thực hành Xây Dựng Thực Đơn

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:48

SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua mơn cơng nghệ 6” PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH TRƯỜNG THCS ĐỒNG ĐEN *** PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ  PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………  NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Bình Chánh, ngày… tháng… năm 2017 Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” PHỤ LỤC I II III MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề Giải pháp giải thực trạng Hiệu đề tài KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang 4-5 Trang 5-15 Trang 15 Trang 15 Trang 15 Trang 16 MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Bộ môn công nghệ giảng dạy nhà trường phổ thông môn cải cách từ mơn kĩ thuật theo chương trình Hiện tại, gọi môn cần áp dụng từ lý thuyết sang thực hành Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” áp dụng vào đời sống gia đình hàng ngày làm để sử dụng dụng cụ thực hành phục vụ cho việc truyền thụ kiến thức cách hiệu mối quan tâm hàng đầu nhiều giáo viên dạy môn công nghệ Môn Công nghệ mơn học mang nhiều tính kĩ thuật, thực tiễn gần gũi với đời sống Vì việc học tập phải kết hợp chặt chẽ lí thuyết với thực hành Việc dạy học môn Công nghệ phải kết hợp tốt hai phương pháp trên, mặt giúp học sinh củng cố kiến thức, mặt khác để hình thành kĩ tư công nghệ, tập cho em biết vận dụng kiến thức vào thực tế, qua gây thêm hứng thú lòng say mê học tập Đến môn công nghệ mơn theo chương trình đổi SGK buộc xem vấn đề nghiêm túc cần tìm giải pháp cụ thể áp dụng đồng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chất lượng học tập học sinh Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy môn công nghệ thấy môn công nghệ môn học mẻ với học sinh, để em học sinh hiểu cách đơn giản hơn, dễ hiểu Do tơi lựa chọn phương pháp dạy tốt cho học sinh rèn luyện kĩ cần thiết theo mục tiêu môn học quy định Với lí nêu tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “ Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ ” Nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức rèn luyện kỹ thực hành cách tốt Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chương trình mơn học cơng nghệ, có nhiệm vụ góp phần hình thành nhân cách tồn diện cho học sinh, góp phần giáo dục hướng nghiệp, tạo tiền đề cho việc lựa chọn tương lai Giúp học sinh có kiến thức kĩ vận dụng vào đời sống hàng ngày, làm quen thực hành với nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế gia đình Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp trường THCS Đồng Đen kỹ thực hành tiết học có thực hành mơn cơng nghệ Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Thời gian: năm học 2016-2017 Phương pháp nghiên cứu Điều tra thực trạng, thực tế giảng dạy NỘI DUNG II Cơ sở lý luận Môn công nghệ môn ứng dụng nhiều sống ngày trình phát triển kinh tế gia đình, tiền đề phát triển xã hội Sự phát triển mơn cơng nghệ nói chung cắt may, nấu ăn , trang trí nhà cửa, thu chi gia đình… áp dụng rộng rãi từ lý thuyết sang thực tiễn hàng ngày hầu hết gia đình Ở lứa tuổi THCS em muốn khám phá điều lạ, muốn tự tìm điều thắc mắc q trình nhận thức Các em có khả điều chỉnh hoạt động có hoạt động học tập, sẵn sàng tham gia hoạt động khác cần phải có hướng dẫn, điều chỉnh cách khoa học nghệ thuật giáo viên Sử dụng phương pháp dạy thực hành giúp cho học sinh quan sát, thực hành tiếp cận với thực tế, củng cố kiến thức, từ hình thành phát triển tư tích cực, độc lập sáng tạo cho học sinh  - Thực trạng vấn đề Đối với học sinh: Nhiều học sinh xem môn Cơng nghệ mơn học phụ em chưa - thực hứng thú môn học Các em học vẹt, lười tư trình học tập Nhiều học sinh chăm học chưa có phương pháp học tập phù hợp, chưa tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức nên hiệu học tập chưa cao Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” - Trong trình học tập, học sinh nắm phần lí thuyết, kết kiểm tra thực hành đầu năm học chưa cao  Trong q trình tìm hiểu ngun nhân tơi phát số vấn đề sau: - Một số em chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu không đầy đủ - Trong nhóm thực hành có vài học sinh tham gia, học sinh lại khơng tích cực hoạt động - Các em không nắm vững qui trình thực hành - Về sở vật chất điều kiện khách quan nên nhà trường chưa có phòng học môn nên việc tổ chức buổi thực hành diễn cập rập, khó khăn Giải pháp giải thực trạng Trước tiên thân giáo viên công nghệ trực tiếp giảng dạy em khối 6, cần phải thường xuyên thay đổi phương pháp dạy học phù hợp, tùy theo học Để có phòng học mơn khơng phải vấn đề đơn giản, việc giảng dạy tiết thực hành môn công nghệ bắt buộc nên tơi có giải pháp cụ thể để nâng cao kỹ thực hành cho học sinh tích lũy qua vài năm cơng tác: 3.1 Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung học, chuẩn bị loại đồ dùng dạy học 3.2 đầy đủ tranh ảnh, dụng cụ thực hành cho học sinh (nếu có) Tùy thực hành mà giáo viên cho học sinh làm cá nhân hay làm theo nhóm Nếu làm theo nhóm dự kiến phân chia số lượng thành viên, nêu rõ trách nhiệm III.3 thành viên cho học sinh nắm rõ Dặn dò học sinh chuẩn bị trước học, tất dụng cụ, nguyên vật liệu thực hành Giáo viên cần cần giải thích rõ ràng khâu chuẩn bị dụng cụ, III.4 mua nguyên liệu để đạt yêu cầu thực hành Trước buổi thực hành, giáo viên cần thông báo số nguyên tắc bắt buộc học sinh phải tuân theo để đảm bảo vấn đề an toàn Đối với môn công nghệ tiết thực hành thường sử dụng dụng cụ có tính sát thương cao kim, Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” kéo, dao,… nguy hiểm học sinh học sinh lớp khơng cẩn thận Vì thân tơi có số yêu cầu sau: - Học sinh cần nghiêm túc, không đùa giỡn, không chạy nhảy thực hành Để làm điều bắt buộc người giáo viên cần quan sát, bao - quát lớp học để nhắc nhở, uốn nắn em kịp thời Cần tập trung ý nghe giảng, không lo làm theo giáo viên hướng dẫn nguy hiểm vừa xem vừa làm theo Khi có hiệu III.5 lệnh học sinh bắt đầu thực hành Giáo viên đưa thang điểm chấm thực hành để học sinh nắm rõ thực cho tốt Để thực tốt việc rèn luyện kĩ thực hành mơn cơng nghệ cho học sinh, giáo viên cần phải có phương pháp dạy học đặc trưng để tạo hứng thú cho em học tập mơn cách có hiệu Đồng thời rèn luyện kĩ thực hành cho em thành thạo có khoa học thực qui trình cơng nghệ Điều đòi hỏi giáo viên phải chủ động sáng tạo tìm cho phương pháp thích hợp với dạy để có hiệu cao nhất; tức việc lựa chọn phương pháp phải đa dạng Trong trình thực hành, giáo viên phải tập trung III.6 quan sát để nắm tình hình Đánh giá kết học tập học sinh tổng kết - Thái độ học tập lao động trình thực hành - Mức độ kỹ học sinh đạt được, đánh giá qua chất lượng sản phẩm - cơng việc hồn thành theo số chuẩn xác định Ý thức vệ sinh phòng học sau thực hành Ví dụ áp dụng Bài 19: Thực hành TỈA MỘT SỐ RAU CỦ QUẢ TRANG TRÍ MĨN ĂN Bước 1: Đối với thực hành nên làm cá nhân nên từ trước giáo viên dặn dò kỹ học sinh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Bước 2: Hướng dẫn, vẽ hình minh họa, thao tác mẫu cho em quan sát, đưa thang điểm đánh giá cho học sinh nắm rõ Nêu số nguyên tắc bắt em ý tuân theo thực hành để đảm bảo an toàn cho bạn lớp Bước 3: Học sinh bắt đầu thực hành, giáo viên quan sát, bao quát lớp, nhắc nhở uốn nắn em có kỹ chưa tốt, hướng dẫn riêng Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Bước 4: Đánh giá kết kỹ thực qua thái độ học tập mức độ hoàn thiện sản phẩm học sinh Nhận xét kỹ điều mà học sinh chưa làm được, ngợi khen cá nhân có hành kỹ thao tác tốt Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Bài 20: Thực hành TRỘN DẦU GIẤM Bước 1: Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu Đối với thực hành giáo viên nên phân chia nhóm (nhóm từ đến học sinh) để em thảo luận phân chia công việc chuẩn bị Học sinh thảo luận nhóm phân chia cơng việc chuẩn bị thực hành Trường THCS Đồng Đen Nguyên vật liệu chuẩn bị GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Bước 2: Giáo viên hướng dẫn lại quy trình thực cho học sinh khắc sâu đưa thang điểm chấm cho học sinh nắm rõ Trường THCS Đồng Đen 10 GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Bước 3: Bắt đầu cho học sinh thực hành Giáo viên quan sát, nhắc nhở em có thái độ học tập chưa tích cực, ỷ lại vào thành viên khác nhóm Vì thế, giáo viên cần phải quan sát, ghi lại cụ thể kết đánh giá bước theo nội dung quy trình thực hành vào phiếu theo dõi để có tư liệu xác cho việc đánh giá cuối Trường THCS Đồng Đen 11 GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Bước 4: Đánh giá kết kỹ thực hành qua thái độ học tập mức độ hoàn thiện sản phẩm học sinh Nhận xét rút kinh nghiệm cho sản phẩm nhóm, khen ngợi nhóm hoạt động tốt phê bình em chưa tích cực Trường THCS Đồng Đen 12 GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Một số sản phẩm học sinh Hiệu đề tài Qua nghiên cứu vấn đề nêu chuyên đề, “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Tôi áp dụng chuyên đề thấy chất lượng mơn có chuyển biến rõ rệt đặc biệt em có hứng thú học thực hành, thích học mơn cơng nghệ, em áp dụng kiến thức, kĩ vào thực tế sống ngày III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Muốn nâng cao chất lượng hiệu việc dạy học môn công nghệ, giáo viên mơn cần trau dồi cho lực dạy học Một đồ dùng thiết bị dạy học tốt hổ trợ cho giáo viên nhiều giảng dạy đồng thời góp phần giáo dục tính động, sáng tạo làm việc có kế hoạch theo quy trình cơng nghệ Nếu biết sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí tạo rung động, ấn tượng tốt giúp em học tập môn học tốt Kiến nghị Trường THCS Đồng Đen 13 GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Nhà trường cần có phòng học tập mơn với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc học tập em tốt Trên chuyên đề “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Tuy cố gắng nhiều hẳn nhiều điều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp chân thành quý thầy cô, anh chị đồng nghiệp để chuyên đề hoàn chỉnh vận dụng vào môn đạt kết cao Xin chân thành cảm ơn! Vĩnh lộc A, ngày tháng năm 2017 Người viết Bùi Đỗ Thiên Nga Trường THCS Đồng Đen 14 GV: Bùi Đỗ Thiên Nga ... công nghệ Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” Thời gian: năm học 2016 -2017 Phương pháp nghiên cứu Điều tra thực trạng, thực... tại, gọi môn cần áp dụng từ lý thuyết sang thực hành Trường THCS Đồng Đen GV: Bùi Đỗ Thiên Nga SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” áp dụng vào đời sống gia đình hàng.. .SKKN: “Nâng cao kỹ thực hành cho học sinh qua môn công nghệ 6” PHỤ LỤC I II III MỞ ĐẦU Lý chọn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành Xây Dựng Thực Đơn, thực hành Xây Dựng Thực Đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay