K t qu thi nghi m tren heo th t

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:50

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM BACILLUS PRO ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT CỦA LỢN SINH TRƯỞNG Phạm Kim Đăng1, Trần Hiệp1 Nguyễn Đình Trình2 Khoa Chăn ni, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Học viên cao học khoa Thú y – Học viện nông nghiệp Việt Nam * Tác giả liên hệ: Phạm Kim Đăng, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Điện thoại: 0987432772 Email: pkdang@vnua.edu.vn TÓM TẮT Một nghiên cứu tiến hành trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm để ghi nhận ảnh hưởng việc bổ sung probiotic đến số tiêu kinh tế-kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt Tổng số 60 lợn có khối lượng khoảng 30,5 kg chia ngẫu nhiên thành hai lô (bổ sung khơng bổ sung Bacillus pro), lơ thí nghiệm chia làm (10 lợn/ơ lơ) Thí nghiệm triển khai 77 ngày Kết thí nghiệm cho thấy bổ sung 0,1% Bacillus pro vào phần ăn lợn cải thiện khả ăn vào, sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn chi phí thức ăn cho kg tăng khối lượng Việc bổ sung Bacillus pro vào phần cải thiện lượng thức ăn ăn vào tăng khối lượng bình quân hàng ngày tương ứng 8,86% 17,03% Việc sử dụng thức ăn bổ sung Bacillus pro mang lại lợi ích kinh tế cao hơn, giảm tiêu tốn thức ăn chi phí thức ăn cho kg tăng khối lượng tương ứng 6,4% 4,35% Từ khóa: lợn thịt, Bacillus pro, thu nhận, tăng khối lượng, chuyển hóa thức ăn ABSTRACT Effects of Bacillus pro supplement on some technical-economic indicators of growing pigs A study was conducted in a commercial farm to document the effects of probiotic supplement on some technical-economic indicators A total of sixty pig about 30,5 kg were randomly divided into two lots (with and without Bacillus pro) with replicates each (10 pig per pen) The experiment prolonged 77 days ) Experimental results show that the addition of 0.1% Bacillus pro in pig diets improved intake, growth, feed conversion ratio and feed cost for kg weight gain Bacillus pro supplement has improved feed intake (kg/pig/day) and average daily gain (g/pig/day) by 8.86% and 17,03%, respectively The suplement of Bacillus pro increased economic benefits, reduced feed conversion ration and the feed cost per kg weight gain, by 6.4% and 4.35 %, respectively Key words: growing pig, Bacillus pro, intake, weight gain , feed conversion 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Những năm gần đây, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng có bước phát triển qui mơ tính chun hóa, góp phần quan trọng phát triển kinh tế nước ta Tuy nhiên, phát triển nhanh nên có dấu hiệu phát triển thiếu bền vững, chi phí thức ăn cao, diễn biến dịch bệnh phức tạp, ô nhiễm môi trường, lạm dụng hóa chất, kháng sinh … sản phẩm thiếu an tồn, có tính cạnh tranh thấp gây lo ngại cho nhà khoa học nhà quản lý Trước thực trạng đó, có nhiều giải pháp tổng hợp nghiên cứu triển khai ứng dụng giải pháp sử dụng sản phẩm thân thiện, an toàn thảo dược, chế phẩm sinh học nhằm cải thiện suất sức khỏe vật nuôi bổ sung vào thức ăn hướng nhà khoa học quan tâm nhiều Hệ sinh thái vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng, đặc biệt chuyển hóa thức ăn vai trò bảo vệ (Massi et al., 2006) Trong chăn nuôi lợn, hướng nghiên cứu nhằm tìm kiếm chất an tồn, thân thiện để thay kháng sinh giảm nguy kháng thuốc cải thiện tính an tồn chất lượng, hương vị cho người tiêu dùng nghiên cứu ứng dụng Bổ sung probiotic chất khuyến cáo để kích thích tính thèm ăn (Nahashon et al., 1994), cải thiện, thiết lập cân hệ vi sinh vật đường ruột (Fuller, 1989), cải thiện tiêu hóa (Collins et al., 1999) Ngồi ra, số nghiên cứu kết luận sử dụng Probiotic có khả kích thích hệ thống miễn dịch (Perdigon et al., 1999; Collins et al., 1999) Vì vậy, chăn ni đặc biệt chăn ni cơng nghiệp mục đích sử dụng probiotic để cải thiện sức khỏe đường ruột qua cải thiện sức khỏe sức sản xuất (Block et al.,2002) Tuy nhiên, số kết có mâu thuẫn không nhận định Chẳng hạn bổ sung Bacillus cải thiện khả sinh trưởng hiệu tiêu hóa thức ăn lợn (Kysriaks et al., 1999) lợn choai (Succi et al., 1995) Hay kết nghiên cứu của Maxwell cộng (1983) Hong vá cộng (2002) cho việc bổ sung probiotic có Lactobacillus có ảnh hưởng tốt đến khả tiêu hóa Tuy nhiên, số nghiên cứu khác lại cho bổ sung probiotic có chứa Lactobacillus Bacillus khơng ảnh hưởng đến khả tiêu hóa lợn thí nghiệm (Hale et al., 1979, Kornegay et al., 1996) Kết trái ngược có khác biệt điều kiện sử dụng bảo quản, cách sử dụng điều kiện chế biến sau trộn Trên thị trường nước ta năm gần xuất nhiều sản phẩm probiotic dùng chăn ni, sản phẩm Bacillus Pro công ty Biospring sản phẩm dạng bào tử bền nhiệt nhiều nhà máy hộ chăn ni sử dụng Để có sở cho việc khuyến cáo sử dụng, nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung sản phẩm Bacillus Pro vào phần đến số tiêu kinh tế kỹ thuật lợn giai đoạn 30 kg đến xuất chuồng VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên vật liệu Thử nghiệm thực đàn lợn có khối lượng khoảng 30 kg/con sinh từ tổ hợp lai đực PiDu với nái F1 (Yorshire x Landrace) trang trại công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Đức Anh, Lương Sơn, Hòa Bình từ tháng 10 năm 2015 đến tháng năm 2016 Thức ăn sử dụng cân đối, phối trộn từ nguyên liệu sẵn có sử dụng trang trại theo ba giai đoạn phát triển 30 đến 50 kg, 50 đến 75 kg từ 75 kg đến xuất chuồng (bảng 3.2 bảng 2.3) Tiêu chuẩn ăn lợn theo khuyến cáo công ty Bayer Bảng Thành phần hóa hóa học nguyên liệu thức ăn Nguyên liệu Ngô Cám mỳ Khô dầu đỗ tương Bột cá Dầu đậu tương ME (kcal) 3280 2606 3210 2910 8431 CP (%) 7,50 14,20 45,80 60,00 EE (%) 3,75 3,80 1,80 9,00 98,00 CF (%) 2,50 11,89 6,00 1,00 Lys (%) 0,22 0,60 2,86 4,10 Met (%) 0,16 0,23 0,64 1,44 Tryp (%) 0,06 0,21 0,63 0,60 Thre (%) 0,27 0,49 1,79 2,24 Ca (%) 0,19 0,16 0,30 5,57 P (%) 0,24 0,90 0,65 2,18 Bảng Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng phần thí nghiệm Lợn 30-50 kg Lợn 50 -75 kg Lợn 75 – xuất chuồng Đối chứng Bacillus pro Đối chứng Bacillus pro Đối chứng Bacillus pro Tỷ lệ nguyên liệu phối trộn (%) Ngô 60,20 60,06 61,90 61,76 63,72 63,47 Cám mì 12,00 12,03 12,92 12,94 11,42 11,61 Khơ đỗ tương 20,85 20,85 18,92 18,94 17,96 17,88 Bột cá 2,51 2,51 1,96 1,96 1,90 1,94 Dầu ăn 0,44 0,44 0,30 0,30 1,00 1,00 Premix 02* 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Bacillus pro 0,1 0,1 0,1 Giá (đồng/kg) 8400 8635 8248 8419 8228 8468 Thành phần hóa học GTDD ME (kcal) 3125,00 3125,00 3125,00 3125,00 3125,00 3125,00 CP (%) 17,50 17,50 16,50 16,50 16,00 16,00 EE (%) 5,04 5,04 5,22 5,22 5,19 5,19 CF (%) 4,20 4,20 4,23 4,23 4,04 4,05 Lys (%) 1,00 1,00 0,93 0,93 0,90 0,90 Met (%) 0,39 0,39 0,30 0,30 0,29 0,29 Tryp (%) 0,21 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 Thre (%) 0,65 0,65 0,61 0,61 0,59 0,59 Ca (%) 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 P (%) 0,44 0,44 0,43 0,43 0,41 0,41 * Premix 02 sản phẩm công ty Bayer Chỉ tiêu Chế phẩm Bacillus pro chứa 1x1012 CFU/kg tổ hợp chủng Bacillus (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans, Bacillus indicus) dạng bào tử, chịu nhiệt Công ty Biospring cung cấp 2.2 Bố trí, quản lý xử lý số liệu thí nghiệm Sáu mươi lợn ni thịt đồng khối lượng, lứa tuổi, lứa đẻ tỷ lệ đực lựa chọn chia thành hai lô để thử nghiệm thời gian 77 ngày (lô Đối chứng sử dụng thức ăn không bổ sung probiotic lơ Bacillus pro lơ thí nghiệm sử dụng thức ăn có sử dụng Bacillus pro, lơ 30 chia làm thí nghiệm) (bảng 3) Bảng Sơ đồ bố trí thí nghiệm Chỉ tiêu Khối lượng bắt đầu (kg/con) Thời gian thí nghiệm (ngày) Số lượng lợn /lơ (con) Số lần lặp (lần) Tổng lợn tham gia thí nghiệm (con) Đối chứng 31,69 ± 0,21 77 10 30 Bacillus pro 30,35 ± 0,08 77 10 30 Lợn tham gia thử nghiệm ni dưỡng, vệ sinh chăm sóc theo qui trình trang trại Các tiêu sinh trưởng xác định thông qua cân khối lượng cá thể lúc bắt đầu kết thúc thí nghiệm Tiêu tốn thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn qua giai đoạn xác định thông qua tăng khối lượng, lượng thức ăn ăn vào lượng thức ăn dư thừa cân ghi chép hàng ngày Trên sở giá nguyên liệu chi phí sản xuất thức ăn trang trại, chi phí thức ăn cho kg tăng khối lượng tính dự tổng lượng thức ăn tiêu tốn khối lượng tăng giai đoạn Số liệu xử lý thống kế mô tả thống kê so sánh theo phương pháp Tukey dựa vào phần mềm Minitab 16 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng việc bổ sung Bacillus pro đến lượng thức ăn ăn vào Khả thu nhận chuyển hóa thức ăn yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả tăng trọng, sức khỏe vật ni nói chung lợn nói riêng Khi thức ăn có mùi vị hấp dẫn, có tính ngon miệng có khả kích thích tính thèm ăn khả ăn vào cao Mục tiêu nhà làm dinh dưỡng tạo thức ăn vừa có khả kích thích tính thèm ăn giúp vật vừa có khả ăn vào nhiều vừa có khả chuyển hóa khả tiêu háa cao Trong nghiên cứu việc bổ sung chế phẩm có chất probiotic nhằm mục tiêu Kết thử nghiệm cho thấy, bổ sung Bacillus pro với tỷ lệ 0,1 % vào thức ăn từ giai đoạn 30 kg ảnh hưởng tốt đến lượng thức ăn thu nhận lợn Sau 77 ngày thí nghiệm, lượng thức ăn ăn vào lô đối chứng 156,07 kg/con lợn lơ bổ sung Bacillus pro lượng thức ăn ăn vào 170,42 kg/con (sự sai khác có ý nghĩa thống kê mức P
- Xem thêm -

Xem thêm: K t qu thi nghi m tren heo th t , K t qu thi nghi m tren heo th t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay