Luận văn thạc sĩ “Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”

96 13 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:34

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: luận văn “Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực ràng Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2017 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội truyền đạt cho kiến thức suốt năm học trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tạo điều kiện cho cập nhật thông tin, số liệu khảo sát q trình hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo – PGĐ Học viện Ngân hàng tận tình hướng dẫn tơi hồn thành Luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BĐH BLĐ ĐHĐCĐ FTP HĐQT NHTM NHNN QLRRTT QLRR TMCP TGĐ TSC TSN VietinBank : Ban điều hành : Ban lãnh đạo : Đại hội đồng cổ đông : Fund Transfer Pricing : Hội đồng quản trị : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quản trị rủi ro thị trường : Quản trị rủi ro : Thương mại cổ phần : Tổng giám đốc : Tài sản Có : Tài sản Nợ : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Ảnh hưởng tỷ giá trạng thái ngoại tệ 11 Bảng 1.2: Giá trị hợp đồng tương lai chuẩn hóa CME 30 Bảng 1.3: Các chiến thuật quyền chọn cách sử dụng .32 Bảng 2.1: Các số kết kinh doanh VietinBank 2012 - 2016 .40 Bảng 2.2: Cơ cấu số tiêu huy động vốn VietinBank 44 Bảng 2.3: Cơ cấu số tiêu cho vay VietinBank 45 Bảng 2.4: Kết tính VaR theo phương pháp 55 Bảng 2.5: Kết tính E-VaR .57 Bảng 2.6: Hạn mức trạng thái ngoại tệ chi nhánh .59 Bảng 2.7: Trạng thái ngoại tệ hạn mức giao dịch, hạn mức lỗ 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Minh họa Var phân phối tỷ suất sinh lợi danh mục .19 Hình 2.1: Sơ đồ mơ hình cấu tổ chức VietinBank .38 Hình 2.2: Diễn biến tỷ giá USD/VND từ 2011 đến 43 Hình 2.3: Mơ hình quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank 47 Hình 2.4: Quy trình quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank .52 Hình 2.5: Kết Stress-test 56 Hình 2.6: Doanh số mua bán ngoại tệ sử dụng công cụ phái sinh ngoại tệ VietinBank 61 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Để thực đề tài: “Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”, tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại Qua có sở để phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Từ đánh giá đề xuất hệ thống phương hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Về sở lý luận đề tài, luận văn vấn đề lý luận thực tiễn rủi ro tỷ giá, cần thiết quản trị rủi ro tỷ giá, biện pháp quản trị rủi ro tỷ giá, công cụ đánh giá đo lường rủi ro tỷ giá áp dụng ngân hàng thương mại Trong công cụ đo lường, tác giả tập trung nhấn mạnh sâu phân tích mơ hình VaR (Value at Risk) ứng dụng mơ hình việc đo lường rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại Tác giả nêu lên công cụ quản trị rủi ro tỷ giá áp dụng ngân hàng thương mại giới hạn giao dịch, sản phẩm phái sinh tiền tệ… Trên sở lý luận quản trị rủi ro tỷ giá, tác giả phân tích thực trạng rủi ro tỷ giá công tác quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Thơng qua việc phân tích mơ hình tổ chức, sách quản trị rủi ro tỷ công cụ, biện pháp đo lường quản trị rủi ro tỷ giá, song song với phương pháp khảo sát lấy ý kiến chuyên gia lãnh đạo, cán trực tiếp thực chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tác giả điểm đạt hạn chế công tác quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng Luận văn đề xuất giải pháp thiết thực nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói riêng, đồng thời đưa kiến nghị tới cấp Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Hiệp hội ngân hàng nhằm mục đích tạo khung pháp lý mơi trường kinh doanh hồn thiện, hỗ trợ cơng tác quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tốc độ tồn cầu hóa tự hóa thương mại nhanh chóng năm vừa qua tạo nhiều thay đổi to lớn mơi trường kinh tế quốc tế Các tập đồn, cơng ty đa quốc gia mở rộng lãnh thổ hoạt động ngày có nhiều ảnh hưởng đến quốc gia giới, có Việt Nam Dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam gia tăng mạnh mẽ Cũng thị trường khác, thị trường tài Việt Nam phải chịu sức ép lớn trình hội nhập Đặc biệt ngân hàng thương mại - tổ chức trung gian tài có vai trò quan trọng việc kết nối khu vực tiết kiệm đầu tư kinh tế - ngày bị cạnh tranh trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước ngồi Tiến trình tự hóa kinh tế tất yếu dẫn đến tự hóa dòng vốn, tự hóa lãi suất tự hóa tỷ giá hối đối Thêm vào đó, hoạt động ngân hàng năm trước chủ yếu tập trung vào khâu tín dụng, có ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm đến 90% Vì thế, vấn đề kinh doanh ngoại tệ quản trị rủi ro tỷ giá chưa ngân hàng quan tâm mức Chỉ đến thời gian gần đây, thị trường ngoại hối, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, tỷ trọng kinh doanh tín dụng giảm dần, nhiều loại hình kinh doanh xuất đầu tư tài chính, kinh doanh vàng,… áp lực cạnh tranh thị trường tăng cao ngân hàng bắt đầu quan tâm nhiều đến việc sử dụng cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh giải pháp khác việc quản trị rủi ro tỷ giá Về phía ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ kỳ vọng đem lại nhiều lợi nhuận với rủi ro thấp nhất, Trong đó, biến động tỷ giá ngoại tệ khó để dự đốn gây nhiều thiệt hại cho ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngân hàng dẫn đầu thị trường tài nước, sản phẩm dịch vụ liên quan đến ngoại tệ đa dạng, phong phú Do vậy, quản trị rủi ro tỷ giá yếu tố quan tâm BLĐ phòng ban chức ngân hàng Với kinh nghiệm thực tiễn làm việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kiến thức tích lũy sau hai năm theo học chương trình cao học Trường Đại học Ngoại Thương, tác giả chọn “ Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sỹ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng giới nói chung, hoạt động kinh doanh ngoại tệ nói riêng ngày nhạy cảm với biến động tỷ giá Do vậy, có nhiều đề tài nghiên cứu rủi ro ngân hàng thương mại Nghiên cứu giáo sư McGraw- Hill (1998) “Foreign currency trading” mô tả giao dịch ngoại hối cách chi tiết, cho thấy rủi ro, lợi ích hội tận dụng từ thị trường ngoại hối Sam YCross (1998) “All about the Foreign Exchange Market in the United States” mô tả thị trường ngoại hối Mỹ góc độ vi mơ, nhấn mạnh cấu trúc thị trường thay đổi cấu trúc thị trường, thành viên tham gia thị trường nghiệp vụ kinh doanh Ở Việt Nam, kể đến cơng trình số tác giả như: “Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam”, luận văn thạc sỹ tác giả Trang Quốc Hưng năm 2008; đề tài “Giải pháp mở rộng kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Công thương chi nhánh Đà Nẵng” đăng “Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010” tác giả Trần Thị Thảo Nhi; đề tài “Giải pháp mở rộng kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn”, luận văn thạc sỹ tác giả Quản Trần Tùng năm 2010… Tuy nhiên phân tích thực trạng kinh doanh ngân hàng, tác giả chưa sâu phân tích mức độ phát triển hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá NHTM thông qua hệ thống đầy đủ tiêu định tính định lượng Tại ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam, đến chưa có đề tài nghiên cứu giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá hoạt động ngân hàng Do vậy, đề tài thực hiện, nghiên cứu nguồn liệu quan trọng phân tích nội dung luận văn MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích nghiên cứu đề tài tìm kiếm giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá nhằm hạn chế rủi ro, tăng quy mô, chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu kinh doanh lợi nhuận Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu đề tài quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt mục đích nghiên cứu tìm đối tượng nghiên cứu, đề tài tự xác định cho nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu sở lý luận rủi ro tỷ giá hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu tìm giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam hạn chế rủi ro, tăng quy mô, chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu kinh doanh lợi nhuận 10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực mục đích nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết; phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: thống kê, thu thập số liệu xử lý số liệu KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài trình bày ba chương: Chương 1: Lý luận rủi ro tỷ giá quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Do thời gian nghiên cứu trình độ hiểu biết vấn đề đề tài hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô quan tâm tới đề tài luận văn Tác giả xin cảm ơn PGS,TS Đỗ Thị Kim Hảo, thầy cô trường Đại học Ngoại thương đồng nghiệp tận tình bảo, truyền đạt kiến thức để tác giả hồn thành khố học Trường Đại học Ngoại thương hoàn thành luận văn 82 3.2.5 Ðầu tư công nghệ, đảm bảo có hệ thống thơng tin đầy đủ đồng Ngày nay, để đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng khả quản trị rủi ro tỷ giá, nguời ta không dựa vào quy mô vốn, số lượng dịch vụ cung cấp mà trình độ cơng nghệ nguồn nhân lực ngân hàng Thực tế cho thấy, ngân hàng lớn có nhiều vốn sở hạ tầng lạc hậu, nhân viên không linh hoạt cập nhật ứng dụng kiến thức kinh doanh ngoại tệ ngân hàng khó có khả quản trị phòng chống rủi ro tỷ giá quy mơ lớn mà trình độ quản trị chưa tương xứng nhiều lại gây khó khăn cho việc quản trị lực cản phát triển Hơn cơng nghệ nguồn nhân lực lại hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến mặt chất lượng sản phẩm dịch vụ khả quản trị rủi ro ngân hàng Vì vậy, u cầu đổi cơng nghệ, nâng cao trình độ tiếp cận cơng nghệ cán nhân viên VietinBank để phục vụ quản trị rủi ro tỷ giá nhu cầu cấp bách Ngoài VietinBank cần mua phần mềm quản trị tính phí nghiệp vụ phái sinh Việc tính phí cơng cụ phức tạp, ngân hàng giới tự xây dựng cho phần mềm tính phí riêng Các cơng cụ phái sinh hạch toán ngoại bảng nên việc đòi hỏi có hệ thống phần mềm quản trị rủi ro trở nên cần thiết Thông tin yếu tố quan trọng định Quyết định có hay khơng phụ thuộc vào nguồn thơng tin có xác, kịp thời hay khơng Chính việc xây dựng hệ thống thơng tin đồng bộ, xác cập nhật kịp thời để phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng điều cần thiết 3.2.6 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.2.6.1 Có lộ trình tăng vốn tự có Quy mơ vốn tự có NHTM tiêu chí đánh giá lực tài khả đảm bảo tỷ lệ an toàn ngân hàng Khi VietinBank đặt vấn đề thiết lập quan hệ giao dịch ngoại hối với ngân hàng nước ngoài, yếu tố lực tài chính, hệ số an tồn vốn tiêu quan 83 trọng mà đối tác xem xét để định hạn mức giao dịch, phí giao dịch, trạng thái qua đêm Vì vậy, yêu cầu tất yếu đặt VietinBank phải đạt lộ trình tăng vốn tự có đáp ứng tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn tài sản Giải pháp tăng vốn tự có giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh thị trường ngoại hối, tăng khả chống đỡ rủi ro tỷ giá Ngoài ra, việc đầu tư giải pháp công nghệ để quản trị rủi ro tỷ giá cần nguồn vốn dài hạn mức độ đầu tư cần tính tốn dựa nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng quy mơ vốn tự có 3.2.6.2 Đa dạng hóa loại ngoại tệ hoạt động kinh doanh Việc đa dạng hóa loại ngoại tệ kinh doanh góp phần làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá Nhìn chung, rủi ro tỷ giá danh mục ngoại tệ (bao gồm số loại ngoại tệ) nhỏ tổng rủi ro loại ngoại tệ riêng lẻ Bởi thay đổi tỷ giá đồng tiền với có mối tương quan nghịch, lợi nhuận thu từ việc trì trạng thái ngoại hối mở đồng tiền bù đắp cho thua lỗ việc trì trạng thái ngoại hối mở đồng tiền khác Do VietinBank thu lợi nhuận, giảm rủi ro tỷ giá từ việc đa dạng hóa danh mục ngoại tệ cách trì trạng thái ngoại hối ròng trường đoản loại ngoại tệ khác Ví dụ: trì trạng thái trường ròng USD đoản ròng EUR…Ưu điểm chiến lược đa dạng hóa trạng thái ngoại hối dựa biến động ngược chiều tỷ giá, dựa hệ số tương quan nghịch tỷ giá ngoại tệ 3.2.6.3.Thiết lập trạng thái ngoại hối phù hợp VietinBank cần thiết lập trạng thái ngoại hối hợp lý theo thời kỳ kinh tế có tính chiến lược, thể chỗ: không nên chạy theo đối phó với thực trạng cung cầu ngoại tệ thị trường thời điểm kinh doanh mà cần phù hợp với mức rủi rongân hàng chấp nhận Việc trì trạng thái ngoại tệ hợp lý thể chỗ VietinBank cần dựa vào điều kiện kinh tế thời kỳ dự báo thay đổi sách thời kỳ 84 3.3 Kiến nghị Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank có sớm triển khai thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào đạo, hướng dẫn tạo điều kiện hỗ trợ từ phía quan chức năng, Bộ, ngành liên quan, mà đặc biệt NHNN Việt Nam Hiệp hội Ngân hàng 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan Chính phủ cần thực đồng giải pháp để tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát mức thấp Nâng cao lực dự báo, chủ động điều hành có phản ứng sách phù hợp kịp thời để ứng phó có hiệu với tác động tiêu cực đến kinh tế Ðiều hành sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ, linh hoạt; gắn kết sách tài khóa với sách tiền tệ theo mục tiêu tăng cường ổn định vĩ mô bảo đảm tăng trưởng hợp lý Tiếp tục hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát; điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; cải thiện cán cân toán quốc tế tăng dự trữ ngoại hối Thực tốt nhiệm vụ thu, chi theo kế hoạch, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, nâng cao hiệu đầu tư công, giữ mức bội chi ngân sách mức hợp lý Quản trị chặt chẽ nợ công nợ quốc gia giới hạn an tồn, bảo đảm an ninh tài quốc gia Cơ hoàn thành việc cấu lại tổ chức tài chính, tín dụng yếu Kiên xử lý hành vi vi phạm pháp luật hoạt động tài chính, ngân hàng; Hỗ trợ phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán; Ðẩy mạnh xuất khẩu, kiểm sốt chặt chẽ mặt hàng nhập khơng khuyến khích; Tăng cường biện pháp thu hút thúc đẩy giải ngân nguồn vốn nước ODA, FDI Kiểm sốt có hiệu đầu tư gián tiếp nước (FDI); tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế kiều hối Tăng cường quản trị thị trường, giá cả, chống đầu buôn lậu Chủ động cung cấp thơng tin xác, kịp thời tình hình kinh tế vĩ mơ để hạn chế việc tăng giá tâm lý Khơng có chế tỷ giá hối đoái tối ưu trường hợp Thực tế cho thấy, giữ tỷ giá ổn định dựa việc tìm kiếm thường xuyên cân đối tối ưu tính chất tự thân thị trường với can thiệp Nhà nước điều kiện tốt 85 cho tăng trưởng kinh tế thời kỳ định Chống suy giảm kinh tế đảm bảo an sinh xã hội mục tiêu trọng tâm mà Chính phủ xác định năm qua Trong số công cụ thực mục tiêu này, việc quản trị tỷ giá USD/VND có ý nghĩa quan trọng Hơn nữa, đồng ngoại tệ giảm giá sách hạ lãi suất nới lỏng tín dụng nhằm kích cầu đầu tư tiêu dùng gói chống suy giảm kinh tế nước phát triển Mỹ nước EU mà tỷ giá VND gắn kết chặt dường không đổi suốt thời gian dài, điều đồng nghĩa với xu hướng định giá đồng tệ cao, làm đáng kể lợi sức cạnh tranh hàng hóa xuất hàng Việt Nam, với hệ lụy kinh tế – xã hội khó lường kèm theo, tình trạng giảm sút quy mô thu nhập ngoại tệ từ hàng xuất khẩu, thu hẹp sản xuất, gia tăng thất nghiệp áp lực an sinh xã hội khác… 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Quản trị rủi ro tỷ giá NHTM mảng hoạt động phức tạp khó khăn phạm vi rộng, đồng thời yếu tố nội hàm quản trị rủi ro lại có mối tương quan phức tạp, có ảnh hưởng qua lại lẫn nhiều góc độ Chính vậy, để quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối cách hiệu quả, cần thực đồng bộ, thống phối hợp tất cấp độ, mà cấp độ cao trực tiếp hệ thống ngân hàng Việt Nam NHNN Tác giả kiến nghị sách sau với NHNN: 3.3.2.1 Kiến nghị Chính sách tỷ giá USD/VND Chính sách tỷ giá ln sách vĩ mơ quan trọng phạm vi tác động lớn, khó lường trước thường phải đánh đổi nhiều mục tiêu vĩ mô Trên thực tế thường có nhiều mục tiêu đặt cho sách tỷ giá, cơng cụ thực thi sách dư địa thực sách lại hạn hẹp Việc giảm giá đồng nội tệ thúc đẩy xuất cải thiện cán cân tốn, điều xảy điều kiện định Lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái phù hợp để ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng dài 86 hạn ổn định cho hoạt động thị trường ngoại hối coi ưu tiên quản trị kinh tế Phá giá đồng nội tệ hỗ trợ xuất khẩu, mức độ đóng góp xuất vào tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào tỷ trọng hàng nhập hàng hóa xuất khẩu, đồng tệ yếu gây nên lạm phát bong bóng tài sản, làm suy giảm lực cạnh tranh doanh nghiệp nước Vấn đề quan trọng phải tăng lợi nhuận xuất tạo việc làm cách liên tục, không nên lệ thuộc vào điều chỉnh tỷ giá, yếu tố khác tăng trưởng kinh tế bù cho sụt giảm xuất Khơng có chế tỷ giá hối đoái tối ưu trường hợp Nhưng thực tế cho thấy, giữ tỷ giá ổn định dựa việc tìm kiếm thường xuyên cân đối tối ưu tính chất tự thân thị trường với can thiệp nhà nước điều kiện tốt cho tăng trưởng kinh tế thời kỳ định Vì vậy, sách tỷ giá ngày nhiều nước lựa chọn điều chỉnh tỷ giá có tính mềm dẻo, linh hoạt cách thận trọng thích ứng với biến động dựa quan hệ cung cầu thị trường có điều tiết tích cực nhà nước 3.3.2.2 Kiến nghị phát triển thị trường sản phẩm phái sinh Hệ thống khung pháp lý sở quan trọng quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động thị trường phái sinh tạo nên rào chắn bảo vệ lành mạnh thị trường tài chính, đồng thời văn pháp luật sở quan trọng cho dịch vụ đời Như môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực pháp lý cao điều kiện cần cho hình thành phát triển thị trường phái sinh Hơn tính chất phức tạp giao dịch sản phẩm phái sinh khiến cho hoạt động công cụ nhạy cảm với hành vi gian lận, tiêu cực Trên thị trường phái sinh có nhiều đối tượng tham gia như: nhà kinh doanh, nhà đầu cơ, nhà môi giới… Mỗi người tham gia thị trường mục đích khác nhau, chí trái ngược Vì nguy rủi ro khả thu lợi hợp đồng phái sinh lớn Do ngồi việc ban hành bổ sung hoàn thiện văn pháp luật để quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động thị 87 trường phái sinh, việc điều hành giám sát hoạt động thị trường cần thiết Ngoài ra, cần hoàn thiện quy định tài kế tốn liên quan đến sản phẩm phái sinh Do đặc điểm phức tạp tính chất mẻ sản phẩm phái sinh nên quy định hướng dẫn hạch toán sản phẩm phái sinh chưa hồn chỉnh Các cơng cụ phái sinh ghi chép vào tài khoản bảng cân đối kế tốn, khó xác định từ báo cáo truyền thống công cụ phái sinh sử dụng tác động giao dịch phái sinh lên thu nhập công ty 3.3.2.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng Hiệp hội Ngân hàng tổ chức nghề nghiệp lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng, tư vấn cho NHTM giải vấn đề nghiệp vụ phát sinh thực tế Với tư cách đó, nhằm phát triển hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối NHTM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần: Thứ nhất, đứng tổ chức buổi hội thảo hay tọa đàm nhằm nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối, cần tập trung vào số chuyên đề quan trọng như: phối hợp TCTD hệ thống ngân hàng có tham gia quản trị rủi ro tỷ giá, hạn chế rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM Thứ hai, làm đầu mối cho NHTM chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trình tìm kiếm đối tác, nghiên cứu triển khai hệ thống quản trị rủi ro Thứ ba, tìm hiểu nghiên cứu việc triển khai hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối nước giới, qua có tư vấn kịp thời cho ngân hàng vấn đề xây dựng hoàn thiện trình xây dựng hệ thống quản trị rủi ro đảm bảo tính khoa học, thống phù hợp với thông lệ quốc tế 88 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, thị trường ngoại hối Việt Nam hình thành bước phát triển Chính sách quản trị ngoại hối dần hoàn thiện phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở; nhân tố thị trường ngày trở nên định việc xác định tỷ giá hối đoái; bước đầu đưa số giao dịch kinh doanh ngoại hối vào sống giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi giao dịch quyền chọn Hoạt động kinh doanh ngoại hối chứa đựng nhiều loại rủi ro, rủi ro tỷ giá, quản trị cách khoa học, có hệ thống mang lại lợi nhuận lớn, đóng góp vào tổng lợi nhuận chung cho NHTM Chính vậy, xu hướng hội nhập nay, việc hồn thiện cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá cần thiết nhằm giúp nâng cao hiệu việc quản trị rủi ro tỷ giá NHTM Nhận thức điều đó, tác giả mạnh dạn nghiên cứu vấn đề Luận văn giải vấn đề mục tiêu nghiên cứu sau: Làm luận rủi ro tỷ giá quản trị rủi ro tỷ giá NHTM Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Đánh giá cách toàn diện mặt ưu điểm nhược điểm, xác định nguyên nhân chủ quan khách quan Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nêu số kiến nghị với Chính phủ, NHNN Hiệp hội Ngân hàng nhằm hỗ trợ thực giải pháp Với giải phápLuận văn đưa để hoàn thiện tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank; với hy vọng năm tới, VietinBank có bước tiến đáng kể quản trị rủi tỷ giá 89 Mặc dù tác giả nỗ lực cố gắng nhiều để hồn thành Luận văn này, nhiên, việc thiếu sót khó tránh khỏi Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, dẫn nhà khoa học để giúp cho Luận văn hoàn thiện 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1.1 Văn pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005), Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Ngân hàng nhà nước (2015), thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 việc ban hành “Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ thị trường ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối” Ngân hàng nhà nước (2016), thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 việc ban hành “Quy định tỷ lệ an toàn vốn với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” Ngân hàng nhà nước (2014), dự thảo thông tư quy định hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng 1.2 Sách tham khảo Đỗ Linh Hiệp (1999), Thanh toán quốc tế- Tài trợ ngoại thương Kinh doanh ngoại hối, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tề (2002), Kinh doanh ngoại hối xác định tỷ giá, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài quốc tế đại kinh tế mở, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Nghiệp vụ Option, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2006), Cẩm nang thị trường ngoại hối giao dịch kinh doanh ngoại hối, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Tiến (2008), Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, NXB Thống kê, Hà Nội 91 11 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 1.3 Các tài liệu khác 12 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2016), Quyết định số 749/2016/QĐ-HĐQT-NHCT51 ngày 15/7/2016 việc ban hành: “Quy định khung Quản trị rủi ro thị trường Sổ kinh doanh hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” 13 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2016), Quyết định số 2797/2016/QĐ-TGĐ-NHCT51 ngày 30/09/2016 việc ban hành: “Quy trình quản trị rủi ro thị trường Sổ Kinh doanh” 14 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2013), công văn số 2068/2013/QĐ-TGĐ-NHCT21 ngày 28/06/2013 việc ban hành “Quy trình mua bán ngoại tệ áp dụng chi nhánh hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” 15 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2015), công văn số 13429/TGĐ-NHCT21 ngày 17/11/2015 việc ban hành: “Xây dựng niêm yết tỷ giá mua bán ngoại tệ chi nhánh NHCTVN” 16 Báo cáo thường niên VietinBank năm từ 2014 đến 2016 Tài liệu tiếng Anh 17 Mishkin (2005), The Economics of Money, Banking, and Financial Market, Columbia University 18 Peter Rose (2004), Commercial bank management, 4th edition 19 Peter Rose (2013), Bank management & Financial service, 9th edition 20 Shanni Shamah (2003), Foreign Exchange Prime, Wiley Finance 21 Jeff Madura (2012), Financial markets and institutions, 10th edition 22 John Hull (2014), edition Options, Futures, and Other Derivatives, 10th 92 PHỤ LỤC MẪU KHẢO SÁT CÁN BỘ VIETINBANK V/v đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Xin chào Quý anh/chị! Tôi thực đề tài nghiên cứu Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Để có sở thơng tin khách quan, xác, phục vụ cho việc đánh giá đưa giải pháp phát tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank, mong nhận ý kiến đóng góp quý anh/chị Các ý kiến anh chị có ý nghĩa vơ quan trọng cá nhân tơi nói riêng VietinBank nói chung Mọi thông tin bảo mật Trân trọng chân thành cảm ơn! Thông tin cá nhân (đầy đủ có thể) Họ tên ………………………………… Tuổi ………Giới tính………… Điện thoại ………………………………………… Email……………………………………… Vị trí làm việc Vietinbank……………………… ………………… ……… Thời gian Anh/Chị cơng tác phòng/ban cơng tác bao lâu? a Dưới 01 năm b Từ 01 năm đến 03 năm c Trên 03 năm Anh/chị đánh công tác quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank? Rất tốt Tốt Trung bình Kém Mơ hình tổ chức, cơng tác quản trị, quy trình thực quản trị rủi ro tỷ giá có thực hiệu hay khơng? a Có b Không 93 Anh chị đánh công cụ đo lường rủi ro tỷ giá sử dụng VietinBank? Đầy đủ đánh giá xác rủi ro Còn thiếu cơng cụ quan trọng Đã sử dụng cơng cụ chưa đánh giá xác rủi ro Đánh giá anh chị tuân thủ cán bộ, nhân viên VietinBank quản trị rủi ro tỷ giá? Rất tốt Tốt Trung bình Kém Đánh giá anh chị hệ thống công nghệ sử dụng quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank? Rất tốt Tốt Trung bình Kém Đánh giá anh chị chất lượng nhân phụ a b c d trách quản trị rủi ro tỷ giá? Rất tốt Tốt Trung bình Kém Nơi Anh/Chị cơng tác có tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán nhân viên không? a Khơng b Có: Hàng tuần Hàng tháng Hàng năm Anh/chị có ý kiến để tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn Quý anh/chị dành thời gian cho khảo sát! 94 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ VIETINBANK V/v đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KHẢO SÁT 1.Thời gian thực khảo sát: Từ 01 tháng 11 đến hết 31 tháng 12 năm 2016 2.Địa điểm khảo sát: Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam: - Phòng Kinh doanh vốn - Phòng Quản ls rủi rủi ro thị trường - Phòng Kiểm tốn nội 3.Cách thức tiến hành khảo sát: - Đối tượng tham gia khảo sát 24 cán lãnh đạo phòng ban liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá Căn vào câu hỏi câu trả lời in sẵn Phiếu khảo sát (được gửi qua email), người tham gia trả lời tích (x) vào đáp án tương ứng Phiếu hợp lệ phiếu có tích chọn đầy đủ tương ứng với câu hỏi đưa - Số phiếu gửi: 24 phiếu - Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ VIETINBANK – CN HOÀN KIẾM VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KDNT TẠI CHI NHÁNH Thời gian Anh/Chị cơng tác phòng/ban cơng tác bao lâu? Thời gian Dưới năm Từ năm đến năm Trên năm Số lượng cán 12 Tỷ lệ 21% 50% 29% Anh/chị đánh công tác quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank? Chỉ tiêu Rất tốt Tốt Số lượng cán 20 Tỷ lệ 83% 17% 95 Trung bình Kém 0 0% 0% Mơ hình tổ chức, cơng tác quản trị, quy trình thực quản trị rủi ro tỷ giá có thực hiệu hay khơng? Chỉ tiêu Có Khơng Số lượng cán 20 Tỷ lệ 83% 17% Anh chị đánh công cụ đo lường rủi ro tỷ giá sử dụng VietinBank? Chỉ tiêu Số lượng cán Đầy đủ đánh giá xác rủi ro Tỷ lệ 20 83% Còn thiếu cơng cụ quan trọng 0% Đã sử dụng cơng cụ chưa đánh giá xác rủi ro 17% Đánh giá anh chị tuân thủ cán bộ, nhân viên VietinBank quản trị rủi ro tỷ giá? Chỉ tiêu Rất tốt Tốt Trung bình Kém Số lượng cán 18 0 Tỷ lệ 75% 25% 0% 0% Đánh giá anh chị hệ thống công nghệ sử dụng quản trị rủi ro tỷ giá VietinBank? Chỉ tiêu Số lượng cán Tỷ lệ Rất tốt 8% Tốt 34% Trung bình 14 58% Kém 0% Đánh giá anh chị chất lượng nhân phụ trách quản trị rủi ro tỷ giá? Chỉ tiêu Số lượng cán Tỷ lệ 96 Rất tốt Tốt Trung bình Kém 21% 15 62% 17% 0% Nơi Anh/Chị cơng tác có tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh ngoại tệ cho cán nhân viên không? Chỉ tiêu Số lượng cán Tỷ lệ Không 0% Hàng tuần 0% Hàng tháng Hàng năm 20 83% 17% ... luận rủi ro tỷ giá quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá. .. thành luận văn 11 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Tổng quan rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương. .. cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu tìm giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam hạn chế rủi ro, tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ “Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ “Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”, RỦI RO TỶ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay