Tổng hợp các bài tập thuế giá trị gia tăng (có lời giải)

30 8 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:41

bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải, cách trình bày bài tập thuế giá trị gia tăng, bài tập môn thuế có lời giải, bài tập thuế giá trị gia tăng 2017, bài tập định khoản thuế giá trị gia tăng, công thức tính thuế giá trị gia tăng, bài tập thuế gtgt 2017, bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải, bài tập thuế xuất nhập khẩu Một số tập thuế giá trị gia tăng (không có đáp án) Câu Doanh nghiệp A bán quạt điện, giá bán chưa có thuế 500.000 đồng/cái Thuế suất 10% Thuế GTGT đầu số quạt bao nhiêu? Câu Doanh nghiệp B nhập 1000 chai rượu 39 độ giá chưa có thuế TTĐB 300.000 đồng/chai, thuế suất thuế TTĐB 30% Giá tính thuế GTGT 01 chai rượu bao nhiêu? Câu Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa bao gồm thuế GTGT tháng 100.000.000 đồng – Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 2.000.000 đồng – Biết thuế suất thuế GTGT sản phẩm đồ chơi trẻ em 5% Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng công ty bao nhiêu? Câu Công ty xây dựng Y có doanh thu kỳ tính thuế 2.000.000.000 đồng Trong đó: + Doanh thu từ thực hợp đồng xây dựng với doanh nghiệp Z: 1.500.000.000 đồng + Doanh thu từ thực hợp đồng xây dựng khác : 500.000.000 đồng – Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 20.000.000 đồng – Doanh nghiệp giảm 50% thuế suất thuế GTGT (biết thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng 10%) Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng cơng ty Y bao nhiêu? Câu Công ty cổ phần thương mại xây dựng M có doanh thu kỳ tính thuế 5.000.000.000 đồng Trong đó: + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng + Doanh thu từ thực hợp đồng xây dựng khác : 3.000.000.000 đồng – Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 75.000.000 đồng – Biết thuế suất thuế GTGT hoạt động kinh doanh thương mại xây dựng 10%) Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng cơng ty M bao nhiêu? Câu 6: Công ty Thương mại A có số liệu sau: – Số thuế GTGT đầu vào: 400.000.000 đồng ( có 01 hố đơn có số thuế GTGT đầu vào 30.000.000 đồng toán tiền mặt) – Số thuế GTGT đầu ra: 800.000.000 đồng Tính số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng cơng ty A Câu Kỳ tính thuế tháng, Cơng ty T có số liệu: – Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được: 600.000.000 đồng ( mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào 500.000.000 đồng dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT 50% thời gian; dùng để sản xuất hàng hố khơng chịu thuế GTGT 50% thời gian.) Số lại đủ điều kiện khấu trừ – Số thuế GTGT đầu tập hợp được: 700.000.000 đồng Tính số thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ tính thuế tháng Câu Kỳ tính thuế tháng, Cơng ty X có số liệu sau: – Hồn thành bàn giao cơng trình, giá trị xây lắp chưa thuế GTGT : 12.000.000.000 đồng – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ : 500.000.000 đồng – Thuế GTGT phải nộp đầu kỳ tính thuế tháng 6/2009: đồng – Thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt: 10% ( Hiện thời gian giảm 50% thuế suất thuế GTGT) Tính số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng Câu Công ty V đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 8/2009, theo yêu cầu khách hàng cơng ty xuất 01 hố đơn GTGT không ghi khoản thuế GTGT đầu mà ghi tổng giá toán 660.000.000 đồng Biết mặt hàng có thuế suất thuế GTGT 10% Số thuế GTGT đầu tính hố đơn bao nhiêu? Câu 10 Kỳ tính thuế tháng 7, Cơng ty cổ phần tơ P có số liệu sau: – Bán 10 xe ô tô chỗ ngồi theo phương thức trả góp, thời gian tốn vòng năm (chia thành 10 kỳ, kỳ toán 220.000.000 đồng/xe) với giá bán chưa có Thuế GTGT 2.000.000.000 đồng/xe, lãi trả góp 200.000.000 đồng/xe; Thuế suất thuế GTGT 10% Cơng ty xuất hố đơn cho khách hàng – Số thuế GTGT đầu kỳ tính thuế tháng bao nhiêu? Câu 11 Doanh nghiệp A nhận uỷ thác xuất hàng hoá cho doanh nghiệp B thực xuất Giá trị lô hàng xuất (chưa có thuế GTGT): 820 triệu đồng Hoa hồng uỷ thác (chưa có thuế GTGT): 5% Giá tính thuế GTGT? Câu 12 Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, tháng có số liệu sau: – Bán xe theo phương thức trả góp tháng, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT 30,3 triệu đồng/xe (trong giá bán xe 30 triệu đồng/xe, lãi trả góp tháng 0,3 triệu) Trong tháng 4/2009, thu 10,1 triệu đồng Giá tính thuế GTGT? Câu 13 Cơng ty du lịch Hà Nội ký hợp đồng du lịch với Công ty B Thái Lan theo hình thức lữ hành trọn gói cho 20 khách du lịch 32.000 USD Trong đó: Tiền vé máy bay về: 9.000 USD Chi phí trả cho phía nước ngồi: 1.000 USD Tỷ giá USD = 22.000 VNĐ Giá tính thuế GTGT?3 Câu 14 CSKD A chuyên kinh doanh du lịch mua xe ô tơ chỗ, giá chưa có thuế GTGT tỷ đồng CSKD khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao nhiêu? Câu 15 Trong kỳ tính thuế, Cơng ty A tốn dịch vụ đầu vào tính khấu trừ loại hoá đơn đặc thù loại vé Tổng giá toán theo hoá đơn 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ chịu thuế 10%, số thuế GTGT đầu vào khấu trừ bao nhiêu? Một số tập thuế giá trị gia tăng (có đáp án) Bài : công ty A bán lô hàng X cho cơng ty B với giá bán có thuế GTGT lô hàng 22 triệu, thuế suất thuế GTGT 10% Vậy giá tính thuế lơ hàng bao nhiêu? Giải : Giá trị tính thuế giao tăng lơ hàng: Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng 20.000.000 (đ) Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng 5.000 Để khuyến khai trương cửa hàng định giảm giá bán 5% Vậy giá tính thuế lơ hàng bao nhiêu? Giải: Giá tính thuế nồi cơm điện: 800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ Giá tính thuế lơ hàng 5.000 cái: 760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ Vậy giá tính thuế lô hàng 3.800.000.000 đồng Bài 3: Doanh nghiệp thương mại Hồng Hà có tài liệu sau : Doanh nghiệp sản xuất sp A,B,C,D tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ : Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp Với thuế suất thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0% Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp Thuế suất 10 % mặt hàng Hãy tính thuế GTGT phải nộp mặt hàng SP ` Giá mua chưa thuế GTG T Thuế GTGT đầu Tổn g giá vào mua Thu phải Thu ế than ế khấ h suất u toán trừ X 3=1* 4=1+ A 000 0,05 450 450 B 15 000 0,1 1500 C 20 000 0,05 D 25 000 Bài Giá bán chưa thuế GTG T Thuế Tổn Thuế GTGT đầu g giá phải bán nộp Thu Thu ế ế suất nộp 7=5* 8=5+ 9=7-3 15 000 0,1 500 16 500 050 16 500 20 000 0,1 000 22 000 500 1000 21 000 30 000 0,1 000 33 000 2000 25 000 35 000 0,1 500 38 500 500 Trong tháng 12/2009 Doanh nghiệp SX hàng tiêu dùng có số liệu sau: I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào tháng Để sử dụng cho việc SX sp A: a Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT 70.000đ/kg b Mua từ cty Y theo hóa đơn GTGT tiền thuế GTGT 370.000đ c Tập hợp hóa đơn bán hàng tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào 500.000.000đ Để sử đụnh cho việc SX sp B: a Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT 120 triệu b Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm thuế GTGT 330 triệu c Tập hợp hóa đơm bán hàng tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào 350 triệu Để sử dụng chung cho SX sp A B tập hợp hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT 510 triệu Tính thuế GTGT Doanh nghiệp phải nộp tháng Giải : I Hàng hóa, dịch vụ mua vào tháng: Để sản xuất cho sản phẩm A: Mua từ công ty X => thuế phải nộp : 15000 x 70000 x 10% =105000000( đồng) Mua từ công ty Y => Thuế GTGT phải nộp : 370000000(đòng) Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là: 500000000x 10%= 50000000( đồng) Tổng GTGT vào sản phẩm A là: 105 + 137 +50 =525 (triệu) Để sản xuất sản phẩm B: a Mua từ công ty M => thuế phải nộp là: 120 x 10%= 12(triệu) b Mua từ công ty N => thuế phải nộp là: Giá tính thuế : = 300( triệu) =>Thuế GTGT phải nộp : 300 x 10% = 30 (triệu) c Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là: 120 x 10% = 35 (triệu) =>Tổng GTGT vào sản phẩm B là: 12 +30+ 35 = 77 (triệu) Dùng chung cho sản phẩm A B l=> thuế GTGT phải nộp là? 510 x 10%= 51(triệu ) Vậy tổng thuế GTGT vào = 525 + 77 +51= 653 ( triệu) II.Tiêu thụ tháng : Sản phẩm A: a Thuế GTGT phải nộp là: 120000x 130000x 10%= 1560000000( đồng) b.Trực tiếp xuất => GTGT =0 c Bán cho Doanh nghiệp chế suất => GTGT =0 => Sản phẩm B a Bán cho đại lý bán lẻ Giá tính thuế GTGT = Thuế GTGT phải nộp là: 60000x 120000x 10%= 720( triệu) b Bán cho công ty XNK: Giá tính thuế GTGT = =>Thuế GTGT phải nộp là: 136363,64 x 5000×10%= 68181818,18(đồng) Tổng thuế GTGT phải nộp sản phẩm B 788181818,2 ( Đồng) Tổng thuế GTGT đầu Doanh nghiệp là: 1560000000+788181818,2=2348181818 ( Đồng) Vạy thuế GTGT Doanh nghiệp phải nộp là: GTGTp= GTGTr – GTGTv = 2348181818 – 653000000= 1695181818 (Đồng) Bài 5: Trong kỳ tính thuế, cơng ty Imexco VN có tài liệu sau: + Xuất 15.000 sp X, giá FOB đơn vị sản phẩm USD Thuế GTGT đầu vào số sp tập hợp từ hóa đơn mua vào 24 tr.đ + Nhận ủy thác XNK lô thiết bị đồng thuộc loại nước chưa sx dùng làm TSCĐ cho dự án đầu tư cảu Doanh nghiệp bị tính theo giá CIF 20 triệu USD, tồn lơ hàng miễn thuế NK Hoa hồng ủy thác 5% tính giá CIF + NK 500 sp Y, trị giá lô hàng hợp đồng ngoại thương hóa đơn chứng từ 10.00 USD Trong tháng cty tiêu thụ hết số hàng với doanh thu chưa thuế 180 tr.đ Yêu cầu: Xác định xem đơn vị phải nộp loại thuế cho quan nào, với số lượng bao nhiêu? Biết: Thuế suất thuế XK sp X 6% Thuế suất thuế NK sp Y 50% Thuế suất thuế GTGT hoa hồng ủy thác 10% Tỷ giá 1USD = 19.000 đ Giả sửa trình bốc xếp khu vực Hải quan cửa khẩu, số hàng Y nói bị va đập hư hỏng Giá trị thiệt hại 3000 USD, Vinacontrol giám định xác nhận, quan thuế chấp nhận, cho giảm thuế đơn vị bán tồn lơ hàng với doanh thu cũ Hãy tính lại số thuế cty phải nộp? Bài làm * Thuế XK phải nộp cho 15.000 spX là: (15.000 x x 19.000) x 0,06 = 85,5 tr.đ Thuế GTGT đầu vào khấu trừ cho số sp X 24 tr.đ * Thuế GTGT tính cho hoa hồng ủy thác : (20.000.000 x 0,05 x 19.000) x 0,1 = 1.900 tr.đ Thuế GTGT đầu vào phải nộp cho lô hàng XNK: (20.000.000 x 19.000) x 0,1 = 38.000 tr.đ * Thuế NK 500 sp Y là: (10.000 x 19.000) x 0,5 = 95 tr.đ Thuế GTGT 500 sp Y nhập khẩu: (10.000 x 19.000 + 95.000.000) x 0,1 = 28,5 tr.đ Thuế GTGT đầu 500 sp Y: 180.000.000 x 0,1 = 18 tr.đ Vậy thuế XK phải nộp: 85,5 tr.đ Thuế NK phải nộp: 95 tr.đ Thuế GTGT phải nộp: (1900 + 38.000 + 28,5 + 18) – 24 = 39.922,5 tr.đ Do số hàng Y bị hư hỏng có giá trị thiệt hại 3000 USD nên: Thuế NK tính cho lô hàng Y: [(10.000 – 3000) x 19.000] x 0,5 = 66,5 tr.đ Thuế GTGT lô hàng Y nhập khẩu: [(10.000 – 3000) x 19.000 + 66.500.000] x 0,1 = 19,95 tr.đ Thuế GTGT đầu lô hàng Y: 180.000.000 x 0,1 = 18 tr.đ Vậy Thuế NK phải nộp: 66,5 tr.đ Thuế GTGT phải nộp: (1900 + 38.000 + 19,95 + 18) – 24 = 30.913,95 tr.đ Bài : Một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh XNK có tình hình kinh doanh kì tính thuế sau : – Mua 200 gạo 5% công ty thương mại dể xuất với giá tr/tấn Đơn vị xuất đuợc 150 với giá xuất bán kho 3,5tr/tấn chi phí vận chuyển xếp dỡ tới cảng xuất 400.000 đ/ Đồng thời số gạo lại đơn vị dùng để đổi 100 linh kiện xe máy Dream II dạng CKD1 từ quốc gia M với giá CÌ 900 USD/bộ – NK từ quốc gia N 500 điều hồ nhiệt độ cơng suất 90.000 BTU , giá FOB cảng N 400 USD / , mua bảo hiểm công ty bảo hiểm Bảo Minh với số tiền 1100USD cho tồn lơ hàng , tiền cước vận tải hàng từ nước N Sài Gòn 1000 USD Đơn vị bán 200 với giá 15 triệu đ / – Nhận uỷ thác XNK cho công ty A xe vận tải chuyên dụng theo hình thức thuê 2000 chai rượu Vodka Giá CIF rượu 30 USD / chai xe 125.000 USD / Hợp đồng thuê cơng ty A kí với nước ngồi năm với giá 5.500 USD Toàn hoa hồng uỷ thác Doanh nghiệp nhận 21 tr Yêu cầu : 1.Tính loại thuế đơn vị phải nộp kì biết rằng: Thuế suất thuế XK gạo % Thuế suất thuế NK rượu 150% , điều hoà nhiệt độ 60% , linh kiện xe máy 150 % Thuế suất thuế GTGT gạo 5% , hàng hoá dịch vụ khác 10% Thuế suất thuế TTĐB rượu 75% , điều hoà nhiệt độ 15% Tổng số thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến hoạt động tr đông Linh kiện xe máy mặt hàng nhà nước quản lí giá , giá tối thiểu cho linh kiện xe máy bảng giá tối thiểu tài ban hành 910 USD Hàng hoá NK từ quốc gia mà VN chưa cam kết thực giá trị tính thuế theo GATT khác khơng thay đổi Hãy xác định lại số thuế GTGT, thuế TTĐB mà Doanh nghiệp phải nộp trường hợp Bài làm Xác định thuế phải nộp: * Cơ sở gia công cho đơn vị A 2.000 thuốc Thuế TTĐB tính cho 2.000 thuốc gia công: 2.000 * [ 29.000 : ( + 45% ) ] * 45% = 18.000.000 (đ) Thuế GTGT tính cho 2.000 thuốc lá: ( 2.000 * 29.000 ) * 10% = 5.800.000 (đ) * Cơ sở tiêu thụ 700 kg thuốc sợi Thuế TTĐB tính cho 700 kg thuốc sợi: 700 * [ 35.000 : ( + 45% ) ] * 45% = 7.603.448,276 (đ) Thuế GTGT tính cho 700 kg thuốc sợi: ( 700 * 35.000 ) * 10% = 2.450.000 (đ) * Cơ sở sản xuất bán 5.600 thuốc lá: Thuế TTĐB tính cho 5.600 thuốc bán ra: 5.600 * [ 50.500 : ( + 45% ) ] * 45% = 87.765.517,24 (đ) Thuế GTGT tính cho 5.600 thuốc bán ra: ( 5.600 * 50.500 ) * 10% = 127.260.000 (đ) * Cơ sở xuất bán cho cửa hang thương nghiệp 200 thuốc Thuế TTĐB tính cho 200 thuốc lá: 200 * [ 50.500 : ( + 45% ) ] * 45% = 3.134.482,759 (đ) Thuế GTGT tính cho 200 thuốc lá: ( 200 * 50.500 ) * 10% = 1.010.000 (đ) Vậy: Tổng thuế TTĐB mà Doanh nghiệp phải nộp là: 18.000.000 + 7.603.448,276 + 87.765.517,24 + 3.134.482,76 = 116.503.448,3 (đ) Tổng thuế GTGT mà Doanh nghiệp phải nộp là: ( 5.800.000 + 2.450.000 + 28.280.000 + 1.010.000 ) – 15.000.000 = 22.540.000 (đ) Giả sử kỳ có xuất khẩu: Giả sử Doanh nghiệp trực tiếp xuất 200 thuốc lá: trường hợp thuế TTĐB thuế GTGT Doanh nghiệp bán cho đơn vị kinh doanh xuất theo hợp đồng kinh tế 200 thuốc lá: loại thuế tính trường hợp sau: Thuế TTĐB việc tiêu thụ 200 thuốc : 200 * [ 50.500 : ( 1+ 45% ) ] * 45% = 3.134.482,75 (đ) Thuế GTGT việc tiêu thụ 200 thuốc lá: 200 * 50.500 * 10% = 1.010.000 (đ) Vậy, xác định lại tổng thuế phải nộp sau: Tổng thuế TTĐB mà Doanh nghiệp phải nộp là: 116.503.448,3 + 3.134.482,75 = 119.637.931,1 (đ) Tổng thuế GTGT mà Doanh nghiệp phải nộp là: 22.540.000 + 1.010.000 = 23.550.000 (đ) Bài 9: Công ty thực phẩm X có số liệu tháng năm N sau: – Ủy thác NK4500kg Socola loại, giá FOB cửa xuất 6,75 USD/1kg Chi phí bảo hiểm vận chuyển cho lơ hàng đến Việt Nam 750USSD Trong tháng công ty tiêu thụ 000 kg với giá 375 000 đ/kg – Sản xuất XK 500 két bia lon với giá xuất bán xưởng nhà máy 148 500đ/két bia Tổng chi phí vận chuyển đến cảng xuất 18 tr – NK 1800 lít rượu vang 11,50 để đóng chai bán Giá nhập 5,25 USD Cơng ty dùng tồn số rượu để đóng 600 cha Trong tháng công ty tiêu thụ 952chai với giá 262 500 đồng/chai – Làm đại lý độc quyền bán sữa cho công ty nước theo giá quy định Trong tháng công ty bán số hàng trị giá 300 tr Hoa hồng đại lý 7,5% doanh số bán chưa thuế Chứng từ nộp thuế GTGT khâu NK ghi số thuế GTGT nộp 18 triệu đồng – Trong tháng,công ty NK dây chuyền sx Socola (không thuộc diện miễn giảm thuế NK) từ cơng ty Itochu Nhật Bản theo hình thức tạm nhập tái xuất để gia cơng sp cho phía NB isgias FOB cửa xuất triệu USD, chi phí vận chuyển từ NB đến cáng Hải Phòng 800 USD, chi phí bảo hiểm quốc tế cho lô hàng 000 USD 2) Sử dụng dây chuyền sx Socola công ty NK từ trước đây, hết thời hạntạm nhập phải tái xuất cơng ty phía NK nhượng lại theo giá trị lại,cơng ty bán lý kỳ tính thuế với giá 18 tỷ đồng Hãy tính lại số thuế mà cơng ty phải nộp Biết giá trị sử dụng lại tài sản thời điểm lý xác định 82,5% 3) Nếu dây chuyền sx đượcNK theo hình thức tạm nhập tái xuất phục vụ cho việc sxsp công ty đem bán lý cho doanh nghiệp nước nghĩa vụthuế cơng ty có thay đổi khơng? Bài giải: Thuế GTGT đầu cho 3000kg socola tiêu thụ nước VAT = 3000 x 375 000 x 0,1 =112 500 000 đồng Thuế XK tính cho 1500 két bia lon = Thuế NK tính cho 1800 lit rượu vang TNK = 1800 x 5,25 x 19000 x 1,5 = 269 325 000 đồng Thuế TTĐB tính cho 1800 lit rượu vang NK TTTĐB = (1800 x 5,25 x 19000 + 269 325 000) x 0,2 = 89 775 000 đồng Thuế TTĐB tính cho 2925 chai tiêu thụ TTTĐB = 2925 x 262 500/(1 + 0,2) x 0,2 = 127 968 750 đồng Thuế TTĐB khấu trừ cho 1800 lít rượu dùng sx 2925 chai rượu TTTĐB = 89 775 000/3 600 x 2925 = 72 942 187,5 đồng Thuế GTGT tính cho 1800 lít rượu NK VAT = (1800 x 5,25 x 19000 + 269 325 000 + 89 775 000) x 0,1 = 53 865 000 đồng Thuê GTGT tính cho 2925 chai tiêu thụ VAT = 2925 x 262 500 x 0,1 = 76 781 250 đồng Thuế GTGT khấu trừ cho NL SX 925 chai VAT = (53 865 000/3 600) x 925 = 43 765 312,5 đồng Thuế GTGT khâu NK nộp 18 000 000 đồng Thuế GTGT nộp cho khâu tiêu thụ hàng: VAT =3 00 000 000 x 0,1 = 30 000 000 đồng Thuế NK tính cho dây chuyền sx TNK = (3 000 00 + 1800 + 000) x 19 000 x 0,005 = 285 741 000 đồng Thuế NK tính 82,5% giá trị sử dụng TNK = (3 000 00 + 1800 + 000) x 19 000 x 0,825 x 0,005 = 235 736 325 đồng Thuế NK hoàn lại 285 741 000 – 235 736 325 = 50 004 675 đồng Thuế GTGTcho 18 tỷ đồng từ việc bán dây chuyền sx VAT = 18 000 000 000 x 0,1 = 800 000 000 đồng 3) Nếu dây chuyền sx nhập theo hình thức tạm nhập tái xuất phục vụ cho việc sxsp công ty đem bán lý cho Doanh nghiệp nước nghĩa vụ nộp thuế công ty không thay đổi Một cửa hàng kinh doanh thương mại tháng tính thuế có tình sau: 1.Giá trị hàng tồn kho đầu tháng: – Nước ngọt, bánh kẹo thực phẩm đồ hộp: 7500000đ – Rượu loại: 12000000đ – Đồ chơi trẻ em: 900000đ – Dụng cụ đồ dùng học tập: 1500000đ 2.Giá trị hàng nhập vào tháng: – Nước ngọt, bánh kẹo thực phẩm đồ hộp: 37500000 – Rượu loại: 75000000đ – Đồ chơi trẻ em: 3750000đ – Dụng cụ đồ dùng học tập: 7500000đ 3.Giá trị hàng tồn kho cuối tháng: – Nước ngọt, bánh kẹo thực phẩm đồ hộp: 5250000đ – Rượu loại: 9000000đ – Đồ chơi trẻ em: 450000 – Dụng cụ đồ dùng học tập: 2250000đ (Số liệu hạch tốn theo giá mua vào hóa đơn mua hàng) 4.Doanh số bán hàng tháng: – Nước ngọt, bánh kẹo thực phẩm đồ hộp:47250000đ – Rượu loại: 86250000đ – Đồ chơi trẻ em: 4500000đ – Dụng cụ đồ dùng học tập: 9000000đ Yêu cầu: tính thuế GTGT cửa hàng phải nộp Biết cửa hàng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp GTGT Thuế suất thuế GTGT mặt hàng sau: – Nước ngọt, bánh kẹo thực phẩm đồ hộp:10% – Rượu loại: 5% – Đồ chơi trẻ em: 10% – • Dụng cụ đồ dùng học tập: 5% Lập tờ khai thuế GTGT cửa hàng • Giả sử cửa hàng khơng hạch tốn riêng doanh số bán hàng loại hàng hóa Hãy tính lại số thuế GTGT cửa hàng phải nộp.Giả sử cửa hàng kê khai doanh số bán rượu không số thực bán, cán thuế phát điều chỉnh lại doanh số Cửa hàng phải nộp thuế doanh số trình tự xác định số thuế phải nộp Tính thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT phải nộp = (Giá TT HH&DV bán – Giá TT HH&DV mua vào tương ứng) * thuế suất Giá TT HH&DV mua vào tương ứng = Giá trị HH& DV tồn đầu kỳ + Giá trị HH&DV mua vào kỳ – Giá trị HH&DV tồn cuối kỳ — Đối với nước ngọt, bánh kẹo thực phẩm: Thuế GTGT tính cho nước ngọt, bánh keo thực phẩm: ― Đối với rượu loại: Thuế GTGT tính cho rượu loại: ― Đối với đồ chơi trẻ em: Thuế GTGT tính cho đồ chơi trẻ em: — Đối với dụng cụ đồ dùng học tập: Thuế GTGT tính cho dụng cụ đồ dùng học tập: Tổng thuế GTGT cửa hàng phải nộp là: 2.Giả sử cửa hàng khơng hạch tốn riêng doanh số bán: Thuế GTGT phải nộp cho hàng có thuế suất 10% : Thuế phải hàng có thuế suất 5%: GTGT nộp cho Vậy: Thuế GTGT phải nộp cho hàng hóa có thuế suất 10% là: 1575000đ Thuế GTGT phải nộp cho hàng hóa có thuế suất 5% là: 127500đ Bài 10 : Một tổ hợp tác sxsp A tháng có tình hình sau : Tồn kho đầu tháng Nguyên liệu Y: 1,8 tấn, giá nhập kho 575 000 đ/tấn Nguyên liệu Z: 2,25 tấn, giá nhập kho 000 000 đ/tấn Mua vào tháng : Nguyên liệu Y: 18 tấn, giá mua chưa có thuế GTGT 500 000 đ/tấn thuế GTGT 150.000 đ/tấn Nguyên liệu Z tấn, giá mua 970 000 đ/tấn, giáthuế GTGT Sản xuất tháng : Từ nguyên liệu Y Z, Doanh nghiệp sản xuất spA Định mức sx sp A hết 4,5 kg nguyên liệu Y kg nguyên liệu Z Số sp A sx 400 sp Các chi phí mua ngồi khác để sxsp A 250 000 đ Tiêu thụ tháng : – Trong tháng Doanh nghiệp tiêu thụ hết số sp A với giá toán 18 750 đ/sp bán toàn nguyên liệu Z lại cho sở khác với giá toán 630 000 đ/tấn Yêu cầu : + Xác định số thuế GTGT sở phải nộp tháng lien quan đến tình hình Biết : tăng – Tổ hợp tác nộp thuế GTGT theo pp trực tiếp giá trị giathuế suất thuế GTGT sp A nguyên liệu Z 10% + Giả sử tháng đơn vị không tiêu thụ hết số sp A tồn kho 200 sp Hãy xác định lại số thuế GTGT đơn vị phải nộp Bài giải: 1, Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp : Ta có số lượng NVL để sx 400 sp A tháng = định mức sx spA x số spA sx + Lượng nguyên liệu Y : 4,5 x 400 = 19 800 kg = 19.8 + Lượng nguyên liệu Z : x 400 = 13 200 kg = 13,2 Như số NLZ đế sxsp A từ 2,25 tồn đầu tháng 13,2-2,25=10,95 mua vào tháng Giá trị hàng hóa mua vào tương ứng để sx sp A = Giá trị 19,8t ngliệu Y + giá trị 13,2 t ngliệu Z + phí mua ngồi khác = [1,8 x 575 000+18 x (1 500 000 + 150 000)] + (2,25 x 000 000 + 10,95 x 970 000) + 250 000 = 77 056 500 đ Giá trị hàng hóa spA bán = số lượng bán x giá bán = 400 x 18 750 = 82 500 000 đ Ta có thuế GTGT phải nộp T = (giá trị hàng hóa bán – giá trị hàng hóa mua vào tương ứng)x thuế suất => thuế GTGT phải nộp cho spA : (82 500 000 – 77 056 500 ) x 0,1 = 544 350 đ (*) Đối với nguyên liệu Z lại Lượng nguyên liệu Z lại tiêu thụ : 15 + 2,25 – 13,2 = 4,05 Giá trị hàng hóa mua vào : 4,05 x 970 000 = 12 028 500 đ Giá trị hàng hóa bán : 4,04 x 630 000 = 14 701 500 đ => Thuế GTGT đv NLZ lại tiêu thụ là: (14 701 500 + 12 028 500)x 0,1= 267 300đ Vậy thuế GTGT sở phải nộp tháng : 544 350 + 267 300 = 811 650 đ 2, Giả sử tháng Doanh nghiệp không tiêu thụ hết số SPA tồn kho 200 sp Ta có giá thành đơn vị sp A = giá trị hàng hóa mua vào : số lượng spAsx = 77 056 500 : 400 = 17 512,84 đ Giá trị số SPA tiêu thụ = số SPA tiêu thụ x giá thành đơn vị = (4 400 – 200) x 17 512,84 = 56 041 088 đ Giá trị hàng hóa spA bán = số lượng bán x giá bán = (4 400 – 200)x 18 750 = 60 000 000 => Thuế GTGT SPA : [60 000 000- 56 041 088 ]x 0,1 = 395 891,2 đ (*) Đối với nguyên liệu Z lại tiêu thụ Giá trị hàng hóa mua vào : 4,05 x 970 000 = 12 028 500 đ Giá trị hàng hóa bán : 4,04 x 630 000 = 14 701 500 đ => Thuế GTGT đv NL Z lại = (14 701 500 + 12 028 500)x 0,1= 267 300 đ Vậy thuế GTGT sở phải nộp tháng : 395 891,2 + 267 300 = 663 191,2 đ Bài 1: Trong tháng 12 năm 2007, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có số liệu sau: 1/ Hàng hóa, dịch vụ mua vào tháng: Để sử dụng cho SP – A:  Mua từ công ty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT 75.000đồng/kg  Mua từ cơng ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT 380 triệu đồng      Tập hợp hóa đơn bán lẻ mua hàng hóa, dịch vụ tháng 520 triệu đồng Để sử dụng cho SP – B: Mua từ cơng ty M: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT 120 triệu đồng Mua từ cơng ty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bap gồm thuế GTGT 330 triệu động Tập hợp hóa đơn bán lẻ mua hàng hóa, dịch vụ tháng, trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào 350 triệu đồng Để sử dụng chung cho sản xuất SP – A & B: Tập hợp hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT 510 triệu đồng 2/ Tiêu thụ sản phẩm tháng: Sản phẩm A: Giá bán chưa thuế GTGT  Bán cho công ty thương mại An Khánh 120.000 sp với gián bán 130.000 đồng/sp  Trực tiếp xuất 24.000sp, với giá FOB 135 ngàn đ/sp  Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000sp với giá 120.000 đ/sp Sản phẩm B: hàng hóa khơng thuộc diện chịu thuế GTGT  Bán qua đại lý lẻ 60.000 sp, giá bán 132.000đ/sp  Bán cho công ty xuất nhập Z 5.000sp, giá bán 110.000đ/sp  Trực tiếp xuất 20.000sp với giá FOB 130.000đ/sp Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT hàng, hóa, dịch vụ mua vào bán 10% Yêu cầu tính thuế GTGT phải nộp tháng doanh nghiệp BÀI 2: Trong tháng 9/2007 công ty K có nghiệp vụ kinh tế sau: Xuất lơ hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B cho công ty TNHH nước, giá bán theo qui định chưa có thuế GTGT 50.000 đồng/sp, hoa hồng hưởng 5% giá bán chưa thuế GTGT, kỳ công ty K tiêu thụ 10.000sp Nhận xuất ủy thác lơ hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá 600 triệu đồng, hoa hồng ủy thác hưởng 3% giá FOB Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT 200 triệu đông, thuế GTGT 10%, viết hóa đơn, kế tốn ghi gộp giá bán 220 triệu đồng (không ghi tách riêng giá chưa thuế thuế GTGT) Dùng 100sp E để trao đổi với sở kinh doanh M lấy sản phẩm F, giá bán chưa thuế GTGT sản phẩm E thời điểm phát sinh họat động trao đổi 120.000đ/sp Thuê công ty nước sửa chữa hệ thống sản xuất với giá toán theo hợp đồng qui đồng VN 300 triệu đồng Bán trả góp cho cơng ty N lơ hàng, giá trả góp chưa có thuế GTGT 300 triệu đồng, trả vòng năm, giá bán trả 250 triệu đồng xác định số thuế GTGT mà công ty K phải nộp tháng (bao gồm số thuế nộp hộ có) Biết rằng: Cơng ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ 10% Tổng số thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ 50 triệu đồng BÀI 3: Tại công ty xây dựng X kỳ tính thuế có số liệu sau: Hợp đồng với chủ đầu tư A: tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT bao gồm giá trị vật tư xây dựng 900 triệu đồng Hợp đồng với chủ đầu tư B: vật tư xây dựng chủ đầu tư cung cấp, tổng giá trị công trình chưa thuế GTGT khơng bao gồm giá trị vật tư xây dựng 300 triệu đồng Công ty Y Nhà nước giao 2.000 m đất để xây dựng nhà bán Tiền sử dụng đất phải nộp cho NSNN theo giá qui định 500.000đ/m2 Công ty xây dựng 20 nhà để bán, giá bán nhà quyền sử dụng đất chưa bao gồm thuế GTGT 500 triệu đồng/căn (trong đó: giá nhà 300 triệu đồng, giá đất 200 triệu đồng) Công ty Y Nhà nước cho thuê 100.000m đất trọng vòng 50 năm để xây dựng sở hạ tầng cho thuê, giá thuê đất phải trả cho Nhà nước 50.000đ/m2/năm Sau xây dựng xong sở hạ tầng công ty cho công ty Z thuê với giá 200.00đ/m2/năm vòng 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất Yêu cầu: tình thuế GTGT phải nộp kỳ công ty Y Biết rằng: Hợp đồng với chủ sở hữu đầu tư A: toán theo giá trị khối lượng xây dựng bàn giao, kỳ xác định khối lượng cơng trình hồn thành bàn giao 50% so với tổng cơng trình, chủ đầu tư chấp nhận toán  Hợp đồng với chủ đầu tư B: Cơng trình hồn thành bàn giao chủ đầu tư toán  Đối với 2.000m2 nhà nước giá: công ty bán 15 nhà  Đối với diện tích đất cho công ty Z thuê: công ty Z trả tiền thuê đất năm lần, kỳ công ty Z trả tiền thuê lần cho công ty Y  Thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ 2.500 triệu đồng  Thuế suất thuế GTGT trường hợp 10% BÀI 4:  Công ty Du lịch Tuấn Hùng tháng 8/2006 có cá nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Thực hợp đồng với công ty G đưa 50 nhân viên công ty G tham quan từ TP.HCM Hà Nội lại TP.HCM vòng ngày với giá bao trọn gói 6.050.000 đ/người Thực hợp đồng với công ty du lịch Singapore theo hình thức trọn gói đưa đồn khách Sing đến tham quan Việt Nam lại Sing vòng ngày, với tổng giá tốn qui VNĐ 530 triệu đồng công ty du lịch Tuấn Hiùng phải chịu toàn vé máy bay, ăn ở, tham quan theo chương trình thỏa thuận , riêng vé máy bay từ Sing sang VN ngược lại hết 200 triệu đồng Thực hợp đồng với công ty H đưa 30 nhân viên công ty tham quan từ Việt Nam sang Hồng Kơng lại VN vòng ngày với giá trọn gói 15 triệu đồng/khách, cơng ty Du lịch Tuấn hùng ký hợp đồng với công ty du lịch Hồng Kong với giá 12.800.000 đ/người công ty du lịch Hồng Kơng phải lo tồn vé may bay, ăn ở, tham quan theo chương trình thỏa thuận Hồng Kông Yêu cầu: xác định thuế GTGT phải nộp kỳ công ty du lịch Tuấn Hùng Biết rằng: Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Thuế GTGT dịch vụ 10% Thuế GTGT đầu vào khấu trừ tháng 20 triệu đồng Bài 5: Tại công ty thương mại, kỳ tính thuế có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua hàng Đối với sản phẩm A: mua 10.000sp với giá chưa bao gồm tiền thuế GTGT 32.000đ/sp sản phẩm B mua 3.000 sp với giá chưa thuế GTGT 55.000đ/sp, 2.000sp với giá chưa thuế GTGT 52.000đ/sp sp C: mua doanh nghiệp chế xuất 6.000sp với giá 70.000đ/sp (tiền thuế nhập 7.000đ/sp) Mua cty TNHH khác 2.000sp với giá chưa thuế GTGT 80.000đ/sp Tiêu thụ: Đối với sp A: bán lẻ 5.000sp với giáthuế GTGT 44.000đ/sp, 3.000sp với giá chưa thuế GTGT 35.000đ/sp Đối với sp B: xuất nước theo giá FOB, 4.000sp với giá 70.000đ/sp, bán nước 1.000sp với giá chưa thuế GTGT 60.000đ/sp Đối với sp C: Bán cho siêu thị nước 5.000sp với sau: 2.000sp giá chưa thuế GTGT 90.000đ/sp 3.000sp với giá chưa thuế GTGT 92.000đ./sp Yêu cầu: Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ công ty thương mại BIết rằng:    Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế suất thuế GTGT mặt hàng 10% Các sản phẩm A, B C không thuộc diện chịu thuế TTĐB ... nhiêu? Một số tập thuế giá trị gia tăng (có đáp án) Bài : công ty A bán lô hàng X cho công ty B với giá bán có thuế GTGT lô hàng 22 triệu, thuế suất thuế GTGT 10% Vậy giá tính thuế lơ hàng bao... Giải : Giá trị tính thuế giao tăng lơ hàng: Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng 20.000.000 (đ) Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán lô hàng nồi cơm điện với giá. .. từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT 120 triệu b Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm thuế GTGT 330 triệu c Tập hợp hóa đơm bán hàng tháng: trị giá hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các bài tập thuế giá trị gia tăng (có lời giải), Tổng hợp các bài tập thuế giá trị gia tăng (có lời giải)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay