bài tập NHÓM tố TỤNG HÀNH CHÍNH 1 (1)

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:55

Bài tập số 3:Ủy ban nhân dân huyện A thuộc tỉnh B ban hành quyết định số 01QĐUB ngày 02022012 thu hồi đất của một số hộ gia đình, trong đó có hộ gia đình ông K và gia đình các con ông ở liền kề, để làm đường giao thông. Ông K khiếu nại quyết định thu hồi đất. Chủ tịch UBND huyện A thuộc tỉnh B đã ban hành quyết định số 02QĐUB 1532012 với nội dung bác đơn khiếu nại. Ông K thay mặt cho hộ gia đình mình và các con đã khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định 02; Tòa án đã thụ lý, xét xử bác đơn khởi kiện của ông K, giữ nguyên quyết định 02 của UBND huyện A. Ông K kháng cao. Tòa án có thẩm quyền bác kháng cáo của ông K và y án sơ thẩm.Hỏi:1. Phân tích các điều kiện khởi kiện mà ông K cần tuân thủ? Căn cứ pháp luật?Theo tình huống, ông K cần tuân thủ theo các điều kiện sau để khởi kiện vụ án hành chính trên: Bài tập số 3: Ủy ban nhân dân huyện A thuộc tỉnh B ban hành định số 01/QĐ-UB ngày 02/02/2012 thu hồi đất số hộ gia đình, có hộ gia đình ơng K gia đình ơng liền kề, để làm đường giao thơng Ơng K khiếu nại định thu hồi đất Chủ tịch UBND huyện A thuộc tỉnh B ban hành định số 02/QĐUB 15-3-2012 với nội dung bác đơn khiếu nại Ông K thay mặt cho hộ gia đình khởi kiện vụ án hành định 02; Tòa án thụ lý, xét xử bác đơn khởi kiện ông K, giữ nguyên định 02 UBND huyện A Ơng K kháng cao Tòa án có thẩm quyền bác kháng cáo ông K y án sơ thẩm Hỏi: Phân tích điều kiện khởi kiện mà ông K cần tuân thủ? Căn pháp luật? Theo tình huống, ơng K cần tn thủ theo điều kiện sau để khởi kiện vụ án hành trên:  Xét chủ thể khởi kiện: Ông K cần có lực pháp luật lực hành vi tố tụng hành Thứ nhất, theo quy đinh khoản Điều Luật TTHC cá nhân, tổ chức, quan cho quyền lợi ích bị xâm hại đối tượng khởi kiện định hành chính, hành vi hành chính, định kỉ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri nên khởi kiện vụ án hành Tòa án có thẩm quyền Theo đó, cá nhân, tổ chức, quan chủ thể có quyền khởi kiện với điều kiện quan trọng đối tượng khởi kiện phải ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ích chủ thể khởi kiện Theo tình xét thấy, định số 01/QĐ-UB có nội dung thu hồi đất số hộ có hộ gia đình ơng K gia đình ơng liền kề Vậy định số 01 liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích số đất hộ gia đình ơng k gia đình ơng ở, ơng K thay mặt hộ gia đình khởi kiện định số 01 với tư cách cá nhân tham gia vào tố tụng hành Theo phân tích dựa vào Khoản Điều 48 LTTHC ơng K cá nhân có lực pháp luật tố tụng hành chính, có khả có quyền, nghĩa vụ tố tụng hành theo quy định pháp luật Thứ hai, để định đoạt quyền khởi kiện ơng K phải có lực hành vi tố tụng hành theo Khoản Điều 48 LTTHC: “Năng lực hành vi tố tụng hành khả tự thực quyền, nghĩa vụ tố tụng hành ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng hành chính.” Tình nêu khơng nói rõ tuổi ơng K ta xác định ơng K người 18 tuổi ơng có gia đình lập gia đình sống liền kề gia đình ơng Ơng K khơng đề cập tình người lực hành vi dân Bởi vậy, theo Khoản Điều 48 LTTHC ơng K người có lực hành vi tố tụng hành đầy đủ Như vậy, ông K đáp ứng đầy đủ điều kiện chủ thể khởi kiện vụ án hành để tự trực tiếp tham gia tố tụng hành  Xét đối tượng khởi kiện:  Xét thẩm quyền giải vụ án hành trên: Theo phân tích trên, đối tượng khởi kiện định hành với nội dung bác đơn khiếu nại ông K Xét thấy, định số 01 định hành khơng thuộc phạm vi bí mật nhà nước lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục Chính phủ quy định định hành chính, hành vi hành mang tính nội quan, tổ chức Theo Khoản Điều 28 khiếu kiện ơng K thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tình nêu định số 01 mà ông K khởi kiện Chủ tịch UBND huyện A thuộc tỉnh B ban hành Theo Khoản Điều 29 LTTHC quy định thẩm quyền xét xử Tòa án cấp huyện giải sơ thẩm khiếu kiện định hành chính, hành vi hành quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống phạm vi địa giới hành với Tòa án người có thẩm quyền quan nhà nước Như vậy, ta xác định thẩm quyền giải vụ án hành Tòa án Nhân dân huyện A theo lãnh thổ nơi người có thẩm quyền quan nhà nước ban hành định  Xét thời hiệu khởi kiện: Theo khoản Điều 104 LTTHC quy định thời hiệu khởi kiện ơng K phải khởi kiện định hành số 01/QĐ-UB tới Tòa án huyện A kể từ ngày thực nhận định thời gian năm Như vậy, thời hiệu khởi kiện vụ án hành tính từ thời điểm ơng K nhận định số 01/QĐ-UB vòng năm Hết thời hạn năm kể từ ngày ông K nhận định ơng K khơng có quyền khởi kiện vụ án hành trừ số trường hợp quy định Khoản Điều 104 LTTHC khoản Điều 12 nghị 02/2011/NQHĐTP Theo đó, thời hạn năm kể từ ngày ông K nhận định mà có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khác làm ơng khơng thể khởi kiện thời gian có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khác khơng tính vào thời hiệu khởi kiện Như vậy, thời hiệu khởi kiện kiện bất khả kháng trở ngại khách quan ông K khởi kiện  Xét hình thức khởi kiện: Để khởi kiện vụ án hành chủ thể khởi kiện phải đáp ứng hình thức khởi kiện Theo quy định Khoản Điều 106 LTTHC người khởi kiện phải có đơn khởi kiện tài liệu kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải vụ án phương thức như: nộp trực tiếp tới Tòa án gửi qua bưu điện ( nộp gián tiếp) Nội dung đơn khởi kiện quy định rõ Khoản Điều 105 LTTHC Người khởi kiện phải kí tên điểm vào đơn khởi kiện kèm theo đơn phải có tài liệu chứng minh cho yêu cầu người khởi kiện có hợp pháp ( Khoản Điều 105 LTTHC) Như vậy, ông K phải tuân thủ theo hình thức nêu để khởi kiện vụ án hành định số 01/QĐ-UB Xác định thành phần tham gia tố tụng hành vụ án nêu trên? Căn pháp luật? Theo tình đề nêu ra, hộ gia đình ơng K Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A xảy xung đột Theo đó, ơng K đại diện cho hộ gia đình cho việc Chủ tịch ủy ban nhân huyện A bác đơn khiếu nại trái với quy định pháp luật đặc biệt xâm hại đến lợi ích Trong trường hợp này, Tòa án thụ lý đơn khởi kiện ông K, đương nhiên đặt vấn đề tư cách người tham gia tố tụng Vì xung đột, tranh chấp quyền, lợi ích hai bên định hành Theo Khoản Điều LTTHC Điều 47 LTTHC người tham gia tố tụng bao gồm: người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,… Quy định khoản 6, điều Luật TTHC 2012 : Người khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri” Theo phân tích câu 1, ta xác định ơng K cá nhân, có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi tố tụng hành chính, có quyền khởi kiện định hành số 02 xâm hại trực tiếp đến quyền lợi ích Tình nêu ơng K thay mặt hộ gia đình để khởi kiện vụ án lên Tòa án Vậy, người khởi kiện vụ án hành ơng K Khoản 7, Điều Luật TTHC quy định sau: “Người bị kiện cá nhân, quan, tổ chức có định hành chính, hành vi hành chính,…’’ Vậy, Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Vì theo tình huống, Chủ tịch UBND huyện A người trực tiếp ban hành định số 02 với nội dung bác đơn khiếu nại ông K ông K cho định hành trái pháp luật ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ích hộ gia đình Theo khoản Điều LTTHC người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cá nhân, tổ chức, quan không khởi kiện, bị kiện việ giải vụ án hành có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ họ Trong tình huống, định số 02 với nội dung bác đơn khiếu nại ông K người đại diện cho hộ gia đình hộ gia đình liền kề định số 01 tịch thu đất hộ gia đình Như vậy, định số 02 ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi hộ gia đình ơng liền kề Dựa vào đó, xác định, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án hành hộ gia đình ơng K Vậy, thành phần tham gia tố tụng hành vụ án gồm có: người khởi kiện: Ơng K; người bị kiện: Chủ tịch UBND huyện A thuộc tỉnh B; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: hộ gia đình ơng K Xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành trên? Căn pháp luật? Xác định đối tượng khởi kiện có vai trò quan trọng việc giải vụ án hành Xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành giúp Tòa án án pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Tại khoản Điều 28 LTTHC quy định "trừ định hành chính, hành vi hành thuộc phạm vi bí mật nhà nước lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục Chính phủ quy định định hành chính, hành vi hành mang tính nội quan, tổ chức" định hành chính, hành vi hành lại thuộc thẩm quyền giải Tòa án Theo khoản Điều Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC có quy định: “1 Quyết định hành thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Tồ án giải vụ án hành văn thể hình thức định hình thức khác thơng báo, kết luận, cơng văn quan hành nhà nước, quan, tổ chức khác người có thẩm quyền quan, tổ chức ban hành có chứa đựng nội dung định hành áp dụng lần đối tượng cụ thể vấn đề cụ thể hoạt động quản lý hành mà người khởi kiện cho quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (trừ văn thông báo quan, tổ chức người có thẩm quyền quan, tổ chức việc yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết, xử lý vụ việc cụ thể theo yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức đó), bao gồm: a) Quyết định hành quan hành nhà nước, quan, tổ chức khác người có thẩm quyền quan, tổ chức ban hành giải quyết, xử lý việc cụ thể hoạt động quản lý hành chính; b) Quyết định hành ban hành sau có khiếu nại có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ phần tồn định hành hướng dẫn điểm a khoản này.” Từ nhóm chúng em xác định đối tượng khởi kiện tình phải Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 02/02/2012 định thu hồi đất số hộ gia đình (vì đáp ứng điều kiện đối tượng khởi kiện theo khoản Điều 28 Luật TTHC Điều Nghị 02/2011/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số điều Luật TTHC) Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 15-3-2012 định giải khiếu nại với nội dung bác đơn khiếu nại ông K đối tượng khởi kiện vụ án hành tình mà ơng K kiện Sở dĩ định giải khiếu nại định thu hồi đất (tức định 02 tình huống) khơng đáp ứng điều kiện theo quy định điểm b khoản Điều Nghị 02/2011/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số điều Luật TTHC Theo định hành ban hành sau có khiếu nại phải có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ phần tồn định hành bị kiện định giải khiếu nại đối tượng khởi kiện vụ án hành Tuy nhiên định giải khiếu nại tình lại có nội dung “bác đơn khiếu nại” tức đồng nghĩa với việc định số 01 – định thu hồi đất giữ nguyên có hiệu lực pháp luật Như định số 02 đối tượng khởi kiện vụ án hành Ơng K kháng cáo đến tòa án nào? Căn pháp luật? Kháng cáo việc yêu cầu Tòa án cấp trực tiếp xét lại án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phức thẩm Theo pháp luật tố tụng hành hành quyền kháng cáo thuộc đương người đại diện hợp pháp họ Kháng cáo coi pháp luật điều kiện phát sinh thủ tục phúc thẩm yếu tố đảm bảo đầy đủ: kháng cáo thực chủ thể có thẩm quyền kháng cáo theo quy định pháp luật ( Điều 174 luật TTHC); thực thời hạn pháp luật quy định (Điều 176 Luật TTHC); án, định bị kháng cáo phải án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật (Điều 173 Luật TTHC) Trong tình này, xét điều kiện để kháng cáo ơng K người có thẩm quyền kháng cáo án sơ thẩm chưa có hiệu lực Tòa án thời hạn pháp luật quy định Ở tình không nêu rõ thời điểm cụ thể án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật khơng nêu rõ ngày tháng ông K kháng cáo nên ta cho ông đáp ứng đầy đủ điều kiện để kháng cáo theo quy định pháp luật Theo u cầu đề có hỏi ơng K kháng cáo đến Tòa án nào? Căn vào thẩm quyền tiếp nhận đơn kháng cáo Tòa án theo khoản Điều 175 Luật TTHC đơn kháng cáo phải gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm án bị kháng cáo theo trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện A thuộc Tỉnh B(theo Điều 29 Luật TTHC) Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi cho Tòa án câp phúc thẩm Tòa án phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật Như trường hợp ơng K kháng cáo tới tòa án cấp sơ thẩm án bị kháng cáo – Tòa án nhân dân Huyện A thuộc Tỉnh B, Tòa án cấp phúc thẩm – Tòa án nhân dân Tỉnh B Tuy nhiên kháng cáo ơng K nên gửi đến Tòa án sơ thẩm án bị kháng cáo theo trình tự thủ tục tố tụng rút ngắn thời gian tố tụng lại đảm bảo việc giải vụ án nhanh chóng Thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án Căn pháp luật Căn vào Điều 28 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, quy định “phúc thẩm vụ án mà án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật tố tụng” theo quy định tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm tình tòa hành Tồ án nhân dân tỉnh B ... phải có lực hành vi tố tụng hành theo Khoản Điều 48 LTTHC: “Năng lực hành vi tố tụng hành khả tự thực quyền, nghĩa vụ tố tụng hành ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng hành chính. ” Tình... quy định "trừ định hành chính, hành vi hành thuộc phạm vi bí mật nhà nước lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục Chính phủ quy định định hành chính, hành vi hành mang tính nội... quan, tổ chức" định hành chính, hành vi hành lại thuộc thẩm quyền giải Tòa án Theo khoản Điều Nghị số 02/2 011 /NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập NHÓM tố TỤNG HÀNH CHÍNH 1 (1), bài tập NHÓM tố TỤNG HÀNH CHÍNH 1 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay