Đề thi thực tập Vi Sinh (tham khảo)

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:40

ĐỀ THI THỰC TẬP – THAM KHẢO TRẠM 1: - Đọc kết thí nghiệm Mannitol/MSA (đỏ) + Mơi trường MSA, chất thị: đỏ phenol + Ủ 350C/18-24h + Có VK mọc hay khơng? + Kết quả: + Vàng: Mannitol(+) + Đỏ: Mannitol(-) TRẠM 2: - Đọc thí nghiệm Coagulase/huyết tương (vàng) + Môi trường huyết tương + Thử nghiệm phân biệt Staphylococcus aureus loại Staphylococci khác + Kết quả: + Huyết tương đơng vón, lợn cợn: Coagulase(+) + Huyết tương lỏng: Coagulase(-) + Chú ý: quan sát KQ 10s đầu TRẠM 3: - Thí nghiệm tiêu huyết (Hemolysin)/thạch máu + Môi trường (BA: Blood Agar) + Có VK mọc hay khơng? + Kết quả: + Có vòng sáng quanh khúm VK: (+) + Khơng có vòng sáng: (-) TRẠM 4: - Thử nghiệm kháng Novobiocin/thạch nâu (CA) + Ủ 350C/18-24h + Kháng (-): d vòng vô khuẩn ≤ 16mm: Staphylococcus saprophyticus + Nhạy cảm (+): d vòng vơ khuẩn > 16mm: Staphylococcus aureus Staphylococci Coagulase(-) khác TRẠM 5: - Thử nghiệm nhạy cảm Bacitracin (Taxo A) + Kháng (Taxo A(-)): khơng có vòng vơ khuẩn + Nhạy (Taxo A(+)): có vòng vơ khuẩn: Streptococcus tiêu huyết β nhóm A TRẠM 6: - Thử nghiệm nhạy cảm Optochin (Taxo P) + Dùng để phân biệt Pneumococcus Streptococci tiêu huyết α khác (Streptococcus viridans) + Kháng (Taxo P(-)): đường kính vòng vơ khuẩn < 14mm: làm thêm thử nghiệm tan muối mật (Bile Esculin) để xác định Pneumococcus + Nhạy (Taxo P(+)): đường kính vòng vơ khuẩn ≥ 14mm: Pneumococcus TRẠM 7: - Đọc kết kháng sinh đồ đĩa thạch (Kirby Bauer): + Có vòng vơ khuẩn → đo đường kính (mm) → nhạy cảm/trung gian/kháng + Khơng có vòng vô khuẩn → kháng TRẠM 8: - Đọc phết VK nhuộm Gram KHV: + Màu đỏ: Gr(-) / Màu tím: Gr(+) + Hình cầu: cầu khuẩn / Hình que: trực khuẩn + KQ: cầu/trực khuẩn Gr(±), xếp: rải rác, chuỗi, đơi, chùm (cầu khuẩn); rải rác, bó (trực khuẩn); phẩy khuẩn, xoắn khuẩn (trực khuẩn) TRẠM 9: - Đọc KQ cấy vạch chiều xem có loại khúm? TRẠM 10: - Đọc kết phết VK kháng nhuộm Gram + Trả lời có hay khơng trực khuẩn kháng acid (Acid Fast Bacilli): + AFB(+) + AFB(-) TRẠM 11: - Đọc KQ môi trường KIA (đỏ) + Môi trường: KIA + Glucose(+) + Lactose(+): vàng / (-): đỏ + Gas(+): có lỗ khí, thạch bị đẩy, vỡ / (-): khơng có khí + H2S(+): đen / (-): không đen TRẠM 12: - Đọc KQ môi trường Citrate (xanh lá) + Citrate(+): xanh dương (pH=7,6) + Citrate(-): xanh (pH=6,9) TRẠM 13: - Đọc KQ môi trường Urea (tím sen) + Urea(+): mặt khum chất lỏng màu tím đậm + Urea(-): mặt khum tím nhạt TRẠM 14: - Đọc KQ môi trường SIM (bán lỏng): + H2S(+): đen / (-): không đen + Di động(+): đục xung quanh đường cấy / (-): không đục xa đường cấy + Indole(+): nhỏ Kovac’s → đỏ / (-): vòng TRẠM 15: - Đọc KQ cấy vạch chiều môi trường MC: + Môi trường: MC + Mấy loại khúm + Lac(+): đỏ, hồng (nhìn xung quanh khúm) / (-): trắng, vàng TRẠM 16: - Đọc KQ môi trường phân lập SS: + Mơi trường: SS + Có loại khúm + Lac(+): đỏ, hồng (nhìn xung quanh khúm) / (-): trắng, vàng + H2S(+): đen / (-): không đen TRẠM 17: - Đọc KQ môi trường phân lập EM: (thạch tím than) + Mơi trường: EM + Mấy loại khúm + Lac(+): tím / (-): + Ánh kim(+): E.coli CÂU HỎI LÝ THUYẾT Bài 1: Dụng cụ bản, phương pháp nhuộm Gram, nhuộm Ziehl-Neelsen Nguyên tắc nhuộm Gram: - Alcol 950 tẩy màu hợp chất “tím Gentian – Iod” VK Gr(-) Bộ thuốc nhuộm Gram: - Tím Gentian, Lugol, Alcol 950,Đỏ Safranin VK Gr: - Gr(+): có 40 lớp Peptidoglycan chiếm 50% vật liệu cấu tạo TB - Gr(-): có 1-2 lớp Peptidoglycan chiếm 5-10% vật liệu cấu tạo TB Nhỏ dầu Cèdre quan sát vật kính 100X để tăng độ chiết quang Tiêu cự gì: - Là khoảng cách nhìn rõ từ tiêu đến vật kính Tiêu cự vật kính: - 10X: 16 mm - 40X: mm - 100X: mm Độ phóng đại = độ phóng đại thị kính x độ phóng đại vật kính Dụng cụ PTN VS gồm: đèn cồn, kim cấy, vòng cấy, ống nghiệm, hộp Petri Thời gian trả lời kết xét nghiệm VK ngày 10 Đặc điểm cấu tạo trực khuẩn kháng acid: - Dài, mãnh, bắt màu đỏ - Kháng lại xâm nhập phẩm nhuộm có lượng lớn lipid lớp cỏ 11 Trực khuẩn kháng acid bắt màu với thuốc nhuộm Carbonfuchsin 12 Bộ thuốc nhuộm phương pháp nhuộm kháng acid: - Carbonfuchsin, Methylen Blue, Dung dịch acid-alcol (HCl 3% - Alcol 700) 13 Công dụng dung dịch acid-alcol: - Tẩy màu Carbonfuchsin TB biểu mô, bạch cầu 14 Công dụng Methylen Blue: - Bắt màu xanh TB biểu mô, bạch cầu Bài 2: Phân lập vi khuẩn Nguyên tắc cấy vạch chiều: - Làm cạn dần mầm cấy Mục đích việc làm cạn dần mầm cấy: - Phân lập VK Môi trường cấy vạch chiều: - NA (Nutrient Agar) Bài 3: Chỉ tiêu xét nghiệm nước VSV Coliform đánh giá tình trạng vệ sinh chung nguồn nước Faccal coliform đánh giá vi sinh vật nguồn nước Faccal streptococci chứng nguồn nước nhiễm phân Clostridium perfringens đánh giá chất lượng khử khuẩn mẫu nước Staphylococcus gây tiêu chảy ngộ độc thực phẩm Bài 4: Kiểm tra vi sinh khơng khí Cho biết loại VSV mọc môi trường sau: BA cho tất VSV mọc 370C/5-10% CO2/24h MC cho trực khuẩn Gr(-) mọc 370C/24h SA cho vi nấm mọc 370C/72h Các môi trường dùng để kiểm tra vi sinh khơng khí là: - BA, MC, SA Kể tên phương pháp kiểm tra vi sinh khơng khí: - Phương pháp lắng bụi Koch - Phương pháp hút bụi màng lọc Gelatin - Phương pháp hút bụi trực tiếp lên mặt thạch đặt máy hút 4 Mục đích kiểm tra vi sinh khơng khí: - Phát VSV gây bệnh qua đường hơ hấp khơng khí - Đánh giá tình trạng vệ sinh sở SX thực phẩm, sở y tế - Đánh giá hiệu biện pháp khử trùng sở y tết - Điều tra tình trạng nhiễm VSV gây dịch Bài 5: Kháng sinh đồ Kể tên phương pháp làm KSĐ: - Phương pháp Kirby-Bauer - Phương pháp pha loãng liên tiếp - Phương pháp E-Test Kể tên vật liệu để làm KSĐ: - Đĩa KS - Môi trường - Huyền dịch VK Môi trường tiêu chuẩn làm KSĐ phương pháp Kirby-Bauer MHA Độ đục McFarland là: 0,5 = 108 CFU/ml MIC nồng độ tối thiểu (µg/ml) ức chế phát triển VK quan sát mắy thường Bài 6: Vi khuẩn đường ruột Tính chất chung Enterobacteriaceae: - Trực khuẩn Gr(-); đa số di động trừ Shigella, Klebsiella; Glu(+), Oxidase(-) loại VK đường ruột gây bệnh thường gặp: - E.coli (gây tiêu chảy): ETEC, EIEC, EHEC, VTEC - Shigella (gây lị trực trùng): nhóm A: S.dysenteriae (thường gặp VN) nhóm B: S.flexneri (thường gặp VN) nhóm C: S.boydii nhóm D: S.sonnei - Salmonella (gây thương hàn) - Yersinia (gây dịch hạch) Môi trường chuyên chở thường dùng Cary-Blair Kể tên môi trường phân lập: MC, EMB, SS Kể tên môi trường sinh hóa: KIA, MR-VP, SIM, Urea, Citrate Quy trình phân lập Enterobacteriaceae: - Bệnh phẩm → Cary-Blair → EMB, MC, SS → chọn khúm → KIA/TSI: oxidase(-) → PƯ sinh hóa Trong mơi trường EMB có ánh kim chắn có E.coli Trong mơi trường KIA nồng độ Glucose/Lactose: 1/10 Môi trường TSI khác KIA chỗ có thêm đường sucrose 10 Thạch TSI khảo sát tính chất VK? - Biết sơ khởi dạng VK phân lập, khảo sát tính chất sinh hóa Glu, Lac, H2S, Gas 11 Thạch TSI khảo sát thêm tính chất VK? - Tìm VK lên men Lac chậm đa số VK đường ruột lên men Lac chậm lên men Suc sau ngày 12.Mơi trường citrate khảo sát tính chất VK: - Xem VK có sử citrate nguồn lượng không 13 Chất thị môi trường Citrate Bromothymol Blue 14 Môi trường Urea khảo sát VK có sinh Urease khơng 15 Mơi trường SIM khảo sát VK có sinh H2S, Indole, di động không 16 Phản ứng Indole dùng thuốc thử Kovac’s Trắc nghiệm: Công dụng đèn cồn a Khử khuẩn b Diệt khuẩn c Bảo vệ d Tất Khi mở nắp ống nghiệm phải nghiên ống nghiệm góc: a 450 b 900 c 1350 d 1800 Gr(+) khác Gr(-) chỗ: a Lớp lipid b Lớp biểu bì c Lớp peptidoglycan d Lớp mỡ Kích thước VK tính đơn vị: a nm b mm c µm d cm Phương pháp nhuộm Gram gọi phương pháp nhuộm: a Đơn b Kép c Nóng d Lạnh Phương pháp nhuộm Gram màu tương phản là: a Đỏ/hồng b Vàng/đỏ c Tím/xanh d Tím/đỏ Phương pháp nhuộm kháng acid có thành phần thuốc: a Tím/đỏ b Đỏ/xanh c Vàng/hồng d Tím/xanh Mục đích cấy vạch chiều gì? a Nhân chủng VK b Làm tăng số lượng VK c Tách rời khúm VK riêng d Dễ nhận dạng Phương pháp nhuộm kháng acid gọi phương pháp: a Đơn b Kép c Ziehl-Neelsen d Lạnh 10 Khi đọc kết nhuộm Gram: a Hình dạng b Màu sắc c Sắp xếp d Cả 11 Khi đọc kết nhuộm kháng acid: a Hình dạng b Màu sắc c Sắp xếp d Xác định trực khuẩn kháng acid ... chảy ngộ độc thực phẩm Bài 4: Kiểm tra vi sinh khơng khí Cho biết loại VSV mọc môi trường sau: BA cho tất VSV mọc 370C/5-10% CO2/24h MC cho trực khuẩn Gr(-) mọc 370C/24h SA cho vi nấm mọc 370C/72h... 370C/24h SA cho vi nấm mọc 370C/72h Các môi trường dùng để kiểm tra vi sinh khơng khí là: - BA, MC, SA Kể tên phương pháp kiểm tra vi sinh khơng khí: - Phương pháp lắng bụi Koch - Phương pháp hút bụi... lên mặt thạch đặt máy hút 4 Mục đích kiểm tra vi sinh khơng khí: - Phát VSV gây bệnh qua đường hơ hấp khơng khí - Đánh giá tình trạng vệ sinh sở SX thực phẩm, sở y tế - Đánh giá hiệu biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thực tập Vi Sinh (tham khảo), Đề thi thực tập Vi Sinh (tham khảo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay