ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 10 QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ Ở NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH – HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

67 11 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 14:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUY HOẠCH BỘ MÔN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 10 QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ Ơ NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHI - Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 10 QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ Ơ NGÀNH KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHI NỘI DUNG Lời nói đầu Phần I Giới thiệu chung về Đồ án Quy hoạch chi tiết Đơn vị Phần II Nguyên lý chung về quy hoạch Đơn vị Phần III Hướng dẫn bước thực đồ án Lời kết Phụ lục Đồ án sinh viên tham khảo Phụ lục Truyền thống xu hướng tổ chức cấu trúc đơn vị đô thị Phụ lục Quy hoạch đơn vị giới Phụ lục Một số chỉ tiêu theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị - PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ Ở QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU Ơ TRONG ĐÔ THỊ I.1 Tên học phần (Tên Tiếng Anh I.2 Dạng học phần I.3 Số tín I.4 Phân bổ thời gian : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐƠN VỊ Ở ĐÔ THỊ : Neighborhood Planning Project) : Đồ án (ĐA3.30.9) : 03 : 09 tuần Khối lượng học tập Nội dung tuần (tiết) Tuần đầu Thời gian tiếp xúc sinh viên giáo viên: Tổng khối lượng 10 tuần 10 tuần học tập (tiết) 10 90  Giờ lý thuyết 0  Giờ thực hành 10 10 85 40 40 10 90 Giờ Thể tập trung Tự học: 10 10 Tổng: 220 I.5 Điều kiện ràng buộc:  Học phần tiên quyết: Không ràng buộc  Học phần học trước: Các đồ án sở kiến trúc, kiến trúc nhà  Học phần song hành: Không ràng buộc I.6 Mục tiêu học phần: - Kiến thức: Đồ án Quy hoạch đơn vị đô thị xây dựng sở giúp cho sinh viên chuyên ngành Kiến Trúc có kiến thức bản về công tác Quy hoạch xây dựng đô thị Cụ thể nhận biết cấu trúc một đơn vị mối liên kết không gian chức chúng - Kỹ năng: Đồ án giúp cho sinh viên bước làm quen với điều kiện thực tế công tác thiết kế Quy hoạch, đạt kỹ sau: Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị + Tính tốn chỉ tiêu đất đai, chỉ tiêu sử dụng đất, số lượng nhà theo loại hình, cơng trình cơng cợng đơn vị + Vận dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế để áp dụng vào đồ án + Kỹ tở chức khơng gian loại hình nhà ở, cơng trình cơng cợng + Kỹ trình bày bảo vệ quan điểm thiết kế đồ án - Thái độ: Tầm quan trọng công tác quy hoạch việc tổ chức không gian có chất lượng sống tốt I.7 Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Dựa định hướng phát triển không gian một khu đô thị, Sinh viên yêu cầu quy hoạch khu vực với chức có quy mơ diện tích khoảng 15 Sinh viên làm việc cá nhân để nghiên cứu nội dung đồ án sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt nam Đề xuất phương án quy hoạch, chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất cho toàn khu vực quy hoạch, qua đó đề xuất phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo tỉ lệ 1/500 Trên sở Quy hoạch sử dụng đất thông qua, SV tiếp tục nội dung quy hoạch chi tiết đơn vị TL 1/500 theo quy định nội dung đồ án I.8 Nhiệm vụ sinh viên : - Tham gia buổi giảng đề buổi sửa họa thất - Nghiên cứu đồ án theo lịch trình giảng dạy - Chuẩn bị tài liệu đồ án nghiên cứu tài liệu bở sung - Hồn thành giai đoạn đồ án - Thể tập trung giai đoạn cuối họa thất I.9 Tài liệu học tập: Tài liệu chính: [1] Khoa Quy hoạch - Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh: Giáo án điện tử lý thuyết quy hoạch đô thị, 2006 [2] “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng”, Quyết định 04/2008/QĐ-BXD,2008 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị [3] Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ban hành ngày 17/06/2009 nghị định hành Chính phủ về “lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị” [4] Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise:Shaping neighbourhoods for local health and global sustainability, Routledge, 2003 Tài liệu tham khảo: [1] TS Phạm Hùng Cường: Hướng dẫn làm tập đồ án quy hoạch 1, Quy hoạch chi tiết đơn vị ở, Nxb Xây dựng, 2004 [2] TS.KTS Phạm Hùng Cường, GS.TSKH Lâm Quang Cường, PGS.KTS Đặng Thái Hoàng, TS.KTS Phạm Thúy Loan, TS.KTS Đàm Thu Trang: Quy hoạch xây dựng đơn vị Nxb.Xây dựng, 2006 [3] ThS.KTS Nguyễn Cao Lãnh:Quy hoạch đơn vị bền vững,Nxb Xây dựng, 2006 [4] TS.KTS Đàm Thu Trang: Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở, Nxb Xây dựng 2006 I.10 Tiêu chuẩn đánh giá: Hình thức Giai đoạn  Tham gia đầy đủ buổi làm việc cá nhân họa thất  Thể nội dung theo yêu cầu Giai đoạn Giai đoạn  Thể tập trung Họa thất Tổng Khối lượng đánh giá 30 % 70 % 100% - Sinh viên phải tham dự đầy đủ giai đoạn đủ điều kiện tổng kết điểm I.11 Thang điểm: A, B, C, D, F (theo hệ thớng tín chỉ) I.12 Nội dung chi tiết học phần : Quy hoạch đơn vị I.12.1 Quy mô vị trí khu đất quy hoạch: Trên sở đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cung cấp một khu đô thị lập đồ án quy hoạch Sinh viên chọn vị trí khu đất quy hoạch có quy mô khoảng 15 ha, với quy mô dân số ≥ 4000 người để thực đồ án Quy họach chi tiết xây dựng TL 1/500 I.12.2 Chức khu đất quy hoạch: Khu quy hoạch có quy mô một đơn vị với chức chức mợt sớ chức khác tḥc đất đơn vị ngồi đơn vị Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị I.12.3 Các bước thực đồ án: - Phân tích điều kiện trạng khu đất - Phương án cấu Quy hoạch sử dụng đất - Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan I.12.4 Yêu cầu thể đồ án: Các yêu cầu thể đồ án: Thể đồ án bằng tay bản vẽ khổ A0, với yêu cầu sử dụng màu sắc theo qui định bản vẽ qui hoạch (áp dụng theo định số 21/2005 / QĐ BXD ngày 22 tháng năm 2005) Các hình vẽ phép thể bóng cơng trình, bóng cới Nội dung thể đồ án: Giai đoạn 1:  Sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất: tỉ lệ 1/5000 đến 1/10.000  Sơ đồ phân tích đánh giá liên hệ khu vực xung quanh  Đánh giá trạng tổng hợp TL1/1000  Cơ cấu sử dụng đất bao gồm: - Bản đồ cấu sử dụng đất 1/2000 - Bảng cân bằng đất đai  Quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất TL 1/1000 với số liệu cụ thể (diện tích lơ đất, mật đợ xây dựng, tầng cao tối thiểu tối đa, dân số)  Bản đồ quy hoạch tổ chức kiến trúc cảnh quan TL 1/1000 Giai đoạn 2: Thể vẽ khổ giấy A 0:  Sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất: tỉ lệ 1/5000 đến 1/10.000  Bản vẽ đánh giá trạng TL1/1000 1/2000  Sơ đồ phân tích đánh giá liên hệ khu vực xung quanh  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TL 1/1000 1/2000, Bảng cân bằng đất  Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL1/500  Các mặt đứng chính, mặt cắt trục đường TL 1/500 1/200  Phới cảnh tởng thể khu vực quy họach chi tiết, tiểu cảnh minh hoạ về cách tở chức khơng gian  Mơ hình TL 1/1000 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị I.13 Lịch trình: Tuầ n Nội dung 1.1 Giảng đề  Mục tiêu đồ án  Nội dung vắn tắt Đồ án  Các tài liệu cần nghiên cứu trước thực đồ án  giai đoạn Đồ án (nội dung- kế hoạchyêu cầu thể hiện)  Cung cấp tài liệu bản vẽ cho sinh viên 1.2 2.1 2.2  Sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất nghiên cứu quy họach  Phân tích điều kiện trạng khu đất, tác đợng tích cực tiêu cực khu vực về mặt kinh tế, xã hội, môi trường,…  Đánh giá trạng TL 1/500  Bảng thống kê trạng sử dụng đất  Phân tích mới quan hệ về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với khu vực xung quanh (lân cận)  Đề xuất mục tiêu - Tính tốn chỉ tiêu cho đơn vị ở:  Đề xuất mục tiêu  Tính tốn loại hình nhà dân sớ cho nhóm nhà  Tính tốn hệ thớng CTCC xanh cấp đơn vị Phương pháp dạy-học đánh giá Nhiệm vụ sinh viên - Giờ lý thuyết: - SV nghiên cứu đề tiết bài, thu thập tài liệu, tư liệu cần thiết + Thuyết giảng để bắt đầu tiến hành GV giảng đề thực Đồ án trình bày lý - Nhận hồ sơ bản vẽ thuyết liên quan theo đề tài nghiên đến nội dung cứu phân công nghiên cứu đồ án + Các GV sửa đồ án gặp gỡ nhóm sinh viên để lập kế hoạch thực đồ án - Giờ thực hành: tiết -Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất Nghiên cứu đồ án hướng - Sinh viên hoàn dẫn GV thiện đánh giá trạng - Giờ thực hành: tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Giờ thực hành: tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Phân tích đánh giá liên hệ vùng khu vực - Giờ tự học: Hoàn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất - Đề mục tiêu quy hoạch (từ 3-5 mục tiêu) khu đất quy hoạch - Đề xuất chỉ tiêu quy họach chi Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị tiết cho khu quy họach với tỉ lệ 1/500 - Giờ tự học: Hoàn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau 3.1 3.2 4.1 4.2  Đề xuất phương án cấu quy họach sử dụng đất Đề xuất phương án cấu chọn  Lập bảng cân bằng đất đất đai khu quy họach - Giờ thực hành: tiết Quy hoạch sử dụng đất: - Giờ thực hành: tiết  Đề xuất chỉ tiêu quy họach bản đồ quy họach tổng mặt bằng sử dụng đất  Hồn chỉnh bản đồ quy họach tởng mặt bằng sử dụng đất  Lập bảng thống kê đất đai khu quy họach Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Giờ thực hành: tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV  Nghiên cứu ý - Giờ thực hành: tưởng hình thành khơng tiết gian cho khu quy Nghiên cứu đồ họach: Hình thái khơng án hướng gian, diện mạo kiến dẫn GV trúc khu quy họach  Xác định quy mô hạng mục cơng trình khu quy họach - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất - Giờ tự học: Hồn thiện nghiên cứu nợi dung buổi sau - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất - Giờ tự học: Hoàn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau - Giờ thực hành: - Hình thành ý tưởng tở chức không gian kiến trúc cho khu quy họach - Lập sơ đồ tổ chức không gian : hướng nhìn, góc nhìn, tầm nhìn, điểm nhấn, -Giờ tự học: Hồn thiện nghiên cứu nợi dung b̉i sau 5.1  Phân tích khơng gian mơ hình (sơ bợ) - Giờ thực hành: - Giờ thực hành: Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị & 5.2  Xác định, cân đối quy mô, chỉ tiêu hạng mục cơng trình khu quy họach sau định hướng không gian kiến trúc tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV Tham gia giờ thực hành họa thất Xác định hình khới kiến trúc cơng trình mới quan hệ cơng trình cho phù hợp với lọai hình - Giờ tự học: Hồn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau 6.1  Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan khu quy họach (mặt bằng)  Bản đồ quy hoạch tổ chức kiến trúc cảnh quan - Giờ thực hành: 10 tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất Nghiên cứu không gian kiến trúc kết hợp cả việc thực vẽ bản đồ lẫn làm mơ hình - Giờ tự học: Hồn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau 6.2  Hồn thiện nợi dung đồ án theo u cầu giai đoạn - Giờ thực hành: 10 tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Đánh giá: 30% 7.1 & 7.2  Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan khu quy họach (thực bằng mơ hình)  Hồn chỉnh Bản đồ quy hoạch tổ chức kiến trúc cảnh quan - Giờ thực hành: 10 tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất - Giờ tự học: Hoàn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất - Giờ tự học: Hoàn thiện nghiên cứu nội dung buổi sau Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị 8.1 8.2  Khai triển mặt cắt qua khu trung tâm đường trục  Triển khai mặt đứng trục đường khu quy họach  Hòan chỉnh bản đồ tở chức không gian kiến trúc bản vẽ quy định theo nợi dung đồ án  Hòan chỉnh khơng gian kiến trúc mơ hình - Giờ thực hành: tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Giờ thực hành: tiết Nghiên cứu đồ án hướng dẫn GV - Giờ thực hành: Tham gia giờ thực hành họa thất - Nghiên cứu tở hợp mặt đứng, hình thức mặt đứng, màu sắc, chất liệu, - Hòan thiện nội dung bản vẽ, xem xét mối liên hệ thành phần bản vẽ - Hòan thành chức mơ hình - Giờ tự học: Hồn thiện chuẩn bị thể tập trung Tuầ n9 Thể tập trung - Giờ thực hành: 10 tiết GV hướng dẫn SV hoàn thiện đồ án - Giờ thực hành: 40 tiết Nộp bài: theo nội dung giai đoạn - Giờ thực hành: Cá nhân tập trung thể phần nội dung ĐA Quy hoạch chi tiết toàn khu vực TL 1/500 họa thất Chấm bài: Hội đồng giảng viên - Đánh giá: 70% 10 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị 1.4 Mơ hình tiểu khu nước XHCN Mơ hình đơn vị mợt tên gọi khác “tiểu khu” đươc nước XHCN trước vận dụng áp dụng vào Việt Nam từ năm sau chiến tranh chớng Pháp Mơ hình tiểu khu có đặc điểm bản sau : Tiểu khu giới hạn đường giao thông khu vực phân khu vực Quy mô dân số tiểu khu từ 8.00015.000 người Các tuyến giao thơng đô thị không cắt qua tiểu khu Mỗi tiểu khu có một trường phổ thông sở (trước trường tiểu học THCS ghép chung lại gọi phổ thông sở) Mỗi tiểu khu bao gồm nhóm nhà ở, mỗi nhóm nhà có một nhà trẻ mẫu giáo Tiểu khu có một trung tâm công cộng , đặt trung tâm hình học hay lới vào tiểu khu Đây trung tâm cấp phục vụ nhu cầu hằng ngày người dân tiểu khu Không gian tiểu khu tổ hợp theo nhóm, mỗi nhóm tổ hợp modul có không gian giống 1.5 Mô hình đơn vị theo Khuynh hướng thị hóa Khuynh hướng đô thị hóa (New Urbanism) bắt đầu phát triển Mỹ vào thập kỷ 80 TK XX nhằm đưa một nguyên lý Quy hoạch thiết kế đô thị tránh phát triển mất cân bằng dàn trải trước đó 53 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị Các nhà Quy hoạch kiến trúc sư đầu khuynh hướng bao gồm Andes Duany, Elizabeth Plater Zyberk, Peter Calthorpe Mơ hình đơn vị theo Khuynh hướng đô thị hóa sau: Đơn vị có một trung tâm một vùng biên Bán kính lý tưởng mợt đơn vị ¼ dặm (~400m) tính từ trung tâm tới vùng biên Mợt đơn vị một tổng thẻ cân bằng hoạt động người: cư trú , mua sắm , làm việc , học tập , tôn giáo, giải trí,… -Cấu trúc xây dựng bản mợt đơn vị (vị trí cơng trình xây dựng tuyến giao thông ) dựa một mạng lưới đường phố liên thông nội bộ Đơn vị ưu tiên khơng gian cơng cợng dành vị trí thích hợp cho cơng trình cơng cợng Trên ngun tắc bản , mơ hình đơn vị truyền thống (Traditional Neighborhood TND) , đơn vị khuyến khích bợ giao thơng cơng cợng (TransitOriented Development TOD) áp dụng rộng rãi Mỹ 54 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị XU HƯỚNG MỚI TRONG TỔ CHỨC CẤU TRÚC ĐƠN VỊ Ở ĐÔ THỊ: Bước sang Thế kỷ 21, phát triển bền vững trở thành mục tiêu hang đầu cho tất cả quốc gia, thành phố , đơn vị người dân “bền vững” Đơn vị Thế kỷ 21 không phải chỉ phát triển sở giá trị “truyền thống” mà phải phát triển sở giá trị “bền vững” Riêng về Quy hoạch phát triển, đơn vị bền vững cần đạt một số mục tiêu sau: - Đảm bảo một cấu trúc chất lượng tốt nhất cho bộ phận chức - Tạo điều kiện cho bộ phận chức phát triển thành cơng - Đảm bảo cơng trình công cộng , thương mại dịch vụ tốt cho nhu cầu tầng lớp dân cư - Tạo khả tham gia phát triển đô thị tầng lớp dân cư - Tạo lập một môi trường XH ổn định đáp ứng hu cầu cũng tương lai tầng lớp dân cư , khu vực khác đơn vị 2.1 Đơn vị bền vững 2.1.1 Diện tích ranh giới - Quy mơ thích hợp để khuyến khích hoạt động bộ nhu cầu hàng ngày dân cư đều đáp ứng khả bợ - Quy mơ thích hợp cho mợt đơn vị khoảng 40 đến 50 Quy mô tối thiểu để một đơn vị có thể phát triển khoảng 20ha - Diện tích đủ lớn để đảm bảo phát triển hỗn hợp đầy đủ thành phần chức phục vụ cuộc sống dân cư Theo đó bán kính thích hợp cho đơn vị 400-500m từ trung tâm tới ranh giới (khoảng cách tương đương phút bộ) - Trong đô thị , ranh giới đơn vị xây dựng yếu tố nhân tạo tuyến giao thông , dải không gian công cộng , không gian mở hay không gian đệm 2.1.2 Dân số Quy mô dân số lý tưởng cho một đơn vị từ 7.000-8.000 dân 2.1.3 Lối tiếp cận lối vào 55 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị Xác định hay lối vào từ trục giao thơng (như từ đường cao tớc hay đường thị ) hạn chế lối vào phụ khác Tuy nhiên , điều không có nghĩa hạn chế khả giao tiếp với bên đơn vị 2.1.4 Không gian giao tiếp Mỗi một đơn vị cần hay nhiều không gian giao tiếp với đơn vị lân cận nhằm khuyến khích , tang cương mối quan hệ xã hội đơn vị Các đơn vị , thông qua hoạt động xã hội không gian , có thể học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau, giúp đỡ phát triển tưng đơn vị cũng bền vững chung tổng thể đơn vị 2.1.5 Trung tâm Mỗi một đơn vị đều có một trung tâm công cộng Trung tâm nơi thu hút hội tụ tầng lớp dân cư Nó có thể bao gồm không gian cơng cợng toag thị chính, trường học, nhà thờ Sự tập trung hội tụ ảnh hưởng tới tồn thể vật chất xã hợi cộng đồng đơn vị 2.1.6 Phát triển hỗn hợp khu chức Là đặc điểm mấu chốt một đơn vị bền vững thiết kế phạm vi bộ Trong khả bợ mình, với mợt qng đường vừa phải , dân cư đều có thể tiếp cận dễ dàng với một loạt chức sử dụng mà họ mong muốn 2.1.7 Phát triển tập trung thu gọn - Khuyến khích , tang cường mới quan hệ cợng đồng thơng qua khơng gian hay cơng trình cơng cợng bớ trí gần cơng viên , quảng trường , tòa thị chính, khu thương mại … - Các khu vực , thương mại cơng trình cơng cợng bớ trí tập trung xen lẫn khuyến khích việc bợ khu vực chức 2.1.8 Đa dạng loại hình nhà - Nhà vấn đề quan trọng nhất đới với mỡi gia đình - Cung cấp nhiều loại hình nhà nhà chia lơ liên kế mặt phố (nhà đô thị) , nhà biệt thự , hợ chung cư … Mỡi mợt loại hình nhà cần phân chia theo nhiều quy mô khác , điều đó tạo nhiều mức giá khác (giữa loại hình mợt loại hình) phù hợp với nhiều mức thu nhập độ tuổi 56 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị 2.1.9 Hê thống giao thông: Mạng lưới đường phớ: -Mạng lưới đường phớ liên hồn hạn chế chiều rộng long đường -Đường phố đơn vị bền vững một mạng lưới liên thông nội bộ Với một điểm đến , có rất nhiều lựa chọn về tuyến đường khoang cách , qua đó, làm giảm ách tăc giao thông, tiết kiệm thời gian , đồng thời cũng khuyến khích việc bợ hay xe đạp -Lòng đường cần đủ hẹp để hạn chế tốc độ lưu lường xe (đặc biệt xe oto) -Đường phố chia thành nhiều cấp khác dựa chức sử dụng đất hai bên đường, lưu lượng người bộ lưu lượng xe cộ chúng.Không bao giờ có một đường phố chỉ dành cho xe cộ ngược lại , đường phố quy định chỉ dành cho người bộ làm suy giảm khả tồn chúng Một khoảng cách phù hợp giao lộ (từ 75-150m) tạo thuận lợi cho khả lại đường phớ việc bớ trí cơng trình khu phớ Trong hệ thớng giao thơng đơn vị ngồi cần có : Lới bộ, Bãi đỗ xe, phương tiện vận chuyển… 2.1.10 Mật độ 57 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị - Mật độ cao nhất nằm khu trung tâm (khu vực bao gồm cơng trình cơng cợng, thương mại dịch vụ hay nhà chung cư ) giảm dần ngồi rìa đơn vị (khu vực bao gồm khu nhà biệt thự hay nhà vườn) - MDXD thích hợp khuyến khích thúc đẩy hoat động bộ, nhấn mạnh không gian măt phố , không gian mở công cộng (sân chơi, xanh), lối bộ bến xe buýt MDXD khu vực cơng trình công cộng , thương mại dịch vụ, phi nhà (thường có mật đợ cao) cần tương thích hay có chuyển tiếp phù hợp với mật độ dựng khu liền kề (thường có MDXD thấp hơn) 2.1.11 Không gian mở - Các không gian mở cần bớ trí đều khắp - Đây thành phần thiếu việc tạo lập môi trường cảnh uan đơn vị Cây xanh, thảm cỏ , mặt nước , yếu tố cảnh quan tự nhiên hay nhân tạo khoảng mở góp phần tang cường chất lượng môi trường, chất lượng cuộc sống cho đơn vị - Một hệ thống không gian mở từ quảng trường trung tâm, công viên đến sân chơi tạo nên hài hòa gắn kết bợ phận chức khác đơn vị Chính khơng gian xác định nên tính chất đặc trưng riêng đơn vị 58 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị PHỤ LỤC QUY HOẠCH ĐƠN VỊ Ở TRÊN THẾ GIỚI 3.1 SEASIDE Vị trí: Walton Country, Florida, Mỹ ,1981 Diện tích: 32.4 Tư vấn thiết kế:Duany Plater Zyberk & Company (DPZ) , Architects and Town Planners Chủ trì: Andres Duany, Elizabeth Plater Zyberk Nằm bên bờ biển vịnh Mêhico, bắt đầu quy hoạch xây dựng vào năm 1981, Seaside coi đơn vị đầu tiên áp dụng thành công New Urbanism Mỹ Bản quy hoạch Seaside đề xuất một cấu trúc tập trung theo dạng cộng đồng cư dân trùn thớng thay dạng phát triển dàn trải theo kiểu Với chức lả mợt khu nghỉ ngơi giải trí (resort), mợt trung tâm cơng cợng thương mại bớ trí đơn vị , xung quanh tòa nhà thị , nhà thờ , chợ, cửa hang bưu điện Mọi tuyến đường đều quy hoạch hướng về khu vực trung tâm hoặc hướng bờ biển Sau 20 năm phát triển, ngày Seaside trở thành một biểu tượng New Urbanism với nguyên tắc bản về: phát triển đa dạng hỗn hợp ; đề cao hoạt động bợ; hệ thớng cơng trình cơng cợng hồn hảo; dạng nhà phù hợp ; hòa nhập yếu tố Quy hoạch Kiến trúc , môi trường sinh thái văn hóa-Xã hội, đặc biệt đề cao người cộng đồng dân cư 3.2 LAKE WEST 59 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị Vị trí: Dalas, Texas , Mỹ,1981 Diện tích: 202.34 Tư vấn thiết kế: Peterson/ Littenberg Architects Thiết kế: Steven Peterson (chủ trì), Barbara Littenberg (chủ trì) , Loren E.Cannon (cộng tác), Blake Middleton, James Papoutsis Giống tất cả khu nhà ven đô vào năm 1950-1960 khác Mỹ, Lake West cũng sớm trở nên lỗi thời xuônnnống cấp một khu ổ chuột Bản Quy hoạch đề xuất phương án thay đởi hồn tồn đơn điệu rời rạc cấu trúc cũ bằng một kiên kết chặt chẽ có hệ thống cấu trúc cộng đồng trùn thớng Thay phải phá bỏ cơng trình cũ (như dự án tái phát triển khác), bản Quy Hoạch đưa giải pháp tái cấu trúc dãy nhà với việc mở rộng them tuyến đường, chỉnh trang lại mặt đừng xây dựng cơng trình mang tính kết nồi tạo cảnh quan cho khu vực Đây điểm thành cơng nhất dự án Bên cạnh đó, một khu trung tâm cơng cợng hình thành xung quanh khu vực hồ nước gồm khu hành chính, văn phòng cửa hang thương mại, dịch vụ Gần đó khu vực công viên trung tâm, trung tâm cộng đồng nhà hát 60 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU THEO QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM Quy hoạch đơn vị Yêu cầu quy hoạch đơn vị ở: Quy hoạch đơn vị phải đảm bảo cung cấp nhà dịch vụ thiết yếu hang ngày (giáo dục mầm non, giáo dục phở thơng sở, văn hố thơng tin, chợ, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn ) người dân bán kính bợ khơng lớn 500m nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng bộ Quy hoạch xây dựng đơn vị cần đảm bảo đường giao thơng từ cấp đường thị trở lên không chia cắt đơn vị Chỉ tiêu đất đơn vị trung bình tồn thị phải lựa chọn sở dự báo về nhu cầu đới với loại hình khác đô thị, đảm bảo đáp ứng cho đối tượng khác đô thị sở giải pháp tổ chức không gian theo cấu trúc chiến lược phát triển đô thị Các quy định quy hoạch sử dụng đất đơn vị Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải xác định vị trí, quy mơ khu chức Các cơng trình cơng cợng dịch vụ thị phù hợp với quy mô dân số khu vực thiết kế, đồng thời xem xét đến nhu cầu khu vực lân cận Quy mô dân số phải dự báo phù hợp với mơ hình nhà chỉ tiêu nhà ở, đất lựa chọn Hoặc ngược lại, với quỹ đất nhất định mục tiêu bớ trí dân cư, cần lựa chọn giải pháp quy hoạch mơ hình, chỉ tiêu nhà phù hợp Trong nhóm nhà phải bớ trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn 300m Đối với nhóm nhà chung cư, diện tích đất diện tích chiếm đất khối nhà chung cư với mật độ xây dựng tối đa quy định bảng 2.7a (mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép nhóm nhà chung cư theo diện tích lơ đất chiều cao cơng trình) Đới với nhóm nhà liên kế hoặc nhà riêng lẻ, diện tích đất diện tích lô đất xây dựng nhà hộ gia đình Trong đơn vị có loại hình nhà đa dạng, chỉ tiêu đất phải tính tốn cho loại hình nhà riêng biệt, chỉ tiêu loại đất lại tính chỉ tiêu trung bình Các quy định về sử dụng đất đơn vị sau: - Diện tích đất đơn vị tối thiểu 8m2/người Chỉ tiêu đất đơn vị trung bình tòan thị phải khơng lớn 50m2/người Trường hợp đặc biệt (đô thị du lịch, đô thị miền núi, đô thị có điều kiện khí hậu đặc biệt, điều kiện tự nhiên đặc biệt ) phải có luận cứ để lựa chọn chỉ tiêu thích hợp; - Đất xanh sử dụng cơng cợng đơn vị tối thiểu phải đạt 2m2/người, đó đất xanh nhóm nhà tối thiểu phải đạt 1m2/người; 61 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị - Đất cơng trình giáo dục mầm non phổ thông sở tối thiểu phải đạt 2,7 m2/người -Đất khu vực sử dụng hỗn hợp (có thể gồm đất đất sản xuất/kinh doanh), quy đổi loại đất tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho mỡi loại chức Đối với khu phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, đối tượng nhà xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng loại đất đơn vị phải đạt tối thiểu 70% so với quy định nêu trên, đồng thời, mặt cắt ngang đường giao thông nhỏ nhất (đường nhóm nhà ở) phải đảm bảo ≥ 4m Đối với khu vực phục vụ cho loại hộ đặc biệt (độc thân, ký túc xá ) cần điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp Quy hoạch hệ thống cơng trình dịch vụ thị Các cơng trình dịch vụ thị phục vụ đơn vị (trường học, chợ…) cần đảm bảo bán kính phục vụ không 500m Riêng đối với khu vực có địa hình phức tạp, bán kính phục vụ lọai cơng trình khơng q 1,0km Các cơng trình dịch vụ phải bớ trí vị trí phù hợp với loại chức năng: + Các công trình nhà trẻ, trường học, bệnh viện khơng bớ trí tiếp giáp trục đường cấp thị trở lên, đảm bảo có đủ diện tích sân, vườn, xanh chỡ đỡ xe; + Các cơng trình văn hố, thương mại dịch vụ cần bớ trí đường giao thơng theo cấp dịch vụ; + Các tuyến đường dẫn đến cơng trình dịch vụ cho người già, trẻ em, người tàn tật không cắt qua tuyến giao thơng thị không có đường chui, vượt; + Khi quy hoạch cơng trình dịch vụ thị ngầm, cần đảm bảo kết nối hợp lý thuận tiện cơng trình mặt đất cơng trình mặt đất 62 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị 63 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị Mật độ xây dựng (net-tô) tối đa cho phép: 1) Cơng trình nhà ở: Mật đợ xây dựng thuần tối đa lô đất xây dựng nhà liên kế, riêng lẻ nhóm nhà chung cư quy định bảng 2) Các cơng trình giáo dục, y tế, văn hóa, chợ: Mật đợ xây dựng th̀n (net-tơ) tới đa cơng trình cơng cộng giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT, chợ khu vực xây dựng 40% 64 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị Tỷ lệ đất trồng xanh lô đất xây dựng cơng trình Trong lơ đất xây dựng cơng trình, phải đảm bảo quy định về tỷ lệ tối thiểu đất trồng xanh nêu bảng Kích thước lơ đất quy hoạch xây dựng nhà - Kích thước lơ đất quy hoạch xây dựng nhà xác định cụ thể theo nhu cầu đối tượng sử dụng, phù hợp với giải pháp tổ chức không gian quản lý theo quy định về quản lý xây dựng khu vực lập quy hoạch - Lô đất xây dựng nhà khu quy hoạch xây dựng mới, tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥20m, phải đồng thời đảm bảo u cầu về kích thước tới thiểu sau: + Diện tích lơ đất xây dựng nhà gia đình ≥45m2; + Bề rợng lô đất xây dựng nhà ≥5m; 65 Tài liệu hướng dẫn thực đồ án kiến trúc 10 Quy hoạch chi tiết Đơn vị + Chiều sâu lô đất xây dựng nhà ≥5m - Lô đất xây dựng nhà khu quy hoạch xây dựng mới, tiếp giáp với đường phố có lộ giới
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 10 QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ Ở NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH – HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 10 QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ Ở NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH – HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay