Đề cương ôn tập mác lê nin1

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:19

Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Sáng 1 – 9 – 1858, địch gửi tối hậu thư, đòi Trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. Nhưng không đợi hết hạn, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Quân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng, sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không nhà trống ” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. Liên quân PhápTây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng ( từ cuối tháng 8 – 1958 đến đầu tháng 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà. Về sau, quân Tây Ban Nha rút khỏi cuộc xâm lược. Khí thế kháng chiến sục sôi trong nhân dân cả nước. Cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.1.2. Kháng chiến ở Gia Định: Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định. Ngày 9 – 2 1859, hạm đội Pháp tới Vũng Tàu rồi theo sông Cần Giờ lên Sài Gòn. Do vấp phải sức chống cự quyết liệt của quân dân ta nên mãi tới ngày 16 – 2 – 1859 quân Pháp mới đến được Gia Định. Ngày 17 – 2, chúng nổ súng đánh thành. Quân đội triều đình tan rã nhanh chóng. Trái lại, các đội dân binh chiến đấu rất dũng cảm, ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng. Cuối cùng, quân Pháp phải dùng thuốc nổ phá thành, đốt trụi mọi kho tàng và rút quân xuống các tàu chiến. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ” bị thất bại, buộc địch phải chuyển sang kế hoạch “ chinh phục từng gói nhỏ”. Từ đầu năm 1860, cục diện chiến trường Nam kì có sự thay đổi. Nước Pháp đang sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và I–ta–li– a, phải cho rút toàn bộ số quân ở Đà Nẵng vào Gia Định ( 23 – 3 – 1860 ). Vì phải chia sẻ lực lượng cho các chiến trường khác, số quân còn lại ở Gia Định chỉ có khoảng 1000 tên, lại phải rải ra trên một chiến tuyến dài tới 10 km. Trong khi đó, quân triều đình vẫn đóng trong phòng tuyến Chí Hòa mới được xây dựng, trong tư thế “ thủ hiểm”. Từ tháng 3 – 1860, Nguyễn Tri Phươ Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Sáng 1 – 9 – 1858, địch gửi tối hậu thư, đòi Trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. Nhưng không đợi hết hạn, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Quân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng, sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không nhà trống ” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. Liên quân PhápTây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng ( từ cuối tháng 8 – 1958 đến đầu tháng 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà. Về sau, quân Tây Ban Nha rút khỏi cuộc xâm lược. Khí thế kháng chiến sục sôi trong nhân dân cả nước. Cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.1.2. Kháng chiến ở Gia Định: Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định. Ngày 9 – 2 1859, hạm đội Pháp tới Vũng Tàu rồi theo sông Cần Giờ lên Sài Gòn. Do vấp phải sức chống cự quyết liệt của quân dân ta nên mãi tới ngày 16 – 2 – 1859 quân Pháp mới đến được Gia Định. Ngày 17 – 2, chúng nổ súng đánh thành. Quân đội triều đình tan rã nhanh chóng. Trái lại, các đội dân binh chiến đấu rất dũng cảm, ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng. Cuối cùng, quân Pháp phải dùng thuốc nổ phá thành, đốt trụi mọi kho tàng và rút quân xuống các tàu chiến. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ” bị thất bại, buộc địch phải chuyển sang kế hoạch “ chinh phục từng gói nhỏ”. Từ đầu năm 1860, cục diện chiến trường Nam kì có sự thay đổi. Nước Pháp đang sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và I–ta–li– a, phải cho rút toàn bộ số quân ở Đà Nẵng vào Gia Định ( 23 – 3 – 1860 ). Vì phải chia sẻ lực lượng cho các chiến trường khác, số quân còn lại ở Gia Định chỉ có khoảng 1000 tên, lại phải rải ra trên một chiến tuyến dài tới 10 km. Trong khi đó, quân triều đình vẫn đóng trong phòng tuyến Chí Hòa mới được xây dựng, trong tư thế “ thủ hiểm”. Từ tháng 3 – 1860, Nguyễn Tri Phươ 1 Sản xuất hàng hóa ( Khái niệm, hai điều kiện đời tồn tại, ưu thế, hạn chế sản xuất hàng hóa) Khái niệm hàng hóa, lượng giá trị nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Quy luật giá trị ( Nội dung ,yêu cầu, tác động biểu quy luật giá trị sản xuất hàng hóa) Tuần hồn chu chuyển tư Cạnh tranh nội nghành cạnh tranh nghành Tư thương nghiệp tư cho vay Nguyên nhân hình thành đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền Các đặc trưng giai cấp công nhân điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 10 Khái niệm văn hóa, văn hóa xã hội chủ nghĩa Nội dung phương thức xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa - Trên số câu hỏi bạn tổng hợp lại Có thể khơng đầy đủ ,các bạn bổ sung vào, hi vọng tài liệu nghiên cứu hữu ích cho bạn Chúc 500 AE Bách Khoa có mùa thi THÀNH CƠNG By: Trần Thành Bài Sản xuất hàng hóa ( Khái niệm, hai điều kiện đời tồn tại, ưu thế, hạn chế sản xuất hàng hóa)  Khái Niệm: Sản xuất hàng hóa kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất để trao đổi mua bán thị trường  Hai điều kiện đời tồn : a) Phân công lao động  Phân công lao động Là phân chia lao động xã hội nghành nghề, lĩnh vực sản xuất khác -Chuyên môn hóa sản xuất -Nhu cầu đa dạng, phong phú b) Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế Sự tách biệt quyền sở hữu TLSX định   Ưu sản xuất hàng hóa: Khi quyền sở hữu quyền sử dụng tách rời nhau, tách biệt quyền SD định -Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nâng cao sức lao động -Thúc đẩy q trình xã hội hóa sản xuất -Thúc đẩy q trình bình đẳng dân trí hóa, bình đẳng tiến xã hội Hạn chế sản xuất hàng hóa: Phân hóa giàu nghèo, nhiễm mơi trường mặt tiêu cực khác Bài Khái niệm hàng hóa, lượng giá trị nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa  Khái niệm: Hàng hóa sản phẩm lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu người, vào trình thơng qua trao đổi, mua bán   Lượng giá trị hàng hóa a) Thời gian lao động xã hội cần thiết Giá trị hàng hóa hao phí lao động định, mà hao phí lao động thường đo thời gian VD: thực tế, có nhiều đơn vị kinh tế sản xuất loại hàng hóa, nên thời gian cá biệt khác Lượng giá trị hàng hóa đo lường thời gian lao động xã hội cần thiết  Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa +Có nhóm: -Mơi trường -Phát triển trình độ khoa học kĩ thuật -Năng lực, kĩ năng, kĩ xảo -Tổ chức, quản lý Bài 3: Quy luật giá trị ( Nội dung ,yêu cầu, tác động biểu quy luật giá trị sản xuất hàng hóa)  Nội dung quy luật giá trị: -Phản ánh qua giá thị trường -Giá thị trường phụ thuộc vào giá trị cạnh tranh  Yêu cầu: Sản xuất lưu thông -> =HPLĐXHCT( gtxh)  Tác động quy luật giá trị sản xuất hàng hóa: + Kích thích cải tiến kĩ thuật tăng sức lao động + Phân hóa người sản xuất hàng hóa + Điều tiết sản xuất lưu thơng hàng hóa Bài 4: Tuần hồn chu chuyển tư bản??  Tuần hoàn tư a) Giai đoạn  Lĩnh vực: Lĩnh vực lưu thông  Hình thái: Tư tiền tệ  Chức năng: Mua yếu tố sản xuất  Kết thúc giai đoạn: Tư tiền tệ chuyển thành tư sản xuất b) Giai đoạn  Lĩnh vực: Lĩnh vực sản xuất  Hình thái: Tư sản xuất  Chức năng: Sản xuất giá trị thặng dư  Kết thúc giai đoạn: Sản xuất chuyển hóa thành tư hàng hóa c) Giai đoạn     Lĩnh vực: lưu thơng: Hình thái: Tư hàng hóa Chức năng: Thực giá trị hàng hóa Kết thúc giai đoạn: Tư hàng hóa chuyển thành tư tiền tệ  Khái niệm: Tuần hoàn tư vận động liên tiếp tư trải qua giai đoạn Tồn hình thái, thực chức quay hình thái ban đầu Chu chuyển tư  Chu chuyển tư bản: Là tuần hoàn tư xét q trình định kì đổi mới, diễn liên tục lặp lặp lại không ngừng Chu chuyển tư thể qua thời gian chu chuyển, tốc độ chu chuyển tư a) Thời gian chu chuyển tư  Khái niệm: Là thời gian tư vận động hết vòng tuần hồn, bao gồm thời gian sản xuất lưu thông b) Chu chuyển tư  Thời gian sản xuất thời gian tư vận động lĩnh vực sản xuất Thời gian sản xuất Thời gian lao động Thời gian gián đoạn lao động (VD: Chờ bê tôn khô) Thời gian dự trữ sản xuất Bài Cạnh tranh nội nghành cạnh tranh nghành a) Cạnh tranh nội nghành hình thành giá trị thị trường hàng hóa Khái niệm: Cạnh tranh nội nghành cạnh tranh xí nghiệp nghành nhằm thu lợi nhuận siêu ngạch ( Siêu lợi nhuận)  Biện pháp cạnh tranh 4C  Kết quả: + Hình thành giá trị thị trường hàng hóa + Giá trị xã hội hàng hóa giảm, chất lượng tăng , mẫu mã chủng loại phong phú đa dạng b) Cạnh tranh nghành hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân  Khái niệm: Cạnh tranh nghành cạnh tranh xí nghiệp nghành sản xuất khác nhằm tìm kiếm nơi đầu tư có lợi  Tỉ suất lợi nhuận bình quân: Là tỉ suất tư đầu tư vào nghành sản xuất khác P’= ∑P ∑K 100% P: Lợi nhuận= giá (g) – chi phí (K) K: Chi phí sản xuất k=c+v  Lợi nhuận bình qn : lợi nhuận nhà tư đầu tư vào nghành sản xuất khác Giá SX= Chi phí SX + Lợi nhuận bình quân GSX=K+𝑃  Kết luận: Trong giai đoạn chủ nghĩa tư cạnh tranh, quy luật giá trị biểu quy luật giá sản xuất Câu Tư thương nghiệp tư cho vay Tư cho vay  Khái niệm: Tư cho vay tư tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, mà người chủ cho nhà tư khác sử dụng thời gian định để nhận số tiền lời  Đặc điểm -Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư Tư thương nghiệp -Tư cho vay vận động theo công thức : T-T’ (T’=T+Z)  Khái niệm: Tư thương nghiệp chủ nghĩa tư phận tư công nghiệp tách rời phục vụ q trình lưu thơng hàng hóa tư công nghiệp Hh hh TBSX NTD TBTN Tiền Tiền Tiền  Vai trò: - Chuyên tiêu thụ hàng hóa Giảm chi phí sản xuất, lưu thơng Tiết kiệm thời gian lưu thông Tăng nhanh tốc độ chu chuyển tư Nâng cao suất lao động tư cơng nghiệp  Sự hình thành lợi nhuận: - Các nhà tư thương nghiệp thu lợi nhuận thương nghiệp từ chênh lệch giá mua giá bán - Nhà tư thương nghiệp mua hàng từ tư công nghiệp với giá nhỏ giá trị( TBCN nhượng lại phần giá trị thặng dư cho TBTN) tư thương nghiệp lại bán hàng cho người tiêu dùng với giá với giá trị Câu 7: Ngun nhân hình thành đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền a) Nguyên nhân + Cách mạng KHKT + Cạnh tranh nhà máy, xí nghiệp + Khủng hoảng kinh tế + Tín dụng tư => xí nghiệp tập trung sản xuất xí nghiệp lớn cạnh tranh với Tổ chức độc quyền đời Kết luận: Trong chủ nghĩa tư độc quyền quy luật giá trị biểu thành quy luật giá độc quyền b) Những đặc điểm tư độc quyền Tập trung sản xuất  Tập trung sản xuất biểu qua phát triển tổ chức độc quyền  Liên kết ngang( LK nghành) -Cácten -Xanhđica (sgk trang 317) -Tờrớt  Liên kết dọc( LK doanh nghiệp với đối tác liên quan nhà cung cấp, phân phối) -Cơngxcxiom  Liên kết đa nghành -Công lô mê rát -Cônsơn Sự xuất tư tài  Khái niệm: Là dung hợp tư độc quyền ngân hàng độc quyền công nghiệp TNTN phong phú Các nước chậm phát triển Giá nhân công rẻ Thị trường rộng lớn  Nguyên nhân hình thành Các nước phát triển “thừa tư tương đối”  Kết luận : Câu 8: Các đặc trưng giai cấp công nhân điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân.(GCCN) a) Trong phương thức tư chủ nghĩa,GCCN có đặc trưng  Thứ nhất: phương thức lao động: GCCN sản phẩm đại công nghiệp  Thứ hai: địa vị GCCN -Người công nhân khơng có tư liệu sản xuất buộc họ phải bán sức lao động để kiếm sống -Đặc trưng khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp vô sản b) Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân  Là giai cấp sản xuất cải vật chất, tinh thần để đảm bảo cho tồn phát triển xã hội  Giai cấp công nhân giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất  Giai cấp cơng nhân có tư tưởng khoa học cách mạng làm tảng  Giai cấp công nhân có đảng cộng sản tiên phong lãnh đạo  Giai cấp cơng nhân có khả tập trung lực lượng để giải phóng mình, giải phóng xã hội  Điều kiện sống làm việc giai cấp công nhân tập trung nên họ đồn kết chống lại giai cấp tư sản  Về lợi ích GCCN đa số quần chúng nhân dân lao động thống với nhau, đễ dàng đồn kết với giai cấp, tầng lớp khác chống lại giai cấp tư sản  Ngoài ra, xét đặc điểm trị xã hội  Thứ nhất: GCCN giai cấp tiên phong có tinh thần cách mạng triệt để  Thứ hai: GCCN có tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật cao  Thứ 3: GCCN có chất quốc tế Câu Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội  Khái niệm: Thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội thời kì cải biến cách mạng cách sâu sắc triệt để từ xã hội cũ thành xã hội XHCN, giai cấp vơ sản dành quyền bắt tay vào xây dựng xã hội, kết thúc xây dựng chủ nghĩa xã hội lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở kinh tế , kiến trúc thượng tầng Trực tiếp : CNTB-CNXH  Hình thức độ Gián tiếp : Tiến TB-CNXH  Tính tất yếu khách quan - Chủ nghĩa tư CNXH có khác chất - CNXH xây dựng tảng trình độ khoa học kĩ thuật đại - Phải xây dựng quan hệ sản xuất – XHCN b) Đặc điểm thực chất thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội  Về kinh tế: Tồn kinh tế nhiều thành phần  Về trị: Kết cấu xã hội giai cấp đa dạng phong phú  Về tư tưởng văn hóa: Tồn nhiều yếu tố tư tưởng văn hóa khác c) Nội dung thời kì độ lên CNXH  Về kinh tế: Phát triển lực lượng sản xuất đồng thời bước xây dựng QHSX chủ nghĩa  Về trị: Chống lại lực thù địch, xây dựng củng cố nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đảng cộng sản ngày vững mạnh  Về xã hội: Khắc phục tệ nạn xã hội, thực mục tiêu công xã hội Câu 10: Khái niệm văn hóa, văn hóa xã hội chủ nghĩa Nội dung phương thức xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa ( Phần mai học) hehe ... Liên kết đa nghành -Công lô mê rát -Cônsơn Sự xuất tư tài  Khái niệm: Là dung hợp tư độc quyền ngân hàng độc quyền công nghiệp TNTN phong phú Các nước chậm phát triển Giá nhân công rẻ Thị trường... cấp công nhân điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân.(GCCN) a) Trong phương thức tư chủ nghĩa,GCCN có đặc trưng  Thứ nhất: phương thức lao động: GCCN sản phẩm đại công... tiên phong lãnh đạo  Giai cấp công nhân có khả tập trung lực lượng để giải phóng mình, giải phóng xã hội  Điều kiện sống làm việc giai cấp công nhân tập trung nên họ đồn kết chống lại giai cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập mác lê nin1, Đề cương ôn tập mác lê nin1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay