nap ong vao bản 2

48 9 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:36

Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ LỜI NĨI ĐẦU Đồ án mơn học Cơng Nghệ Chế Tạo Máy sau nhiều môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Gia Công Kim Loại, … Qua đồ án giúp cho sinh viên làm quen với quy trình cơng nghệ đại trước thực tập tốt nghiệp chuẩn bị cho trình tốt nghiệp Việc thiết lập quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết nhằm ứng dụng công nghệ gia công mới, loại bỏ công nghệ lạc hậu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Ngoài việc thiết lập quy trình cơng nghệ gia cơng giúp người chế tạo giảm thời gian gia công tăng suất làm việc để đáp ứng sản phẩm theo yêu cầu sử dụng Một sản phẩm có nhiều phương án cơng nghệ khác Việc thiết lập quy trình cơng nghệ gia cơng so sánh có chọn lựa để tìm phương án công nghệ hợp lý nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng, giá thành, thời gian gia công cho sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Sinh viên thực Ngô Ngọc Hải SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ CHƯƠNG I XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 1.1 Sản lượng chi tiết cần chế tạo - Mục đích chương xác định hình thức tổ chức sản xuất (đơn chiếc, hàng loạt nhỏ, hàng loạt vừa, hàng loạt lớn, hàng khối) để từ cải thiện tính cơng nghệ chi tiết, chọn phương pháp chế tạo phơi thích hợp, chọn thiết bị hợp lý để gia công chi tiết - Để thực điều trước hết ta cần xác định sản lượng chi tiết cần chế tạo năm nhà máy theo công thức sau ( Sách Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy) với: + N : số sản phẩm năm theo kế hoạch : + m : số lượng chi tiết sản phẩm : m = + α : độ phế phẩm chủ yếu xưởng đúc, rèn : + β : số chi tiết chế tạo thêm để dự trữ : - Vậy: (chi tiết/ năm) 1.2 Khối lượng chi tiết (kg) kg/ V : thể tích chi tiết Thể tích chi tiết: SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ (kg) - Vậy theo bảng thống kê [2], trang 13 dạng sản xuất chi tiết hàng loạt lớn Kết luận: Vì dạng sản xuất hàng khối nên thiết kế quy trình cơng nghệ ta phải phân tích thật kỹ, để gia công đạt xuất cao ta phải chọn máy chuyên dùng đồ gá chuyên dùng máy vạn SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG - Mục đích phần xem kết cấu điều kiện kỹ thuật cho vẽ chi tiết có phù hợp hay khơng với chức phục vụ khả chế tạo 2.1 Phân tích chi tiết gia công: - Chi tiết chi tiết dạng hộp - Chi tiết nắp ống vào có chức che đậy đầu trục chuyển động - Thông thường ta gặp chi tiết truyền đầu máy máy công cụ, hộp giảm tốc 2.2 Phân tích kỹ thuật: - Vật liệu chế tạo : Gang Xám 15 – 32 - Độ cứng HB = 163 – 229 Chọn HB = 190 ( - Độ bền kéo σk = 15 ( ) - Độ bền uốn σu = 32 (kg/mm ) Thành phần hóa học GX 15-32 C% Si% Mn% ) P% S% < 0,3 < 0,5 - Gang xám có độ bền nén cao, chịu mài mòn, tính đúc tốt, có góp phần làm giảm rung động nên sử dụng nhiều chế tạo máy - Trong trình làm việc chi tiết chủ yếu chịu nén tiết làm gang xám phù hợp * Yêu cầu kỹ thuật: độ không phẳng, không song song bề mặt lỗ để lắp trục khoảng 0,05 mm 100mm chiều dài - Dung sai: + Độ đảo mặt đầu không 0,05 + Độ khơng vng góc mặt đầu tâm lỗ không vượt 0,05mm 100mm chiều dài SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ 2.3 Tính cơng nghệ chi tiết nắp ống vào: - Bề mặt lắp ráp nên quan tâm đến độ bóng, độ nhấp nhơ - Việc chọn chuẩn thô, chuẩn tinh thống phải phù hợp -Kết cấu chi tiết khơng gây khó khăn q trình gia cơng Trong q trình gia cơng ta sử dụng phương pháp: phay,tiện,khoan hợp lý cho bề mặt để đạt yêu cầu đặt SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ CHƯƠNG III CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 3.1 Chọn phơi: - Có nhiều phương pháp để tạo nên phơi Do cần phải phân tích (phân tích ưu điểm, khuyết điểm) kiểu tạo phôi với nhằm tìm phương pháp tạo phơi thích hợp 3.1.1 Phôi rèn dập: - Phôi rèn dập tay hay máy cho độ bền tính cao, tạo nên ứng suất dư chi tiết lại tạo cho chi tiết dẻo tính đàn hồi tốt - Chi tiết cho làm gang xám nên việc chế tạo phôi theo phương pháp không hợp lý gang xám có tính dòn nên rèn làm cho chi tiết dễ làm cho chi tiết bị tượng nứt nẻ 3.1.2 Phôi cán: - Chi tiết làm phơi cán có tính gần giống phôi rèn dập 3.1.3 Phôi đúc: - Phôi đúc có tính khơng cao phơi rèn dập, việc chế tạo khuôn đúc cho chi tiết phức tạp dễ dàng, thiết bị lại đơn giản Đồng thời chi tiết phù hợp với chi tiết có vật liệu gang có đặc điểm sau: + Lượng dư phân bố + Tiết kiệm vật liệu + Giá thành rẻ, dùng phổ biến + Độ đồng phơi cao, việc điều chỉnh máy gia cơng giảm + Tuy nhiên phơi đúc khó phát khuyết tật bên (chỉ phát lúc gia công) nên làm giảm suất hiệu Kết luận: - Từ phương pháp tạo phôi trên, ta nhận thấy phôi đúc phù hợp với chi tiết cho có nhiều ưu điểm so với phương pháp khác đặc biệt vật liệu chi tiết gang xám - Vậy ta chọn phương pháp để tạo chi tiết đế dạng phôi đúc SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ 3.2 Phương pháp chế tạo phơi: - Trong đúc phơi có phương pháp sau: 3.2.1 Đúc khuôn cát mẫu gỗ làm khuôn máy: - Chất lượng bề mặt vật đúc không cao, giá thành thấp, trang thiết bị đơn giản, thích hợp cho dạng sản xuất đơn loạt nhỏ - Loại phơi có cấp xác: 3.2.2 Đúc khn cát mẫu kim loại làm khn máy: - Độ xác cao giá thành thiết bị dầu tư lớn, phơi có hình dáng gần giống với chi tiết Giá thành sản phẩm cao Loại phù hợp với dạng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối - Loại phơi có cấp xác: - Độ nhám bề mặt: Kết luận: - Với yêu cầu chi tiết cho, tính kinh tế dạng sản xuất chọn ta chọn phương pháp chế tạo phôi là: “Đúc khuôn cát, mẫu kim loại, làm khuôn máy” + Phơi đúc đạt cấp xác là: II + Cấp xác kích thước: + Độ nhám bề mặt: 3.3 Tra lượng dư sơ C B A D E - Lượng dư bề mặt A: 4,0 mm Lượng dư bề mặt B: mm Lượng dư bề mặt C: 3,5 mm Lượng dư bề mặt D: mm Lượng dư bề mặt E: mm SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ 3.4 Bản vẽ phôi Từ kích thước ta có kích thước phơi : Kích thước phơi = kích thước chi tiết + kích thước lượng dư - Các góc lượn lấy R = mm - Góc khn lấy - Dung sai kích thước IT15-16 bảng 3-13 STCNCTM_T1 tr185 - Độ nhám + Bàn vẽ đúc phơi : Lỗthoá t khí Đậ u ró t Đậ u ngó t Cá t - Đúc khn cát, mẫu gỗ, làm khn máy - Đặt đậu rót cạnh chi tiết, đậu rót vị trí thiếu hụt - Chọn vật liệu làm khuôn kĩ SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ CHƯƠNG IV THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ - Ngun cơng 1: Đúc phơi Lỗthoá t khí Đậ u ró t Đậ u ngó t Cá t Yêu cầu kĩ thuật phôi: - Phải đảm bảo phân phối lượng dư cần thiết để gia công đạt yêu cần kĩ thuật - Phôi đúc không dạn nứt, không cong vênh, không chai cứng bề mặt - Đảm bảo kích thước vẽ - Đúc xong ủ giản chai cứng bề mặt, làm bề mặt mài ba via đậu ngót đậu rót trước gia cơng SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ - Nguyên công 2: Tiện mặt A Sơ đồ gá đặt: + Trình tự bước: Tiện thơ Tiện tinh + Chọn máy tiện 1K62 + Chọn dung dịch trơn nguội để khan + Đồ gá mâm cặp chấu + Dụng cụ cắt : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng BK8 + Dụng cụ kiểm tra: thước cặp, dụng cụ đo chuyên dùng B n( vg/ph) S - Nguyên công 3: Tiện mặt B Sơ đồ gá đặt: + Trình tự bước: Tiện thơ Tiện tinh + Chọn máy tiện 1K62 + Chọn dung dịch trơn nguội để khan + Đồ gá mâm cặp chấu + Dụng cụ cắt : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng BK8 + Dụng cụ kiểm tra: thước cặp, dụng cụ đo chuyên dùng B n( vg/ph) S n - Nguyên công 4: Phay mặt E Sơ đồ gá đặt: + Trình tự bước: Phay thơ + Chọn máy phay đứng 6H12 + Chọn dung dịch trơn nguội để khan + Đồ gá: phiến tỳ phẳng , khối V cố định + Dụng cụ cắt : dao phay trụ gắn thép gió + Dụng cụ kiểm tra: thước cặp, dụng cụ đo chuyên dùng SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 10 GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ Rz20 Thuyết minh đồ án CNCTM - 16 Sơ đồ gá đặt Định vị, kẹp chặt: Chi tiết định vị phiến tỳ hạn chế bậc tự do, khối V cố định hạn chế bậc tự do, chốt tỳ chỏm cầu hạn chế bậc tự Kẹp chặt: dùng cấu mỏ kẹp, vít kẹp Chọn máy : Chọn máy khoan cần 2H53 (Máy khoan cần Nga bảng 9-21 tr45 STCNCTM _T3) Công suất máy (kW) Chọn dao: Chọn mũi khoan xoắn vít thép gió d = 15,8 (mm) ; dao doa Chế độ cắt khoan: + Chiều sâu cắt: t = 7,9 mm + Lượng chạy dao: (mm/vòng) bảng 5-89 tr86 STCNCTM_T2 + Tốc độ cắt tra theo bảng 5-90 tr86 STCNCTM_T2 (m/ph) Các hiệu số điều chỉnh: + Hệ số phụ thuộc vào chu kì bền mũi khoan + Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu lỗ khoan Vậy vận tốc tính tốn: (m/ph) (m/ph) + Số vòng quay trục (vòng/phút) Vậy ta chọn số vòng quay theo máy 540 (vg/ph) Như tốc độ cắt thực tế: SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 34 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ (m/ph) + Kiểm nghiệm công suất cắt : Tra bảng 5-92 tr87 sổ tay tập ta có cơng suất cắt cần thiết kW = 2,8.0,8 = 2,24 kW - Chế độ cắt doa: + Chiều sâu cắt: t = 0,1 mm + Lượng chạy dao: (mm/vòng) bảng 5-112 tr104 STCNCTM_T2 + Tốc độ cắt tra theo bảng 5-114 tr106 STCNCTM_T2 (m/ph) Các hiệu số điều chỉnh: + Hệ số phụ thuộc vào chu kì bền mũi khoan Vậy vận tốc tính tốn: (m/ph) (m/ph) + Số vòng quay trục (vòng/phút) Vậy ta chọn số vòng quay theo máy 135 (vg/ph) Như tốc độ cắt thực tế: (m/ph) + Kiểm nghiệm công suất cắt : Lực doa nhỏ so với khoan máy đảm bảo yêu cầu - Chế độ cắt vát mép: Tiến dao tay, tốc độ cắt bước doa - Thời gian máy: + Khi khoan (phút) (mm) (mm) (phút) + Khi doa : Đối với vật liệu gang (mm) SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 35 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ (phút) + Khi vát mép : (phút) (phút) Nguyên công 8: Phay mặt D Rz20 76 +0,2 - - Sơ đồ gá đặt Định vị, kẹp chặt: Chi tiết định vị phiến tỳ hạn chế bậc tự do, chốt trụ ngắn hạn chế bậc tự do, chốt trám hạn chế bậc tự Kẹp chặt: dùng cấu mỏ kẹp liên động Chọn máy : Chọn máy phay ngang 6H82 (Máy phay vạn ngang Nga bảng 9-38 tr75 STCNCTM _T3) Công suất máy (kW) Chọn dao: Chọn dao phay đĩa (có dung dịch trơn nguội) Đường kính dao D = 63 (mm); chiều rộng dao B = 10(mm); số Z = 16 (răng) bảng 4.80a tr368 STCNCTM _T1 Chế độ cắt - + Chiều sâu cắt: Phay : t = mm SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 36 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ + Lượng chạy dao: (mm/răng) (mm/vg) + Tốc độ cắt tra theo bảng 5.172 tr155 STCNCTM_T2 (m/ph) Các hiệu số điều chỉnh tr bảng 5-134 tr121 STCNCTM_T2 + Hệ số phụ thuộc vào độ cứng gang + Hệ số phụ thuộc vào bề mặt gia cơng + Hệ số phụ thuộc vào chu kì bền dao + Hệ số phụ thuộc vào dạng gia cơng : phay thơ Vậy vận tốc tính tốn: (m/ph) (m/ph) + Số vòng quay trục (vòng/phút) Vậy ta chọn số vòng quay theo máy 150 (vg/ph) Như tốc độ cắt thực tế: (m/ph) + Lượng chạy dao phút là: (mm/ph) + Kiểm nghiệm công suất cắt : Tra bảng 5-139 tr125 sổ tay tập ta có cơng suất cắt cần thiết kW = 7.0,8 = 5,6kW - Thời gian máy: (phút) (mm) (mm) Phay thô: (phút) (phút) Nguyên công 9: Khoan lỗ SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 37 GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ 20 - Rz40 Thuyết minh đồ án CNCTM Sơ đồ gá đặt Định vị, kẹp chặt: Chi tiết định vị phiến tỳ hạn chế bậc tự do, chốt trụ ngắn hạn chế bậc tự do, chốt trám hạn chế bậc tự Kẹp chặt: dùng cấu mỏ kẹp, vít kẹp Chọn máy : Chọn máy khoan đứng 2H150 Công suất máy (kW) Chọn dao: Chọn mũi khoan xoắn ruột gà thép gió d = 20 (mm) Chế độ cắt khoan: + Chiều sâu cắt: t = 10 mm + Lượng chạy dao: (mm/vòng) bảng 5-89 tr86 STCNCTM_T2 + Tốc độ cắt tra theo bảng 5-90 tr86 STCNCTM_T2 (m/ph) Các hiệu số điều chỉnh: + Hệ số phụ thuộc vào chu kì bền mũi khoan + Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu lỗ khoan Vậy vận tốc tính tốn: (m/ph) (m/ph) + Số vòng quay trục (vòng/phút) Vậy ta chọn số vòng quay theo máy 380 (vg/ph) Như tốc độ cắt thực tế: (m/ph) + Kiểm nghiệm công suất cắt : Tra bảng 5-92 tr87 sổ tay tập ta có cơng suất cắt cần thiết kW = 4,5.0,8 = 3,6 kW SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 38 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ - Thời gian máy: + Khi khoan (phút) (mm) (mm) (phút) Nguyên công 10: Tiện côn, tiện ren 13° - Sơ đồ gá đặt Định vị, kẹp chặt: Chi tiết định vị phiến tỳ hạn chế bậc tự do, chốt trụ ngắn hạn chế bậc tự do, chốt trám hạn chế bậc tự Kẹp chặt: dùng cấu mỏ kẹp, vít kẹp Chọn máy : Chọn máy tiện 1K62 (Máy tiện cỡ nhỏ trung bình Nga bảng 9-4 tr17 STCNCTM _T3) Cơng suất máy (kW) Chọn dao: Chọn dao tiện lỗ gắn mảnh hợp kim cứng BK8 (bảng 4-13 tr301 STCNCTM_T1), dao tiện ren gắn mảnh hợp kim cứng BK6(bảng 4-146 tr435 STCNCTM_T1) Chế độ cắt tiện lỗ côn: + Chiều sâu cắt: tiện thô: t = mm SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 39 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ + Lượng chạy dao: (mm/vòng) bảng 5-61 tr53 STCNCTM_T2 + Tốc độ cắt tra theo bảng 5-65 tr57 STCNCTM_T2 (m/ph) Các hiệu số điều chỉnh: + Hệ số phụ thuộc vào chu kì bền dao + Hệ số phụ thuộc vào góc nghiêng + Hệ số phụ thuộc vào trạng thái bề mặt phôi + Hệ số phụ thuộc vào mác hợp kim dao Vậy vận tốc tính tốn: (m/ph) (m/ph) + Số vòng quay trục (vòng/phút) Vậy ta chọn số vòng quay theo máy 2240 (vòng/phút) 315 (vòng/phút) Như tốc độ cắt thực tế: (m/ph) + Kiểm nghiệm công suất cắt : Tra bảng 5.69 tr61 sổ tay tập ta có cơng suất cắt cần thiết kW = 7,8.0,8 = 6,24kW - Chế độ cắt cắt ren Tiện ren côn ta tra chế độ cắt ren cắt ren trụ với bước ren mm, chiều cao ren t = 2.0,8= 1,6 (mm) + Tốc độ cắt ren : ; x = 0,45 ; y = ; m = 0,33; T = 70 (ph) i: số bước cắt ren cắt thô i= 2; cắt tinh i= bước tiến S = (mm/vg) : ; ; (m/ph) Số vòng quay trục chính: (vg/ph) Chọn số vòng quay trục chính: n = 500 (vg/ph) (m/ph) + Lực cắt ren: SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 (N) Trang 40 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ bảng 5-51 tr43 STCNCTM_T1 (N) + Công suất cắt ren: (kW) - Thời gian gia máy + Khi tiện côn (phút) (mm) (phút) + Khi tiện ren (phút) = 2.2 = (mm) (phút) (phút) 5.3Thời gian - : Thời gian : Thời gian : Thời gian phụ ( ) - : Thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: Thời phục vụ kĩ thuật : Thời gian phục vụ tổ chức : - : Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên công nhân ( SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 ) Trang 41 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ (phút) (phút) (phút) (phút) (phút) (phút) CHƯƠNG VI THIẾT KẾ ĐỒ GÁ SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 42 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ n 1,25 S 34+0,025 1,25 28+0,021 1,25 Sơ đồ gá đặt SVTK: Ngô Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 43 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ 6.1 Nhiệm vụ đồ gá - Đồ gá có nhiệm vụ định vị kẹp chặt chi tiết theo yêu cầu đề : + Đảm bảo vị trí tương quan lỗ khoan + Đảm bảo độ xác lỗ khoan + Thao tác nhanh, an toàn - Đồ gá khống chế bậc tự : + Phiến tỳ phẳng hạn chế bậc tự + Trốt trám hạn chế bậc tự + Trốt trụ ngắn hạn chế bậc tự 6.2 Kết cấu đồ gá - Đồ gá sử dụng máy khoan đứng 2H150 Đồ định vị phiến tì, chốt trụ ngắn chốt trám - Đồ kẹp sử dụng mỏ kẹp liên động ren vít - Nhằm mục đích giảm chi phí cho việc chế tạo đồ gá ta cố gắng lựa chọn D2 kết cấu lắp ghép sử dụng tối đa chi d1 tiết theo tiêu chuẩn Tất đồ gá chi tiết gia công đặt bàn máy  VẬT LIỆU: -Vật liệu chế tạo thân đồ gá gang xám GX 15-32 - Vật liệu phiến tỳ thép 20Cr, bề mặt đạt độ cứng HRC 50 ÷ 60, chốt trụn ngắn chốt trám thép Y8A -Vật liệu kẹp thép 45, độ cứng HRC 40 ÷ 45 - Chọn bạc dẫn bạc trung gian để gia công lỗ : Từ đường kính lỗ cần gia Bạc tháo nhanh công (φ 28), tra bảng 8-77 (526) bảng 8-78 (527) [STCNCTM_II] ta chọn bạc có kích thước sau: BẢNG: KÍCH THƯỚC BẠC THÁO NHANH d 28 d1 45 D 45 D1 68 SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 D2 56 H 61 H1 35 c t 20 n Trang 44 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ BẢNG: KÍCH THƯỚC BẠC TRUNG GIAN d(H7) D(n6) H c 45 66 40 + Bản vẽ kết cấu đồ gá trình bày vẽ Ao - Nguyên lý làm việc đồ gá: Các chi tiết đồ gá lắp ráp hồn thiện sau ta gá đồ gá lên bàn máy đồ gá kẹp chặt bulông chữ T lắp với rãnh chữ T bàn máy Tiếp theo gá chi tiết lên đồ gá, điều chỉnh cho bề mặt định vị tiếp xúc với phiến tì chốt trụ ngắn, chốt trám Dùng cờ lê vặn đai ốc mỏ kẹp tháo nhanh kẹp chặt chi tiết Sau gia công xong ta vặn đai ốc mỏ kẹp tháo nhanh tháo chi tiết 6.3 Yêu cầu kĩ thuật - Độ không song song tâm trốt trụ ngắn tâm lỗ gia công < 0,1/100mm - Lỗ gia cơng đạt cấp nhẵn bóng độ nhám 6.5 Tính giá trị lực kẹp P0 Mx Q Q a f Sơ đồ lực tác dụng - Ta thấy nguyên công bước khoan lỗ cho mômen lực cắt lớn ta tính lực kẹp cho ngun cơng SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 45 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ - Chi tiết định vị mặt đầu lỗ lực kẹp xác định theo công thức 50 tr89 TKDACNCTM Trong : - : Hệ số an tồn : Hệ số tính đến tăng lực cắt độ bóng thay đổi, chọn : Hệ số tính đến tăng lực cắt dao mòn, chọn : Hệ số tăng lực cắt gia công gián đoạn, chọn : Hệ số kể đến biến dạng kẹp chặt, chọn : Hệ số tính mức độ thuận lợi cấu kẹp, chọn : Hệ số tính đến mơ men làm quay chi tiết , chọn - Mô men cắt: (N.m) - Hệ số ma sát: f = 0,4 ( bảng 34 tr91 TKDACNCTM) - Khoảng cách từ tâm mũi khoan tới tâm mỏ kẹp: a = 50 (mm) (N) 6.5 Tính tốn đường kính bulơng kẹp - Đường kính d bu lơng tính theo cơng thức 4.99 tr72 Đồ gá Trong đó: W = Q = 7582 N : lực kẹp bulông = 80 MPa: giới hạn bền kéo thép Vậy chọn bulông M12 6.5 Sai số chế tạo cho phép đồ gá → → → → - Sai số gá dặt tính theo cơng thức sau : ε gd = ε c + ε k + ε dcg → ⇔ε → gd → → → → = ε c + ε k + ε ct + ε m + ε dc SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 46 Thuyết minh đồ án CNCTM ε ε c GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ : Sai số chuẩn khoan sai số dao nên : Sai số kẹp chặt phương lực kẹp vng góc với phương kích thước ( ) ( ) ε m : Sai số mòn ε ε k dc : Sai số kẹp chặt gd : Sai số gá đặt ( ) ( ( ) ) 6.6 Yêu cầu kĩ thuật đồ gá - Độ khơng vng góc tâm chốt trụ mặt định vị 0,03 mm - Độ không vuông góc tâm bạc dẫn đáy đồ gá 0,03 mm - Bề mặt làm việc bạc dẫn nhiệt luyện đạt 40 60 HRC - Bề mặt làm việc chốt định vị nhiệt luyện đạt 55 60 HRC SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 47 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Nguyễn Tiến Sỹ KẾT LUẬN Qua việc làm đồ án môn học đẫ giúp em nhiều điều, nhiều kinh nghiệm việc chế tạo sản phẩm khí Em nắm quy trình chế tạo sản phẩm khí, biết cách tăng suất hạ giá thành sản phẩm Nắm vững phương pháp định vị kẹp chặt, tính tốn thiết kế đồ gá giúp cho việc gia cơng chi tiết nhanh chóng, thuận lợi đạt suất cao,chất lượng tốt,giá thành hạ Trong qua trình làm đồ án em thầy giáo Phạm Văn Trinh hướng dẫn tần tình bảo em nhiều để em hồn thành đồ án Vì thời gian khơng nhiều, hạn hiểu biết giới hạn kinh nghiệm thực tế yếu nên đồ án có nhiều sai sót Em mong nhận góp ý kiến giúp đỡ thầy Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên SVTK: Ngơ Ngọc Hải khí 4-k10 Trang 48
- Xem thêm -

Xem thêm: nap ong vao bản 2 , nap ong vao bản 2

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay