BAO CAO THỰC tập

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT GVHD: PHAN HÀ THANH NHÃ SVTH: VI ĐÌNH BẢO LỚP: D14-TCO2 12 THÁNG 03 NĂM 2018 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Trong kinh tế thị trường nay, hội nhập kinh tế quốc tế nước ta cừng phát triển, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Điều làm cho nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng định đầu tư vào kênh kinh doanh đó, họ mong muốn với đầu tư đem lại lợi nhuận cao với doanh thu tốt Vậy để làm điều việc bỏ nguồn vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp ln ln phải tìm hiểu đưa giải pháp, chiến lược, sách đưa doanh nghiệp đến thành cơng Ngồi chiến lược, sách đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp phải xác định nắm bắt dòng tiền lưu chuyển Vì doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải có đội ngũ, để giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư phân tích tình hình tài doanh nghiệp đầy đủ đắn Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hàn Mỹ Việt, em nhận thấy công ty cần phải nắm rõ nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài Do em định chọn đề tài “ Phân tích báo cáo tài Cơng Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hàn Mỹ Việt ” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp 2 Mục tiêu ý nghĩa đề tài nghiên cứu : Thực đề tài với mục đích nghiên cứu tình hình tài cơng ty thơng qua báo cáo tài Trên sở đánh giá đưa giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Phương pháp nghiên cứu : Bằng việc áp dụng số phương pháp khoa học như: phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh phân tích báo cáo tài cơng ty Đối tượng nghiên cứu : Tình hình tài cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hàn Mỹ Việt, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tê Giới hạn đề tài : Đề tài giới hạn phạm vi hoạt động tài cơng ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hàn Mỹ Việt thông qua số liệu bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2015, năm 2016 năm 2017 CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN Cơ sở lý luận chung phân tích báo cáo tài Khái niệm, ý nghĩa mục đích cảu phân tích báo cáo tài Khái niệm báo cáo tài Báo cáo tài báo cáo cách tổng hợp trình bày cách tổng 1.1 • qt, tồn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, cơng nợ, tình hình kết hoạt dộng sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp kỳ kế toán Báo cáo tài phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo tài doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài q trình thu thập thơng tin, xem xét, đối chiếu, so sánh số liệu tình hình tài hành q khứ cơng ty, đơn vị tiêu bình quân ngành Để từ xác định thực trạng tài tiên đốn cho tương lại xu hướng tiềm kinh tế công ty nhằm xác lập giải pháp kinh tế, điều hành, quản lý khai thác có hiệu quả, để lợi nhuận mong muốn Trên thực tế, tất công việc định, phân tích tài hay tất việc tương tự nhắm hướng vào tương lai Do đó, người ta sử dụng cơng cụ kỹ thuật phân tích báo cáo tài nhằm cố gắng đưa đánh giá có tình hình tài tương lai cơng ty, dựa phân tích tình hình tài q khứ tai, đưa ước tính tốt khả cố kinh tế tương lai Ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài Cung cấp đầy đủ, kịp thời trung thực thơng tin tài cho chủ • sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo công ty để họ có định đắn tương lại để đạt hiệu cao tình hình thực tế doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công ty kỳ báo cáo vốn, tài sản, mật độ, hiệu việc sử dụng vốn tài sản có tìm tồn nguyên nhân tồn để có biện pháp phù hợp kỳ dự đốn Để có sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt mục tiêu mà công ty đặt Cung cấp thơng tin tình hình huy động vốn, sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài với mục đich làm gia tăng lợi nhuận tương lai Kết phân tích tài chinh phục vụ cho mục đích khác nhau, nhiều đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài • Mục đích việc phân tích báo cáo tài Đối với chủ doanh nghiệp nhà quản trị doanh nghiệp: mối quan tâm hàng đầu họ tìm kiếm lợi nhuận khả trả nợ để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Ngoài ra, nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm đến mục tiêu kahsc tạo công ăn việc làm nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ mơi trường… Điều thực kinh doang có lãi tốn nợ nần Đối với chủ ngân hàng, người cho vay, mối quan tâm họ chủ yếu hướng vào khả trả nợ doanh nghiệp Vì vậy, quan tâm đến báo cáo tài doanh nghiệp đặc biệt họ ý đến số lượng tiền tạo tài sản chuyển đổi thành tiền Ngồi ra, họ quan tâm đến số lượng vốn chủ sở hữu để đảm bảo chắn khoản vay tốn đến hạn Đối với nhà đầu tư, quan tâm họ hướng vào yếu tố rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức tăng trưởng, khả tốn vốn… Vì họ để ý đến báo cáo tài để tìm hiểu thơng tin điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết kinh doanh, khả sinh lời tương lai Đối với nhà cung cấp họ phải định xem có cho phép doanh nghiệp tới có mua hàng chịu hay khơng Vì họ phải biết khả toán doanh nghiệp tài thời gian tới Đối với quan quản lý chức nhà nước, cổ đông, người lao động… mối quan tâm đối tượng kể gốc độ hay gốc độ khác.Mối quan tâm đối tượng định đối tượng phù hợp đáp ứng tiến hành phân tích báo cáo tài 1.2 Tài liệu phương pháp phân tích báo cáo tài Tài liệu phân tích: Bảng cân đối kế toán phương pháp kế toán, báo cáo tài chủ • - yếu phản ánh tổng quát toàn tài sản nguồn hình thành nên tài sản có - doanh nghiệp thời điểm định Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài phản ánh tổng qt tình hình kết kinh doanh tình hình thực trách nhiệm, nghĩa vụ doanh nghiệp nhà nước khoản thuế, phí, lệ phí… - kỳ báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: báo cáo tài phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp Thông tin phản ánh bảng cung cấp cho đối tượng sử dụng thơng tin có sở để đánh giá khả tạo tiền việc sử dụng khoản tiền tạo hoạt động - doanh nghiệp Thuyết minh báo cáo tài chinh: báo cáo tổng hợp sử dụng để giải thích bổ sung thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp kỳ báo cáobáo cáo tài khác chưa trình bày rõ ràng, chi tiết cụ thể • Phương pháp phân tích báo cáo tài chính: Phương pháp phân tích tài bao gồm hệ thống cơng cụ biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu kiện, tượng, mối quan hệ bên bên ngoài, luồng dịch chuyển biến đổi tài chính, tiêu tài tổng hợp chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài doanh nghiệp, thực tế người ta thường sử dụng phương pháp sau  Phương pháp so sánh - So sánh số thực kỳ với số thực kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi tài doanh nghiệp, thấy tình hình tài cải thiện hay xấu để có biện pháp khắc phục kỳ tới - So sánh số thực với số kế hoạch để thấy rõ mức độ phấn đấu doanh nghiệp - So sánh số thực kỳ với mức trung bình ngành để thấy tình hình tài doanh nghiệp tình trạng tốt hay xấu, hay chưa so với doanh nghiệp ngành - So sánh theo chiều dọc để thấy tỷ trọng tổng số báo cáo qua ý nghĩa tương đối loại mục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh - So sánh theo chiều ngang để thấy biến động số tuyệt đối số tương đối khoản mục qua niên độ kế toán liên tiếp Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ điều kiện sau: - Điều kiện một: Phải xác định rõ “gốc so sánh” “kỳ phân tích” - Điều kiện hai: Các tiêu so sánh (Hoặc trị số tiêu so sánh) phải đảm bảo tính chất so sánh với Muốn vậy, chúng phải thống với nội dung kinh tế, phương pháp tính tốn, thời gian tính tốn  Phương pháp tỷ lệ Phương pháp dựa ý nghĩa chuẩn mực tỷ lệ đại lượng tài quan hệ tài Về nguyên tắc, phương pháp yêu cầu phải xác định ngưỡng, định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, sở so sánh tỷ lệ doanh nghiệp với giá trị tỷ lệ tham chiếu Đây phương pháp có tính thực cao với điều kiện áp dụng ngày bổ sung hồn thiện Vì: - Nguồn thơng tin kế tốn tài cải tiến cung cấp đầy đủ sở để hình thành tham chiếu tin cậy nhằm đánh giá tỷ lệ doanh nghiệp hay nhóm doanh nghiệp - Việc áp dụng tin học cho phép tích luỹ liệu thúc đẩy nhanh q trình tính toán hàng loạt tỷ lệ - Phương pháp giúp nhà phân tích khai thác có hiệu số liệu phân tích cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục theo giai đoạn  Phương pháp Dupont Dupont tên nhà quản trị tài người Pháp tham gia kinh doanh Mỹ.Dupont mối quan hệ tương hỗ số hoạt động phương diện chi phí số hiệu sử dụng vốn.Từ việc phân tích: Dupont khái qt hố trình bày số ROI cách rõ ràng, giúp cho nhà quản trị tài có tranh tổng hợp để đưa định tài hữu hiệu 1.3 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp Thứ nhất, mục tiêu ban đầu việc phân tích báo cáo tài nhằm để “ hiểu số” để “nắm số”, tức sử dụng cơng cụ phân tích tài phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ số liệu tài báo cáo Như vậy, người ta đưa nhiều biện pháp phân tích khác nhằm để miêu tả quan hệ có nhiều ý nghĩa chắt lọc thơng tin từ liệu ban đầu Thứ hai, định hướng cơng tác phân tích tài nhằm vào việc định, mục tiêu quan trọng khác nhằm đưa sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai Trên thực tế, tất cơng việc định, phân tích tài hay tất việc tương tự nhằm hướng vào tương lai Do đó, người ta sử dụng cơng cụ kỹ thuật phân tích báo cáo tài nhằm cố gắng đưa đánh giá có tình hình tài tương lai cơng ty, dựa phân tích tình hình tài khứ và đưa ước tính tốt khả cố kinh tế tương lai 1.4 Phân tích khái quát báo cáo tài 1.4.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế tốn Phân tích bảng cân đối kế tốn phân tích biến động tài sản nguồn vốn Bên cạnh phân tích nhân tố tác động đến ảnh hưởng tài sản nguồn vốn Từ đó, đưa biện pháp để cân đối tài sản nguồn vốn, đảm bảo kinh doanh hiệu 1.4.2 Phân tích khái quát báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh phân tích nhân tố như: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế qua năm Từ đó, đưa nhận xét chung đồng thời tìm phương pháp hoạt động hiệu Phân tích báo cáo tài thơng qua tỷ số PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN • Phân tích khoản phaỉ thu 1.4.3 Khái niệm: Phân tích khoản phải thu cơng ty q trình so sánh khoản mục đầu năm khoản mục cuối năm, từ đánh giá tình hình tài cơng ty Công thức: Tỷ lệ khoản phải thu nguồn vốn = • Phân tích khoản phải trả Khái niệm: Phân tích khoản phải trả trình so sánh khoản nợ phải trả với tổng nguồn vốn công ty, so sánh khoản đầu năm cuối năm, để thấy mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài cơng ty Cơng thức: Tỷ số nợ = Phân tích khả tốn tiền Khái niệm: Tỷ số toán tiền công ty tỷ số đô lường số tiền • mặt cơng ty có đủ để toán khoản nợ ngắn hạn phải trả cơng ty Số tiền cho thấy lượng lưu trữ tiền mặt công ty tới đâu Công thức: Tỷ số tốn nhanh tiền mặt = • Phân tích khả tốn thời Khái niệm: Phân tích khả tốn xem xét tài sản cơng ty có đủ trang trải cho khoản nợ ngăn hạn Cơng thức: Khả tốn thời = Phân tích khả tốn nhanh Khái niệm: Khả toán nhanh cho thấy khả tốn thực • cơng ty trước khoản nợ ngắn hạn Công thức: Tỷ số khả tốn nhanh = PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG • Vòng quay hàng tồn kho Khái niệm: Vòng quay hàng tồn kho phản ánh mối quan hệ hàng tồn kho giá vốn hàng bán năm qua biết số ngày hàng tồn kho Cơng thức: Vòng quay hàng tồn kho = Trong đó: Hàng tồn kho trung bình = (hàng tồn kho báo cáo năm trước + hàng tồn kho năm nay) / Vòng quay khoản phải thu • Khái niệm: Vòng quay khoản phải thu dùng để đo lường tính khoản ngắn hạn hiệu hiệu động cơng ty Cơng thức: Vòng quay khoản phải thu = Trong đó: Hàng tồn kho trung bình = (các khoản lại báo cáo năm trước khoản phải thu năm nay) / Kỳ thu tiền bình quân DSO ( Day Sale of Outtanding) số ngày vòng quay khoản phải thu Cơng thức: Kỳ thu tiền bình qn = Vòng quay tài sản cố định: Khái niệm: Vòng quay tài sản cố định đo lường mức vốn cần thiết phải đầu • tư vào tài sản cố định để có đồng doanh thu Cơng thức: Vòng quay tài sản cố định = Trong đó: Bình qn giá trị tài sản cố định = (tài sản cố định năm trước + tài sản cố định năm nay) / • Vòng quay tổng tài sản Khái niệm: Vòng quay tổng tài sản nhằm đánh giá chung tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn Cơng thức: Vòng quay tổng tài sản= Trong đó: Bình quân giá trị tổng tài sản = ( tổng tài sản năm trước + tổng tài sản năm nay) / Vòng quay vốn chủ sở hữu tiêu hữu ích để phẩn tích khía cạnh tài doanh nghiệp, phản ánh hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo doanh thu Cơng thức: Vòng quay vốn chủ sở hữu = PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH • Tỷ số nợ tổng tài sản Khái niệm: Tỷ số nợ tổng tài sản nhằm đo lường mức độ sử dụng nợ công ty để tài trợ cho tổng tài sản Công thức: Tỷ số nợ so với tổng tài sản = • Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Khái niệm: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu lường mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu Công thức: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu = • Tỷ số lợi nhuận doanh thu Khái niệm: Tỷ số phản ánh quan hệ lợi nhuận doanh thu nhằm cho biết đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận để đạt chiến lược kinh doanh Cơng thức: Tỷ số lợi nhuận doanh thu = • Lợi nhuận trước thuế lãi vay so với tổng tài sản Khái niệm: Tỷ số lợi nhuận trước thuế lãi vay so với tổng tài sản cơng ty hay gọi tỷ suất lợi nhuận nhằm đánh gái khả sinh lợi công ty Công thức: Tỷ số lợi nhuận trước thuế lãi vay = • Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản Khái niệm: Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản dùng để đo lường khả sinh lợi đồng tài sản công ty Công thức: Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản = CHƯƠNG : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY Q trình hình thành phát triển công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hàn Mỹ Việt 1.1 1.2 Giới thiệu công ty TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT Các mốc quan trọng trình hình thành phát triển công ty TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT Nhiệm vụ, chức định hướng phát triển công ty 2.1 2.2 Nhiệm vụ Chức Q trình hoạt động kinh doanh Giới thiệu cấu tổ chức nhân công ty 4.1 Sơ đồ cấu tổ chức nhân công ty 4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Kết hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công Tự Động Hàn Mỹ Việt Phân tích thực trạng ty TNHH Kỹ Thuật CHƯƠNG : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ Giải pháp Kiến nghị PHẦN KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THỰC tập , BAO CAO THỰC tập , CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN, 2 Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính, Phương pháp tỷ lệ., 4 Phân tích khái quát báo cáo tài chính, Phân tích thực trạng, CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay