, tiếp tục mua HH-DV nước để xuất nước ngồi => cung ngoại tệ có xu hướng gia tăng tỷ giá hối đối từ giảm  Khi nhập HH-DV từ nước ngoài, nhà xuất cần ngoại tệ để toán => cầu ngoại tệ gia tăng tỷ giá đối hoái tăng theo Sự thay đổi tỷ giá hối đoái chịu tác động mạnh từ nhân tố cán cân thương mại Khi quốc gia có:  Thặng dư thương mại, nghĩa lượng cung ngoại tệ lớn lượng cầu ngoại tệ => tỷ giá hối đoái giảm đồng nội tệ tăng giá  Thâm hụt thương mại, nghĩa lượng cung ngoại tệ nhỏ lượng cầu ngoại tệ => tỷ giá hối đoái tăng đồng nội tệ giảm giá THU NHẬP QUỐC DÂN: Nếu quốc gia, thu nhập tăng nhu cầu hàng hóa dịch vụ nước tăng từ nhu cầu sử dụng ngoại tệ tăng dẫn đến tình trạng đồng ngoại tệ tăng giá, đồng tiền nước bị giá, tỷ giá hối đoái bị thay đổi đáng kể Có tượng thường thấy nước ta là, biết đồng ngoại tệ tăng lãi suất, người ta đổ xô đổi tiền từ nội tệ sang ngoại tệ để tích trữ, đề phòng trường hợp nội tệ giảm lãi suất CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ, SỰ KỲ VỌNG, YẾU TỐ CHÍNH TRỊ VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ: a Yếu tố tâm lý: Người dân, nhà đầu tư, ngân hàng tổ chức kinh doanh tác nhân trực tiếp giao dịch ngoại hối, hoạt động mua bán tạo nên cung cầu ngoại tệ Nhìn chung, yếu tố tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến nhà giao dịch này, thể phán đốn kiện kinh tế, trị, b Sự kì vọng: Các tin đồn kỳ vọng vào tương lai, lý giá ngoại tệ phản ảnh kỳ vọng người dân tương lai Từ kiện trên, người ta dự đoán chiều hướng tăng hay giảm tỷ giá thực hoạt động mua bán, đầu tư ngoại hối => tỷ giá thay đổi thị trường Ví dụ: người dân kì vọng tương lai gần tỷ giá tăng, từ người mua tích trữ đồng ngoại tệ tỷ giá tăng thời điểm Hoặc có tin đồn nhà nước hỗ trợ việc xuất hạn chế nhập để giảm thâm hụt thương mại, người dân lúc bán ngoại tệ tỷ giá hối đoái giảm theo c Sự can thiệp phủ: Bất kì can thiệp từ phủ vấn đề lạm phát, thu nhập lãi suất nước gây tác động đến tỷ giá hối đối Chính phủ can thiệp vào thương mại đầu tư quốc tế Thậm chí trực tiếp can thiệp vào thị trường ngoại hối tất can thiệp gây ảnh hưởng đến tỷ giá đất nước Năm 2014, nới lỏng đối tượng cho vay ngoại tệ tín dụng nước tăng chậm, giảm lãi suất xuống - 5% cho khoản vay ngoại tệ, ngân hàng thương mại tiếp cận với nguồn tín dụng giá rẻ Tháng 6/2014 ngân hàng lại lần điều chỉnh tỷ giá thêm 1%, yếu tố tâm lý thị trường kì vọng với số 21.246 đồng Với cam kết cứng rắn ghim giữ tỷ giá ổn định, NHNN thực tốt lời hứa đồng thời tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, chứng số lạm phát năm 2014 thấp (khoảng 3,95%) mức thấp 15 năm trở lại GIAI ĐOẠN NĂM 2015: Với kết năm 2014, NHNN tiếp tục đặt tiêu không để tiền đồng giá 2% so với USD năm 2015 Tuy nhiên, năm 2015 kinh tế nước tiếp tục có phục hồi cán cân thương mại thâm hụt, đặc biệt thâm hụt trầm trọng với láng giềng Trung Quốc (đối thủ nước ta vấn đề xuất khẩu) Trong năm 2015, nhập siêu Việt Nam lên tới 32.3 tỷ USD (tăng 12.5% so với 2014) Nhập siêu nước đạt 3.2 tỷ USD Thâm hụt thương mại làm giảm thặng dư cán cân toán tổng thể so với năm trước => nguồn cung ngoại tệ không dồi trước, NHNN buộc phả gia tăng dự trữ tăng trưởng nhập => Kết cán cân cung cầu ngoại tệ không cân gây áp lực phá giá lên tiền VNĐ Tiền VNĐ phải chịu nhiều tác động khơng tích cực biến động lớn kinh tế hàng đầu giới tác động => Kết cam kết tỷ giá NHNN không giữ vững, gây nên biến động bất ngờ thị trường ngoại tệ, ảnh hưởng xấu đến Doanh Nghiệp làm niềm tin Chính Phủ a Giai đoạn 1: 11 NHNN đặt mục tiêu điều hành tỷ giá tăng không 2% năm 2015, vào ngày 07/01/2015, NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VNĐ 1%, từ mức 21.246 VNĐ/USD lên 21.458 VNĐ/USD (không thay đổi so với năm 2014 mức +/-1%) Trong giai đoạn này, việc tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1% gây bất ngờ cho Doanh Nghiệp thời điểm cận Tết nguyên đán nên nhu cầu ngoại tệ tăng cao b Giai đoạn 2: Tỷ giá tăng liên tục nhận thấy dấu hiệu trở lại nhập, tháng sau đó, vào ngày 07/05/2015, NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, từ mức 21.458 đồng/USD lên 21.673 đồng/USD Như vậy, vòng tháng đầu năm, NHNN điều chỉnh tăng hết biên độ 2% cho năm c Giai đoạn 3: Từ phá giá đồng Nhân dân tệ kéo theo hàng loạt đồng tiền chủ chốt khác Châu Á, ngày 12/08/2015, NHNN điều chỉnh nâng biên độ tỷ giá USD/VND từ +/-1% lên +/-2%, theo giá mua bán USD giao động phạm vi từ 21.240 đồng/USD (sàn) đến 22.106 đồng/USD (trần) Tuy nhiên, trước bối cảnh đồng Nhân dân tệ tiếp tục phá giá mạnh, ngày 19/08/2015, NHNN lại tiếp tục định điều chỉnh kép tăng tỷ giá thêm 1% lên mức 21.890 VND/USD nới biên độ từ +/-2% lên +/-3%, theo giá mua bán USD ngân hàng giao động phạm vi từ 21.233 đồng/USD (sàn) đến 22.547 đồng/USD (sàn) Trước động thái trên, NHNN lý giải điều nhằm chủ động dẫn dắt thị trường, đón đầu trước khó khăn => Đảm bảo khả cạnh tranh hàng hóa Việt Nam tạo ổn định vững cho thị trường ngoại tệ d Giai đoạn 4: 12 Tỷ giá bán thời điểm ngày 24/12/2015 22.547 đồng/USD, đồng VNĐ thức giá 5,34% so với thời điểm đầu năm vượt 3,34% so với mục tiêu đề NHNN GIAI ĐOẠN NĂM 2016: a Tình hình thị trường: Năm 2016 năm có thị trường ngoại tệ ổn định từ trước đến thị truòng ngoại hối giới gặp nhiều biến động, khắp nơi từ Châu Âu đến Châu Mỹ Sau cú sốc lớn tiền tệ Trung Quốc hồi tháng 8/2015, vào cuối năm 2015, hàng loạt tổ chức quốc tế chuyên gia nước đưa nhiều cảnh báo khơng tích cực, chỉnh dự báo sức ép tỷ giá USD/VNĐ Mỹ nâng lãi suất cao, đồng VNĐ giảm khoảng 5-7% năm 2016 Trong tháng đầu năm 2016, tình hình thị trường ngoại hối lặng sóng, ổn định, khác xa so với cảnh báo tình hình khơng tích cực năm trước Trong tháng cuối năm, có đợt tăng giá thị trường chợ đen, vào cuối tháng 8/2016 (22.950 VNĐ/USD) tuần đầu tháng 12/2016 (23.350 VNĐ/USD) Tuy nhiên, khoảng thời gian mà giá tăng vọt ngắn, thị trường khơng có hỗn loạn giao dịch khơng có đột biến Tình trạng thị trường ngoại hối ổn định thặng dư cán cân thường mại (nhờ FDI) kích thích số lượng lớn ngoại tệ chuyển sang đồng VNĐ Hơn nữa, NHNN mua lượng lớn ngoại tế nhằm nâng dự trữ ngoại hối lên (vượt mốc 40 tỷ USD theo báo cáo tháng 10/2016) b Nguyên nhân: Tỷ giá 2016 ổn định nhờ điều chỉnh hợp lý,linh hoạt vững Chính Phủ NHNN 13 Thị trường ngoại hối ổn định nhờ sức bền nội kinh tế c Chính phủ: Chính phủ sử dụng sách quán đảm bảo giá trị đồng tiền VNĐ nên tỷ giá USD/VNĐ ổn định Mục tiêu chống lạm phát đề cập cho dù CPI đứng mức thấp NHNN định đưa lãi suất tiền gửi 0% nhằm chống lại tình trạng la hóa thị trường NHNN ln liệt, không dung túng sai phạm, dấu vết sai phạm nỗ lực dùng truyền thơng để hạn chế tình trạng đầu 10 GIAI ĐOẠN NĂM 2017 (Từ 01/01/2017 đến 19/10/2017): a Giai đoạn – Chặn đà rơi tỷ giá: Sau diễn biến tỷ giá “đồng/USD” giảm thị trường kể từ đầu năm 2017, vào ngày 09/01/2017, NHNN đột ngột nâng mạnh giá mua vào USD thêm 275 đồng/USD (từ 22.300 đồng/USD thành 22.575 đồng/USD) nhằm mục đích chặn đà rơi tỷ giá Tỷ giá năm 2017 không bất ngờ diễn cách năm, lại diễn biến sớm năm Không chặn đà rơi tỷ giá, NHNN mua ròng lượng ngoại tệ từ kinh tế vừa bổ sung thêm nguồn dự trữ ngoại hối, vừa giảm lượng “dư cung” thị trường Như vậy, sau thực bán ngoại tệ bình ổn thị trường tỷ giá vào cuối năm 2016, NHNN nhanh chóng mua ròng ngoại tệ trở lại Năm nay, Trung Quốc không muốn sử dụng “quá liều” việc phá giá CNY lo ngại dòng vốn chảy vào Trung Quốc giảm mạnh Còn Mỹ, sau tổng thống Donald Trump đắc cử, lưỡng lự sách đồng USD tăng giá ơng cho đồng USD tăng mạnh thời gian dài làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa Mỹ, đồng thời làm giảm việc làm người lao động Trong năm 2017 diễn biến kinh tế giới ngày bất định, khó lường, đòi hỏi khéo léo, linh hoạt NHNN sách tỷ giá 14 b Giai đoạn – Những bước táo bạo: Ngày 11/5, tỷ giá trung tâm NHNN niêm yết mức 22.377 đồng/USD, tiếp tục tăng thêm đồng so với ngày 10/5 Nếu tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm tăng gần 1% Cũng ngày, Sở Giao dịch, NHNN nâng giá bán USD lên 23.028 đồng/USD, tăng đồng/USD so với phiên liền trước Từ đầu năm đến nay, cách điều hành tỷ giá NHNN bám sát mục tiêu lớn, tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô Nhưng, NHNN “để mắt” tới nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Nhận thấy áp lực giá VND CNY ổn định hơn, “trò chơi” lãi suất Fed chưa thật rốt ráo, hay lạm phát nước có dấu hiệu chững lại… NHNN chủ động nâng tỷ giá trung tâm điều chỉnh tăng giá mua, bán USD tạo thêm tính cạnh tranh cho tỷ giá, hỗ trợ xuất gia tăng giá trị Năm biết, việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% không dễ dàng Vì thế, tỷ giá kênh hỗ trợ thúc đẩy xuất tăng mạnh giá trị Đó bước mạnh dạn nhà điều hành tính tốn cách thận trọng Chưa lúc NHNN lại để chênh lệch mức giá bán giá mua (giá mua: 22.675 đồng/USD – giá mua: 23.028), cách đặt giá thể nguồn ngoại tệ dồi Từ phân tích cho thấy, sách tỷ giá ngày tự tin với bước điều chỉnh mạnh c Giai đoạn – Điều hành tỷ giá linh hoạt: Diễn biến tỷ giá tháng qua cho bất ngờ thị trường nhìn lại 3/4 chặng đường qua Hồi đầu năm, tỷ giá quan điều hành, hoạch định sách nhiều phân tích chuyên gia, tổ chức nước quốc tế đánh giá chịu nhiều áp lực Tỷ giá tăng 2-3% từ việc cán cân tốn quốc tế khơng thuận lợi năm 2016, đồng USD - đồng tiền chủ chốt rổ tính tỷ giá Việt Nam mạnh lên Cùng với 15 phục hồi kinh tế Mỹ lộ trình tăng lãi suất FED với số lần tăng dự báo nhiều năm trước, nhiều đồng tiền lớn khác khu vực giảm giá mạnh, lạm phát có khả tăng giá hàng hóa giới phục hồi Vào ngày 19/10, NHNN công bố tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đồng USD mức: 22.462 đồng (tăng đồng) Tỷ giá tham khảo Sở giao dịch NHNN mua vào mức 22.710 đồng bán mức 23.116 đồng Cho tới ngày 19/10/2017, tỷ giá tăng khoảng 1%, tổng mức tăng năm đến 1,5% cho thấy tỷ giá Việt Nam ổn định Dựa diễn biến thị trường nước quốc tế, chuyên gia cho rằng, từ đến cuối năm áp lực lên tỷ giá khơng đáng kể Điểm nhấn điều chỉnh sách tỷ giá NHNN sử dụng cơng cụ giao dịch kỳ hạn khẳng định tính linh hoạt sách điều hành NHNN Với việc cho phép sử dụng sản phẩm mua kỳ hạn giúp NHTM có thêm lựa chọn bán ngoại tệ cho NHNN tương lai với mức giá tại, mà không lo giá giảm tương lai Động thái mang lợi kép cho NHTM, giúp ngân hàng vừa chủ động cân đối nguồn ngoại tệ vừa có thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bước vào tháng cao điểm 16 PHẦN 3: CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM SỬ DỤNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ I CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM SỬ DỤNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ : Tỷ giá hối đoái chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân tố biến động cách tự phát Chính phủ Việt Nam sử dụng số biện pháp để ổn định tỷ giá thời gian qua sau: KIỀM CHẾ LẠM PHÁT: Trong nhiều nghiên cứu gần đây, để nhằm ổn định lạm phát từ tỷ giá Nhưng thực tế, số tác nhân ảnh hưởng đến tỷ gía lạm phát (điều rõ phần I) Trong giai đoạn 2015 – 2017, sách tỷ giá điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực chế tỷ giá thả hoàn toàn giai đoạn  Để kiềm chế lạm phát nhằm ổn định tỷ giá thời gian qua, Nhà nước ta - đưa giải pháp để giải sau: Biện pháp thứ biện pháp thực sách tiền tệ thắt chặt Biện pháp thứ hai cắt giảm đầu tư công chi phí thường xuyên quan sử dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư doanh nghiệp nhà - nước, cố gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách Biện pháp thứ ba tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khắc phục nhanh hậu thời tiết dịch bệnh để tăng sản lượng lương - thực, thực phẩm Biện pháp thứ tư bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, đẩy mạnh xuất - khẩu, giảm nhập siêu Biện pháp thứ năm triệt để để tiết kiệm sản xuất tiêu dùng 17 - Biện pháp thứ sáu tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước giá - Biện pháp thứ bảy mở rộng việc thực sách an sinh xã hội CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU: Đây sách ngân hàng trung ương dùng cách thay đổi tỷ suất chiết khấu ngân hàng Để điều chỉnh tỷ giá hối đoái thị trường Khi tỷ giá hối đoái lên cao đến mức nguy hiểm, ngân hàng nâng cao tỷ suất chiết khấu lên để giảm tỷ giá hối đối xuống Bởi ngân hàng nâng cao tỷ suất chiết khấu dẫn đến lãi suất thị trường tăng lên, vốn ngắn hạn thị trường giới chạy vào góp phần làm dịu căng thẳng cầu ngoại hối, tỷ giá hối đối có xu hướng hạ xuống Tuy nhiên sách chiết khấu có ảnh hưởng định tỷ giá hối đoái chúng khơng có quan hệ nhân Lãi suất nhân tố định vận động vốn nước Lãi suất biến động tác động quan hệ cung cầu vốn cho vay Lãi suất biến động phạm vi tỷ suất lợi nhuận bình quân tình hình đặc biệt vượt qua tỷ suất lợi nhuận bình qn Còn tỷ giá hối đoái lại quan hệ cung cầu ngoại hối định mà quan hệ tình hình cán cân toán dư thừa hay thiếu hụt định Trong trường hợp lãi suất lên cao, tình hình kinh tế, trị tiền tệ nước khơng ổn định khơng vốn ngắn hạn chạy vào, lúc vấn đề đặt lên hàng đầu bảo đảm an toàn cho vốn khơng phải thu lãi nhiều Nếu tình hình tiền tệ nước gần tương tự hướng đầu tư ngắn hạn nhắm vào nước có lãi suất cao, sách chiết khấu có ý nghĩa quan trọng để điều chỉnh tỷ giá hối đối nước CHÍNH SÁCH HỐI ĐỐI: 18 Hay gọi sách hoạt động cơng khai thị trường: có nghĩa ngân hàng trung ương hay quan ngoại hối nhà nước dùng nghiệp vụ trực tiếp mua bán ngoại hối để điều chỉnh tỷ giá hối đoái Khi tỷ giá hối đoái lên cao, ngân hàng trung ương tung ngoại hối để bán nhằm kéo giá hối đoái giảm xuống Muốn thực biện pháp này, ngân hàng trung ương phải có dự trữ ngoại hối đủ lớn Nhưng tình hình thâm hụt cán cân tốn quốc tế nước kéo dài khó có nguồn dự trữ ngoại hối đủ lớn để thực biện pháp QUỸ DỰ TRỮ BÌNH ỔN HỐI ĐỐI: Quỹ dự trữ bình ổn đối hối nhằm chủ động tạo lượng dự trữ ngoại hối để ứng phó với biến động tỷ giá hối đối thơng qua sách hoạt động cơng khai thị trường Như vậy, hình thức biến tướng sách hối đối Khủng hoảng ngoại hối trầm trọng làm cho đồng tiền nước ngày giá, biến động lớn tỷ giá ngoại hối làm ảnh hưởng đến sản xuất lưu thơng hàng hóa Về ngun tắc, ngân hàng trung ương không chịu trách nhiệm điều tiết biến động tỷ giá thả nổi, nhiên trạng này, nước lập quỹ bình ổn hối đối để điều tiết tỷ giá đồng tiền nước  Có phương pháp tạo lập sử dụng quỹ dự trữ bình ổn giá: - Phương pháp 1: Dùng vàng để lập quỹ này, cán cân tốn thiếu hụt bán vàng thu ngoại tệ để cân đối toán, tư chạy vào nhiều bán hàng lấy tiền nước để mua ngoại hối nhằm ổn định tỷ giá hối đoái 19 - Phương pháp 2: Phát hành trái phiếu kho bạc nhà nước để có tiền lập quỹ vàng, tư nước ngồi bán trái phiếu từ quỹ để mau đôla, hạn chế tỷ giá hối đối bị hạ xuống Ngược lại tư chạy ra, xuất đôla mua từ quỹ để bán ra, số tiền bán đôla lại dùng mua trái phiếu kho bạc nhà nước phát hành ngăn ngừa tỷ giá hối đoái lên cao  Trên thực tế cho thấy thật quỹ hạn chế, quỹ có tác dụng gặp khủng hoảng ngoại hội nghiệm trọng định phải có nguồn tín dụng quốc tế hỗ trợ PHÁ GIÁ TIỀN TỆ: Phá giá tiền tệ việc giảm sức mua đơn vị tiền tệ nước so với ngoại tệ nâng cao tỷ giá hối đoái đơn vị ngoại tệ  Tác dụng phá giá tiền tệ là: - Khuyến khích xuất hàng hóa, hạn chế nhập hàng hóa => khôi phục lại cân cán cân ngoại thương, nhờ góp phần cải thiện cán cân tốn quốc tế - Khuyến khích nhập vốn, kiều hối hạn chế xuất vốn bên ngoài, chuyển tiền nước => tăng khả cung ngoại hối, giảm nhu cầu ngoại hối, nhờ tỷ giá hối đối giảm xuống - Khuyến khích du lịch vào nước, hạn chế du lịch nước => quan hệ cung cầu ngoại hối bớt căng thẳng - Lấy phần giá trị thực tế nắm đồng tiền phá giá tay  Tác dụng chủ yếu phá giá tiền tệ nhằm cải thiện cán cân thương mại 20  Tuy nhiên điều phụ thuộc vào khả đẩy mạnh xuất nước tiến hành phá giá tiền tệ khả cạnh tranh hàng hóa xuất nước NÂNG GIÁ TIỀN TỆ: Là nâng cao tỷ giá hối đoái đơn vị tiền tệ nước so với ngoại tệ tức hạ thấp tỷ giá hối đoái đơn vị ngoại tệ Khi nâng giá đồng nội tệ có tác dụng hạn chế xuất đẩy mạnh nhập làm cho tỷ giá hối đối ổn định Ảnh hưởng nâng giá tiền tệ ngoại thương nước hoàn toàn ngược lại với phá giá tiền tệ Nâng giá tiền tệ thường xảy áp lực nước khác mà nước mong muốn tăng khả cạnh tranh hàng hóa vào nước có cán cân tốn cán cân thương mại dư thừa II BIỆN PHÁP KHÁC - MUA BÁN NGOẠI TỆ (Năm 2015, 2016, 2017) : Chính phủ trọng mua bán ngoại tệ để điều chỉnh tỷ giá biện pháp tốt để giữ vững giá trị đồng tiền quốc gia Trong đó, ngân hàng nhà nước thành phần chủ chốt, quan trọng giao dịch thị trường Chính phủ ta có sách can thiệp để trì mức tỷ giá ổn định hay tác động để tỷ giá biến động đến mức phù hợp với mục tiêu kinh tế nước ta thời gian qua sau: Năm 2015: a Sự can thiệp Chính Phủ: Sự can thiệp Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (2015) để ngặn chặn đô la hóa: - Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá cách hạn chế đối tượng vay tín ngoại tệ Giảm dần lãi suất VND trần lãi suất tiền USD để tạo mức lãi suất hợp lý giửa USD VND Điều dẫn đến xu 21 hướng chuyển đổi USD hệ thống ngân hàng để hạn chế nguy đô - la hóa Hạn chế vay vốn ngoại tệ cách đưa thông tư nhằm thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng công cụ phái sinh để tránh rủi ro tỷ - giá Áp dụng quy định việc giảm thiểu khả cá nhân, doanh - nghiệp có xu hướng đầu ngoại tệ Củng cố lòng tin người nhân thị trường vào đồng Việt Nam công tác truyền thông b Kết quả: Trong năm 2015, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tập trung vào việc điểu chỉnh biến động tỷ giá không vượt 2% Tuy nhiên kết không mong muốn thay đổi đồng USD (tăng nhanh) trình nhập siêu ảnh hưởng đến định hướng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam May mắn thay Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam kịp thời đưa hướng giảng giúp cho biện độ tỷ giá mức từ 1% đến 3% Bên cạnh NHNN Việt Nam đưa giải pháp để tạo mức lãi suất đồng VND đồng USD mức hợp lý Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam giữ chotỷ giá thị trường ngoại tệ trở nên ổn định Mức Tỷ giá USD/VND thay đổi 5%, củng cố khả cạnh tranh doanh nghiệp xuất hàng hóa VIệt Nam Bên cạnh đó, kết đạt ổn định tình hình kinh tế Việt Nam Năm 2016: a Sự can thiệp Chính Phủ: - Sử dụng trần tăng trưởng tín dụng công cụ để tạo điểu kiện cho - tổ chức tín dụng hoạt động rộng rãi với an tồn Chống la hóa cách ban hành sử đổi số Thông tư (số 07/2016/TT-NHNN,số 31/2016/TT-NHNN,số 24/2015/TT-NHNN) Những Thông tư tập trung chủ yếu vào việc qui định cho vay ngắn hạn cho - số ngành Giảm tình trạng nợ xấu ban hành sửa đổi Thông tư - 08/2016/TT-NHNN và19/2013/TT-NHNN Quản lý cáo hoạt động tín dụng để kiểm soát mối nguy hại việc sử dụng tín dụng nóng (Thơng tư số 06/2016/TT-NHNN) 22 - Điểu chỉnh tỷ giá linh hoạt để phù hợp với kinh tế Áp dụng chế tỷ giá cách đưa thông tin tới cộng động diễn - biến tình hình tỷ giá ngoại tệ, bảng cân đối kinh tế tiền tệ Với trợ giúp công cụ điều tiết kinh tế tăng trưởng cung ngoại tệ (do vốn đầu tư nước ngồi) góp phần tạo nên ổn định - tỷ giá NHNN hỗ trợ doanh nghiệp xuất cách mở lại kênh có lãi vay thấp tín dụng ngoại tệ (so với vay VND) b Kết quả: NHNN Việt Nam tiếp tục điều chỉnh mức lãi suất hợp lý năm 2016 Mức lãi suất ngắn hạn giảm 0,5%/năm.Đưa mức lãi suất trung hạn dài hại không vượt 10% cho doanh nghiệp sử dụng vốn cho việc sản xuất kinh doanh.Giữ mức lãi suất 7% với ngành Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, Cơng nghệ cao, cơng nghiệp Bên cạnh đó, việc áp dụng chế giúp cho việc ổn định tỷ giá USD/VND ổn định (tăng 2.3% so với năm 2015) Ngồi đạt 40 tỷ ngoại hối nhờ ổn định tỷ giá => Đã có ổn định mặt lãi suất, tỷ giá thị trường ngoại hối, bao gồm thị trường vàng Năm 2017: a Sự can thiệp Chính Phủ kết quả: Sự ổn định lãi suất, tỷ giá, lạm phát tăng trưởng kinh tế năm 2016 sở để trì ổn định cho năm 2017 Năm 2017 có nhiều thay đổi lớn diễn biến khó lường tình hình giới, làm ảnh hưởng đến biện pháp ổn định tỷ giá phủ, nhiên, xét theo hướng tích cực, phủ ta có can thiệp kết sau: - NHNN tiếp tục chủ động chỉnh, điều hành thận trọng linh hoạt cân đối khác xoay quanh gián tiếp tác động đến tỷ giá để ổn định kiểm soát lạm phát, hạn chế tăng mạnh tỷ giá ngoại hối, giảm lãi suất cho vay, khoản hệ thống , theo chế tỷ giá trung tâm, năm 2016 => Kết quả: 2/2017 có tăng trưởng tín dụng 1,7% so với tháng 12/2016 23 - Kiên loại bỏ sùng bái ưa chuộng đô la, loại bỏ việc tín - dụng ngoại tệ NHNN tiếp tục hướng tín dụng vào khu vực sản xuất kinh doanh, tạo trật tự ưu tiên cho luồng vốn đến với lĩnh vực trọng điểm kinh tế, hạn chế luồng vốn vào đầu bất động sản, vàng lĩnh vực phi sản xuất 24 PHẦN 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bao Nguoi Lao Dong Online (2007) Retrieved 11 14, 2017, from nld.com.vn: http://nld.com.vn kinhtevadubao.vn (2011) Retrieved 2017, from kinhtevadubao.vn: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-5229-chinh-sach-tien-te-giai-doan-20112015-va-nhung-tac-dong-toi-nen-kinh-te.htm www.dankinhte.vn, (2009) Retrieved 11 15, 2017, from www.dankinhte.vn: http://www.dankinhte.vn 25
- Xem thêm -

Xem thêm: BC ảnh hưởng tỷ gia , BC ảnh hưởng tỷ gia , CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ, THỰC TRẠNG CỦA TỶ GIÁ VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY, b. Giai đoạn 2 (25/11/2009 – 31/12/2009):, CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM SỬ DỤNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay