de thi hoi thi tin hoc tre cap quan bang a co dap an nam 2016

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:28

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HỘI THI TIN HỌC TRẺ NĂM 2016 (CẤP QUẬN) BẢNG A Đề Thi Lý Thuyết (Thời gian làm 30 phút không kể thời gian phát đề) Câu 01 Các thiết bị sau thuộc nhóm thiết bị xuất  Màn hình, bàn phím, chuột  Máy in, Webcam, CPU  Màn hình, máy in, loa  USB, đĩa cứng, bàn phím Câu 02 Trong hệ điều hành Windows cách đặt tên tập tin sau không hợp lệ  Thu.Doc  www.viet.pas  Baitap.pas  Nhadep.com Câu 03 Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ đến 30, tính tổng số lẻ có dãy số  127  114  209  225 Câu 04 Trong hệ điều hành Windows tên tập tin đặt tối đa ký tự? 8  20  200  255 Câu 05 Trong địa sau địa không địa trang Web?  www.hoc.com  vui@gmail.com  www.tuoitho.net  www.viet.net Câu 06 Đổi số sau hệ nhị phân tính tổng chúng: 52 19 1110001  1011011  1000111  101011 Câu 07 Cần bit để biểu diễn thông tin trạng thái tắt hay sáng ba bóng đèn điện?  bit  bit  bit  10 bit Câu 08 Nhóm đơn vị thơng tin xếp từ lớn xuống nhỏ:  Megabyte, Kilobyte, Gigabyte  Byte, megabyte, Gigabyte  Bit, kilobyte, byte  Gigabyte, Megabyte, Kilobyte Câu 09 Modem thiết bị dùng để:  Ngăn chặn thơng tin  Chuyển đổi tín hiệu số máy tính sang dạng tín hiệu tương tự để truyền đường điện thoại  Lưu trữ thông tin  Kiểm tra thơng tin Câu 10 Chương trình quản lý tập tin, Folder hệ điều hành Windows :  Internet Explorer  GooGle  Windows Explorer  MS-Office Câu 11 Để biểu diễn 256 màu ta sử dụng Bit? 4  10 8  12 VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12 Bộ nhớ RAM máy tính từ viết tắt cụm từ sau  Read Access Memory  Random Access Memory  Ram Access Memory  Random Acer Memory Câu 13 Tìm số dãy số sau: 10 15?  19  21  22  23 Câu 14 Windows hệ điều hành nào?  Đơn nhiệm  Đa nhiệm  Đơn sắc  Đa sắc Câu 15 Trình duyệt sau khơng phải trình duyệt Web?  Mozilla  Google Chrome  Unix  Opera Câu 16 Trong Word để chèn hình ảnh em chọn:  Format Column  Insert Symbol  Insert Picture  Format Picture Câu 17 Để đính kèm tập tin gởi Email, em chọn chức nào?  Forward  Replay  Sent  Attactment Câu 18 Để chọn nhiều tập tin, Folder liên tiếp Windows Explorer nhấn giữ phím sau đây:  Control  Home  Tab  Shift VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 19 Trong hệ điều hành Windows, khả nhận biết tự động cài đặt thiết bị phần cứng hệ thống máy tính là:  Graphic  Multimedia  Plus & Play  Control Panel Câu 20.Virus máy tính khơng thể lây lan qua thiết bị sau đây:  Đĩa cứng  USB  Monitor  Mạng Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoi thi tin hoc tre cap quan bang a co dap an nam 2016 , de thi hoi thi tin hoc tre cap quan bang a co dap an nam 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay