PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH lời

15 15 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:17

Bài 7: Phân tích khả sinh lời BÀI PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI Hướng dẫn học Khả sinh lời nội dung phân tích nhiều đối tượng quan tâm, từ nhà quản trị tài chính, nhà đầu tư tổ chức cho vay, gắn liền với lợi ích họ tương lai, đồng thời sở tham khảo để định đầu tư, cho vay hay định tài khác cho phù hợp Khả sinh lời có mối quan hệ chặt chẽ với lực hoạt động khả toán doanh nghiệp Để đánh giá khả sinh lời, nhà phân tích sử dụng nhiều tiêu khác mà phổ biến tỷ suất sinh lời doanh thu, tài sản vốn chủ sở hữu Để học tốt này, sinh viên cần tham khảo phương pháp học sau:  Học lịch trình môn học theo tuần, trả lời câu hỏi ôn tập đầy đủ tham gia thảo luận diễn đàn  Đọc tài liệu: Chương 2, sách “Giáo trình Tài doanh nghiệp” (Dùng cho sinh viên ngành), PGS.TS Lưu Thị Hương (chủ biên), Nxb ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014  Sinh viên làm việc theo nhóm trao đổi với giảng viên trực tiếp lớp học qua email  Tham khảo thông tin từ trang Web môn học Nội dung Bài học trình bày mối quan hệ khả sinh lời với hiệu hoạt động khả toán doanh nghiệp Bên cạnh đó, học giới thiệu cách vận dụng ba tiêu quan trọng phân tích khả sinh lời doanh nghiệp tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Ngoài ra, học giới thiệu cách vận dụng mơ hình DuPont phân tích khả sinh lời doanh nghiệp Mục tiêu Sau học xong học này, sinh viên thực việc sau:  Trình bày mối quan hệ khả sinh lời hiệu hoạt động, khả sinh lời khả toán doanh nghiệp  Biết cách tính tốn diễn giải tiêu phân tích khả sinh lời doanh nghiệp, bao gồm tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS), tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)  Vận dụng mơ hình DuPont phân tích khả sinh lời doanh nghiệp TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 105 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Tình dẫn nhập ROE ngân hàng lao dốc: Đâu nguyên nhân? Giai đoạn 2009 – 2013 chứng kiến sụt giảm tỷ lệ sinh lợi hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ROE giảm từ 15% (2009) xuống 6% (2013) Mức sụt giảm đánh giá đáng kể tượng đáng quan tâm nhà nghiên cứu giới đầu tư Thực trạng khiến cho ngân hàng phải mở rộng sang kênh đầu tư khác có tỷ lệ sinh lời cao ngồi hoạt động cho vay thơng thường ROE gì? Tại tiêu lại đặc biệt quan tâm phân tích khả sinh lợi doanh nghiệp? Nguyên nhân dẫn tới sụt giảm ROE ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 nêu trên? 106 TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời 7.1 Mối quan hệ khả sinh lời hiệu hoạt động Hiệu hoạt động thể khả quản lý chi phí phát sinh q trình hoạt động doanh nghiệp, cụ thể khả giảm thiểu chi phí tới mức tối đa phạm vi không ảnh hưởng đến thu nhập Hiệu hoạt động thể mức độ, tần suất khai thác cần thiết tài sản doanh nghiệp để tạo đơn vị thu nhập Hiệu hoạt động yếu tố định khả sinh lời doanh nghiệp Với yếu tố khác khơng đổi, doanh nghiệp có hiệu hoạt động cao khả sinh lời cao ngược lại Ngược lại, chừng mực đó, khả sinh lời lại thước đo cho hiệu hoạt động doanh nghiệp Nếu hai doanh nghiệp thuộc ngành nghề, có quy mơ, cấu tài thuộc tính khác tương đồng doanh nghiệp có tỷ lệ sinh lợi cao doanh nghiệp có hiệu hoạt động cao Như vậy, để cải thiện khả sinh lời, doanh nghiệp cần nâng cao hiệu hoạt động, cắt giảm khoản chi phí phát sinh khơng cần thiết khai thác tài sản với tần suất hợp lý Mối quan hệ khả sinh lời hiệu hoạt động lượng hóa thơng qua mơ hình DuPont, trình bày phần sau học 7.2 Mối quan hệ khả sinh lời khả toán Khả sinh lời yếu tố tác động tới khả toán doanh nghiệp Với yếu tố khác không đổi, doanh nghiệp có khả sinh lợi cao thông thường lưu chuyển tiền tệ tốt hơn, ngân quỹ dồi khả toán tốt hơn, ngược lại Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận cao phần lớn lợi nhuận lại nằm dạng khoản phải thu khách hàng Khi đó, doanh nghiệp có lợi nhuận kế toán cao, khả sinh lời đánh giá thông qua tiêu sổ sách tốt, thực tế chưa thu tiền, ngân quỹ bị thiếu hụt khơng đảm bảo khả tốn Trong trường hợp này, doanh nghiệp lạm dụng sách tín dụng thương mại bán chịu mức cho đối tượng khách hàng khơng đáng tin cậy, khơng có khả chi trả, dẫn tới nguy không thu tiền từ đối tượng tương lai, làm phát sinh nợ khó đòi Điều thật đe dọa tới khả toán tương lai doanh nghiệp Do đó, khơng thể cho doanh nghiệp có lợi nhuận cao, khả sinh lời sổ sách tốt chắn khả tốn tốt Đồng thời, doanh nghiệp khơng nên mục đích tạo lợi nhuận mà xem nhẹ việc đảm bảo khả tốn Ngược lại, chừng mực đó, khả tốn tác động gián tiếp tới khả sinh lợi doanh nghiệp Chẳng hạn doanh nghiệp cần TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 107 Bài 7: Phân tích khả sinh lời phải trì ngân quỹ mức độ định, đảm bảo khả tốn mua sắm yếu tố đầu vào cần thiết phục vụ cho sản xuất – kinh doanh, giúp hoạt động sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp trì thường xun, từ tạo thu nhập ổn định cho doanh nghiệp Trường hợp ngân quỹ bị thiếu hụt, hoạt động sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp bị gián đoạn, ảnh hưởng tới thu nhập, doanh nghiệp phải tăng cường ngân quỹ cách huy động thêm vốn (một biện pháp tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp) điều làm gia tăng gánh nặng chi phí vốn tương lai Bên cạnh đó, cần lưu ý số trường hợp doanh nghiệp phải đánh đổi việc đảm bảo khả toán với khả sinh lợi Chẳng hạn doanh nghiệp có dự trữ tiền mặt dồi đảm bảo khả tốn, trì mức dự trữ tiền mặt cao lại làm giảm khả sinh lợi tiền khơng sử dụng để đầu tư khơng tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Việc trì dự trữ tiền mặt xử lý biến động ngân quỹ để vừa đáp ứng nhu cầu toán, vừa đảm bảo khả sinh lời câu hỏi đặt với tất doanh nghiệp, đòi hỏi nghiên cứu áp dụng mơ hình quản lý ngân quỹ mơ hình Baumol (EOQ), mơ hình Miller-Orr,… 7.3 Các tiêu phân tích khả sinh lời 7.3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS – Return on sales) xác định tỷ lệ lợi nhuận doanh thu kỳ kinh doanh doanh nghiệp Công thức: ROS = Lợi nhuận Doanh thu Tử số công thức khoản mục lợi nhuận khác nhau, lấy từ Báo cáo kết kinh doanh kỳ, tùy theo mục đích đối tượng phân tích mà nhà nghiên cứu lựa chọn, chẳng hạn lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình vơ hình (EBITDA), lợi nhuận trước lãi vay thuế hay lợi nhuận hoạt động (EBIT), lợi nhuận trước thuế (EBT), lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận ròng (EAT) Thơng thường nhà phân tích lựa chọn lợi nhuận sau thuế làm tử số, tỷ suất trở thành tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu – tiêu tổng hợp phản ánh khả sinh lời toàn hoạt động doanh nghiệp: ROS = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Tỷ suất cho biết quy mô lợi nhuận tạo từ đồng doanh thu Ví dụ: Doanh nghiệp A có doanh thu năm 2014 100 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế 2014 20 tỷ VND → ROS = 20 tỷ / 100 tỷ = 0,2 hay 20%, tức trung bình với đồng doanh thu mà doanh nghiệp kiếm năm 2014 tạo 0,2 đồng lợi nhuận sau thuế Giả sử hệ số ROS trung bình ngành năm 2014 30%, tức công ty mức trung bình ngành năm 2014 có khả tạo 0,3 đồng lợi nhuận sau thuế từ đồng doanh thu họ Hệ số ROS cơng ty A 108 TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời thấp mức trung bình ngành, cho thấy công ty bị tụt hậu khả sinh lợi doanh thu cần cải thiện hệ số ROS cao cho thấy khả sinh lợi từ doanh thu cao, ngược lại Tỷ suất gián tiếp phản ánh hiệu quản lý chi phí doanh nghiệp Trong ví dụ trên, doanh nghiệp A có tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu năm 2014 20%, tổng chi phí năm 2014 chiếm tới 80% doanh thu Trong đó, cơng ty mức trung bình ngành đạt ROS 30%, tức tổng chi phí chiếm 70% doanh thu Điều cho thấy khả quản lý chi phí cơng ty A chưa tốt cơng ty khác ngành điều ảnh hưởng tới khả cạnh tranh công ty thị trường Như vậy, với doanh thu không đổi, doanh nghiệp quản lý chi phí tốt, tối thiểu hóa chi phí phát sinh lợi nhuận cao nhờ tỷ suất sinh lợi doanh thu ROS cải thiện Trường hợp ROS thấp doanh nghiệp quản lý chi phí khơng hiệu Nhà nghiên cứu phân tích sâu thông tin Báo cáo kết kinh doanh để xác định khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn nguyên nhân gây tình trạng ROS thấp trên, từ đề xuất giải pháp cắt giảm chi phí 7.3.2 Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA – Return on assets) tính tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân kỳ kinh doanh doanh nghiệp Công thức: ROS = Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân (Tổng tài sản bình qn kỳ tính trung bình cộng tổng tài sản đầu kỳ cuối kỳ doanh nghiệp Trong trường hợp khơng có đủ số liệu, nhà phân tích sử dụng tổng tài sản thời điểm đó, ví dụ thời điểm cuối kỳ, thay cho tổng tài sản bình quân) Tỷ suất cho biết quy mô lợi nhuận sau thuế tạo từ đồng đầu tư vào tổng tài sản doanh nghiệp, qua phản ánh khả sinh lợi tài sản tần suất khai thác tài sản doanh nghiệp Ví dụ: Doanh nghiệp A có tổng tài sản đầu năm 2014 160 tỷ VND, tổng tài sản cuối năm 2014 240 tỷ VND lợi nhuận sau thuế 2014 20 tỷ VND Vậy tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản năm 2014 công ty là: ROA = 20 tỷ / [(160 tỷ + 240 tỷ)/2] = 0,1 hay 10%, tức năm 2014, trung bình với đồng vốn đầu tư vào tài sản doanh nghiệp A tạo 0,1 đồng lợi nhuận sau thuế Giả sử ROA trung bình ngành 2014 20% Như vậy, ROA công ty A năm 2014 thấp công ty mức trung bình ngành này, cho thấy cơng ty A chưa khai thác tài sản cách hiệu quả, tần suất sử dụng tài sản thấp, không tương xứng với tiềm sinh lợi tài sản mà doanh nghiệp có Nói chung, ROA cao chứng tỏ khả sinh lợi tổng tài sản tần suất khai thác tài sản doanh nghiệp lớn Tuy nhiên, cần đề phòng trường hợp doanh nghiệp tạm thời có ROA cao khơng khai thác tài sản cách hiệu TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 109 Bài 7: Phân tích khả sinh lời mà thiếu hụt đầu tư vào tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lâu dài Lưu ý, trường hợp doanh nghiệp có tài sản th hoạt động tài sản khơng tính vào tổng tài sản (khơng hạch toán Bảng cân đối kế toán), nhiên chúng tham gia vào q trình tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Do đó, cơng thức ROA bỏ sót tài sản thuê hoạt động mẫu số từ “thổi phồng” tỷ lệ sinh lợi tài sản doanh nghiệp Để điều chỉnh, cộng thêm tài sản thuê hoạt động vào mẫu số để đánh giá khả sinh lợi tài sản doanh nghiệp cách xác Trong ví dụ trên, doanh nghiệp A có tổng tài sản bình qn 2014 200 tỷ VND Giả sử năm 2014 doanh nghiệp có sử dụng tài sản thuê hoạt động với giá trị bình quân năm 50 tỷ VND, ROA điều chỉnh có tính đến vai trò tài sản thuê hoạt động mang giá trị sau: ROA (điều chỉnh) = 20 tỷ / (200 tỷ + 50 tỷ) = 0,08 hay 8%, thấp ROA trước điều chỉnh 10% Như vậy, tính tới vai trò tài sản th hoạt động, năm 2014, trung bình với đồng vốn đầu tư vào tài sản, doanh nghiệp tạo 0,08 đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất sinh lợi tài sản phân tích theo phương pháp tách đoạn DuPont (sẽ trình bày phần học) 7.3.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE – Return on equity) xác định tỷ lệ lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình quân kỳ doanh nghiệp Công thức: ROE = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân (VCSH bình quân kỳ tính trung bình cộng VCSH đầu kỳ cuối kỳ doanh nghiệp Trong trường hợp khơng có đủ số liệu, nhà phân tích sử dụng VCSH thời điểm đó, ví dụ thời điểm cuối kỳ, thay cho VCSH bình quân) Tỷ suất cho biết quy mô lợi nhuận sau thuế tạo từ đồng vốn đầu tư chủ sở hữu, từ phản ánh hiệu sử dụng VCSH doanh nghiệp mức doanh lợi tương đối mà cổ đông hưởng đầu tư vào doanh nghiệp Do đó, ROE tiêu nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, thường xuyên sử dụng làm sở đánh giá khả sinh lợi doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư tiềm định hoạt động đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp Ví dụ: Doanh nghiệp A có VCSH đầu năm 2014 120 tỷ VND, VCSH cuối năm 2014 200 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế năm 2014 20 tỷ VND Vậy tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu công ty năm 2014 là: ROE = 20 tỷ / [(120 tỷ + 200 tỷ)/2] = 0,125 hay 12,5%, tức năm 2014, trung bình với đồng vốn chủ sở hữu đầu tư, doanh nghiệp tạo 0,125 đồng lợi nhuận sau thuế Giả sử ROE trung bình ngành năm 2014 16% ROE công ty A năm 2014 thấp mức trung bình ngành, cho thấy cơng ty chưa sử dụng hiệu vốn chủ sở hữu Nhà quản lý doanh nghiệp cần điều tra nguyên nhân khiến cho ROE cơng ty thấp từ xây dựng biện pháp giải phù hợp 110 TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Nói chung, ROE cao cho thấy khả sinh lợi VCSH tốt Tuy nhiên cần đề phòng trường hợp doanh nghiệp có ROE cao khơng khai thác vốn chủ sở hữu cách hiệu mà lệ thuộc nhiều vào vốn vay, khiến cho cấu tài cân hàm chứa nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Cụ thể, doanh nghiệp tăng tỷ trọng vốn vay tỷ trọng VCSH giảm, khiến cho mẫu số ROE giảm điều kiện thích hợp ROE tăng, nhiên rủi ro vỡ nợ rủi ro phá sản tăng theo (Liên hệ với kiến thức – Phân tích hoạt động tài chính) Chỉ tiêu phân tích theo phương pháp tách đoạn DuPont (sẽ trình bày phần tiếp theo) 7.4 Ứng dụng mơ hình Dupont phân tích khả sinh lời Phương pháp gọi phương pháp tách đoạn, áp dụng công ty DuPont (Mỹ) ngày sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia Bản chất phương pháp DuPont tách tiêu phân tích tài thành tích tiêu phân tích có mối quan hệ tương hỗ với Dựa vào đó, nhà phân tích đánh giá tác động tiêu phân tích thành phần lên tiêu phân tích ban đầu, đồng thời truy xét thay đổi tiêu phân tích ban đầu yếu tố gây Phương pháp áp dụng để phân tích hai tiêu ROA ROE  Mơ hình DuPont – Phân tích ROA: Theo mơ hình DuPont, tiêu tỷ suất sinh lời tổng tài sản phân tách sau: ROA = = Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân Lợi nhuận sau thuế Doanh thu  Doanh thu Tổng tài sản bình qn = ROS × Vòng quay tổng tài sản Áp dụng vào trường hợp công ty A: ROA = (20 tỷ / 100 tỷ) × (100 tỷ / 200 tỷ) = 20% × 0,5 = 10% Phương trình tách ROA DuPont cho thấy tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản phụ thuộc hai yếu tố: o Quy mô lợi nhuận sau thuế tạo từ đồng doanh thu thuần, thể qua hệ số ROS Như phân tích trên, hệ số gián tiếp thể khả quản lý chi phí hiệu hoạt động doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý chi phí tốt làm tăng ROS từ cải thiện tỷ suất sinh lời tài sản Ngược lại, doanh nghiệp có hiệu hoạt động thấp, quản lý chi phí ROS thấp, từ làm giảm tỷ suất sinh lợi tài sản o Quy mô doanh thu tạo từ đồng vốn đầu tư vào tổng tài sản, thể qua hệ số vòng quay tổng tài sản (còn gọi hiệu suất sử dụng tổng tài sản) Hệ số phản ánh hiệu tần suất khai thác tổng tài sản doanh nghiệp Như vậy, doanh nghiệp tăng hiệu khai thác tài sản cải thiện ROA TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 111 Bài 7: Phân tích khả sinh lời  Mơ hình DuPont – Phân tích ROE: Theo mơ hình DuPont, tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu phân tách sau: ROE Lợi nhuận sau thuế = = VCSH bình quân LSNT DTT  DTT Tổng TS bình quân  Tổng TS bình qn VCSH bình qn = ROS × Vòng quay tổng tài sản × Hệ số nhân VCSH Áp dụng vào trường hợp công ty A: ROE = (20 tỷ / 100 tỷ) × (100 tỷ / 200 tỷ) × (200 tỷ / 160 tỷ) = 20% × 0,5 × 1,25 = 12,5% Tất nhiên, việc tính tốn ROE thực cách nhanh chóng đơn giản cách áp dụng trực tiếp công thức ROE = Lợi nhuận sau thuế / VCSH bình quân trình bày mục 7.3.3 Tuy nhiên, phân tách tiêu ROE thành tích ba tiêu thành phần theo phương trình DuPont hữu ích cho thấy tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản phụ thuộc ba yếu tố: o Hiệu hoạt động – khả quản lý chi phí doanh nghiệp – thể qua ROS (như trình bày trên) o Hiệu khai thác tài sản doanh nghiệp – thể qua Vòng quay tổng TS (như trình bày trên) o Cơ cấu vốn doanh nghiệp – thể qua hệ số nhân vốn chủ sở hữu EM (equity multiplier) EM = Tổng TS bình quân / VCSH bình quân = Nợ phải trả bình quân / VCSH bình quân + EM tăng tức doanh nghiệp tăng huy động vốn từ bên Như vậy, thay đổi ROE yếu tố nêu gây Mặt khác, doanh nghiệp muốn cải thiện ROE cần phải nâng cao hiệu hoạt động, hiệu khai thác tài sản lựa chọn cấu vốn thích hợp Từ phương trình nêu trên, biểu diễn hệ thống phân tích tài DuPont theo sơ đồ sau: LNST Doanh thu  LNST Doanh thu Tổng tài sản  Tổng tài sản Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu LNST Vốn chủ sở hữu 112 TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Ví dụ tổng hợp: Dưới Bảng cân đối kế toán cuối năm N – 1, cuối năm N Báo cáo kết kinh doanh năm N – 1, năm N doanh nghiệp X (Đơn vị: tỷ VND): Bảng cân đối kế toán cuối năm N N – TÀI SẢN N–1 Tiền chứng khoán dễ bán N NGUỒN VỐN 4,0 3,9 Các khoản phải thu 18,5 29,5 Dự trữ 33,1 46,7 N–1 Vay ngân hàng N 5,1 18,2 Các khoản phải trả 10,3 20,0 Các khoản phải nộp 5,1 7,3 Tổng nợ ngắn hạn 20,5 45,5 Vay dài hạn 12,2 11,9 Tổng TS ngắn hạn 55,6 80,1 Cổ phiếu thường 23,3 23,3 Tài sản cố định (NG) 20,1 22,9 Lợi nhuận không chia 15,0 15,6 4,7 6,7 TSCĐ (theo giá trị lại) 15,4 16,2 Tổng tài sản 71,0 96,3 Tổng nguồn vốn 71,0 96,3 Khấu hao TSCĐ Báo cáo kết kinh doanh năm N Chỉ tiêu N–1 N Doanh thu 184,7 195,7 Giá vốn hàng bán 151,8 166,8 32,9 28,9 15,3 16,9 3,6 5,7 1,7 2,0 Lợi nhuận trước thuế lãi 12,3 4,3 Lãi vay 1,75 2,97 Lợi nhuận trước thuế (TNTT) 10,55 1,33 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,2 0,53 6,35 0,8 1,6 0,2 4,75 0,6 Lãi gộp * Chi phí điều hành – Chi phí tiêu thụ – Chi phí thuê * Khấu hao tài sản cố định Lợi nhuận sau thuế (TNST) Trả lãi cổ phần 10 Lợi nhuận không chia Cho giá trị trung bình ngành năm N sau: ROS = 2,9%; ROA = 8,8% ROE = 17,5% Yêu cầu: Hãy xác định ROS, ROA ROE công ty X năm N N – Nhận xét khả sinh lời công ty X dựa vào kết tính Hướng dẫn:  ROS công ty X: o Năm N – 1: 6,35 / 184,7 = 3,44% o Năm N: 0,8 / 195,7 = 0,41% Mức trung bình ngành năm N 2,9% TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 113 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Nhận xét: Mức doanh lợi tiêu thụ sản phẩm năm suy giảm với mức độ lớn so với năm trước (chỉ xấp xỉ 12% mức doanh lợi tiêu thụ năm trước) Năm N doanh thu tiêu thụ tăng khơng đáng kể, chi phí mua hàng bán chi phí khác tăng với tốc độ lớn, tình hình dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm sút kết tiêu doanh lợi tiêu thụ sản phẩm thấp Để cải thiện tình hình này, doanh nghiệp cần quan tâm tới biện pháp hạ thấp chi phí, tăng doanh thu thời gian tới  ROA công ty X: o Năm N – 1: 6,35 / 71 = 8,94% o Năm N: 0,8 / 96,3 = 0,83% Mức trung bình ngành năm N 8,8% Nhận xét: Doanh lợi tài sản doanh nghiệp năm giảm sút nhanh so với năm trước thấp so với mức trung bình ngành Nguyên nhân tình hình giảm sút nghiêm trọng tiêu doanh lợi tiêu thụ sản phẩm hiệu suất sử dụng tổng tài sản Doanh nghiệp cần có biện pháp cải thiện hai tiêu có hy vọng tăng mức ROA  ROE công ty X: o Năm N – 1: 6,35 / 38,3 = 16,6% o Năm N: 0,8 / 38,9 = 2,06% Mức trung bình ngành năm N 17,5% Nhận xét: Doanh lợi vốn chủ sở hữu doanh nghiệp năm giảm mạnh so với năm trước giảm mạnh so với mức trung bình ngành Điều khơng làm thỏa mãn chủ sở hữu Nguyên nhân doanh thu khơng tăng, đó, chi phí tăng nhanh, điều dẫn đến lợi nhuận sau thuế thấp, khả sinh lợi vốn chủ sở hữu, thế, giảm sút cách nghiêm trọng Áp dụng phân tích DuPont cho doanh nghiệp X:  Tách ROA: ROA (N – 1) = (6,35 / 184,7) × (184,7 / 71) = 3,44% × 2,6 = 8,94% ROA (N) = (0,8 / 195,7) × (195,7 / 96,3) = 0,41% × 2,03 = 0,83% Vậy nguyên nhân chủ yếu khiến ROA giảm sút tỷ lệ sinh lợi doanh thu giảm mạnh năm N  Tách ROE: ROE (N – 1) = (6,35 / 184,7) × (184,7 / 71) × (71 / 38,3) = 3,44% × 2,6 × 1,85 = 16,6% ROE (N) = (0,8 / 195,7) × (195,7 / 96,3) × (96,3 / 38,9) = 0,41% × 2,03 × 2,5 = 2,06% Mặc dù doanh nghiệp tăng cường sử dụng đòn bẩy tài năm N (thể gia tăng hệ số nhân vốn EM từ 1,85 lên 2,5), điều bù đắp cho sụt giảm nghiêm trọng tỷ lệ sinh lợi doanh thu, khiến cho ROE bị giảm mạnh năm N 114 TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Tóm lược cuối Bài học trình bày nội dung phân tích khả sinh lời doanh nghiệp, với nội dung sau:  Hiệu hoạt động yếu tố định khả sinh lời doanh nghiệp Với yếu tố khác không đổi, doanh nghiệp có hiệu hoạt động cao khả sinh lời cao Ngược lại, chừng mực đó, khả sinh lời lại thước đo cho hiệu hoạt động doanh nghiệp  Khả sinh lời yếu tố tác động tới khả tốn doanh nghiệp Với yếu tố khác khơng đổi, doanh nghiệp có khả sinh lợi cao lưu chuyển tiền tệ tốt hơn, ngân quỹ dồi khả toán tốt Ngược lại, chừng mực đó, khả tốn tác động gián tiếp tới khả sinh lợi doanh nghiệp  Các tiêu quan trọng phản ánh khả sinh lời doanh nghiệp bao gồm: Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE) Các tỷ suất cho biết quy mô lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo từ đồng doanh thu, đồng đầu tư vào tài sản đồng vốn mà chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp  Phương pháp phân tích DuPont (tách đoạn) áp dụng để phân tích ROA ROE Theo đó, ROA phân tách thành tích ROS vòng quay tổng tài sản, ROE phân tách thành tích ROS, vòng quay tổng tài sản hệ số nhân VCSH EM Vận dụng phương pháp giúp nhà nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp (bao gồm hiệu hoạt động, hiệu khai thác tài sản cấu vốn) TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 115 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Câu hỏi ơn tập Trình bày mối quan hệ khả sinh lời hiệu hoạt động doanh nghiệp Trình bày mối quan hệ khả sinh lời khả tốn doanh nghiệp Trình bày cơng thức ý nghĩa tiêu tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) Trình bày cơng thức ý nghĩa tiêu tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) Trình bày cơng thức ý nghĩa tiêu tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) Trình bày phương trình tách ROA theo phương pháp DuPont cho biết ý nghĩa phương trình Trình bày phương trình tách ROE theo phương pháp DuPont cho biết ý nghĩa phương trình Bình luận ý kiến sau: “Một doanh nghiệp có khả sinh lời cao khả tốn tốt” Bình luận ý kiến sau: “Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu không phụ thuộc cấu vốn doanh nghiệp” 10 Bình luận ý kiến sau: “Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản cao tức doanh nghiệp khai thác tài sản hiệu quả” 11 Bình luận ý kiến sau: “Nếu doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động tỷ lệ sinh lợi vốn chủ sở hữu tăng” 12 Bình luận ý kiến sau: “Một doanh nghiệp quản lý chi phí tốt tỷ suất sinh lợi doanh thu cao” 116 TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Bài tập cuối Bài 1: Doanh nghiệp B có doanh thu năm 2010 2011 150 triệu VND 210 triệu VND, lợi nhuận trước thuế năm 2013 2014 12 triệu VND 18 triệu VND, chịu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Hãy xác định tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) năm 2010 2011 cơng ty Biết ROS trung bình ngành năm 2011 15% Hãy nhận xét kết tính Gợi ý: Áp dụng công thức ROS = LNST / Doanh thu So sánh ROS năm 2011 với ROS năm 2010 với ROS trung bình ngành năm 2011 để đưa nhận xét Bài 2: Doanh nghiệp C có lợi nhuận sau thuế năm 2013 2014 $450.000 $320.000, tổng tài sản thời điểm cuối năm 2013 2014 $1.800.000 $2.000.000 Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) năm 2013 2014 công ty C, giả định tổng tài sản bình quân năm tổng tài sản thời điểm cuối năm Cho ROA trung bình ngành năm 2014 11% Hãy nhận xét kết tính Gợi ý: Áp dụng công thức ROA = LNST / Tổng TS bình quân So sánh ROA năm 2014 với ROA năm 2013 với ROA trung bình ngành năm 2014 để đưa nhận xét Bài 3: Doanh nghiệp D có lợi nhuận sau thuế năm 2013 2014 $512.000 $604.000, vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2013 2014 $2.800.000 $3.600.000 Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2013 2014 cơng ty D, giả định vốn chủ sở hữu bình quân năm vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm Cho ROE trung bình ngành năm 2014 25% Hãy nhận xét kết tính Gợi ý: Áp dụng công thức ROE = LNST / VCSH bình quân So sánh ROE năm 2014 với ROE năm 2013 với ROE trung bình ngành năm 2014 để đưa nhận xét Bài 4: Năm N, doanh nghiệp E có ROS 12%, vòng quay tổng tài sản 1,3 Hãy xác định ROA năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROA DuPont Bài 5: Năm N, doanh nghiệp E có ROS 14%, vòng quay tổng tài sản 0,8, hệ số nhân VCSH 2,5 Hãy xác định ROE năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROE DuPont Bài 6: Năm N, doanh nghiệp F có ROS 20%, ROA 12,5% Hãy xác định vòng quay tổng tài sản năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROA DuPont TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 117 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Bài 7: Năm N, doanh nghiệp K có ROA 30%, vòng quay tổng tài sản 0,5 Hãy xác định tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROA DuPont Bài 8: Năm N, doanh nghiệp G có ROS 17%, vòng quay tổng tài sản 0,6 ROE 15,3% Hãy xác định hệ số nhân vốn chủ sở hữu năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROE DuPont Bài 9: Năm N, doanh nghiệp H có ROS 19%, hệ số nhân VCSH 1,8 ROE 6,84% Hãy xác định vòng quay tổng tài sản năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROE DuPont Bài 10: Năm N, doanh nghiệp J có hệ số nhân VCSH 3,4, vòng quay tổng tài sản 0,4 ROE 24,48% Hãy xác định tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROE DuPont Bài 11: Năm N, doanh nghiệp K có ROA 8% ROE 15% Hãy xác định hệ số nhân VCSH năm N doanh nghiệp? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROE DuPont Bài 12: Năm N, doanh nghiệp M có ROE 16%, ROA 9% Giả sử hệ số nhân VCSH doanh nghiệp không thay đổi, hỏi ROE ROA tăng lên 12%? Gợi ý: Áp dụng phương trình tách ROE DuPont Bài 13: Dưới Bảng cân đối kế toán cuối năm N – 1, cuối năm N báo cáo kết kinh doanh năm N – 1, năm N công ty N (Đơn vị: tỷ USD) Bảng cân đối kế toán cuối năm N – N TÀI SẢN N–1 N NGUỒN VỐN Tiền chứng khoán dễ bán Vay ngân hàng Các khoản phải thu 12 24 Dự trữ 0,5 Các khoản phải trả 2,5 1,6 Các khoản phải nộp 1,5 0,4 2,5 15 10,5 100 100 60 62 184 175 Vay dài hạn 24 35 Tài sản cố định (NG) 200 200 Khấu hao TSCĐ (40) (60) TSCĐ (theo giá trị lại) 160 140 Tổng tài sản 184 175 118 N Tổng nợ ngắn hạn Tổng TS ngắn hạn N–1 Cổ phiếu thường Lợi nhuận không chia Tổng nguồn vốn TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời Báo cáo kết kinh doanh năm N Chỉ tiêu N–1 N Doanh thu 600 800 Giá vốn hàng bán 300 420 Lãi gộp 300 380 * Chi phí điều hành 150 120 – Chi phí tiêu thụ 80 60 – Chi phí thuê 70 60 * Khấu hao tài sản cố định 60 60 Lợi nhuận trước thuế lãi 90 200 Lãi vay 10 Lợi nhuận trước thuế (TNTT) 80 192 Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 76,8 Lợi nhuận sau thuế (TNST) 60 115,2 Trả lãi cổ phần 54 109 10 Lợi nhuận không chia 6,0 6,2 Cho giá trị trung bình ngành năm N sau: ROS = 12%; ROA = 45% ROE = 60% Yêu cầu: Hãy xác định ROS, ROA ROE công ty năm N N – Nhận xét khả sinh lời cơng ty X dựa vào kết tính Gợi ý: Áp dụng cơng thức tính ROS, ROA ROE năm N – N công ty So sánh kết ROS, ROA ROE năm liên tiếp với với mức trung bình ngành năm N, từ đưa nhận xét TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 119 ... TXNHTC04_Bai7_v1.0015106223 Bài 7: Phân tích khả sinh lời 7.1 Mối quan hệ khả sinh lời hiệu hoạt động Hiệu hoạt động thể khả quản lý chi phí phát sinh q trình hoạt động doanh nghiệp, cụ thể khả giảm thiểu chi... hợp lý Mối quan hệ khả sinh lời hiệu hoạt động lượng hóa thơng qua mơ hình DuPont, trình bày phần sau học 7.2 Mối quan hệ khả sinh lời khả toán Khả sinh lời yếu tố tác động tới khả toán doanh nghiệp... pháp DuPont tách tiêu phân tích tài thành tích tiêu phân tích có mối quan hệ tương hỗ với Dựa vào đó, nhà phân tích đánh giá tác động tiêu phân tích thành phần lên tiêu phân tích ban đầu, đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH lời , PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH lời

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay