80 câu hỏi trắc nghiệm môn luật dân sự (có đáp án)

21 23 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:19

câu hỏi nhận định môn Luật Dân sự: câu hỏi nhận định môn Luật Dân sự 3, nhận định đúng sai Luật Dân sự 2015, câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Dân sự 2, câu hỏi và đáp án môn Luật Dân sự, nhận định đúng sai về hợp đồng dân sự, nhận định đúng sai Luật Dân sự 2 có đáp án, nhận định Luật Dân sự 2015, câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự 2015 Câu 1: Có nguyên tắc pháp Luật Dân => Câu 2: Tâp quán pháp áp dụng Khi bên tranh chấp mà pháp luật không quy định Khi bên thỏa thuận áp dụng tập quán pháp => Khi bên khơng có thỏa thuận pháp luật khơng quy định Câu 3: Phương thức sau coi phương thức bảo vệ quyền dân Quyết định xử phạt hành Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm Yêu cầu cải => & Câu 4: Nhận định sau đúng? Các cá nhân có lực pháp Luật Dân ngoại trừ người bị tâm thần => Mọi cá nhân có lực pháp Luật Dân sau Tùy vào mức độ nhận thức mà cá nhân có lực pháp Luật Dân khác Câu 5: Nhận định sau đúng? Cứ 18 tuổi người thành niên Tất người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ => Người thành niên người đủ 18 tuổi trở lên Câu 6: Nhận định sau hay sai: Người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mua bán nhà có tiền Đúng => Sai Câu 7: Nhận định sau sai? => Trong trường hợp quyền nhân thân khơng chuyển giao cho người khác Quyên nhân thân quyền dân gắn với nhân Quyền có họ tên quyền nhân thân Câu 8: Hãy nhận định sai? Con sinh phải theo họ cha Chỉ theo họ mẹ chưa xác định cha đẻ đứa bé Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có đồng ý người Có thể đặt tên số ký tự miễn không xâm phạm đến quyền lợi người khác => & Câu 9: Nhận định sau đúng? => Người Quốc tịch đảm bảo cư trú Việt Nam theo luật Mọi công dân Việt Nam phải có Quốc tịch Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam Luật quốc tịch Việt Nam Luật quốc tế quy định Câu 10: Đăng ảnh người khác phải người đồng ý phải trả thù lao Đúng => Sai Câu 11: Nhận định sau sai? Trong trường hợp khẩn cấp lý ngăn chặn việc phạm tội xâm phạm danh dự người có hành vi phạm tội Pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm uy tín, danh dự cá nhân người cơng dân => Cả 1& Câu 12 : Nhận định sau Nơi cư trú cá nhân nơi người sinh sống Nơi cư trú cá nhân nơi người thường xuyên sinh sống Cả 1& => Câu 13: Tìm nhận định sai nhận định Một người người giám hộ Người giám hộ bao gồm: Người chưa thành niên khơng cha, mẹ không xác định cha, mẹ; Trong trường hợp anh ruột anh chị ruột chị người giám hộ đương nhiên cho người chưa thành niên => Cả ba đáp án Câu 14: Nhận định sau nhất? Khi người biệt tích 02 năm liền trở lên tòa án tun bố người tích Khi người biệt tích 03 năm trở lên, mà khơng biết sống hay chết tòa án tun bố người tích Người biệt tích chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà khơng có tin tức xác thực sống bị tun bố tích => Khơng có nhận định Câu 15: Tìm nhận định nhận định => Khi người bị tuyên bố chết trở vợ chồng người bị tuyên bố chết kết hôn với người khác việc kết có hiệu lực pháp luật Khi người bị tuyên bố chết trở vợ chồng người bị tuyên bố chết kết hôn với người khác phải trả lại quan hệ nhân cũ người u cầu Người bị tuyên bố chết mà sống khơng có quyền u cầu người nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản Câu 16: Nhận định sau sai? => Pháp nhân chấm dứt tồn từ thời điểm bị tuyên bố phá sản Pháp nhân chấm dứt tồn kể từ thời điểm xóa tên sổ đăng ký pháp nhân từ thời điểm xác định định quan nhà nước có thẩm quyền Cả hai nhận định Câu 17: Những nhận định sau Tài sản cá nhân có => Giấy tờ có giá, quyền tài sản tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản tài sản khác & Câu 18: Nhận định sau sai Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Giao dịch dân hợp đồng dân => & Câu 19: Giao dịch dân lập bằng: Bằng miệng văn Bằng hành vi cụ thể => 1&2 Đáp án Câu 20: Giao dịch dân có nội dung khơng rõ ràng, khó hiểu, hiểu theo nhiều nghĩa khác việc giải thích giao dịch dân thực theo: Theo ý chí hai bên Theo ý chí bên Theo bên thứ ba hai bên ấn định => Theo ý chí đích thực bên xác lập giao dịch Câu 21: Một hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Bên có lỗi phải xin lỗi, bồi thường chịu phạt vi phạm Các bên giá phải khơi phục lại tình trạng ban đầu => Bên tình việc thu hoa lợi, lợi tức khơng phải hồn trả lại hoa lợi, lợi tức Câu 22: Định nghĩa sau đúng? => Thời hạn khoảng thời gian xác định từ thời điểm đến thời điểm khác Thời hạn thời hiệu quy định luật Thời hạn khoàng thời gian gần mà bên phải thực nghĩa vụ không thực nghĩa vụ Thời hạn khoảng thời gian ấn định giao dịch dân Câu 23: Thời hiệu Thời hiệu thời hạn luật định mà kết thúc thời hạn phát sinh không phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định => Thời hiệu thời hạn luật quy định mà kết thúc thời hạn phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định Thời hiệu thời hạn bên quy định mà kết thúc thời hạn phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định 4 Thời hiệu thời hạn luật quy định mà kết thúc thời hạn phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo thỏa thuận bên Câu 24: Nhận định sau sai? => Thời hiệu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản năm Khi bên tự hòa giải với thời hiệu khởi kiện vụ án dân bắt đầu lại => Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân không bị gián đoạn Câu 25 Mọi tài sản tồn ba quyền sở hữu, chiếm hữu định đoạt Đúng Sai Câu 26: Chủ sở hữu tài sản có nghĩa vụ sau đây: Nghĩa vụ bảo vệ mơi trường; bảo vệ tính mạng cho người khác; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an tồn xã hộ; Nghĩa vụ tơn trọng quy tắc xây dựng; nghĩa vụ => Nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an tồn xã hộ; Nghĩa vụ tơn trọng quy tắc xây dựng Các nghĩa vụ Câu 27: Chiếm hữu gì? Chiếm hữu việc chủ thể nắm giữ Chiếm hữu việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản cách trực tiếp tài sản => Chiếm hữu việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản cách trực tiếp gián tiếp chủ thể có quyền tài sản Câu 28: Nhận định sau Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu trực tiếp chiếm hữu gián tiếp => Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu chủ sở hữu chiếm hữu người chủ sở hữu Chiếm hữu chiếm giữ chi phối tài sản cách gián tiếp Câu 29: Người chiếm hữu phải chứng minh việc chiếm hữu tình có u cầu Đúng => Sai Còn tùy trường hợp Câu 30: Quyền dân bị hạn chế? Quyền dân khơng bị hạn chế Có thể bị hạn chế có yêu cầu người khác => Quyền dân bị hạn chế trường hợp Câu 31: Sở hữu chung vợ chồng Phần quyền sở hữu hai vợ chồng có trước thời kỳ hôn nhân => Sở hữu chung hợp phân chia Tài sản chung hợp không phân chia Câu 32: Sự kiện sau chấm dứt sở hữu chung Một đồng sở hữu chung chết Quá 50% phần tài sản thuộc sỡ hữu chung khơng => Tài sản chung chia Câu 33: Sự kiện sau chấm dứt quyền sở hữu Đánh rơi tài sản Bỏ quên tài sản Tài sản bị xử lý để thực nghĩa vụ cho người khác => Tài sản bị tịch thu Câu 34: Người hưởng dụng có nghĩa vụ Có nhiều nghĩa vụ Có nghĩa vụ => Có nghĩa vụ Có nghĩa vụ Câu 35: Căn xác lập quyền bất động sản liền kề đúng? => Xác lập theo di chúc Xác lập theo tập quán vùng Xác lập theo ý chí bên Câu 36: Căn vừa phát sinh nghĩa vụ, vừa phát sinh quyền dân Gây thiệt hại hành vi trái pháp luật Bị thiệt hại hành vi trái pháp luật => Hành vi pháp lý đơn phương => Hợp đồng Câu 37 Đối tượng nghĩa vụ Là nghĩa vụ phải thực => Là tài sản, công việc phải thực không thực 3 Là công việc thực Là chế tài phải thực Câu 38: Nhận định sau xác? => Thời hạn thực nghĩa vụ bên thỏa thuận, theo quy định pháp luật theo định quan có thẩm quyền Thời hạn thực nghĩa vụ 02 năm từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ phải thực Thời hạn thực nghĩa vụ bên ấn định bên khơng ấn định thực theo quy định pháp luật theo định quan có thẩm quyền Câu 39: Nhận định sau khơng xác? => Trường hợp người thực tồn nghĩa vụ có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực phần nghĩa vụ liên đới họ người thứ ba => Trường hợp người thực tồn nghĩa vụ có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ liên đới khác phải bồi thường phần nghĩa vụ mà thực thay Trường hợp người thực tồn nghĩa vụ có quyền u cầu người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực phần nghĩa vụ liên đới họ Câu 40: Tất nghĩa vụ phân chia theo phần Đúng chưa đủ Đúng => Sai Câu 41: Có biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân biện pháp biện pháp => biện pháp Câu 42: Tài sản bảo đảm phải => Giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn, nhỏ giá trị nghĩa vụ bảo đảm Giá trị tài sản bảo đảm phải lớn nghĩa vụ bảo đảm Giá trị tài sản bảo đảm có giá trị lớn nghĩa vụ bảo đảm Giá trị tài sản bảo đảm phải nhỏ nghĩa vụ bảo đảm Câu 43: Một tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ Không dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ => Có giá trị thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn tổng giá trị nghĩa vụ bảo đảm Khi bên đồng ý Câu 44: Có cầm cố bất động sản hay không? => Được Không Chỉ cầm cố bất động sản hình thành tương lai Câu 45: Nếu khơng có thỏa thuận khác luật khác khơng có quy định Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ… Thời điểm chuyển giao tài sản cầm cố => Thời điểm giao kết Thời điểm đăng ký quan có thẩm quyền Câu 46: Nhận định sau chưa xác? => Tài sản chấp hai bên giữ Hoặc ủy quyền cho bên thứ ba giữ Tài sản chấp bên chấp giữ Các bên thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản chấp => Tài sản chấp bên nhận chấp giữ Các bên thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản chấp Câu 47: Nếu khơng có thỏa thuận khác luật khác khơng có quy định Hợp đồng chấp tài sản có hiệu lực … Từ có đề nghị giao kết hợp đồng Từ phát sinh hiệu lực đối kháng với bên thứ ba Từ thời điểm đăng ký quan có thẩm quyền => Từ thời điểm giao kết Câu 48:Trường hợp sau không làm chấm dứt chấp Nghĩa vụ bảo đảm chấp chấm dứt tài sản chấp xử lý Việc chấp tài sản hủy bỏ thay biện pháp bảo đảm khác => Người chấp chết Theo thỏa thuận bên Câu 49: Tài sản đặt cọc => Tiền, đá quý, kim khí quý Quyền tài sản Giấy tờ có giá => Vật có giá trị Câu 50: Định nghĩa sau xác? Cầm giữ tài sản việc bên có nghĩa vụ nắm giữ hợp pháp tài sản đối tượng hợp đồng song vụ chiếm giữ tài sản trường hợp bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ => Cầm giữ tài sản việc bên có quyền nắm giữ hợp pháp tài sản đối tượng hợp đồng song vụ chiếm giữ tài sản trường hợp bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ Cầm giữ tài sản việc bên có quyền nắm giữ tài sản đối tượng hợp đồng song vụ chiếm giữ tài sản trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực thực không nghĩa vụ Cầm giữ tài sản việc bên có quyền nắm giữ hợp pháp tài sản đối tượng hợp đồng song vụ bán tài sản trường hợp bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ Câu 51: Lỗi cố ý trách nhiệm dân là? => Trường hợp người nhận thức rõ hành vi gây thiệt hại cho người khác mà thực mong muốn không mong muốn để mặc cho thiệt hại xảy Trường hợp người nhận thức rõ hành vi gây thiệt hại không gây thiện hại cho người khác mà thực mong muốn không mong muốn để mặc cho thiệt hại xảy Trường hợp người nhận thức rõ hành vi gây thiệt hại cho người khác mà thực không mong muốn thiệt hại xảy Câu 52: Đâu loại hợp đồng? Di chúc => Hợp đồng song vụ => Phụ lục hợp đồng Câu 53: Quy định sau pháp luật Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ khó hiểu phải giải thích theo tập quán nơi có bất động sản => Trường hợp có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngôn từ sử dụng hợp đồng ý chí chung bên dùng để giải thích hợp đồng Trường hợp có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngơn từ sử dụng hợp đồng ý bên dùng để giải thích hợp đồng Trường hợp có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngôn từ sử dụng hợp đồng ý chí bên dùng để giải thích hợp đồng Câu 54: Hợp đồng sau hợp đồng mẫu => Hợp đồng mua bán điện nước Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng mua bán xe ô tô Hợp đồng ủy quyền Câu 55: Nhận định sau sai? => Khi bị phạt vi phạm khơng phải bồi thường thiệt hại => Người phải bồi thường thiệt hại khơng phải nộp phạt vi phạm => Mức phạt vi phạm tối đa 20% giá trị nghĩa vụ phải thực Câu 56: Một hai bên có quyền hủy bỏ hợp đồng khi… Bên vi phạm hợp đồng => Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng Bên không thực việc giao tiền Câu 57: Định nghĩa sau xác nhất? Trong thời hạn bảo hành, bên mua phát khuyết tật vật mua bán có quyền u cầu bên bán đổi vật có giá trị cao vật mua => Trong thời hạn bảo hành, bên mua phát khuyết tật vật mua bán có quyền u cầu bên bán sửa chữa khơng phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác trả lại vật lấy lại tiền Trong thời hạn bảo hành, bên mua làm hỏng vật mua bán có quyền u cầu bên bán sửa chữa trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác trả lại vật lấy lại tiền Trong thời hạn bảo hành, bên mua phát khuyết tật vật mua bán có quyền u cầu bên bán trả lại tiền Câu 58: Khi sửa chữa vật thời hạn bào hành => Bên bán phải sửa chữa vật bảo đảm vật có đủ tiêu chuẩn chất lượng có đủ đặc tính cam kết Bên bán chịu chi phí sửa chữa Bên mua phải trả chi phí vận chuyển vật đến nơi sửa chữa từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú trụ sở bên mua => Bên bán chịu chi phí sửa chữa vận chuyển vật đến nơi sửa chữa từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú trụ sở bên mua Câu 59: A tặng cho B xe máy Mặc dù biết rõ xe bị phanh A khơng thơng báo cho B biết cho xe B biết tự sửa B sau nhận xe bị tai nạn không thắng xuống dốc => A phải bồi thường thiệt hại cho B A bồi thường thiệt hại cho B Câu 60: Lãi suất vay… Các bên thoải mái thỏa thuận lãi suất vay miễn tự nguyện Lãi suất theo thỏa thuận không vượt 30%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác => Lãi suất theo thỏa thuận không vượt 20%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác Lãi suất theo thỏa thuận không vượt 10%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác Câu 61: Nhận định xác Pháp nhân có quyền để lại di chúc => Pháp nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc Pháp nhân vừa có quyền để lại di sản vừa có quyền hưởng di sản Pháp nhân khơng có quyền để lại di sản, khơng có quyền hưởng di sản Câu 62: Thời điểm mở thừa kế là: Là thời điểm người có tài sản vừa chết Là thời điểm người thừa kế nhận di sản thừa kế => Là thời điểm người có tài sản chết (khơng bao gồm trường hợp Tòa án tuyên bố người chết) Là thời điểm khai nhận thừa kế Câu 63: Nhận định sau => Kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền, nghĩa vụ tài sản người chết để lại Kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền sử dụng, định đoạt tải sản người chết để lại Kể từ thời điểm mở thừa kế, phát sinh quyền người thừa kế Trường hợp người đồng ý nhận nghĩa vụ phát sinh nghĩa vụ tài sản người chết để lại Kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền lựa chọn, trao đổi nghĩa vụ tài sản người chết để lại Câu 64: Người quản lý di sản định di chúc người thừa kế thỏa thuận cử khơng có quyền => Người quản lý di sản có quyền hưởng phần di sản thừa kế => Được sử dụng di sản bán sau 10 năm đồng thừa kế không chia di sản Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với người thừa kế Được tốn chi phí bảo quản di sản Câu 65: Việc từ chối nhận di sản phải thể hiện… Ngay thời điểm mở thừa kế Sau 01 năm kể từ ngày mở thừa kế Sau 06 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế => Trước thời điểm phân chia di sản Câu 66: Những người sau không hưởng di sản chia theo pháp luật Người có hành vi đánh cha mẹ Người có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người để lại di sản => Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; Tất trường hợp Câu 67: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là… 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế 30 năm bất động sản, 10 năm động sản kể từ thời điểm khai nhận di sản => 30 năm bất động sản, 10 năm động sản kể từ thời điểm mở thừa kế Câu 68: Người lập di chúc có quyền đây? Dành toàn khối di sản để thờ cúng => Giao nghĩa vụ cho người thừa kế => Chỉ định người thừa kế Tất quyền Câu 69: Có loại di chúc văn loại => loại Chỉ có loại loại Câu 70: Những người sau không làm chứng cho việc lập di chúc => Những người thừa kế theo di chúc người lập di chúc => Những người thừa kế theo pháp luật người lập di chúc Người quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc Tất người Câu 71: Khi người lập di chúc bổ sung di chúc => Di chúc lập phần bổ sung có hiệu lực pháp luật Di chúc có lợi cho người thừa kế ưu tiên sử dụng Phần di chúc sau thay thể hoàn di chúc trước => Nếu phần di chúc lập phần bổ sung mâu thuẫn phần bổ sung có hiệu lực pháp luật Câu 72: Những người sau người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc => Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng người lập di chúc Em chưa thành niên người lập di chúc => Con thành niên mà khơng có khả lao động Anh chị em ruột người để lại di chúc Câu 73: Những trường hợp sau thừa kế theo pháp luật => Khơng có di chúc có di chúc di chúc khơng hợp pháp Những người thừa kế theo di chúc chết sau ngày người lập di chúc chết Người để lại di chúc giao nghĩa vụ cho người thừa kế Câu 74: Hàng thừa kế theo pháp luật Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; => Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội; Câu 75: Các nghĩa vụ tài sản khoản chi phí liên quan đến thừa kế toán theo thứ tự sau (tính ưu tiên từ trái qua phải) Chi phí cho việc bảo quản di sản ; Tiền cấp dưỡng thiếu;; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Thuế khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác => Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng thiếu; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Thuế khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền công lao động; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Tiền cấp dưỡng thiếu ; Thuế khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác Câu 76: Khi di sản bị chia mà tìm thấy di chúc thất lạc => Phải chia lại theo di chúc người thừa kế theo di chúc yêu cầu Người hưởng di sản theo di chúc bồi hoàn phần Phải chia lại phần di sản lại người thừa kế theo di chúc yêu cầu Câu 77: Khi có người thừa kế mà di sản chia Phải phân chia lại di sản vật => Không phải phân chia lại di sản vật => Những người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế khoản tiền tương ứng với phần di sản người thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản nhận Câu 78: Người gây thiệt hại trường hợp phòng vệ đáng thì… => Không phải bồi thường cho người bị thiệt hại Phải bồi thường thiệt hại gây lớn Phải bồi thường thiệt hại gây cho nhiều người Câu 79: Ai phải bồi thường tình cấp thiết Người gây thiệt hại Người bị thiệt hại không bồi thường => Người gây tình cấp thiết Câu 80: Nhận định sau xác Năng lực pháp Luật Dân cá nhân xác định theo pháp luật nước mà người sinh sống Năng lực pháp Luật Dân cá nhân xác định theo pháp luật nước mà người bất động sản => Năng lực pháp Luật Dân cá nhân xác định theo pháp luật nước mà người có quốc tịch Câu 81: Nhận định sau sai? Quốc tịch pháp nhân xác định theo pháp luật nước nơi pháp nhân thành lập => Pháp nhân khơng có quốc tịch => Quốc tịch pháp nhân xác định theo pháp luật nước nơi pháp nhân thành lập nơi pháp nhân có chi nhánh ... kiện có hiệu lực giao dịch dân Giao dịch dân hợp đồng dân => & Câu 19: Giao dịch dân lập bằng: Bằng miệng văn Bằng hành vi cụ thể => 1&2 Đáp án Câu 20: Giao dịch dân có nội dung khơng rõ ràng,... gây tình cấp thiết Câu 80: Nhận định sau xác Năng lực pháp Luật Dân cá nhân xác định theo pháp luật nước mà người sinh sống Năng lực pháp Luật Dân cá nhân xác định theo pháp luật nước mà người... có lực pháp Luật Dân sau Tùy vào mức độ nhận thức mà cá nhân có lực pháp Luật Dân khác Câu 5: Nhận định sau đúng? Cứ 18 tuổi người thành niên Tất người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ =>
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 câu hỏi trắc nghiệm môn luật dân sự (có đáp án), 80 câu hỏi trắc nghiệm môn luật dân sự (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay